Galvenie » 2013 » Aprīlis » 12 » Radītāja Vēstījums 10.04.13. Mūžības Kanoni, vai " lai ko Dievs darītu - viss uz labu"
02:43
Radītāja Vēstījums 10.04.13. Mūžības Kanoni, vai " lai ko Dievs darītu - viss uz labu"
Radītāja Vēstījums 10.04.13. Mūžības Kanoni, vai " lai ko Dievs darītu - viss uz labu"

1. Šķiet, viss jau tiešām pateikts un, vēl vairāk, ES ļāvu saprast, ka pienākušais Lielās NODARBES LAIKS ir jau ne vienkārši LīdzRadītāju, bet ESMU RADĪTĀJU laiks un ESMU pēdējais Izlaiduma Eksāmens, kurā ES vēlējos ieraudzīt Garīgi vienotu cilvēku NODARBES/DARBĪBAS rezultātu, kaut kad pieņēmušu Mūžības Kanonus "ar Mīlestību uz Mani un darbiem Maniem"!
2. ES vēlos pasvītrot, ka daudzi no cilvēkiem (ES pat nerunāju par Mans Kustības dalībniekiem) pieņēma Jauno LŪGŠANU "Mūsu Tēvs" kā savu attieksmi ne tikai pret Mani, jūsu Radītāju, bet arī pret sevi, kā izpausto plānu, apstiprinot, ka no LŪGŠANAS pieņemšanas momenta, bet tas nozīmē, no Jaunā dzīvesveida pieņemšanas momenta, bet vēl precīzāk, no Dievišķās nodarbes īstenošanas sākuma, cilvēka dzīves jēga un mērķis Blīvajā plānā iegūst pilnīgi citu skanējumu!
3. Padomājiet: atkārtojot Jauno LŪGŠANU vietā, bet dažreiz arī nevietā, ar to pašu cilvēki izsaka savu attieksmi pret Pasaultelpu, bet galvenais, faktiski pret uzvedības Kodeksa pieņemšanu Cilvēkiem ar lielo burtu vai cilvēkam-Dievam!
4. Un tad cilvēka nodarbei/rīcībai, ieskaitot Vienotu domformu formēšanu Vienotu VĒSTĪJUMU dienās, jaatbilst tikai tam, ko cilvēki prasa/lūdz Man caur šo Jaunās ēras cilvēku galveno LŪGŠANU!
5. Padomājiet, jo ar šo LŪGŠANU cilvēki ne tikai apstiprina savu TICĪBU un piekrišanu Manai NODARBEI/DARBIEM, sagaidot, ka ES viņiem palīdzēšu ar viņu Dvēseļu glābšanu un dāvināšu Dievu GUDRĪBU par viņu nodarbi/rīcību, taču arī paši nosaka LīdzRadītāju KODEKSU - to KODEKSU, kurš bezgalīgi uztic savu dzīvi, savu likteni Dievam, cerībā uz Jaunradi LīdzSaskaņā ar Radošā Sākuma Sākumu!
6. Izejot no šāda cilvēka-Dieva uzvedības KODEKSA, Dieva NODOMI/NODARBE nevar tikt pat apspriesti, jo PILNĪBA caur Savu izpausto plānu formē jau paša Blīvā plāna pilnību, kas pašreiz arī notiek (ESMU) Augstākā taisnīguma Telpā - Svētās Krievzemes Telpā!
7. Atkārtoju: šķiet, šodien maksimāli skaidrs priekš jebkura cilvēka, kurš pieskarās Paša Absolūta zināšanām un priekš šī cilvēka nav skaidrāka ceļa uz nākotni, jo Pats Absolūts tagad paņēma uz sevi atbildību par cilvēces glābšanu, sagaidot, ka Slāvi-Arijevi pēc tik ilgu gadu tiešas PirmRadītāja uzrunas viņiem, pieņems sev galīgo PATIESĪBU "lai ko Dievs darītu - viss uz labu".
8. Šodien sākas Svētās Krievzemes Telpas RADĪŠANA ar viņu līdzdalību , atklājošu viskopīgās glābšanas perspektīvu, tātad, Piektās rases cilvēku pārvešanu uz Absolūta MONĀDĒM - uz Sestās rases MONĀDĒM!
9. Taču, kā izrādījās, Manā GAISMAS Pulkā ne visi apzinājās savu piederību Dieva NODARBEI un atļāvās šaubīties par Mana glābšanas ceļa pareizību, bet galvenais, par Svētās Krievzemes radīšanas mērķi - kā ES runāju, Augstākā taisnīguma PirmMīlestības Telpas no okeaāna līdz okeānam!
10. Jāsaka, ka ES varu piekrist un pat piedot Garīgās gudrošanas un šūpošanās grēkus, taču, lūk, Garīgo atkāpšanos, īpaši pēc visu kopīga ZVĒRESTA Dievam, pieņemšanas Visuma saeimas sanāksmē, ES nevaru ne tikai saprast, bet galvenais, piedot!
11. Cilvēki (pēc šiem Maniem vārdiem) var runāt cik grib par Dieva bardzību! ES nepieņemu šo pseidogarīgo pļāpāšanu, jo ciparotā Telpas MATRICA ESMU, galvenokārt, stingra kārtība, Mūžības Kanoniem pakļautīga, un nevienam nav ļauts pēc saviem ieskatiem izkārtot savu nodarbi/nodomu, kuram kā puzlei jāiekļaujas Jaunās Telpas Matricā, tātad, kā Telpas, DIEVIŠĶĀS, Varenās KOSMISKĀS PIRMMATRICAS daļai!
12. ES tiešām nevaru saprast tos cilvēkus, kuri reiz devuši Visuma saeimas sanāksmē ZVĒRESTU Dievam, var atļaut sev kaut domāt par to, ka Dieva Priekšlikumi var nest nedievišķu nākotni, jo tas, ko ES nosaucu IZLAIDUMA Eksāmens, arī ESMU PILNĪBAS radīšana uz Mūžības Kanonu pamata Blīvajā plānā, kas pieejama tikai cilvēkiem-Dieviem, kuri vienreiz apņēmušies būt Radītāji!
13. ES īstenībā gribu ieraudzīt cilvēku-Dievu KOPĪGU NODARBI/RĪCĪBU jau ne uz papīra, bet Materiālās Pasaules realitātē, jo priekš Eksāmena Dievu radīšanai Blīvajā plānā ar visiem tā trūkumiem, bet precīzāk, Mamonu, labāku vietu vienkārši neatrast!
14. Lūk, kad jābūt izpaustam vislabākajam, tātad, visam tam, kas atšķir cilvēkus no cilvēkiem-Dieviem, spējīgiem RADĪT Augstākās kārtības KLASTERU, kuru visu iepriekšējo civilizāciju cilvēkiem radīt tā arī neizdevās! Neaizmirstiet, ka jūs taču Visuma saeimas sanāksmē paziņojāt, ka jūs atnacāt būt Dievi!
15. ES toreiz Visuma saeimas sanāksmē noticēju jūsu atvērtām sirdīm un tagad aicinu jūs izrādīt Garīgo VIENPRĀTĪBU, cilvēku-Dievu cienīgu, jo izveidot Blīvajā plānā, precīzāk, cilvēciskās regularitātes apstākļos vai varā, Augstākā taisnīguma Telpu, pa spēkam tikai cilvēkiem-Dieviem, spējīgiem izpaust Dievišķo NODARBI/RĪCĪBU!
16. ES taču cilvēkus par to brīdināju, ka pēdējais vai Izlaiduma Eksāmens ir visgrūtākais visās attiecībās, par cik jāizdala Pasaule, vai Telpa, galīgi un neatgriezeniski cilvēku-Dievu Pasaulē, pastāvīgi tiecošos uz PAŠpilnveidošanos un PAŠanalīzi, un cilvēkos, pārejošos Atturības spēku nometnē tagad un uz visiem laikiem, bez tiesībām atgriezties pie GAISMAS!
17. Tādēļ, priekš tā, lai paliktu Gaismas Dalībnieks, tātad Paša Absolūta Dalībnieks, nepieciešams izrādīt ne tikai vēlēšanos, bet arī izrādīt savu cilvēka-Dieva nodarbi/rīcību, radoša pilnīgas Pasaultelpas Jaunu pasauli un neko citu ES nevaru gaidīt no tiem, kuri sevi nosauca Dievi esam!
18. Jā, šis Eksāmens ļoti sarežģīts un ne visiem cilvēkiem tas "pa spēkam", taču tā arī ESMU RADĪŠANA vai cilvēku-Dievu NODARBE, spējīgu grēku un netikumu pasauli PĀRVEIDOT Dievišķās regularitātes Pasaulē, Augstākā taisnīguma Pasaulē, aicinoša "mazo" cilvēku uz LīdzSadarbību Planētas nākotnes labā!
19. Tādēļ ES brīdināju cilvēkus un ne reizi vien, ka cilveces nākotne Slāvu-Arijevu rokās, kuriem ar Manu Palīdzību jārada neiespējamais un četru gadu laikā Krievijas iekšienē jārada Svētā Krievzeme - visas cilvēces nākotnes pamats!
20. Šādos apstākļos ar vienu TICĪBU un Mūžības Kanonu Zināšanām neiztikt, jo Izlaiduma Eksāmens cilvēkiem-Dieviem no katra pieprasa LīdzRadītāja sapratni, ka neviens nevar izmainīt pasauli uz labāku, tātad, glābt viņu, izņemot cilvēkus, priekš kuriem Garīgā VIENOTĪBA, Kolektīvā PirmApziņa - ne vārds,ne, jo vairāk, sapņi, bet sūra ikdienas NODARBE, līdzvērtīga cilvēka IESVĒTĪBAI (POSTRIG ?), pieņēmuša sev vienreiz un uz visiem laikiem cilvēka-Dieva NODARBI!
21. Tas, ko šodien paredzēts uzcelt ar nosaukumu "Svētā Krievzeme", ESMU ne vienkārši Garīgā VIENOŠANA, bet visīstākā NODARBE tiem, priekš kuriem Dieva klātbūtne DIEVS ESMU katrā izpaustajā plānā, katrā cilvēkā.
22. Paredzams, ka Jaunās pasaules ESMU radīšana tomēr Dievišķā nodarbe un VIENĪGAIS ceļš, kas ļaus uzcelt uz pajām to pasauli, kas atklās iespējas "mazajam" cilvēkam sajust sevi Dievu esam un sajust, ka pasaule atrodas viņa rokās un ka pret Dievišķo pauli nepieciešams izturēties tikpat saudzīgi kā pret viņu izturas Pats PirmRadītājs!
23. Atkārtoju: ES piedāvāju vienīgo un pareizo Svētās Krievzemes RADĪŠANAS ceļu, jo bez tādas cilvēku-Dievu nodarbes, spējīgu Vienotā GARĪGĀ izrāvienā RADĪT pasauli, cilvēku-Dievu cienīgu, neiespējami RADĪT tam Olimpam, kurš cienīgs Sestās rases cilvēku, saprotošu savu uzdevumu un vietu šajā Dievišķajā Telpā!
24. Pasaule un Telpa sastinga vēsturiskās gaidās par Slāvu-Arijevu izvēli, kuriem, tomēr, jāvar, jo nolemti uz to, RADĪT Jaunu pasauli Harmonijā un PILNĪBĀ! Tā ESMU cilvēku-Dievu izvēle, spējīgu pat Blīvajā plānā, kur virskundzībā Mamons, tātad, Atturības spēki, aizdegt SVECĪTI, bet pēc tam arī Dievišķās Patiesības LIESMU, kas tagad jau mūžīgi apgaismos ceļu, pa kuru var iet tikai Sestās rases cilvēks-Dievs, radījis vienreiz Svēto Krievzemi Blīvajā plānā!
25. ES par to daudzreiz runāju, ka nevaru atstāt Slāvu-Arijevu Etnosa cilvēkus-Dievus bez Savas Palīdzības un Atbalsta, taču šodien ES gribu, lai katrs no jums izpaustu Brīvo Gribu, jo, kā jūs atceraties, bez Brīvās Gribas izpausmes nevar būt Dieva un nevar būt Radītāja!
26. Izpaužot Brīvo Gribu un jaunradi (radīšanu) Blīvajā plānā Svētās Krievzemes Telpā, apvienojot visu savu cilvēku-Dievu potenciālu un visu Planētas energoinformatīvo potenciālu, cilvēkiem jāpierāda pašiem sev un, protams, Man, ka viņi ESMU ne tikai cilvēki-Dievi, bet arī RADĪTĀJI, spējīgi, tagad jau mūžīgi, radīt Jaunas pasaules LīdzSaskaņā ar Pašu Absolūtu!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-10.04.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.04.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru 12.04.2013.
Skatījumu skaits: 753 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: