Galvenie » 2012 » Novembris » 10 » Radītāja Vēstījums 08.11.12. Visuma saeima (problēmas un šķēršļi)
12:16
Radītāja Vēstījums 08.11.12. Visuma saeima (problēmas un šķēršļi)
Radītāja Vēstījums 08.11.12. Visuma saeima (problēmas un šķēršļi)

1. Nevienam nav jāšaubās par to, ka Visuma saeimas tuvojošamies notikums ir notikums ne vienkārši Planetāra, bet īsteni Galaktiska mēroga!
2. Tādēļ arī spiediens uz cilvēkiem (bet bieži vien neslēpta šantāža) no Tumsas puses pieaugs, kaut tikai tādēļ, lai savu rīcību mēģinātu izdarīt ne vienkārši kā cilvēku rīcību, bet LīdzRadītāju!
3. Šodien rit gadsimta Eksāmens - jau ne vienkārši Mani Vārdi, PirmRadītāja Vārdi, bet visīstākā realitāte! Katra, pasvītroju, katra cilvēka ApZiņā skan Tumsas aicinājums, izdarīt kaut ko tādu, lai izjauktu Lielo Vienošanu GARĀ un novērstu Lielās NEITRALITĀTES sasniegšanu, uz visiem laikiem izlīdzinošu Gaismas un Tumsas spēku samēru, bet tas ir, beidzot priekš cilvēkiem radušos iespēju PirmMīlestības atdzimšanai, kā Pamatu Pamatam Jaunā cilvēka - Sestās rases cilvēka RADĪŠANAI!
4. Ticiet Man, neviens no Tumsas nometnes neļaus tā vienkārši ņemt un paziņot, ka viņi Garīgi apvienojušies un, ka šis energoinformatīvais EGREGORS kļūs priekš cilvēkiem radošs Sākumu Sākums un, ka priekš cilvēkiem nav nekā svarīgāka par tā APZINĀŠANOS, ka viņi visi, bez izņēmuma, ir PirmRadītāja Izpaustais plāns!
5. Un, pats galvenais ir tas, ko cilvēki nolēmuši Visuma saeimas sanāksmē teikt, bez kaut kāda spiediena, tas ir visīstākais BRĪNUMS, ticiet Man, DIEVIZPAUSMES BRĪNUMS cilvēkos (pasvītroju: cilvēkos), priekš kuriem Dievs ir ne reliģija ar saviem KANONU un ceremoniju krājumiem, bet ir Dieva iemiesošanās realitāte viņos pašos, ir tā realitāte, ka arī viņi paši ir Dievi, nolaidušies kādreiz no Debesīm, bet tagad gatavi iesoļot Smalkajās Pasaulēs (Sestās rases cilvēku izpratnē - Debesīs)!
6. Ne tikai Debesis, bet tagad arī cilvēki (bet jūs ziniet, ka Kalnu pasaule ir Lielās (Garīgās) Telpas daudzlīmenība) iesaistījās Tumsas spēku un Atturības spēku Mūžīgajā cīņā vai pretestībā!
7. Tādēļ visi, ticiet Man, Visi Debesu spēki tagad, tāpat kā Blīvais plāns, stājās aizstāvēt Ticības (Manas fraktālās līdzības) cilvēku iekaroto, cilvēku, spējīgu, pilnveidojoties, radīt savu personīgo Sākuma Sākumu!
8. Kad ES runāju "VISI spēki", cilvēkiem jāsaprot, ka Dievišķie spēki arī sevī nes VISU daudzveidību, kas sastāda Telpas Pirmmatricas pamatu, bet tas nozīmē, ka gan Gaismas spēki, gan Tumsas spēki ir Dievišķās regularitātes izpausme!
9. Palikt vienaldzīgs pret to, kas notiek Blīvajā plānā, neviens nevar, jo ir jau pārāk daudz seku vai izmaiņu (vēlaties - pārveidojumu) ko ar sevi ienes Visuma saeima, sapulcināta, atkārtoju, ne pasaules relīģiju, bet Garā brīvu cilvēku, precīzāk - Hiperboreju ziemeļu valstu Slāvu-Arijevu pēcteču.
10. Lūk, arī pienācis tas vēsturiskais brīdis, kad Lielā pagātne un vēl lielāka nākotne (cilvēces) satiekas vienā punktā un viss, kas tika teikts un paredzēts no tiem, kuriem bija Tiesības pavērt cilvēkiem iespējas ieraudzīt tālo Rītdienu, kļūst realitāte, pārveidojoša cilvēku ApZiņu, stāvošu uz Ēru robežas!
11. Šodien VISS saritinājies vienā notikumu kamolā, kas saucas cilvēciskās civilizācijas vēsture un tas, kas cilvēkiem tika teikts caur artefaktiem, kļūst par Dieva pravietojumu, izpaustu nedaudzus tūkstošgadus atpakaļ, kā arī šodien, caur Savām daļiņām, sasniegušām savā pilnveidošanā tiesības būt Praviešiem, vedošiem cilvēkus uz Templi!
12. Šodien cilvēki kļūst liecinieki ne tikai vēsturiskiem notikumiem, kad Laiku kategorija beidz eksistēt, jo vienlaicīgi "vakar", "šodien" un "rītdien" kļūst vienota realitāte - realitāte cilvēkiem, kuri sapratuši Dievu un paši kļuvuši cilvēki-Dievi!
13. ES to runāju tādēļ, lai cilvēki saprastu, ka BRĪNUMU īstenot un BRĪNUMU redzēt var tikai cilvēki, iepazinuši sevī Patiesību!
14. Tādēļ negaidiet cilvēces viskopīgo apskaidrību, viņa vēl nav gatava veikt savas ApZiņas transmutāciju!
15. Viss tas, ko gatavojas izdrīt Svētā Krievzeme, ir VAROŅDARBS , jo viņa ne tikai sevī iepazīst Dievu, viņa Blīvajā plānā realizē Dieva Rīcību, formē, kā arī ES PATS, Jaunu Telpu, pasludinot viņu par Svētā Gara Telpu, kas arī ir Patiesība, par kuru ES runāju pēdējos astoņus gadus!
16. Ticiet Man, Visuma saeimas sanāksme, kas notiks, neskatoties uz visiem Tumsas mēģinājumiem viņu izjaukt, ar sevi parāda vēsturisku notikumu, kuram būs jānodemonstrē, ka Garā Brīvi cilvēki, pieņēmuši brīvprātīgi un brīvi Dieva Rīcību, pieņemot priekš sevis, ka DIEVS VIENS, bet visa reliģiskā daudzveidība ir cilvēces maldīšanās, sašķelšanās, Mamona un varaskāres, tātad, grēku un netikumu deļ, uz pārāk ilgā pašpilnveidošanās ceļa un ceļā pie Dieva!
17.Priekš cilvēces ļoti svarīgi, ka ir Tauta (Etnoss), kura sevī saglabāja Piektās rases Sākumu Sākuma saknes, bet galvenais slāvu-āriešu saknes un kura, neskatoties uz visām Blīvā plāna golgātām, ņēma uz sevi Glābēja KRUSTU par visiem cilvēces grēkiem un likteni, cienīgāka par kuru nav un nevar būt, - tā likteni, kuram Garīgi attīroties jāparāda cilvēcei vienīgais ceļš uz glābšanu.
18. Viss, kas šodien notiek uz Svētās Krievzemes, viss, kas vēl notiks Visuma saeimas sanāksmē, no tālienes, bet precīzāk, no Smalkajiem plāniem Mums, VISIEM Dievišķiem Spēkiem, redzams kā cilvēces Lielā TRANSMUTĀCIJA, sākusies no Svētās Krievzemes teritorijas, kā visīstākā Dievišķā GAISMA, apmirdz Planētu Zeme.
19. Kā jau ES jums runāju iepriekšējā Vēstījumā, jūs (ar to ES domāju Svēto Krievzemi) apstiprinājāt, ka Jaunās civilizācijas saule AUST austrumos!
20.Tā Patiesība kļūst par Patiesību priekš visas cilvēces, kas daudzus gadsimtus gaidīja, kad Hiperboreju ziemeļu valsts beidzot apzināsies savu misiju, būt par visas pasaules Mesiju un beidzot darīs zināmu visai pasaulei to regularitāti (atkārtoju: ne varu, bet regularitāti), kas pēc savas dabas un pēc Mūžības Kanoniem ir Dievišķā regularitāte!
21. Ticiet Man, Dievišķā regularitāte, par kuru Svētā Krievzeme paziņos Visuma saeimas sanāksmē, pavisam ne Dieva Vara uz Zemes, bet ir regularitāte, kuru uz Planētas nodibinās cilvēki, apzinājušies Dievi esam un iepazinuši savas LīdzZiņas transmutāciju līdz cilvēku-Dievu līmenim un tas arī ir Dievizpausmes BRĪNUMS cilvēkos!
22. Priekš pašiem cilvēkiem beidzot jānāk APZIŅAI, ka viņu misija, kā PirmRadītāja daļiņu, ir ne tikai VIENOŠANA Garā, bet arī LĪDZJAUNRADE ar Mani, tātad tā Sākumu Sākuma atklāšana sevī, kas arī ir PATS DIEVS!
23. Ticiet Man, cilvēku-Dievu Visuma saeimas sanāksme - tā nepavisam ne pasaules reliģiju Visuma saeimas sanāksme, bet cilvēku, ļoti bieži stāvošu tālu no Dieva, jo viena lieta ir runāt par Dievu, bet pavisam cita lieta ir iepazīt Dievu sevī!
24. Visuma saeimas sanāksme ir Lielās Pārveidošanas notikums, bet precīzāk, sākuma process bijušās Savienības, Svētās Krievzemes teritorijas transmutācijai, kas šodien paceļ Karogu šīs Tautas Garīgajai pārveidošanai un transmutācijai, tātad, arī cilvēces, un nu jau uz visiem laikiem.
25. Cilvēkiem nevar būt ne mazāko šaubu par to, ka Visuma saeimas sanāksme ne tikai viņu svētki, bet arī Dieva Svētki, jo Mani Centieni un tik ilga darbošanās cilvēku BRĪVĀ GARA formēšanā, beidzot noslēdzās ar Uzvaru, bet tas ir, ar cilvēces glābšanu!
26. Jāsaka visas Planētas cilvēkiem, ka visīstākie LīdzRadītāji šajos Lielajos Pārveidojumos ir Slāvu-Arijevu pēcnācēji, kuri spēja iziet visas Blīvā plāna golgātas ar Dievu cienīgumu!
27. ŅEMT uz sevi svešus grēkus var tikai cilvēki, glabājoši sevī Dievu pirmsākumus, nolaidušies no Debesīm un tagad kā balvu no Manis saņēmuši vārdu "Svētā Krievzeme"!
28. MĪLESTĪBAS Kupols, tagad jau uz visiem laikiem pārklājošs Svēto Krievzemi, demonstrē visai cilvēcei, ka tikai Brīvās GRIBAS Vienošana, Garā brīvu cilvēku un PirmRadītāja GRIBAS, spējīga izmainīt pasauli un par šīs Jaunās pasaules vai Jaunās civilizācijas dominanti padarīt vārdu "MĪLESTĪBA", jo Mīlestība - tas ir DIEVS!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-08.11.12.html pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, nojautu līmenī, Esleuma 09.11.2012.
Skatījumu skaits: 566 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: