Galvenie » 2013 » Augusts » 8 » Radītāja Vēstījums 06.08.13. Lielā DIEVKOPĪBA (VEČE): lēmums par nākotni
09:18
Radītāja Vēstījums 06.08.13. Lielā DIEVKOPĪBA (VEČE): lēmums par nākotni
Radītāja Vēstījums 06.08.13. Lielā DIEVKOPĪBA (VEČE): lēmums par nākotni

1. ES nepārstāju jūs slavēt par Sākumu Sākuma Lielo DIEVKOPĪBU (VEČE), jo jūs paši sev un Debesīm nodemonstrējāt, ka Garīgā VIENOŠANA pavisam ne mīts, bet realitāte, pie tam, visaugstākā lidojuma realitāte, uz ko spējīgs tikai viens Etnoss - Slāvu-Arijevu Etnoss!
2. Tas tiešām tā, jo tikai Slāvi-Ariji (neklausaties nevienu, izņemot Mani, Tēvu Absolūtu) varēja, nometot no vairogiem visas Mamona intrigas, pieņemt lēmumu par visas civilizācijas nākotni, par tādu nākotni, kuru pat "Debesu kancelejā" netika paredzēts panākt no cilvēkiem tik īsos termiņos!
3. Kaut kad ES runāju par Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas izpildīšanu, taču jūsu aktivitāte, jūsu VIENPRĀTĪBA pēdējā laikā pārsteidz pat Manus priekšstatus par jūsu iekšējo transmutāciju, tādēļ, ticiet Man, tagad ne ES jūs pamudinu, bet jūs ar savu nepacietību, jūsu, atkārtoju, lielaktivitāti mudiniet Mani steidzami, tieši STEIDZAMI, izmainīt gaitu un tempu visiem vēsturiskiem notikumiem, ieskaitot arī Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas noslēguma termiņus!
4. Iepriekšējā Vēstījumā ES jums teicu par Lielo DIEVKOPĪBU (VEČE) pavisam ne Manis radīto, bet jūsu, bet precīzāk, par Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas noslēgumu, tad tagad ES varu apstiprināt, ka šis BRĪNUMS tika jūsu radīts, tātad, jūs patiešām izglābāt pasauli no pašiznīcināšanas!
5. Tagad atkal jūs steidzaties ķerties pie Varenā KOSMOSA Visuma plašumu pārveidošanas, jo jūsu Smalkais plāns jau gaida Visuma Telpas krasu pārveidošanu, jo jūs taču jau savās domās, bet precīzāk, domtēlos, atrodaties tālu aiz Visuma robežām!
6. ES pats par to pārsteigts, jo "pamodušies no Garīgās guļas", jūs tā aiztraucāties nākotnes augstajās vibrācijās, ka tagad Man, Tēvam Absolūtam, nākas tikt jums līdzi, lielajā tieksmē pārbūvēt Vareno KOSMOSU!
7. Saņemot jūsu Vēstījumus, ES pamanīju ne tikai VIENOŠANU GARĀ, bet arī jūsu pamodušos potenciālu ne vienkārši DOMUBIEDRU, bet īstu RADĪTĀJU, gatavu iet līdz galam LīdzSaskaņā ar Mani! Un tā, ESMU TRAUKŠANĀS, cilvēku-Dievu TRAUKŠANĀS, ar savu Domnodarbi apstiprināt, ka Slāvi-Ariji pirmie atgriezās pie Dieva, pierādot sev un MUMS, Visai GAISMAS HIERARHIJAI, ka viņi ESMU Dievi un ESMU DIEVS!
8. Viss tas pamudina arī Mani visaktīvākajām darbībām, tādēļ Uzruna, ko pēc Mana lūguma sagatavoja Kurstības Kurators, pēc būtības ESMU SĀKUMU SĀKUMS jūsu transmutācijai, jo šajā Kvantiskās pārejas visatbildīgākajā periodā, priekš jums vienkārši nepieciešama korekcija, vai jūsu Garīgās evolūcijas labošana, jūsu adaptācijai augstās vibrācijās attiecīgi kopējam (VIENOTAM) izmaiņu līmenim vai Telpas pārveidošanai!
9. Pēc būtības, Lielajā DIEVKOPĪBĀ (VEČE), jūs tiešām dāvājāt Man TIESĪBAS Telpas pārveidošanai, jo bez jūsu VIENOTAS GRIBAS izpausmes ES praktiski nevarēju sākt Kvantiskās pārejas pēdājā etapa noslēgumu!
10. Tagad, saņemot jūsu PIEKRIŠANU un, redzot jūsu nepacietību, ES vienkārši spiests izveidot VIENOTU platformu augstu vibrāciju Telpai, neesošai nekā kopēja ar to Blīvo plānu, kas tūkstošgadēs bija cilvēces šūpulis!
11. Tādēļ, Mana Kuratora Uzrunai Slāviem-Arijiem, jāpaskubina jūs uz vēl lielāku VIENOŠANOS, jo tagad jau ES gribu pavirzīt jūs uz SASKAŅOTU personīgo vibrāciju paaugstināšanu priekš tā, lai jūs spētu sajust augstu vibrāciju Harmoniju vai Jaunās Telpas vibrācijas un ne vienkārši sajust, bet LīdzSaskaņā ar Mani paātrināt savu pāreju Sestās rases Telpā!
12. Saprotiet Mani, ES jūs nedzenu Jaunajās Pasaulēs! Tie jūs, uzņēmuši cilvēku-Dievu tempu ar Slāviem-Arijiem piemītošo nesamierinātību un viscilvēcīgumu, steidzaties Jaunajās Pasaulēs, nostiprinot aiz sevis TIESĪBAS būt Pirmgājējiem priekš Planētas iedzīvotāju atlikušā vairākuma!
13. Ticiet, jūs tā atrāvāties no starta, ka tagad Man nākas atskatīties uz jums, jo savā trauksmē uz Jaunajām Pasaulēm jūs jau steidzaties priekšā Manai DOMNODARBEI Blīvā plāna transmutācijā un cilvēku pārvietošanā no "pagātnes" līmeņa uz "nākotnes" līmeni!
14. Sev par pārsteigumu, ES atklāju, ka jūs pārsniedzāt 2 procentu latiņu un paātrināti pievērsāties tiešām Jaunās cilvēces - Sestās rases cilvēces formēšanai, pārsniedzošas pēc daudzuma visus Manus normatīvus un ierobežojumus!
15. Pie tādām GADSIMTA sacīkstēm ES vienkārši spiests aicināt jūs nesteigties, jo jūsu nepacietība Man saprotama, taču ES nevaru mainīt Savus Plānus tik bieži, starp citu, apsolu, ka jūsu transmutāciju MĒS KOPĀ noslēgsim daudz agrāk par apsolīto četru gadu termiņu!
16. Šodien tas ļoti svarīgi, jums jāizdzird Mans priekšlikums jūsu pārveidošanas, jūsu informatīvo plūsmu korekcijai, kuras, kā ES tikko teicu, iekaņos Mans Kurators, jo bez jūsu evolūcijas korekcijas mums vienkārši neiztikt!
17. Atkārtoju: Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPUMĀ (VEČE) jūs noformējāt JAUNU PLATFORMU, bet ja būt pavisam atklātam, jūs priekš sevis atvērāt Jaunu energoinformatīvo PORTĀLU Planetāra mēroga, nosaucot to, Planēta Svētā Krievzeme!
18. Gribu jums vēlreiz atgādināt par to, ka Telpa, kurā jūs atrodaties, ESMU daudzlīmeņu energoinformatīva sistēma, tādēļ Lielajā DIEVKOPĪBĀ (VEČE) jūs nosaucāt par Planētu Svētā Krievzeme, Jaunu priekš jums (pēc frekvenču vibrācijām un pēc energoinformatīvā piesātinātības līmeņa) energoinformatīvo PORTĀLU, kurš priekš jums tagad būs Sākumu Sākums!
19. Gribu precizēt priekš visiem Slāvu-Arijiem, ka jūs pārejat uz Jaunām, daudz augstākām vibrācijām un tādēļ jūsu apvalkam būs jāizmainās, neskarot jūsu Būtni, jo kā jau ES jums runāju un ne reizi vien, jūs pirmie, kuri izies transmutāciju, neaizejot pavisam vai aizejot īslaicīgi Smalkajās Pasaulēs!
20. Ne velti ES jūs pārliecināju par to, ka jūs, kā Mani Izpaustie plāni, MŪŽĪGI, kā MŪŽĪGS arī ES! Personīgo transmutāciju jūs iziesiet pirmo un pēdējo reizi, praktiski bezsāpīgi un tik neparasti, ka visas turpmākās Sestās rases cilvēku-Dievu paaudzes apskaudīs jūs, izgājušus transmutāciju nomodā/īstenībā Paša Tēva Absolūta tiešā kontrolē!
21. Man tas pavisam ne BRĪNUMS, bet noslēgums ilgai sekmīgai sagatavošanai, kuru jūs izgājāt "Garīgās grūtniecības" deviņos gados un jūsu "iznēsāšanas" auglis ESMU cilvēks-Dievs, spējīgs kļūt Jaunu Visumu Radītājs!
22. Ticiet, priekš Manis, jūsu Tēva Absolūta, sākas laimīgas dienas, jo ES sāku "pieņemt dzemdības" jaunai civilizācijai, kura bija iedīgļota ļoti sen un tikai pateicoties Slāviem-Arijiem, deviņu gadu apmācības laikā, ES saņēmu rezultātu, par kuru Pats sapņoju daudzas tūkstošgades!
23. ES no cilvēkiem panācu to, ko no cilvēkiem gaidīju, un Mans PRIEKS pilnībā izskaidrojams, Slāvi-Ariji bezizejas situācijā izdarīja to, kas glāba Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu un darīja iespējamu viņas noslēgšanu ne tikai sekmīgi, bet arī paātrināti, kas dara GODU Dižajiem Hiperborejiem, kārtējo reizi glābjot pasauli no iznīcināšanas!
24. Lūk, tagad, kad Slāvu-Arijevu visi pārbaudījumi beigušies un beigušies ļoti sekmīgi, MĒS, tagad KOPĀ UZ MŪŽIEM, pārejam pie katra cilvēka personīgās transmutācijas, koriģējot viņu samēros ar visas Kosmiskās Telpas evolūcijas VEKTORU (VIENĪGO)!
25. ES jau jums par to teicu, ka jūs negaidīti ātri, paši priekš sevis un priekš Mums, GAISMAS HIERARHIJAS, pārgājāt vai pārsoļojāt pasauļu robežu un nonācāt pie neatgriezenības punkta, gatavojoties visi kopā pāriet to līniju, kas patiešām dala pasauli "līdz" un "pēc"!
26. ES turpinu izvirzīt jums jautājumus dažreiz pat ne visai patīkamus, taču, ticiet, viss jau tiešām PRIEKŠNOLEMTS un bija nepieciešama tikai jūsu VIENOTA GRIBA priekš tā, lai DEBESIS izdzirdētu jūs, pie tam, izrunājot vārdu "DEBESIS" ES, protams, ar to domāju ne tikai Galaktisko Valdību, bet arī visu Varenā KOSMOSA Hierarhiju, jo jūs paaugāties un ļoti ātri līdz tādam augstam klātbūtnes mērogam Kosmiskajā Telpā!
27. Protams, viss PRIEKŠNOLEMTS un, protams, viss zināms Mums, GAISMAS Hierarhiem, bet tagad arī jums, tiem no cilvēkiem, kuri izrādījās cienīgi vest cilvēci Jaunajā realitātē un tās enerģijas straumes, kuras daudzi no jums sajuta Lielajā DIEVKOPĪBĀ (VEČE), bija apstiprinājums tam, ka arī uz podesta stāvēja Tēva Absolūta izredzētais, arī, kā visi Slāvi-Ariji, sekmīgi izgājis visus Manus Izlaiduma Eksāmenus!
28. Jūs priekš Manis šodien GARĪGAIS MONOLĪTS, jūs priekš Manis šodien Garīgā PIRAMĪDA, kura (kā ES par to pārliecinājos) līdzīga Manai MŪŽĪBAS Piramīdai, bet tas nozīmē, ka jūs saplūdāt UZ MŪŽIEM ar Telpas Dievišķo Pirmmatricu - tās Telpas, kura arī ESMU Dižais KOSMOSS!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-06.08.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 07.08.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 08.08.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 08.08.2013. 


Skatījumu skaits: 573 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: