Galvenie » 2013 » Jūnijs » 4 » Radītāja Vēstījums 02.06.13. ApZiņa un realitāte
20:21
Radītāja Vēstījums 02.06.13. ApZiņa un realitāte
Radītāja Vēstījums 02.06.13. ApZiņa un realitāte

1. Šodien no jauna nākas pacelt cilvēka ApZiņas tēmu, jo VISS, lai ko darītu Pats Absolūts, var sagrūt pret cilvēku materiālajiem uzskatiem, kas, lūk, kur jau tie gadsimti, kā cilvēci pakāpeniski ved uz Apokalipsi, pareģotu gandrīz no visiem Praviešiem, kuru ApZiņa bija tik attīstīta, ka viņi informāciju pieņēma no Radošā Sākumu Sākuma līmeņa!
2. Atceraties savu vēsturi! Pārlasot daudzos pareģojumus, jā, un vispār arī visas reliģiskās dogmas, cilvēki ļoti viegli var pārliecināties par to, ka "mazais" cilvēks stūrgalvīgi nepieņem un nedzird DEBESU brīdinājumus, turpinot savu grēku un netikumu postošo ceļu! Par kādu morāli tikumiso audzināšanu kārtējai paaudzei var būt runa, ja cilvēku ApZiņa paliek cilvēka-dzīvnieka līmenī?
3. Jā, protams, mūsdienu Pasaule, vai Telpa ievērojami atšķiras no Jaunā laika skaitīšanas sākuma Telpas, bet zinātniskais progress tomēr lika cilvēkiem ļoti uzmanīgi palūkoties uz apkārtējo Telpu, jo daudziem, ļoti daudziem cilvēkiem kļuva saprotams, ka cilvēks nepavisam ne cars Dabā, bet tikai daļa Telpas, ietverts Visuma evolūcijas procesā, kuram ir Sākums un Beigas!
4. Starp citu, dažādi reliģiski aizspriedumi, viņu novirzieni uz cilvēka BRĪVĀ GARA Gribas apspiešanu turpina veikt savu "melno darbu", bremzējot LīdzZiņs formēšanu adekvāti eksistēšanas apstākļu maiņai ne tikai cilvēkā pašā, bet arī apkārtējā Dievišķajā Telpā, kas nu jau saprotams daudziem cilvēkiem!
5. Mūsdienīgam cilvēkam personīgās LīdzZiņas formēšanas procesā, beidzot, pienāk saprašana, ka Mūžības Kanonus, tātad, Paša Dieva, nākas "CIENĪT" un rēķināties ar VIŅA PLĀNIEM Jaunās Telpas augstfrekvenču radīšanā! Starp citu, šī saprašana cilvēkiem nāk tomēr ļoti lēnām un pat pamācoši atgādinājumi par Dieva klātbūtni dabas un tehnogēno katastrofu veidā, prakstiski nekādi neatspoguļojas uz kopējā cilvēces attīstības Vektora!
6. Cilvēce spītīgi joprojām turpina neredzēt, ka pasaule ne tikai kardināli mainās, bet arī nonāca pie NEATGRIEZENĪBAS punkta, aiz kura cilvēku iematerializētajai LīdzZiņai jau nav vairs vietas, un dažādas cerības uz to, ka varēs izdomāt kaut kādus atkāpšanās ceļus, kā pārcelšanos uz citām Planētām, bez PirmRadītāja dalības, vienkārši smieklīgi, jo bez Manas PALĪDZĪBAS cilvēce nekad neizglābsies.
7. Ticiet Man, visas cilvēku cerības uz zinātnisko progresu vienkārši naivas, jo VISS šajā daudzlīmenīgajā Telpā ir Dieva kontrolēts un nekad cilvēces!
8. Tādēļ Mana UZRUNA Slāviem-Arijiem, kā cilvēces glābējiem, ESMU Mans pēdējais mēģinājums likt cilvēkiem saprast, ka bez Mūžības Kanonu ievērošanas, bez saprašanas, ka VISU šinī Telpā vada PirmMīlestība un, protams, Telpas Pirmmatricas stringrākā kārtība, cilvēcei vienkārši neizdzīvot!
9. Jūsu ārējais apvalks nav piemērots Jaunajām augstajām vibrācijām, tādēļ, atkārtoju, ka dažādākās cerības uz patstāvīgu glābšanos bez Manas Palīdzības - vienkārši utopija, kas jau parādīja "lāča pakalpojumu" visām iepriekšējām, ticiet, ļoti attīstītām civilizācijām, uz Planētas Zeme!
10. Galvenais secinājums, kas cilvēkiem priekš sevis jāizdara, ietverts tur, ka bez LīdzZiņas evolūcijas vai pilnveidošanas uz glābšanos Smalkajos plānos nevar būt pat runas, tādēļ Mana tik ilga Uzruna/Vēršanās pie Planētas cilvēkiem caur Slāviem-Arijiem ESMU MANA VĒLĒŠANĀS glābt ietiepīgo un neticīgo cilvēci no jau neiedomājamas bojāejas!
11. Ticiet, Manis apsolītās supertehnoloģijas (vai gigantisks zinātnisks izrāviens) nevar tikt nodotas cilvēkiem līdz brīdim, kamēr viņu ApZiņa turpina attīstīties pa horizontāli, jo LīdzZiņas materializācija nevar kļūt to uzdevums, kuri bija Paša Absolūta RADĪTI, tādēļ, ka cilvēku attīstības (LīdzZiņas) Vektors bija Manis noteikts, kā AUGŠUPCELŠANAS un pilnīgas atteikšnās no Blīvā plāna Matērijas, Vektors!
12. Atkārtoju: mūsdienu cilvēki jau saprot, ka arī Telpa un pats cilvēks ir daudzlīmenīgas ATKLĀTAS sistēmas, ietvertas VIENOTĀ Telpas evolūcijas procesā, tādēļ daudziem no viņiem jābūt saprotamam, ka bez LīdzZiņas EVOLŪCIJAS jau neiztikt, jo LīdzZiņas PILNVEIDOŠANA ir tas vieīgais ceļš, kas bija Paša Absolūta noteikts katram cilvēkam!
13. Kopš Jēzus Kristus laikiem, šķiet, cilvēcei bija jāsāk sava GARĪGĀ PACELŠANĀS līdz Kristus LīdzZiņai, starp citu, pati Kristus vēsture, jā, un arī turpmākie vēsturiskie notikumi, parādīja pilnīgi pretējo. Izrādījās, ka cilvēce tā arī neuztvēra Augstās TICĪBAS un Smalko Pasauļu Augstās LīdzZiņas mācībstundas, kas tika Cilvēka-Dieva Pilnīgās ApZiņas pasniegtas pasaulei!
14. Tagad, protams ir novērojams vesela Etnosa LīdzZiņas pilnveidošanas process, taču pat ar Manu Palīdzību tas attīstās nepiedodami lēni un ar atskatīšanos uz varu, tātad, ar iekšējo NETICĪBU! Bet cilvēkiem taču jāzin, ka Telpu vada pavisam ne varas un pat ne cilvēki, bet PATS ABSOLŪTS, pēc Savas GRIBAS radošs VISU Augstākā Kosmiskā Saprāta Telpā!
15. Cilvēki nekādi negrib saprast, ka viņi ne vecāku radīti, bet Paša PirmRadītāja un, ka viņi šajā Varenajā Telpā atrodas PASTĀVĪGI, kura izvietojas ne kaut kur TUR "aiz horizonta", bet nepastarpināti šeit, tātad, visur!
16. Ja teikt vēl precīzāk, tad cilvēki atrodas Augstākā Kosmiskā Saprāta Telpas iekšienē, kurš ESMU viss!
17. Tādēļ cilvēku dažādas pārdomas vai domas par iespējām patstāvīgi vadīt savu, bet pie viena arī citu cilvēku likteni, vienkārši smieklīgi, jo cilvēku likteņus ne tikai Blīvajā plānā, bet arī visās citās Pasaulēs vada Pats PirmRadītājs un šajā sakarā cilvēkiem nav jābūt nekādu ilūziju.
18. Garīgi neattīstīta, tātad, iematerializēta ApZiņa noved cilvēkus lepnības un patības džungļos! Tā - ilūzija, piemītoša tiem, kuri savas attīstības Vektoram izvēlējās horizontāli, Mamona vadītu un nesošu cilvēkam pilnīgu morāli tikumisko pagrimumu!
19. Paša Absolūta radīts cilvēks, pēc sava definējuma nevar būt materiālists, jo apveltīts ar visām sava Varenā Senvecāka, sava Radītāja SPĒJĀM , dāvājoša Savam RADĪJUMAM visas Radošā Sākumu Sākuma iespējas! Starp citu, cilvēki ļoti grūti uzņem VĒSTI par to, ka eksistēšanai Blīvajā plānā pamats ESMU LīdzZiņas PILNVEIDOŠANA un cilvēka-Dieva LīdzSadarbība ar Augstāko Kosmisko Saprātu!
20. Atkārtoju: priekš Manis, jūsu RADĪTĀJA, nebija nekādas jēgas radīt cilvēkus, kuru ApZiņa neattīstās, lūk, jau divi tūkstoši gadus (jaunā gadu skaitīšana), liekot Man pierunāt cilvēkus apzināties, ka bez viņu LīdzZiņas evolūcijas līdz Kristus Līdzziņas līmenim, Man nav nekādas jēgas turpināt atbalstīt pasauli, iegrimušu grākos un netikumos, jo tikai Kristus Apziņa var izvest cilvēkus uz cilvēku-Dievu augstumiem!
21. Tādēļ, lai arī cik ES cilvēkiem runātu Lielajās Saeimas sanāksmēs un KopDomē (Veče ?) par to, ka viņi ir cilvēki-Dievi, Mani VĀRDI paliks VĀRDI līdz tam laikam, kamēr cilvēki neapzināsies, ka Kristus Apziņa ESMU pamats cilvēkiem-Dieviem, radošiem LīdzSaskaņā ar Dievu Jaunas Telpas!
22. Šodien pasaule atrodas uz pašiznīcināšanās robežas un kādam taču vajadzēja izdzirdēt Absolūta VĀRDUS , kuros tiek dota CERĪBA uz glābšanu priekš tiem, kuri ir Patiesas TICĪBAS cilvēki un kuri saprot, ka tikai Kristus Apziņa ESMU vienīgais ceļš uz glābšanu ne tikai atsevišķam Etnosam, bet visai cilvēcei!
23. ES jau nerunāju par Kristusesamību, jo sava ceļa APZINĀŠANĀS Mūžībā pirmreizēja, bet tas nozīmē, cilvēces evolūcijas VEKTORAM jābūt virzītam vispirms uz LīdzZiņas evolūciju, tādēļ bez šī GALVENĀ cilvēces uzdevuma APZINĀŠANAS, vienkārši neiespējami pat runāt par paša cilvēka transmutāciju!
24. Saprotiet, Kristus Līdzziņas sasniegšana veselam Etnosam ESMU Gara uzvara pār Tumsu, tātad, ESMU visīstākā glābšana cilvēcei, tādēļ šos VĀRDUS labi jāatceras Slāviem-Arijiem, labprātīgi pieņēmušiem GLĀBĒJA KRUSTU!
25. Ticiet (bet par to ES runāju daudzas reizes) ES nedodu cilvēkiem tādus uzdevumus, kurus viņi nevarētu izpildīt, tādēļ Kristus Apziņa pavisam ne uztopija, bet likteņa REALITĀTE, lai arī Lielas Būtības, taču tomēr cilvēciskā ārienē!
26. Zinātniskais progress, priekš daudziem cilvēkiem un sevišķi priekš Slāviem-Arijiem, atvēra acis uz Pasaultelpas struktūru un uz "mazā" cilvēka lomu cilvēces vēsturē! Tagad lieta paliek mazajiem - vienkārši saprast, ka LīdzZiņas evolūcijas Vektoram jābūt virzītam uz Kristus LīdzZiņas augstumiem, tad visas Jaunu pasauļu RADĪŠANAS iespējas būs atvērtas katram, kurš ņēma uz sevis ATBILDĪBU un DROSMI saukties cilvēks-Dievs!
27. Jūs dzīvojiet Garīgo meklējumu periodā, Patiesības meklējumu periodā, bet galvenais jūs dzīvojiet Lielo Pārmaiņu Laikā, kad izvēles Lieluma APZINĀŠANAI jāpabīda cilvēks uz cilvēku-Dievu tikumības augstumiem, bet tas nozīmē, arī NODARBĒM, tā ESMU DOMNODARBE, kas arī ESMU cilvēks-Dievs un nekādu šaubu par to pat būt nevar, jo tā - Paša Absolūta izvēle!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-02.06.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 03.06.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots:ucoz.ru/ 04.06.2013.
Skatījumu skaits: 702 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: