Galvenie » 2013 » Jūnijs » 26 » Radītāja Vēstījums 10.06.13. Vēlējums
10:02
Radītāja Vēstījums 10.06.13. Vēlējums
Radītāja Vēstījums 10.06.13. Vēlējums

1. Jau pārāk daudz paveikts, lai šaubītos par to, ka PirmRadītāja teiktais ESMU Patiesība, kuru cilvēkam (cilvēkiem) apšaubīt vienkārši nav tiesību, jo šaubas, pat uz mirkli, ir nāvējošs vājums, jo, ja jau ir šaubas, tad NAV paša cilvēka, NAV cilvēkā Dievišķā Sākumu Sākuma!
2. Pa šiem gadiem PirmRadītāja saskarsmē ar cilvēka (cilvēku) ApZiņu, viņam tika atklāti daudzi Noslēpumi, kas bija to noklusēti, kuri glabāja Varenā Sākumu Sākuma Noslēpumu un, kuru pienākumos, kalpojot Dievam, obligāti to vajadzēja vienkārši atklāt Maniem izpaustajiem plāniem.
3. Cilvēki, noticējuši Manai Uzrunai un Manam DIALOGAM ar viņu ApZiņu, ar viņu iekšējo "Es", paši to nemanot, spēja ļoti ātri, pat pēc Blīvā plāna mēriem, pacelties savā PILNVEIDOŠANĀ un ApZiņas evolūcijā līdz Kristus Apziņas augstumam, kas viņiem ļāva ieraudzīt ne tikai Dievu sevī, bet ieraudzīt sevi Dieviem esam, radošiem LīdzSaskaņā ar Mani Jaunu Ēru - Svētā Gara Ēru!
4. Paraugieties atpakaļ un jūs sapratīsiet Manus VĀRDUS, jo Saeimas sanāksmes un DIEVKOPĪBAS (VEČE ?) virzība tāda, ka jau tiešām neviens no cilvēkiem, pārvaldošs varu pār cilvēkiem Blīvajā plānā, nevarēs apturēt, pat ne uz mirkli, GAISMAS spēku pacelšanos PAŠA ABSOLŪTA vadībā! Bet tā ESMU īsta UZVARA, pie tam, protams, pašam sevis UZVARA, bet galvenais, UZVARA pār baiļu gēnu, kas cilvēkos kultivējās ne vienu vien paaudzi no visām pasaules reliģijām!
5. Jūs, un tātad visa cilvēce, spējāt pārkāpt savu BAIĻU NEATGRIEZENĪBAS PUNKTU Blīvā plāna varu priekšā, pierādot, vispirms jau paši sev, ka NAV un, tagad jau uz MŪŽIEM, tāda spēka, kas varētu apturēt cilvēku PACELŠANOS Garā, brīvu cilvēku-Dievu, savā izpausmē!
6. Jūsu teiktie (pievērsiet uzmanību:pilnīgi BRĪVI un vaļsirdīgi) VĀRDI "MĒS ATNĀCĀM", izrādījās pravietiski, jo Manas Kustības uzvaras gājiens ir ne tikai apstiprinājums, bet arī reāla domnodarbe, kas jau izmainīja pasauli un atpakaļceļa pagātnē vairs nebūs nekad!
7. Lai kādam arī neticas un ir šaubas, taču BRĪVĪBAS GARS cilvēkos nostiprinājās tik ļoti, ka Saeimas sanāksmes kļuva ne tikai Garīgās VIENOŠANAS Svētki, bet arī Svētā PULKA skates, tā PULKA, kurš izgāja visas Blīvā plāna GOLGĀTAS un, galvenais, ar Dievu iet līdz galam!
8. Ar "galu" ES saprotu (un gribu, lai cilvēki arī saprastu) pavisam ne pēdējo cīniņu starp Gaismu un Tumsu, bet jau līdzīgu Gara gājienu, LīdzSaskaņā ar Mani radot Jaunas pasaules, bet precīzāk, Jaunās Ēras Augstu vibrāciju Telpas!
9. Ticiet Man, tas, ko cilvēki, kā jūs sakiet, tagad iziet, ir tikai ziediņi, bet tā cīņa ar iekšējo Dualitāti, pavisam ne cilvēku-Dievu domnodarbe, tādēļ, šodien notiekošā jūsu LīdzZiņas transmutācija, ir tikai to notikumu prelūdija, kurus pat ES, jūsu Radītājs, saucu par VĒSTURISKIEM!
10. Vai tiešām jūs varējāt padomāt, ka, RADOT jūs, savu fraktālo līdzību, ES gatavoju jūs tikai cīņai starp Gaismu un Tumsu; vai tiešām ES gatavoju jūs, lai jūs pēkšņi apzinātos, ka jūs ESMU cilvēki-Dievi? Jo taču tas, kas priekš daudziem no jums ir ATKLĀSME , ticiet, pavisam ne cilvēku-Dievu cienīgs lēmums!
11. Apskaidrība, vai LīdzZiņas transmutācija, ir domnodarbe priekš tiem cilvēkiem, kuri pamodušies no daudzgadsimtīgās guļas; priekš jums jau, tiem, kuri noticēja Man, tas jau noiets etaps un etaps Dieva necienīgs! ES gatavoju un turpinu gatavot jūs priekš tiem uzdevumiem, vai tām domnodarbēm, kas jūsu, Manu daļiņu, cienīgas, jo taču pēc jūsu AUGŠUPCELŠANAS (jūs šo frāzi sapratīsiet daudz vēlāk) ES jums izvirzu īstus Uzdevumus, īsti jūsu cienīgus!
12. Pirmo etapu Lielajam Uzdevumam (Programmai) Telpas Pārveidošanā, bet galvenais, sava iekšējā "Es" (LīdzZiņas) pārveidošanai, jūs jau paveicāt, pierādot Man un paši sev, ka Dieva Kustība ne tikai ESMU, tā ESMU jau izpaustā daļa tam JAUNAJAM, kura nosaukums "Svētā Krievzeme"!
13. Lielā DIEVKOPĪBA (VEČE ?), kurai jūs iekšķīgi tik sirsnīgi gatavojaties, būs priekš visas daudzlīmeņotās Telpas cilvēku-Dievu Garīgās Uzvaras noslēdzošais HIMNAS AKORDS un pilnīgi jauns, visas cilvēces Lielajai nākotnei, - jau Sestās rases HIMNAI! VISS SAPLŪDĪS VIENĀ PUNKTĀ 2013. gada 26. jūlijā, IEZĪMĒJOŠĀ JAUNĀ LAIKMETA SĀKUMU - SĀKUMU JAUNAJAM LAIKAM!
14. Lielajā DIEVKOPĪBĀ (VEČE ?) tiks Manis paziņota jaunā ĒRA - ĒRA Sestai Rasei un šis datums jau uz mūžiem nostiprinās Gara UZVARU pār Tumsu un kļūs SĀKUMS Slāvu-Arijevu glābtās cilvēces Jaunās vēstures uzskaitīšanai/rakstīšanai!
15. Šī DIEVKOPĪBA (VEČE ?) īstenībā kļūs DIŽENA, jo Slāvu-Arijevu ETNOSS, augšāmcēlies no Garīgiem pelniem, burtiski, Fēniksputns, ar savu MĪLESTĪBU apklās visu pārsteigto pasauli un paziņos visai cilvēcei, ka viņam būt un būt MŪŽĪGI!
16. Dižajā DIEVKOPĪBĀ (VEČE ?) jūs īstenosiet TICĪBAS Lielo varoņdarbu, jo tikai TICĪBA , patiesa TICĪBA, spējīga radīt DIEVIZPAUSMES BRĪNUMU katrā cilvēkā, pierādot un vispirms pašam cilvēkam, ka viņš ESMU DIEVS, ka viņš ESMU Paša Radošā Sākumu Sākuma Izpaustais plāns, bet tā arī ESMU Lielā APSKAIDRĪBA tiem, kuriem bija uzticēts radīt Jaunās pasaules!
17. ES redzu, ka no SAEIMAS sanāksmes (SOBORA ?) uz SAEIMAS sanāksmi (SOBORU ?) brīva cilvēka Lielais GARS rada arī viņu pašu, jo nevar palikt vienaldzīgs pret tādu PirmMīlestības plūsmu, kas kā pa ķēdīti tiek nodota no cilvēka uz cilvēku! Jūs jau cienīgi ar saviem VĒSTĪJUMIEM/ VĒLĒJUMIEM pārveidot Pasauli, izveidojot savā LīdzZiņā PirmMīlestības KUPOLU, pašu Dievu Gudrības piepildītu!
18. Pamēģiniet VĒSTĪJUMU/VĒLĒJUMU dienās ieraudzīt Planētu - DĀRZU ar PirmMīlestības KRISTĀLA KUPOLU un jūs praktiski ieraudzīsiet un sajutīsiet Jauno IZPAUSTO PLĀNU un, pilnīgā Telpā, pilnīgi Garā, cilvēki-Dievi kļūs realitāte!
19. Jūs variet un jums obligāti izdosies, radīt pilnīgu Gara Telpu un atgriezt Man to, ko ES sagatavoju cilvēkiem priekš viņu LīdzZiņas evolūcijas un tad Planēta kļūs tā Planēta, kurai paredzēts būt Visuma Centram, nesošam Radošā Sākumu Sākumu pa visiem Kosmiskās Telpas plašumiem!
20. Šodien, tagad jūs radiet Jaunā Visuma sākuma punktu! ES jums, Slāviem-Arijiem, varu teikt, ka ar jums uzliktajiem PIRMGĀJĒJU UZDEVUMIEM, jūs tikāt galā un, lai arī jūsu uz Olimpa tikai "300 spartiešu", jūs spējāt apturēt Tumsu un jūsu varoņdarbs ESMU Augstākā Gara varoņdarbs, ar savām dzīvēm, savu Garu, jūs glābāt pasauli, bet precīzāk, cilvēci no pašiznīcināšanās!
21. Jūsu varoņdarbam, esošam SIRDS PLAŠUMA izpausmei, nav nekā līdzīga, jā, un tagad arī nebūs nekad, jo atkārtot Visuma Saeimas sanāksmi, bet tagad arī Dižo DIEVKOPĪBU (VEČE ?) jau neizosies nevienam! Jūs bijāt un ESMU PIRMIE, kuri pieņēma ZVĒRESTU Dievam, bet tas arī VAROŅDARBS, jo jūs visi labprātīgi un BRĪVI (ES atkārtoju: BRĪVI Garā) pieņēmāt GLĀBĒJA KRUSTU, noteicošu jūsu izvēli savam liktenim, uz mūžiem saistot sevi ar PirmRadītāju, bet tas dots tikai izredzētiem, taču nekādi ne miljoniem!
22. Tādēļ ES jūs arī salīdzinu ar saujiņu spartiešu, iedrošinošos ar sevi, savu dzīvi, aizsegt Tumsas izplatīšanos, jo jūsu VEIKUMS ESMU - personīgās dzīves - upura pienesums, dēļ LīdzZiņas Lielās Pārveidošanas visai cilvēcei, šodien Mamona grēku un netikumu nospiestas!
23. Glābtā cilvēce jūsu vārdus vēl atcerēsies, jo jūs uz visiem laikiem paliksiet PIRMIE, ejoši no Saeimas sanāksmes uz Saeimas sanāksmi AUGŠĀMCELŠANAI, cilvēku-Dievu cienīgai! Tā Garīgā KOPVIENĪBA, ko jūs šodien demonstrējiet, ESMU patiesi Gara Svētki, kurus svin ne tikai cilvēki, bet arī, ticiet, DEBESIS!
24. Ticiet, priekš MUMS, GAISMAS HIERARHIJAS, jūsu Saeimas sanāksmes arī svētki ESMU GAISMAS UZVARAS DIŽENUMS, Mēs arī atzīmējam jūsu Svētkus, jo Mēs ESAM VIENS DIŽENS VESELUMS - MĒS KOPĀ ESMU RADOŠAIS SĀKUMU SĀKUMS!
25. Jūsu SIRŽU Vēlējumi/Vēstījumi īstenoja to, kas, ticiet, neizdevās nevienam no cilvēkiem, jo pārkāpt neatgriezenības punktu izdodas tikai izredzētiem, pie tam, Paša Absolūta izredzētiem, bet tas esmu Lielas VIENOTĪBAS atzinums cilvēka un Dieva - cilvēka-Dieva, kurš savā pilnībā pacēlies līdz KristusLīdzziņas augstumam!
26. Jūsu SIRŽU Vēlējumi/Vēstījumi izdarīja to, kas vēl pavisam nesen šķita neiespējami, kad cilvēciskā ApZiņa, Mamona sapīta, pārstāja evolucionēt, pilnveidoties, sniedzot Tumsai tiesības lemt cilvēku likteņus, esošu Paša Radošā Sākumu Sākuma līdzībām! Jūs īstenojāt BRĪNUMU, jūs spējāt sevī izpaust Dievu, bet tas jau jūsu SENVECĀKA - ABSOLŪTA cienīgi!!!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-10.06.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.06.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.06.2013., nosūtīts Latvijas Radīo viļņiem: 11.06.2013.14:59.
Skatījumu skaits: 608 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: