Galvenie » 2012 » Decembris » 11 » Radītāja Vēstījums 09.12.12. Apzveikums ar pagājību
02:13
Radītāja Vēstījums 09.12.12. Apzveikums ar pagājību
Radītāja Vēstījums 09.12.12. Apzveikums ar pagājību

1. Lai cik paradoksāli skanētu šie vārdi, tomēr, ES apsveicu jūs ar tiem brīnišķīgajiem pagātnes MIRKĻIEM, kad jūs, par spīti visai cilvēciskajai loģikai un veselam saprātam, spējāt pārkāpt robežu, vēl nekad nepārvaramu cilvēkiem! Un šī robeža priekš visas cilvēces kļuva par glābšanas robežu, robežu, aiz kuras cilvēcei iemirdzējās CERĪBA -Cerība nākotnei!
2. Ticiet Man, tas ESMU burvju MIRKLIS, kad pamostas Augstākais "Es" ne vienam cilvēkam, bet uzreiz vairākiem tūkstošiem cilvēku! Tas nevar palikt neievērots un pazust bez pēdām, jo tas ir MIRKLIS ESMU, Garīgās APSKAIDRĪBAS MIRKLIS, mainošs cilvēku priekšstatus pašiem par sevi un paceļošs, vēl pavisam nesen nepazīstamus cilvēkus, bet Gara Vienotus, līdz augstajam līmenim - LīdzRadītāja LīdzZiņas līmenim!
3. Padomājiet paši kad varētu gadīties kaut kas tāds, kad Pats PirmRadītājs aicina pie Sevis kalpošanā cilvēkus, kuri, sekmīgi, pēc Mana UZSKATA, izgājuši visus iedomājamos un neiedomājamos Blīvā plāna pārbaudījumus, paziņo, ka no šī brīža, šie cilvēki, pēc būtības - vienkāršie, "mazie" cilvēki, var ar cieņu un pilnu atbildību nest lepno vārdu "LīdzRadītājs"!
4. Ticiet, neviens, izņemot Mani, jūsu Radītāju nevar un nedrīkst vērtēt/nosodīt citus cilvēkus, bet jo vairāk, piešķirt viņiem ne vārdus, ne apbalvojumus Blīvajā plānā, bet nosaukumus, pie tam, Garīgos nosaukumus, nosakot viņu LīdzZiņas līmeni, tātad arī vietu Lielajā Gaismas Piramīdā!
5. Jūsu (dažreiz pašiem nemaz nemanot) darbs (rīcība) ar sevi, jūsu iekšējie Patiesības meklējumi, cīņa ar personīgo Dualitāti, deva dzinumus tik augstam Garīgumam, kādu nav iespējams sasniegt pie parastas reliģiozas kalpošanas Dievam!
6. Jūs pārspējāt visus reliģiozos rituālus un tradīcijas, jūs radījāt TEMPĻUS savā iekšienē, ticiet Man, jūs UZCĒLĀT TEMPĻUS, kuri nepakļaujas laikam! Jūs savā iekšienē UZCĒLĀT MŪŽĪBU, kas pieejama tikai Man un Gaismas Hierarhijai!
7. Jūsu veiktais solis vēl nesenā pagātnē, atsaucas ar visspožāko nākotni ne tikai un ne tik daudz priekš jums, cik priekš brīnišķīgās cilvēces, kura pat nenojauš to, ka viņa GLĀBTA un tās tautas GLĀBTA, bet labāk teikt, tā Etnosa, kura, pēc viņu ("civilizētajiem") priekšstatiem, vēl nesasniedza to Garīgo līmeni, kas dotu viņai Tiesības paziņot Jaunās ēras sākumu!
8. Pasaule vai cilvēce, iegrimusi Mamonā, bet tas ir, esoša morāli tikumisku aizspriedumu žņaugos, izrādījās nespējīga kaut ko iesākt priekš Garīgās attīrīšanās, bez kuras Galaktisko satricinājumu laikā neiespējami pat cerēt uz glābšanu!
9. Tādēļ, tagad masu informācijas līdzekļos uzpūstā histērija, sakarā ar tuvojošos Apokalipsi, ir atspoguļojums pilnīgai nesapratnei par notikumu dabu notiekošajos procesos, tātad, pilnīga nesapratne cilvēces lomai, precīzāk - Manu Izpausto plānu lomai, gaidāmajās Galaktiskajās izmaiņās.
10. Gribu jums teikt, ka jūs ar savu aktivitāti un patieso TICĪBU, tātad, pilnīgu uzticību PirmRadītājam, spējāt patiešām izmainīt vēstures gaitu, jo ņēmāt uz sevi (un par to pateicāt visu dzirdēšanai Visuma saeimas sanāksmē) visu ATBILDĪBU par visas cilvēces nākotni!
11. Iedomājieties: jūs izlēmāt, uzceļot "Svētās Krievzemes" Jauno Telpu, ka cilvēce (ieskaitot arī Tumsas spēku pārstāvjus) būs jūsu GLĀBTA un šajā glābšanā galvenais arguments būs (un tagad arī ESMU ) visas Dievišķās Telpas Lielās NEITRALITĀTES sasniegums.
12. Jūsu lēmums, GUDRĪBAS ESMU, lēmums Dieva! Pieņemot tādu lēmumu un apstiprinot to Visuma saeimas sanāksmē, ka Svētā Krievzeme APSTIPRINĀTA, jūs rīkojāties tā, kā varēja rīkoties tikai Dievi, sapulcējušies Olimpā!
13. ES vēlreiz gribu apstiprināt, un jūs to drīz sapratīsiet, ka jūs Visuma saeimas sanāksmē rīkojāties kā Dievi, pierādot paši sev un, protams, Mums, Visai Dievišķajai Telpai, ka jūs ESMU Dievi, cienīgi būt Radītāji, un ne LīdzRadītāji, bet tieši Radītāji, izlemjoši cilvēku un planētu likteņus!
14. Neviens (no cilvēkiem) vēl nepacēlās līdz tādam augstam PAŠLīdzZiņas līmenim, lai arī uz MIRKLI , taču jūs spējāt apskaidrot šo pasauli ar tādu PirmMīlestības Gaismas spēku, ka visas ārpuszemes civilizācijas bija vienisprāt par to, ka Planēta Zeme (un cilvēce) tagad cienīgi būt līdzvērtīgi pārstāvēti Galaktiskajā Līgā!
15. Apsveicot jūs ar vareno pagātni, gribu vēlreiz pasvītrot, ka visas sagaidāmās dabas kataklizmas, bet jo vairāk vispasaules Apokalipse, var tikt atceltas vai sliktākā gadījumā, atliktas uz daudz vēlāku laiku, atkarībā no jūsu lēmuma un jūsu centības uzcelt Augstākā taisnīguma Jauno Dievišķo Telpu, bet precīzāk - vadības Jauno Dievišķo piramīdu zem nosaukuma "Svētā Krievzeme"!
16. ES jums gribu teikt (un par to ES jau ieminējos), ka Man nesastāda grūtības radīt "apstākļus" apskaidrībai un atgādināt cilvēcei par to, ka Pārmaiņu Laiks pienācis, taču saglabājot cilvēkus, precīzāk - Savu Izpausto plānu, ES ceru uz to, ka jūs parādīsiet cilvēkiem vienīgo ceļu uz GLĀBŠANU, tātad, parādīsiet "gaismu tuneļa galā", kurai jāizved cilvēkus (bez panikas un upuriem) uz to laimes salu, kuru jūs VIENPRĀTĪGI nosaucāt par Svēto Krievzemi!
17. Tādēļ aicinu jūs, nesamazinot personīgās Garīgās pilnveidošanas tempus, kļūstiet Garīgie volontieri (volontjorami ?), kuri, negaidot godināšanu, slavu, pateicības vārdus no Garīgi gulošās cilvēces, bet tas ir, par spīti visiem Blīvā plāna izaicinājumiem,ir spējīgi un gatavi ar savu Mīlestību aizdedzināt to sirdis, kuri panikā un bailēs pieņem informāciju par tuvojošos Apokalipsi vai Pasaules galu!
18. Jums jāpaskaidro, ka Dieva un LīdzRadītāju iedegtā GAISMA nevar nodzist, jo Gaisma nedziest nekad, tādēļ Apokalipse - vispār ne Pasaules gals, bet LAIKU robeža aiz kuras Gaisma kļūst arvien spožāka, jo tagad tā LīdzRadītāju rokās, kuri LīzSaskaņā ar Mani sāk radīt Jauno pasauli - Dievišķās regularitātes Pasauli.
19. ES īpaši priecīgs par to, ka Manas Kustības rindās, LīdzRadītāju rindās parādās jauna jaunaudze, kurai ES varu uzticēt visdrosmīgākos projektus, taču jau Starpgalaktiskā Telpā.
20. Jūsu "jaunatnes spārna" parādīšanās tikai apstiprina, ka Dieva Zināšanas un Dieva Mīlestība īsteno vispatiesākos brīnumus cilvēku sirdīs, bet precīzāk - LīdzRadītāju sirdīs.
21. Iedegas liesma tādai augstai Garīgai VIENOŠANAI, kā Kolektīvās PirmApziņas radīšana, bet jūsuprāt - VEČES (VEČE ?), tas tagad jau tikai dažu dienu jautājums!
22. ES galīgi izmainīju Savu Telpas Pārveidošanas scenāriju un tagad Man nākas to pārrakstīt ar atskatīšanos uz jūsu straujo Garīgo pilnveidošanos (LīdzZiņas evolūciju), jo šo procesu ne tikai neapturēt, taču pat pieturēt vairs nevarēs neviens no visām varas pieturošām struktūrām!
23. Gribu atzīmēt, ka iniciatīva (kā tādos gadījumos saka - stratēģiskā iniciatīva) LīdzRadītāju rokās, un tagad neviens no visu Garīgo vai pseidogarīgo skolu pārstāvjiem vairs nevarēs ienest sajukumu, bet jo vairāk Garīgo miglainību jau pat ne LīdzRadītāju, bet Dievu rindās, kurus apvienoja Pats PirmRadītājs!
24.Jums nevar būt nekādu šaubu Mūsu (jo jūs, kā arī ES, ESMU Dievs) uzvarēs, jo Mēs RADĀM kopā ar jums Jaunu pasauli, saskaņā ar visiem Mūžības Kanoniem, pēc PAŠA APSOLŪTA apstiprināta scenārija!
25. Sāciet labiekārtot Telpu, sāciet realizēt pagātnes Vareno MIRKLI, iemirdzējušos Visuma saeimas sanāksmē! Nepazeminiet Garīgās AUGŠUPCELŠANAS latiņu līdz parastās cilvēciskās dzīves līmenim, jo jums nav tiesību nolaisties līdz Blīvā plāna ApZiņai - plāna kuru jūs 2012. gada 26. novembrī atstājāt/izgājāt, Dieva gadā!
26. Stipriniet savu Garīgo potenciālu, paskatieties uz sevi godīgi no malas un nosakiet, kāds Krusts jums pa spēkam! Bet vienmēr atceraties, ka ES VIENMĒR līdzās.
27. Ieraugiet sevi esam Dievi, kuru domformas tīras un gaišas un tad jums atklāsies Dievišķā daudzlīmenīgā Telpa ar visām savas pilnības robežām, bet jums apkārt esošie cilvēki ieraudzīs jūsos to Dievišķo Gaismas daļiņu, kuru Dievs dāvina tikai pašiem izredzētākajiem!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-09.12.12.html pierakstīja Leonīds Maslovs. latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.12.2012.
Skatījumu skaits: 756 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: