Galvenie » 2013 » Marts » 4 » Radītāja Vēstījums 03.03.13. 2017. gads
22:57
Radītāja Vēstījums 03.03.13. 2017. gads
Radītāja Vēstījums 03.03.13. 2017. gads

1. Sākas tiešām Vēsturisks laiks, kad tāpat kā 1917. gadā pasaulei jāizmainās un jāliek cilvēkiem atgriezties pie saviem Pirmsākumiem - Pirmsākumiem kalpošanā Dievam, jo viss pārējais bija un ir Liela cilvēciska maldīšanās izrietoša no NETICĪBAS un analfabētisma!
2. Jūs visu laiku Man prasiet Atklāsmēs dot instrukcijas vai rekomendācijas cilvēkiem saprotamai uzvedībai Blīvajā plānā, kas atvieglotu Mūžības Kanonu izpildīšanu un radītu priekšnosacījumus realizācijai, bet precīzāk, veiksmīgai Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas nosacījumu izpildīšanai!
3. Atceraties, ES cilvēkiem uzstājīgi skaidroju, ka jebkura instrukcija nes sava veida Garīgās uzspiešanas pazīmes, jo nosaka virziena vai konkrētas darbības vektoru, kas nozīmē, ka Brīvās Gribas Tiesības nomainās ar komandēšanu, kaut arī no Paša Radītāja, kas pārsvītro visu to, kas Paša Radītāja dāvāts cilvēkiem, kā Savai fraktālai līdzībai!
4. Taču šodien, šajā ļoti nevienkāršajā laikā, ES nevaru atstāt savas daļiņas bez palīdzības un tādēļ gribu, nedodot visa priekšā teikšanu, tomēr iezīmēt priekš jums dažus orientierus, kuriem jūsu LīdzZiņā jānoformē VEKTORS, cilvēkus orientējošs šajā pagaidu Telpā, jo bez tādas palīdzības viņiem būs ļoti grūti vadīt personīgo ApZiņu, bet tas nozīmē, ka Manai priekšā teikšanai jāļauj jums pareizi noorientēties un ar to pašu samazināt līdz minimumam iespējamos cilvēku zaudējumus.
5. Lūkosim atcerēties, kas notika pasaulē, bet precīzāk uz Planētas Gaija 1917. gadā, kad cilvēki, aizmirstot Dievu, vadoties pēc pārliecinošiem lozungiem, pilnīgi nepatiesiem, bet precīzāk, mānīgām darbībām noveda Lielo Hiperboreju valsti pie sociālās katastrofas!
6. Bet bija taču skaidrs no paša sākuma, ka jebkurš mākslīgs mēģinājums izmainīt Pasauli, neņemot vērā to, ka šī Pasaule pieder Tam, Kurš To radīja, (un kā parādīja cilvēces vēsture) obligāti pārvērtīsies sociālā katastrofā ar pilnīgi nevajadzīgiem cilvēku upuriem!
7. Nepārskaitīšu visas nelaimes, kas gāzās pār cilvēciskās civilizācijas Sākumu Sākuma teritoriju, taču jāsaka tūliņ, ka tādu pašiznīcināšanos cilvēces vēsture vēl nezināja! Fiziska cilvēku iznīcināšana - tas noziegums, starp citu, daudz svarīgāk, ka katra kārtējā paaudze bez Dieva Dvēselē noveda pie Dievišķā DNS iznīcināšanas cilvēkos, katru reizi mākslīgi samazinot cilvēku LīdzJaunrades iespējas ar Radošo Sākumu Sākumu!
8. Iedziļinaties šajos VĀRDOS: mūsdienu civilizācijas Etnoss, glabājošs sevī Senvecāku Gēnu, tātad, ar Pašu PirmRadītāju saistītu Gēnu, labprātīgi novērsās no Lielā Radošā Sākumu Sākuma un sāka iznīcināt jebkuru atgādinājumu par savām Dievišķības saknēm!
9. Tā nekad nedrīkst būt, jo Sākums, tātad Pilnība, nevar atteikties no savas Pilnības Sākuma, taču tādu Mūžības Kanonu pārkāpumu varēja atļauties tikai cilvēki, pārsvītrojuši savus Pirmsākumus, tātad pārrāvuši sakarus ar savu Radītāju!
10. Bet tas nozīmē, ka visi viņu lozungi, visi vēstījumi priekš cilvēkiem, izdzirdējušiem šo Atturības spēku Lielo apmānu, nolēma viņus bezdievības mokām, pašiznīcināšanās mokām, jo nav un nevar būt nekādu revolūciju bez Dieva Sirdī, jo taču dažādas cilvēku darbības un nodarbes, kuri atteikušies pēc savas vai svešas gribas no Radošā Sākumu Sākuma, vienmēr pavēršas pret viņiem ar nāvi!
11. Man bija nepieciešama vesela simtgade priekš tā, lai šī Lielā Etnosa cilvēkiem pierādītu, ka vārds "TICĪBA" attiecas tikai uz attiecībām starp Dievu un cilvēku un, ka nevar būt Ticības un nevar būt uzticības tiem cilvēkiem, kuri sagrāva un pilnīgi mērķtiecīgi, cilvēku saiti ar savu Sākumu Sākumu, tātad, ar Dievu!
12. Man nācās veselu simtgadi cilvēkiem pierādīt, ka tikai LīdzZiņas evolūcijā cilvēka, sevī nesoša Dieva Gēnu, ESMU tas ceļš, kas viņus novedīs pie tā LīdzSadarbības stāvokļa ar Mani, kas visās pasaules reliģijās saucas Dieva Valstība, vai Augstākā taisnīguma sabiedrība, jo tikai šajos apstākļos cilvēki var realizēt LīdzRadītāja potenciālu, Manis ieliktu katrā cilvēkā!
13. To, kas tagad notiek teritorijā (Hiperboreju) no okeāna līdz okeānam, nevar nosaukt par revolūciju tiešā šī vārda nozīmē, jo notiek cilvēku atgriezšanās pie saviem Dievišķiem Pirmsākumiem, vai citiem vārdiem, caur APZINĀŠANOS un NOŽĒLU šī Etnosa Dievatkāpībā - un atgriezšanās Lielā Gara Vienošanā, tātad, notiek Slāvu-Arijevu civilizācijas ATDZIMŠANA un viņas pāreja uz Jaunu evolūcijas vītni.
14. Šodien cilvēki ar ļoti lielām grūtībām sāk atjaunot savas garīgās saknes un atgriezties pie saviem Pirmsākumiem, jo šis ceļš caur pazaudētām simtgadēm, izrādījās tik sarežģīts priekš lielākā vairuma no viņiem, tagad jau Neticības cilvēkiem, ka Man, jūsu Radītājam, bija nepieciešama milzīga piepūle priekš tā, lai ļoti piesardzīgi un pakāpeniski pievestu Slāvu-Arijevu Etnosu pie sapratnes, ka tikai Garīga VIENOTĪBA var atjaunot cilvēkos patiesu TICĪBU, tātad radīt apstākļus, kad cilvēki pilnīgi BRĪVI un pēc savas GRIBAS no jauna ierauga sevī Radītāja Sākumu Sākuma daļiņu!
15. Cilvēkiem jāsaredz sevī Dievs, spējā izmainīt ne tikai Garīgās vardarbības un maldu pasauli, bet arī kopā ar Mani radīt Jaunu pasauli vēl šajos Blīvā plāna frekvenču apstākļos un atgriezt cilvēcei vēsturisko taisnīgumu, tātad, cilvēku LīdzSadarbības ar Dievu pamatus vai pamatus DievRadīšanai!
16. Ticiet Man, Hiperborejieši vienmēr sevī, savā Dvēselē nesuši DievRadšanu, tādēļ Saeima un Veče priekš viņiem vienmēr bijuši Dieva instrumenti, Blīvā plāna Telpas vadīšanai, kas viņus arī darīja LīdzRadītājus, kuri apzinājās, ka cilvēki un Dievs KOPĪBA/VESELUMS, jo cilvēki ESMU Dieva turpinājums Blīvajā plānā!
17. Neskatoties uz to, Atturības spēki tomēr spēja izmainīt, bet precīzāk, pagriezt cilvēces evolūcijas vektoru uz Tumsas pusi un sagraut, iznīcināt dažas cilvēku paaudzes, šo Svētā Gara teritoriju, taču viņi tomēr nevarēja, pat veselas simtgades laikā, galīgi iznīcināt šajos cilvēkos Dievmeklētāju Gēnu!
18. Starp citu (Etnoss) stāvošs ceļos Tumsas altāra priekšā, neskatoties ne uz ko, saglabāja savā Dveselē Dievmeklēšanas pirmsakumu un vēl joprojām cenšas atrast sevī Dievu, nomokot sevi ar jautājumu "kāpēc es šeit?", jo cilvēka -Dieva uzturēšanās Garīgās verdzības apstākļos ESMU visīstākais nonsens, kas turpinās ne mazāk kā gandrīz 100 gadus!
19. Un, lūk, tagad ES, jūsu Radītājs, izvirzu Slāviem-Arijeviem, eksistējošiem ilgu laiku Garīgos maldos, taču Gaismas teritorijā no okeāna līdz okeānam teritorijā, uzdevumu - līdz 2017. gadam ATGRIEZTIES pie Garīgiem pirmsākumiem un pierādīt, ka visi šī Etnosa meklējumi bez Dieva, bijuši kļūdas, par kurām viņi jau samaksājuši ar neskaitāmiem cilvēku upuriem, bet tagad atnesa arī Lielu NOŽĒLU !
20. Šodien ES aicinu jūs pieņemt Manus noteikumus un vēl līdz Kvantiskās pārejas pirmā etapa beigām, parādīt un pierādīt visai pasaulei, ka Slāvu-Arijevu Etnoss ne tikai eksistē, bet eksistē Garīgā VESELUMĀ un atrada savu ceļu pie TICĪBAS Pirmsākumiem, tātad, jau spējīgs radīt to Dievišķo regularitāti, kādas līdzīgas līdz šim vēl nekad nebija uz šīs brīnišķīgās un pilnīgās Planētas!
21. Pa šiem četriem gadiem cilvēkiem būs jāpierada un vispirms pašiem sev, ka viņi - Dižs Etnoss, sevī nesošs Dieva Gēnu un, ka viņi spējīgi ne tikai ieraudzīt sevī Dievu, bet arī ar savu nodarbi pierādīt, ka viņi patiešām cilvēki-Dievi, radoši Sākuma Sākumu pēc līdzības savam Senvecākam, tātad, Pašam ABSOLŪTAM!
22. Teikšu jums pa kluso, ka ES uz šīs Sākumu Sākuma teritorijas sapulcinu visus tos, kuri pieļāva šaubīties par Dievu un izjaukt līdzsvaru par labu Atturības spēkiem priekš tā, lai viņi apzinoties savu vainu cilvēces priekšā un Dieva priekšā, varētu pierādīt, ka PATIESĪBA priekš cilvēkiem kā Radītāja fraktālās līdzības, ESMU tikai VIENA un tā saucas PirmMīlestība, bet Mīlestība arī ESMU DIEVS!
23. Jums priekšā stāv ļoti sarežģīts Garīgās APSKAIDRĪBAS laiks, taču radot Kustību zem Mana Karoga, ES jums nodrošināju Garīgās VIENPRĀTĪBAS apstākļus! Starp citu, saprotams, ka ļoti daudz NETICĪBAS cilvēku, bet precīzāk Atturības spēku pārstāvju, tieši arī atturēs jūs ceļā uz Garīgo APSKAIDRĪBU, taču ES devu visiem cilvēkiem izdevību kļūt par Gaismas Dalībnieku un nodrošināt Radīšanas spēku Uzvaru, kaut arī Gaismas Dalībnieku rindās paliks tikai divi procenti no kopējā LīdzRadītāju skaita!
24. Atkārtoju: jums ir visi priekšapstākļi priekš tā, lai pagrieztu cilvēces evolūcijas VEKTORU GAISMAS spēku virzienā un izlīdzinātu visu Dievišķo spēku līdzsvaru uz Planētas Gaija, nodrošinot apstākļus Augstākajai NEITRALITĀTEI!
25. Šīsdienas Mani vārdi izsauks Atturības spēku kaislības un naidu, jo šodien ES pirmoreiz atļāvos Sev noteikt priekš cilvēkiem pagaidu robežas viņu nodarbei, taču tā Mana priekšā teikšana, nesalīdzināma ar tiem Vienošanās pārkāpumiem starp Gaismu un Tumsu, kurus sev atļaujas Atturības spēki!
26. Tādēļ aicinu jūs, Manus Gaismas Dalībniekus, nepievērsiet uzmanību Atturības spēku uzbrukumiem, jo šie uzbrukumi vairāk līdzinās mirstoša drakona konvulsijām, un padariet Manus Vārdus, izrunātus Atklāsmēs un (ES pasvītroju) Mana Vēstneša izteiktus, par savu Programmu visizšķirošākajām darbībām, atceroties to, ka jūsu Spēks ir tikai Garīgā VIENOTĪBĀ!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-03.03.13.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 04.03.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 04.03.2013.
Skatījumu skaits: 659 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: