Galvenie » 2012 » Novembris » 15 » Radītāja Vēstījums 13.11.12. Vēlreiz par Visuma saeimas sanāksmi.
01:24
Radītāja Vēstījums 13.11.12. Vēlreiz par Visuma saeimas sanāksmi.
Radītāja Vēstījums 13.11.12. Vēlreiz par Visuma saeimas sanāksmi.

1. Telpa, kurā atrodas cilvēce, pārmainās vai pārveidojas katru mirkli, radot cilvēkos iekšējo trauksmi un kaut kā neparasta gaidīšanu un tiešām vēsturiska mēroga.
2. Pat "vispārliecinošākie" skeptiķi nonāk pie domas, ka sagaidāmā (gadsimtiem) Kollapse vai Ēru maiņa, šodien vienkārši klauvējas cilvēka ApZiņā, apstiprinot, ka, šķietamu gadījuma notikumu komplektā, viss likumsakarīgi un šī likumsakarība kļūst jau visīstākā realitāte, no kuras cilvēkiem vairs nekādi neatgaiņāties.
3. Viss, kas tika Manis teikts, nebija veltīgi un šodien notiekošais (gribu piezīmēt: tieši notiekošais, bet ne sagaidāmais) ir realitāte, kas cilvēces priekšā atrisināsies pēc nedaudz dienām!
4. Tas, kas notiks pārsteigto cilvēku priekšā, būs Notikums, kas apgriezīs otrādi visus melīgos priekšstatus par Dievišķo Telpu, kurā cilvēkiem laimējās izpausties.
5. Stādaties priekšā, kā šie notikumi, pavadoši Planētas pāreju uz jaunām augstām vibrācijām (bet pēdējā, 12. Kosmiskās enerģijas straume, sasniegs Planētu tieši 2012. gada 12.decembrī), ļoti negatīvi atsauksies uz nesagatavota cilvēka ApZiņu, bet precīzāk, uz ateista vai Neticības cilvēka ApZiņu!
6. ES domāju, ka Slāvu-Arijevu pēcnācējiem, kurus ES tik uzmanīgi pievedu pie notiekošā sapratnes par Telpas un cilvēka LīdzZiņas transmutāciju, jābūt Man pateicīgiem, jo viņi (viņu LīdzZiņa) nenodrebēs tad, kad sabruks vecie priekšstati par PirmRadītāju un, kad Pasaule (bet precīzāk, cilvēce) nodrebēs, pēkšņi izrādoties esam uz Ēru vai Pasauļu robežas!
7. Cilvēce nevar atteikties no notikuma ar nosaukumu "pārmaiņu Laiks" un tikai tās sagatavotā daļa (divi procenti) sajutīs bez panikas un bailēm, ka gadsimta Notikums - Planētas pāreja uz Jaunu PirmRadītāja ritmu - ir Lielā LABKLĀJĪBA, Manas Mīlestības noteikta uz Savu Izpausto plānu, tagad jau cienīgu vest cilvēkus Dievišķās regularitātes Pasaulē.
8. Cilvēkiem jāsaprot, ka tāds Galaktiska mēroga Notikums sagatavojams ne vienā dienā! Viss, kas to pavada, tiek Manis ļoti stingri kontrolēts un ar milzīgu uzmanības pakāpi pret visu (tanī skaitā, arī cilvēku), kas ietverts notikumu ķēdītē, pievedošu pasauli pie Varenās pārejas, bet precīzāk, pie Radošā Sākumu Sākuma Jaunās evolūcijas Lielā vijuma!
9. Nekas nevar izmainīt šī vēsturiskā Notikuma gaitu! Viss Manis pārbaudīts līdz pēdējam mirklim un pat tik ilga pacietība attiecībā uz Slāviem-Āriešiem, izskaidrojama ar to, ka uz LīdzZiņas transmutācijas procesu, Man nepieciešamajam cilvēku daudzumam, atvēlēts tieši tik daudz laika, cik nepieciešams, lai izmaiņu process, vai LīdzZiņas transmutācija būtu neatgriezeniska!
10. Visi datumi, kurus ES nozīmēju Atklāsmēs, ir vēsturisko notikumu ķēdīte, neatgriezeniski tuvinoša pasauli tam mirklim (kā domino principā), kad Lielo Pārmaiņu iedarbināšana kļūs realitāte, kuru apzināt cilvēkiem vēl stāv priekšā.
11. Tādēļ Mana izvēle datumam 26. novembrī 2012. gadā ir izsvērta datuma izvēle tam Notikumam (Es ar to domāju Visuma saeimas sanāksmi), kuram jākļūst par Lielo startu Telpas pārveidošanai un cilvēkiem, kuri piedalīsies šajā Saeimas Sapulcē, būs jākļūst par lieciniekiem Dievizpausmes BRĪNUMAM, kādu vēl nekad cilvēces vēsturē neviens no cilvēkiem neizbaudīja.
12. Protams, aizejošā Tumsa nevar tā mierīgi atdot Gaismai pasauli, tādēļ Tumsas intrigas būs arvien izsmalcinātākas un, šķietami, pilnīgi nemanāmas un, ticiet Man, visi Tumsas spēki un iespējas būs mobilizēti tam, lai, ja arī nepagieztu atpakaļ, tad vismaz nobremzētu cilvēku tiekšanos pie Dieva, un tas, kas šodien šķiet pati spilgtākā Gaisma, pēkšņi var izrādīties visīstākās Tumsas izpausme!
13. Ticiet Man, tagad cilvēki sāk kārtot vai nolikt visīstāko, vissarežģītāko Eksāmenu uz TICĪBU, un šis Eksāmens liks visiem cilvēkiem parādīt savu īsto seju ne tikai Man, jūsu Radītājam, bet arī visiem Maniem Izpaustajiem plāniem!
14. Tas, kas vēl nesen bija Gaisma, var pēkšņi kļūt Tumsa! Šos vārdus Man nāksies cilvēkiem atgādināt ļoti bieži, jo viņi tagad kārto visgrūtāko Eksāmenu uz Ticību, no kura rezultata atkarīga ne tikai viņu nākotne, bet arī visas cilvēces nākotne!
15. Aicinu jūs, padomājiet par Maniem VĀRDIEM, jo taču ļoti drīz, bet precīzāk, tūliņ pēc Visuma Saeimas Sanāksmes, cilvēkiem nāksies patstāvīgi pieņemt lēmumu, jo Zvērestu devuši, apzinoties savu Dievišķo izcelšanos, būs spējīgi pacelties Garā līdz cilvēka-Dieva LīdzZiņas līmenim!
16. Cilvēkam-Dievam, spējīgam, Līdzsaskaņā ar Mani radīt jaunas pasaules, Garīgo pavadoni nevajag un cilvēkiem būs jānodemonstrē pašiem sev, ka viņi sasniedza Radošā Sākumu Sākuma LīdzZiņu, cilvēki cilvēces nākotni ņem savās rokās, parādot ar sevi Dievišķu SĀKUMU !
17. Tādēļ arī gadsimta Eksāmens tik sarežģīts, jo ne visi cilvēki spējīgi to iziet, jo cilvēka LīdzZiņas līmenis un LīdzRadītāja LīdzZiņas līmenis, bet jo sevišķi cilvēka-Dieva, atšķiras radikāli, tāpat kā cilvēka-Dieva ApZiņa un Paša Dieva!
18. Atceraties, ES cilvēkiem runāju par to, ka ES, PirmRadītājs, visur un viss un Man neeksistē robežas un attālumi, ES ESMU visur, Man nav ierobežojumu Manas jebkuras IECERES realizēšanai un Manis Izpaustajos plānos glabājošās Jaunrades spējas, salīdzināmas ar Manām Radošā Sākumu Sākuma iespējām, taču, pagaidām tās slēptas līdz noteiktam laikam Blīvā plāna apvalkā un, tā priekš cilvēkiem ir Augstākā GUDRĪBAS Skola.
19. Svētās Krievzemes Visuma saeimas sanāksme ir pēdājais Eksāmens ne tikai uz TICĪBU, bet arī uz PirmRadītāja GUDRĪBU, kas priekš viņiem atver Telpas redzēšanas iespējas PirmRadītāja acīm, tātad, Lielās NEITRALITĀTES acīm!
20. Cilvēkiem beidzot JĀAPZINĀS, ka viņi patiešām DIEVI, kuriem Gudrība nezina robežas un, kuros jau nekas nepalika no iepriekšējā, parasta "mazā" cilvēka Dualitātes LīdzZiņas, dzīvojoša ne ar Gudrību, tātad, ne apdomību/nosvērtību, bet kaislībām, kurās ir ļoti grūti novilkt līniju starp Gaismu un Tumsu!
21.Cilvēkiem jāsaprot, ka LīdzRadītāji - tie vispirms cilvēki, kuru ApZiņa nepieņem Dualitāti, brīvi no dogmām un novecojušiem priekšstatiem, bet tas nozīmē, uztic savu dzīvi Dievam un nevar iedomāties savas ieceres bez PirmRadītāja IECERĒM un tas galvenais vadmotīvs gaidāmajā Visuma saeimas sanāksmē!
22. ES gribu pasvītrot, ka Visuma saeimas notikšanas ideja pieder Man! Laiks un vieta norisei arī nāk no Manis un to ES nosaku, kā labāk noturēt Visuma saeimas sanāksmi, kas pārsvītros veco un parādīs cilvēcei sagaidāmo - sagaidāmo Sestajai rasei!
23. Tādēļ ES nevaru pieļaut kādam izmainīt pārbaudītus/noprecizētus, kā ES teicu, līdz pēdējam mirklim, Manus SVĒTKUS, uz ko cilvēki ne vienkārši uzaicināti, bet ielūgti kā dalībnieki (un visaktīvākie) un Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas izpildītāji.
24. Visam, kas Manis paredzēts, jānotiek laikā un nekas, bet jo sevišķi, neviens nevar izmainīt vai apturēt to, ko nodomā PATS DIEVS, jo, kā jūs atceraties, tagad vara, tātad, cilvēku liktenis, Dieva rokās!
25. Tikai no Manis atkarīgs, kā noritēs Visuma saeimas sanāksme un, kādai jābūt cilvēku nākotnei, tagad atkarīgs arī tikai no Manis, jūsu PirmRadītāja!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-13.11.12.html / pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja intuitīvi, nojautas līmenī, Eslauma 14.11.2012.

Skatījumu skaits: 859 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: