Galvenie » 2013 » Aprīlis » 6 » Radītāja Vēstījums 04.04.13. Regularitāte
13:20
Radītāja Vēstījums 04.04.13. Regularitāte
Radītāja Vēstījums 04.04.13. Regularitāte

1. Sākas laiks, kad visam, kas tika cilvēkiem teikts rekomendāciju veidā, kurām jātiek īstenotām pie Svētās Krievzemes izpaušanās, visam jābūt maksimāli saprotamam, jo sastāda Jauno izpausto plānu tanī valstī, vai tajā cilvēku sabiedrībā, kura ļoti ilgu periodu, bet precīzāk, uz nākošajiem 26000 gadu būs kārtība, vai paradigma "mazajam" cilvēkam!
2. Ļoti svarīgi, lai "mazais" cilvēks jau šodien, jau tagad saprastu, savas LīdzZiņas, savu vektoru, vai, kā jau ES runāju, savu ceļu uz PAŠpilnveidošanās virsotnēm, bet tas ESMU Jaunā cilvēka KristusApziņa un Kristusesamība - cilvēka-Dieva Sestajā rasē!
3. Tomēr, lai tas notiktu un priekš tā, lai cilvēce beidzot iesoļotu Jaunajā ērā, nepieciešamas ne tikai Zināšanas, Manis dāvātas cilvēkiem, bet arī pieredze, vai darbība, noteicoša reālu soli pa solim pie Patiesības, uz Dižo PILNĪBU, bez kuras visam, par ko cilvēki runā un ko skaidroju ES, jūsu Radītājs, nebūs nekādas nozīmes!
4. Tādēļ, galvenais Zināšanu mērķis un, protams, Manas Kustības galvenais uzdevums, ESMU pilnīgs cilvēks, kuram jāizmaina ne tikai savi priekšstati par Pasaulsēku, par sevi pašu, bet arī jāaudzina sevī, savā iekšējā Augstākajā "Es" tā KĀRTĪBA, tā REGULARITĀTE, bez kuras pie Svetās Krievzemes celtniecības, vai RADĪŠANAS vienkārši neiztikt!
5. Šodien, kad Svētās Krievzemes realitāte iezīmēta Blīvajā plānā un viņas orientieri arī jau sazīmēti, sākas vissarežģītākais etaps Jaunā cilvēka formēšanā, jo viņam, Jaunajam cilvēkam, - jātiek saformētam ne simts gadu laikā, bet tikai kādu četru gadu laikā!
6. Viņam savā iekšienē jārada mehānisms PAŠregulācijai, kas cilvēka iekšienē (viņa LīdzZiņā) nodrošina to iekšējo RITMU, kas pakļaujas Mūžības Kanoniem, kas savukārt, nodrošina cilvēka uzvedības paredzamību/noteiktību jebkuros, pat ekstremālos, apstākļos!
7. Tādēļ, kad ES cilvēkiem runāju par regularitāti vai kārtību, ES ar to domāju, ka "mazais" cilvēks jau ieņēma/uztvēra sevī Telpas SENMATRICAS Augstāko kārtību, bet tas nozīmē, ka regularitāte priekš viņa kļūst dabiska reakcija, bet Svētās Krievzemes Piramīdā zemāko slāņu pakļautība augstākajiem ir ne diktatūra, bet nepieciešamība Visuma iekārtojumam atbilstoša KLASTERA uzcelšanai!
8. Šodien jāpanāk tas, lai "mazais" cilvēks apzinātos, ka bez regularitātes, bez iekšējās regularitātes, jau vairs nevar būt Jaunā cilvēka, cilvēka-Dieva, kuram LEMTS kopā ar Pašu Absolūtu uzbūvēt vai radīt Jaunas pasaules Mūžībā!
9. Šodien jārada apstākļi, kas cilvēka iekšienē skanētu ritmiskuma un iekšējās regularitātes KAMERTONĪ, bez kā jebkura cilvēka dažādas nodarbes/rīcības kļūst nedievišķas.
10. Atkārtoju:regularitāte ESMU iekšējā PAŠkontrole personīgai nodarbei/rīcībai, tātad, jau Kristusesamības izpausme, pie kā cilvēkā jau nav nekā personīga, jo viņu vada KOLEKTĪVĀ PIRMAPZIŅA - Vienotība Garā, vai Bezpersonisks VESELUMS!
11. ES saprotu, ka iekšējās regularitātes sasniegšana, bet tas nozīmē, ka cilvēkam, Mūžības Kanonus pieņēmušam, jābūt iekšējai PAŠkontrolei, bet galvenais, sapratnei, ka bez PAŠatdeves, bez Mūžības Kanonu ievērošanas, kā iekšējā uzstādījuma/prasības, nākotnes cilvēka vispār nevar būt/nevar kļūt.
12. Tādēļ galvenais, kas jāizdara šo četru gadu laikā, ir tas, ka JĀRADA cilvēkos iekšējā regularitāte, vai iekšējā PAŠkontrole!
13. Ticiet Man, šodien nav svarīgāka uzdevuma, kā cilvēkā audzināt iekšējās regularitātes, iekšējās kārtības pamatus, un atbildību par savām domformām un, protams, par savu nodarbi/rīcību, tādēļ, ka pie mazākajām domstarpībām, tātad, pie Garīgās VIENOTĪBAS trūkuma, nekāda Piramīda, pat Dievišķa, nespēs stāties pretim HAOSAM, vai Garīgiem maldiem!
14. Pirmais un galvenais uzdevums LīdzRadītājiem būs, atkārtoju, iekšējās regularitātes radīšana uz Mūžības Kanonu pamata, tādēļ, Svētā Krievzeme notiks tikai tad, kad cilvēki radīs regularitāti Kustībā uz Mūžības Kanonu bāzes, jo Svētā Krievzeme ESMU ne tikai cilvēku Garīgā VIENOTĪBA, bet arī tās regularitātes ievērošana, kuru paši cilvēki padarīja par uzvedības normu vai Kustības dalībnieka dabīga stāvokļa regularitāti!
15. Svētās Krievzemes galvenajam, cementējošajam noteikumam, jākļūst dabīgai, līdz automātiskumam novestai uzvedībai, vai "mazā" cilvēka nodarbei/rīcībai, jo bez cilvēka apzinātas, iekšējas pakļāvīgas rīcības galvenajiem Mūžības Kanoniem, Svētā Krievzeme nevar būt izpausta pilnā mērā/apjomā!
16. Atkārtoju vēlreiz: iekšējā regularitāte, tātad, pakļautība Mūžības Kanoniem, ESMU pamats Svētās Krievzemes radīšanas panākumam!
17. Iekšējais uzstādījums (motivācija) cilvēka uzvedībai Augstākā taisnīguma sabiedrībā ESMU savas nodarbes/rīcības samērošana ar to KOPĒJO MĒRĶI, kuru LīdzRadītājiem jānoformulē Visuma DievKopības Domē (VEČE ?), izlaižot caur savu ApZiņu uzdevumu dziļumu, Paša PirmRadītāja noteiktus cilvēkiem uz šo ļoti sarežģīto pārejas periodu Telpas transmutācijā, kuriem jāpievērš cilvēka nodarbe/rīcība PAŠkontrolei un tās iekšējās regularitātes sasniegšanai, kas arī ir Kristusesība!
18. Izjūtot uz sevi transmutācijas procesu, tātad, nepieciešamību pēc iekšējās adaptācijas pie Jaunām Kosmosa augstām vibrācijām, cilvēkiem jaapzinās, ka uzceļamais viņu pašu iekšienē, LīdzSadarbībā ar Pašu PirmRadītāju, Dievišķais ritms, vienalga prasīs no cilvēka pakļaušanos Mūžības Kanoniem, kaut vai tādēļ, ka Sestās rases nākotne ESMU KristusApziņa un vienlaicīgi Kristusesamība, kas nevar tikt sasniegta bez iekšējās PAŠkontrolkes un iekšējās, dabīgās PAŠregularitātes!
19. Tādēļ ES šodien varu teikt, ka regularitāte uz Slāvu-Arijiešu Etnosa līmeņa būs sakopota no iekšējām regularitātēm, tātad no "mazo" cilvēku attieksmes pret Mūžības Kanoniem, jo bez iekšējās PAŠkontroles, bez iekšējās PAŠregularitātes, pat ar Manu Palīdzību, neizdosies uzcelt Svētās Krievzemes Telpu tik īsā laikā!
20. Šodien cilvēkiem nav kaut kādu simts gadu, lai iekšējā PAŠregularitāte, vai dabīga Mūžības Kanonu ievērošana, kļūtu "mazā"cilvēka uzvedības kamertonis, tādēļ uzdevums jau bez tā virssarežģīts, kļūst praktiski nereāls, ja Mana Kustība nevarēs cilvēkos iepotēt PAŠkontroles vai cilvēku uzvedības pamatus, kārtībai caur Mūžības Kanonu ievērošanu.
21. Svētā Krievzeme priekš Slāviem-Arijiem kļūs realitāte un, dabīgi, priekš visas cilvēces, ja izdosies radīt cilvēkos dabīgu prasību/vajadzību ievērot Mūžības Kanonus, novestu līdz, atkārtoju, automātiskumam.
22. Lūk, kad iekšējā regularitāte, vai cilvēku stingra un atbildīga izturēšanās pret iekšējiem LīdzRadītāju uzvedības vai rīcības noteikumiem, kļūst iekšējā regularitāte, noteicoša paradigmas celtniecību Jaunai VADĪBAS PIRAMĪDAI, jo iekšējā regularitāte, novesta līdz automātiskumam, ESMU pamats iekšējai Kustības regularitātei!
23. Atkārtoju: VISS notiks, tātad, notiks/būs Svētā Krievzeme Blīvajā plānā, kad savu uzvedību vai rīcību "mazais" cilvēks sāks samērot ar Mūžības Kanoniem, kad Kanoni noteiks KODEKSU "mazā" cilvēka dabīgai uzvedībai Mūžībā, pie kam, ne zem Piramīdas augstākā līmeņa Vadības diktāta, bet kā dabīgs PAŠpilnveidošanās vektors vai tieksme uz pilnību.
24. Aicinu jūs saprast pareizi, ka bez iekšējās regularitātes, bez iekšējās PAŠkontroles, nevar notikt/būt Svētā Krievzeme, Augstākā taisnīguma Telpa, kā izpausme Blīvajā plānā!
25. Šodien nav un nevar būt svarīgāka uzdevuma priekš Manas Kustības saglabāšanas un Svētās Krievzemes Telpas uzcelšanas, izņemot to, kā "mazajam" cilvēkam ievērot uzvedības (iekšējās regularitātes) normas, kuras būs pieņemtas Visuma DievKopības Domē (VEČE ?) kā Svētās Krievzemes RADĪŠANAS pamats!
26. Pirmais etaps, Slāvu-Arijiešu Etnosa, Vienota Garā, darbību saskaņošana būs uzvedības normu, iekšējās regularitātes normu, saskaņošana, kurām būs GALĪGI jāpagriež "mazo" cilvēku LīdzZiņas evolūcijas vektors uz Absolūta pilnību!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-04.04.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 05.04.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 06.04.2013.
Skatījumu skaits: 612 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: