Galvenie » 2013 » Marts » 12 » Radītāja Vēstījums 10.03.13. Bet vai jūs gatavi?
11:09
Radītāja Vēstījums 10.03.13. Bet vai jūs gatavi?
Radītāja Vēstījums 10.03.13. Bet vai jūs gatavi?

1. Lūk, cik ilgu laiku ES cenšos līdz cilvēkiem nogādāt to degsmi, kas pašlaik it kā sastingusi pār viņiem un viss notiekošais Telpā, grib cilvēki to vai nē, atsaucas ne tikai uz viņu veselību, bet arī uz cilvēku LīdzZiņas stāvokli, ne pēc savas gribas, izrādījušos esam uz Laikmetu robežas!
2. Tas nozīmē, ka jebkura kļūda, bet precīzāk, personīgā Augstākā "Es" nepareiza izvēle, cilvēku var novest pie katastrofas, jo šodien jautājums katram cilvēkam skan apmēram tā: "tu ar Dievu vai nē?"!
3. Pati jautājuma izteiksme runā par to, ka cilvēki nonaca vai sasniedza to laika robežu, aiz kuras cilvēkiem viņu iepriekšējās dzīves priekšstatiem, bet galvenais, dzīves jēgai, jau vairs nebūs vietas, kas tikai uzkurina kaislības, liekot, vēl pavisam nesen Vienotu (pēc daudziem priekšstatiem) tautu, nostāties "barikādes dažādās pusēs": vai nu tu Radīšanas spēku vai Atturības spēku atbalstītājs!
4. Nekad iepriekš jautājums par cilvēka eksistēšanas jēgu Blīvajā plānā neizvirzījās tik asi, jo pasaules reliģijas, neskatoties uz savām, dažbrīd dziļām pretrunām, tomēr centās strīdīgas situācijas līdz karam nenovest, saprotot, ka jebkurš karš, pirmām kārtām, atnes milzīgus cilvēku zaudējumus.
5. Bezjēdzīgā opozīcija, ne reizi visā cilvēces vēsturē nedeva priekšroku vienai vai otrai pozīcijai, pie kam, "pozīcijas" izpratne piedāvaja cilvēciskās LīdzZiņas izmaiņas skaidrojumu, liekot uzvarētājai pusei izmainīt savus priekšstatus par Radītāju un Pasaultelpas struktūru!
6. Šodien daudzi cilvēces vēsturiskie maldi pēkšņi atkailinās mūsdienīgo cilvēku priekšā ar savu kliedzošo bezjēdzību, bet galvenais, ar spiedienu vai ietekmes raksturu uz cilvēku ApZiņu.
7. Mūsdienu cilvēkiem, izrādījušamies esam uz Laikmetu robežas atklājās, ka iepriekšējie priekšstati par Pasauluzbūvi nekad nenoveda cilvēkus pie Garīgās Vienošanas, jo pasvītroja principu "cik cilvēku tik viedokļu", katru reizi pierādot, ka cilvēki nekad nevarēs vienoties, tātad, nekad nevarēs sasniegt Vienošanos Garā!
8. Ja cilvēki tā arī nespēs vienoties/pieņemt Vienotu PRIEKŠSTATU (Zināšanas) par Pasaultelpas struktūru, kur viņi bija Radīti un, kur viņiem lemts izpausties, uzkrājot, no inkarnācijas inkarnācijā, pārmiesošanās pieredzi, bet precīzāk, uzkrājot Dievu GUDRĪBU, tad viņiem būs neiespējami uz Laikmetu robežas īstenot pāreju augstu vibrāciju Pasaulē!
9. Jāsaka, ka Laikmetu robežas pāreja, kuru cilvēkiem jebkurā gadījumā nāksies pāriet - pavisam ne vienkāršs Eksāmens Dievu Gudrībā un, par nožēlošanu, ne visi cilvēki spēs šo Eksāmenu nokārtot, jo šis Eksāmens ne vienkārši ar atbildi "jā" vai "nē", bet šis Eksāmens, kuram jāuzrāda daudzgadsimtīgu inkarnāciju rezultāti, prasoši no cilvēkiem izpratni par savu vietu Mūžībā, bet tas nozīmē, Mūžības Kanonu sapratni un pieņemšanu uz kuriem uzcelta Telpas PIRMMATRICA, kuru neviens no cilvēkiem izmainīt nav spējīgs!
10. Tādēļ šodien cilvēkiem izvirzās jautājums par to, vai GATAVI viņi pāriet jaunajā pasaulē, saprotot, ka viss pagājušais nevar tikt pārnests Jaunajos, Sestās rases apstākļos!
11. Zem jautājuma "vai cilvēks gatavs pāriet Jaunajā pasaulē?" slēpjas pats galvenais jautājums: vai gatavs cilvēka iekšējais Augstākais "Es", viņa ApZiņa, ierakstīties pilnīgi Jaunos Dievišķās Telpas apstākļos, kur cilvēkiem atvēlēta jau LīdzRadītāju loma, tātad, cilvēku-Dievu loma, kuri pie Garīgās VIENOŠANĀS būs spējīgi radīt ne tikai paši sevi, kā daļu (ne daļiņu, bet tieši daļu) Vienota Radoša Sākumu Sākuma (VESELUMA), bet būt arī gataviem RADĪT līdzās ar PirmRadītāju Jaunas pasaules, tuvākas un tālākas kārtības Galaktiskos plašumos!
12. Šodien jautājums par cilvēces nākotni izvirzas pavisam neparasti, jo pēc Absolūta un Visas Gaismas Hierarhijas lēmuma, Piektās rases cilvēce spējīga iesoļot jau Sestās rases augsto vibrāciju Pasaulē, bet tas nozīmē, spējīga pieņemt "stafetes nūjiņu" visam tam Varenajam, ko spējīga sasniegt cilvēciskā civilizācija un kļūt par pamatu vai bāzi, KristusApziņas - cilvēku-Dievu LīdzZiņas formēšanai cilvēkos!
13. Ilgs, ļoti ilgs eksperiments, atbilstoši Telpas Pārveidošanas Visuma Programmai, tuvojas noslēgumam, kam cilvēkos jāiedveš CERĪBA uz to, ka dabas kataklizmas, kas vienmēr izdalīja Piektās rases un Sestās rases cilvēkus, jau vairs nebūs nekad un cilvēkiem palaimējās bez lieliem cilvēciskiem upuriem pāriet pilnīgi jaunā priekš viņiem pasaulē, bet precīzāk, Jaunā, cilvēku-Dievu pasaulē ar pilnīgi jaunām radošām iespējām.
14. Tādēļ, šodien, kad Telpas TRANSMUTĀCIJU sāk sajust jau visi Planētas cilvēki, neatkarīgi no savas pārliecības, tātad, neatkarīgi no saviem priekšstatiem pašiem par sevi, bet ja vēl precīzāk - neatkarīgi no TICĪBAS vai NETICĪBAS pozīcijas, cilvēkiem nākas apzināties, ka IZVĒLI vienalga nāksies izdarīt un izdarīt to pēdējo reizi, jo Telpā sākas Varenā LĪDZSVARA periods, kad Radīšanas spēki un Atturības spēki sasniegs Lielās HARMONIJAS stāvokli, kāda nebja jau daudzas tūkstošgades.
15. Par nožēlošanu, ne visi cilvēki saprot, ka cilvēka izvēles pozīcija nepavisam ne spēlītes un bez dziļas analīzes situācijai, neiztikt! Tukši spriedumi un, sevišķi, cilvēciskās loģikas argumenti, šeit jau neder, tādēļ, ka šodien pāreja (izvēle) priekš cilvēkiem, ne vienkārši izvēle, bet izvēle, kas katram cilvēkam sekas nesīs uz daudziem tūkstošiem gadu, jo nosaka, kādā Dievišķo spēku nometnē - Radīšanas vai Atturības - šis cilvēks paliek!
16. Telpā visi spēki, ESMU Dievišķie spēki, starp citu, pielikuma zīme vai vektors, tātad, šo spēku ideoloģija pilnīgi atšķirīga, lai neteiktu, pretēji, jo vieni spēki Rada Jaunas pasaules, bet otri, katru reizi cenšas atrast kontrargumentus, līdzsvarojošus Radīšanas spēkus, tātad, tie mūžīgi Gaismas spēku oponenti!
17. Ticiet, tas arī liktens un tā arī Dievišķa rīcība, taču uzdevumi un raksturs Atturības spēku darbībām arī dažādi un, kad Pasaule atrodas līdzsvarā - HARMONIJĀ, nav un nevar būt konfliktu, novedošu pie Radīšanas spēku vai Atturības spēku pretestības!
18. Jautājums šodien ir par to, kādiem Dievišķiem spēkiem cilvēki gatavi kalpot, vai kādus Spēkus cilvēki izvēlas, jo tikai cilvēkiem dotas Brīvās Gribas Tiesības, ļaujošas viņiem izdarīt galīgo izvēli, kas gala rezultātā izdalīs cilvēkus Gaismas cilvēkos un Tumsas cilvēkos!
19. Tāda HAOSA , tādas entropijas, kāda ļoti ilgi bija cilvēces attīstības pamatā, jau vairs nebūs nekad, jo šodien Gaismas spēki sāk izlīdzināšanu daudzās tūkstošgadēs izveidojušos sašķiebumu/novirzi par labu Atturības spēkiem, saistītu ar to, ka paši cilvēki pastāvīgi pārkāpa Mūžības Kanonus un padarīja neiespējamu (bez Dieva iejaukšanās ) cilvēces evolūcijas vektora izlīdzināšanu, tātad, Gaismas spēku un Tumsas spēku izlīdzināšanu uz planētas Gaija!
20. Planēta, Paša Radītāja līdzdalībā, beidzot sāk nonākt Harmonijā, jo Gaismas spēkiem tomēr izdevās ar lielām grūtībām un lieliem zaudējumiem pagriezt Telpu uz Lielo NEITRALITĀTI, pie kuras Radīšanas spēki nodrošina Radošā Sākumu Sākuma apstākļu sasniegšanu, bet galvenais, ļauj cilvēkiem atklāt sevī DOTĪBAS, Paša PirmRadītāja ieliktas viņos!
21. Cilvēkiem šodien jāsaprot, ka Pats PirmRadītājs izdalīs viņus divos Spēkos un tā izdalīšana kļūs barjera, aiz kuras visas cilvēciakās emocijas un Garīgā nepilnība, bet precīzāk, visi cilvēciskie maldi, uz visiem laikiem paliks pagātnē!
22. Šis "IZLAIDUMA" Eksāmens galīgi izdalīs cilvēkus Radīšanas spēku un Atturības spēku pārstāvjos, jo Brīvās GribasTIESĪBAS dod iespējas katram cilvēkam izlemt savu likteni BRĪVPRATĪGI un BRĪVI, saprotot, kādas sekas viņa IZVĒLEI būs priekš viņa paša un priekš Slāvu-Arijevu Etnosa.
23. Cilvēki nonāca pie tā PATIESĪBAS momenta, kas priekš viņiem būs jau PĒDĒJAIS solis uz Laikmetu robežas, no kura tagad būs atkarīgs, kādus uzdevumus vai mērķus cilvēki izvēlējās savas nākotnes daudzajām tūkstošgadēm.
24. Lūk, tagad (bet šo soli stāv priekšā izdarīt ļoti drīz) jau nav jēgas apspriest presē "kas ir kas", jo jebkura cilvēku pozīcija būs Manis pieņemta, bet tas nozīmē, ka jautājums, kādu nākotni izvēlas pats cilvēks, attiecas jau ne uz tautu vai Etnosu, bet pašu cilvēku! Tādēļ aktīvai vienas vai otras sabiedrības pozīcijas aģitācijai tagad nav nekādas nozīmes, jo pat Garīgā VIENOŠANA , tātad, VESELUMA apstākļu sasniegšana apkopojas no katras atsevišķas cilvēciskās Būtnes lēmuma!
25. Gribu jums teikt, ka šodien nav jēgas kaut ko nebūt pierādīt otram cilvēkam, vispirms tādēļ, ka katram cilvēkam PAŠAM nāksies pieņemt vēsturisko lēmumu, katra uzspiesta pozīcija ir piemērs Garīgai VRDARBĪBAI, kas tiks kontrolēta un Paša PirmRadītāja nosodīta!
26. Šajā, ļoti sarežģītajā laikā, kad ļoti drīz būs jāizskan MANIEM VĀRDIEM, par kuriem ES vēl nesem brīdināju cilvēkus un kuri viņus izdalīs Gaismas cilvēkos un Tumsas cilvēkos, cilvēkiem jāizvēlas pašiem sava nākotne, jo cilvēces nākotne RADĪT stāv priekšā tiem, kuri izvēlējās GAISMU, jo civilizācijas liktenis GAISMAS cilvēku rokās, apzinājušos sevi esam cilvēki-Dievi!
27. Rodas pēdējais jautājums, vērsts uz visiem Slāvu-Arijevu Etnosa cilvēkiem: cik viņi gatavi izlemt savu likteni, bet galvenais, cilvēces likteni?
28. Tagad šis jautājums, stāvošs arī Etnosa priekšā, tik ļoti aktuāls un svarīgs, ka, ja Slāvi-Ariji izrādīsies gatavi izdarīt SOLI uz Garīgo VIENOŠANU un atkārtot jau Blīvā plāna realitātē Garīgo VIENOŠANU, sasniegtu Visuma saeimas sanāksmē, tad varēs teikt, ka Pasaule glābta!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-10.03.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.03.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 12.03.2013.
Skatījumu skaits: 710 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: