Galvenie » 2013 » Decembris » 16 » Radītāja Skaidrojums 30.01.10. Garīgās Vienošanas Diženā pieredze
20:05
Radītāja Skaidrojums 30.01.10. Garīgās Vienošanas Diženā pieredze
Radītāja Skaidrojums 30.01.10. Garīgās Vienošanas Diženā pieredze

1. Šķiet, ka ES satricināju jūsu Pasauli, skaļi paziņojot par to, ka sākās Laiku Laiks un ne vispār, ne apstrakti, bet konkrēti un šis konkrētums izpaudās nepieciešamībā izmainīt ēšanas principus un struktūru.
2. Dabīgi, viņi karstgalvji, tūliņ izlēma, ka sākās Lielā gavēņa laiks, bet citi, neesoši karstgalvji, atrada attaisnojumu priekš "saulēdājiem" un citādiem ļaudīm, demonstrējošiem iespējas atteikties ne tikai no ēšanas, bet arī no ūdeņa.
3. Starp citu, jūs aizmirsāt vārdu "PAKĀPENISKI", bet ES to atkārtoju vairākkārt un šis "pakāpeniski" saistīts pavisam ne ar laika koordināti vai kategoriju, bet vispirms ar ApZiņas evolūciju, kā ar sekām cilvēciskā apvalka evolūcijai, kas vienalga cietīs izmaiņas šajā iemiesojumā.
4. ES ne vienreiz vien jums runāju par to, ka jūs tiešām laimīgi ļaudis, atrodoties "vajadzīgajā laikā un vajadzīgajā vietā", bet precīzāk, Telpā, kas jau, bez jūsu iejaukšanās, izgāja neatgriezenības punktu un ar katru minūti izmainās arvien intensīvāk un intensīvāk.
5. ES neargumentēšu Savus vārdus, jo tika jau pateikts pietiekami daudz un tagad Manu Vārdu vietā sāka RADĪT Mans Nodoms - jums nezināmu Telpu, kas īpaši svarīgi priekš jums, RADĪT vai PĀRVEIDOT jūs, kā Radītāja fraktālās daļiņas!
6. Atceraties, ES runāju, ka "durvis" Jaunajā Telpā būs atvērtas priekš cilvēkiem pat līdz 21.12.12. un, vēl vairāk, ES daudzkārt runāju, ka šis datums nav giljotīna un neviens vardarbīgi jūs nevedīs uz "ešefotu", taču tas būs laiks, kad priekš Kvantiskās pārejas vai Fāzes pārejas būs sasniegts KOSMOSA enerģētiskās iedarbības maksimums uz jūsu Galaktisko Telpu, ar visām no tā izrietošām sekām uz jums!
7. Priekš tā, lai pabīdītu jūs uz pārdomām par savu nākotni, ES iepriekšējā diktātā pastāstīju jums par jūsu sekmīgo pieredzi Telpas izmaiņām jau uz Lieldienām un Kristīšanu!
8. ES domāju, ka tas jums pietiekoši pārliecinoši parādīja, ka jūs paši varat sasniegt LīdzRadītāju, gandrīz Radītjāju, virsotnes, bet tikai tad, kad jūs VIENOTI GARĀ un "ja mērķis viens"!
9. Pie tam, ES tūliņ gribu atbildēt uz masu jautājumu par ūdens brīnumietekmes īpašībām, kādas cilvēki novēroja un novēro Kristīšanas naktī visās ūdenskrātuvēs Pareizticības teritorijā!
10. Agrāk, kad ES runāju par to, ka visas Pasaules ūdens kļūst SVĒTS, tad ES vispirms pievērsu jūsu uzmanību tam, ka ūdens izpauž neparastas īpašības tikai uz tiem cilvēkiem, kuri tam Tic un tādēļ SVĒTĀ ŪDENS teritorija neaprobežojas tikai ar Krievijas teritoriju, bet izplatās pa visu Pasauli - tur, kur pie ūdenskrātuves izrādījās cilvēks (Pareizticības) dziļi TICOŠS šim ŪDENS PĀRVEIDOŠANĀS BRĪNUMAM!
11. Atkārtoju: ūdens Pārveidošanās Brīnums nekādi nav saistīts ar ģeogrāfisko vietu, vai ģeogrāfiskām koordinātēm, ūdens Pārveidošanās BRĪNUMS atrodas, vispirms, pašā cilvēkā, viņa LīdzZiņā, viņa iekšējā "Es" un tādēļ, nepavisam nav svarīgi, kur atrodas TICĪBAS cilvēks, - viņš vienmēr uzņems/saņems SVĒTO ūdeni, jo tas viņā un ar viņu vienmēr!
12. Tādēļ arī, priekš cilvēku Pārveidošanas VIENA GARA TAUTĀ, nav nekādu šķēršļu, nav nekādu robežu, nepieciešama tikai VIENOTA/KOPĪGA APZIŅA, stingra pārliecība savām RADĪTĀJA spējām izmainīt Pasauli caur savas ApZiņas/LīdzZiņas un sava iekšējā "Es" izmainīšanu!
13. ES pacentos parādīt jums, ka jūs tiešām spējīgi uz daudz ko, jo jūs - Dievi, un izmainot sevi, jūs VISI KOPĀ sasniegsiet iespējas izmainīt Telpu, galu galā, izmainīt apstākļus; jo taču VIENA PATIESA vēlēšanās ieraudzīt Pasauli tādu, kādai viņai jābūt - jau ne fantāzija, bet objektīva realitāte, radniecīga BRĪNUMAM!
14. Kad ES runāju par nepieciešamību izmainīt ēšanas principus un struktūru, tad vispirms ES devu saprast, ka jaunās energoapgādes principi saistīti ne tikdaudz ar ēšanas struktūras izmaiņām, cik ar jūsu NOSKAŅU, ar jūsu GARĪGO VĒSTĪJUMU - gan atsevišķas personas, gan visas tautas - izmainīties savas personīgās nākotnes un, pats galvenais, savu bērnu un mazbērnu nākotnes labā!
15. ES aicinu jūs saprast, ka jūs - jūs Manis izraudzīta Tauta Pirmgājēji, jūs ar sevi pārstāviet tikai divus procentus Planētas iedzīvotāju un, ka jums dotas TIESĪBAS ne tikai izmainīt, bet precīzāk, PĀRVEIDOT Telpu, un arī ar savu piemēru parādīt citām tautām jūsu civilizācijā vienīgo ceļu uz Pārveidošanu un Glābšanu!
16. Jums svarīgi saprast un apzināties savu LOMU! Jo taču, kad ES runāju agrāk par to, ka VISS notiks pēkšņi un pārējā pasaule ne uzreiz sapratīs, kas notika ar Krieviju, ES apstiprināju jums, ka ir dziļas vēsturiskas saknes un GARĪGĀS VIENOŠANAS pieredze, spējīga PĒKŠŅI izmainīt Telpu!
17. Jā, jūs tagad PIRMIE un atbildība, kādu jūs nesiet, skar ne tikai jūs pašus, bet faktiski, arī visu cilvēci un no savas LOMAS - TAUTAS GLĀBĒJAS LOMAS APZINĀŠANĀS - jums vienkārši pienākums kļūt GARĪGI VIENOTIEM un paust pasaulei personīgo ATTĪRĪŠANOS un PĀRVEIDOŠANOS caur VISTAUTAS NOŽĒLU!
18. Attīrīšana un Pārveidošana, par kuru ES runāju, nepavisam nav saistītas ar ēšanas struktūras izmaiņām, bet saistīta ar nepieciešamību izmainīt energoapgādes principus! Protams, nevar tā vienkārši atteikties no ēšanas, kaut vai tādēļ, ka cilvēki ar nesagatavotu ApZiņu nespēs noturēties pat nedaudzas dienas, bet cilvēkam apzinošam savu MISIJU (būt MESIJAM ) vienkārši pienākums būt citiem par PĀRVEIDOŠANĀS piemēru!
19. Zemes enerģētiskais FONS (enerģētiskais lauks) izmainās un jums nepieciešams PAKĀPENISKI adaptēties jaunajās enerģijās, izmainot energoapgādes principus, enerģētiskos kontaktus "cilvēks-Visums"!
20. Atceraties ES tikko teicu, ka SVĒAIS ŪDENS - ne Telpas ģeometriskā kategorija, bet cilvēka ApZiņas stāvoklis un, pats galvenais, GARĀ VIENOTAS TAUTAS ApZiņas stāvoklis!
21. Izejot no tā, cilvēka Pārveidošanās un energoapgādes principu izmaiņa, ne tikdaudz viena cilvēka domnodarbe, cik VISAS TAUTAS, GARĪGO KOPĪBU pieredzējušas, DOMNODARBE!
22. Citas tādas Tautas, kura varētu Jauno Pasauli, Jauno Telpu radīt GARĀ, nebija un nav; jūs tiešām, unikāla Tauta, lai arī apvienota Pareizticības kanoniem, taču parādoša arī citām tautām, uz kādiem JAUNRADES AUGSTUMIEM spēj pacelties GARĀ VIENOTA TAUTA!
23. Tagad padomājiet, kādēļ ES tik ilgi skaidroju jums Pasaulsēkas uzbūvi? ES domāju, jums kļuva saprotams, ka tik dziļas Zināšanas (bet jums viņas vēl atklāsies) ļauj NOFORMĒT RADĪTĀJA APZIŅU, kurā nav vietas vecām dogmām un NETICĪBAI, taču ir Zināšanas un pieredze Kopīgai Telpas Pārveidošanai.
24. ES gribu, lai jūs ne tikai APZINĀTOS savu MISIJU, bet arī to, kā jūs variet GLĀBT PASAULI, esot dziļi ApZiņā uzstādījumam (vēlmei) uz GARĪGO VIENOŠANU.
25. ES zinu, ka iekšēji jūs tiecaties uz VIENOŠANU, taču regularitātes, ne pēc Dieva GRIBAS radītas, nedod iespējas atvērt sirdis, ne tikai sev, savam iekšējam "Es", bet arī Dievam!
26. Taču jums jāzina un jāatceras, ka Jaunajā Telpā nav vietas cilvēciskajai regularitātei - varai, tā vienkārši nespēj eksistēt BRĪVU un GARĀ KOPĪGU cilvēku Telpā!
27. Blīvā plānā viss pagaidu un iemiesojumu vai izpausmju grūtības izaug tikai no NETICĪBAS pašiem sev, taču tas, ticiet, pārejošs un tā, DIŽĀ GARĪGĀS KOPĪBAS PIEREDZE, ar ko jūs bagāti, var jums radīt PLATFORMU savu JAUNRADES iespēju APZINĀŠANAI!
28. Pieņemiet priekš sevis: jūs esat Diža Tauta-RADĪTĀJA, ielieciet savā iekšējā "Es" JAUNRADES vēstījumu, vēstījumu nepieciešamībai izmainīt energoapgādes sistēmu, GARĪGĀS KOPĪBAS vēstījumu, un jūs pacelsieties uz Kosmiskās Telpas cilvēka - līdzRadītāja ApZiņas līmeni.
29. Tagad jūsu uzmanībai jābūt koncentrētai uz jūsu KOPĪGO un VIENĪGO vēlēšanos - ATTĪROTIES, kļūt cilvēces TAUTAI-PAVADONEI visā, tanī skaitā, nepieciešamībā cilvēkam adaptēties Jaunajās Kosmosa enerģijās.
30. Pats galvenais - cenšaties nespiest sevi steidzami mainīt ēšanas struktūru, jūsu organisms pats zina, kā viņam reaģēt un kā adaptēties šajās jaunajās enerģijās - jums tikai jāieklausās sevī, neliekot savam organismam vardarbīgi pārslēgties no zemo frekvenču enerģijām uz augstu vibrāciju enerģijām.
31. Klausiet sevi, gatavojiet sevi PAKĀPENISKI jaunajām KOSMOSA vibrācijām, dzīvojiet pēc principa: "negribas, tātad nevajag", taču aktīvi izmainiet savu ApZiņu, jo tur, jūsu iekšējā "Es", atrodas ATSLĒGA GARĪGAI VIENOŠANAI, bet tas nozīmē, arī GLĀBŠANAI!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-30.01.10.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.12.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/16.12.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 16.12.2013.
Skatījumu skaits: 675 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: