Galvenie » 2013 » Februāris » 17 » Radītāja Vēstījums 14.02.13. Grūtais ceļš pie Patiesības
14:54
Radītāja Vēstījums 14.02.13. Grūtais ceļš pie Patiesības
Radītāja Vēstījums 14.02.13. Grūtais ceļš pie Patiesības

1. ES daudzreiz cilvēkiem runāju par to, ka Blīvais plāns ir pārbaudījumu poligons ne tikai atsevišķai Būtnei, bet arī visai cilvēcei, jo tikai šajā poligonā un tikai pārbaudījumos uz Gudrību, formējas Dievišķa Būtne, spējīga nest Patiesības Gaismu!
2. Taču, lūk, iziet šo poligonu bez kļūdām, neizdodas, praktiski nevienam no cilvēkiem, tomēr, jo augstāka cilvēka Apziņa, jo sarežģītāki Eksāmeni, kuri viņam jānokārto, jo ceļš pie Patiesības ESMU, vissarežģītākais ceļš priekš jebkura cilvēka, bet jo sevišķi priekš cilvēka, kuru Dievs par Gaismas Pulka Dalībnieku nosauca!
3. No otras puses varu jums teikt, ka nav tādu pārbaudījumu, tādu Eksāmenu, kuru nevarētu iziet Gaismas cilvēks, jo ES dodu Eksāmenus pēc jūsu iespējām (ES taču precīzi zinu uz ko jūs spējīgi), lai jūs pakāpienu pēc pakāpiena varētu pacelties līdz KristusApziņai, neaizmirstot pie tam, ka KristusApziņa nosaka arī Kristusesību cilvēkam, pārkāpušam neatgriezenības punktu!
4. Visuma saeimas sanāksme, lai cik dīvaini, izrādījās priekš cilvēkiem ļoti grūts Eksāmens, un, neskatoties uz to, ka daudzi cilvēki atkārtoja vārdus "Es atnācu", viņi izrādījās pilnīgi negatavi priekš tās atbildības, kas arī nosaka grūto ceļu pie Patiesības, tātad, grūto ceļu pie Dieva!
5. ES negribu paskaidrot cilvēkiem šī ceļa augšup sarežģījumus, bet jo sevišķi Garīgās Vienošanas sarežģījumus, bez kā viņiem nekad neizdosies izveidot/radīt Kolektīvo PimApziņu un dabīgi, Kolektīvo saprātu, jo tā - cilvēku daļa, Sasniegušu Garīgo APSKAIDRĪBU, uz ko spējīgi tikai cilvēki, kuri sasnieguši Dievu GUDRĪBU, bet tas ir, PirmRadītāja Lielo Neitralitāti!
6. ES gribu atgriezt jūs pie Zināšanu avotiem, kuras tik ilgi, pat pēc Smalkā plāna mēriem, sniedzu jums ES, jūsu Radītājs, un, kuras sākas ar vārdiem "TICĪBA" un "MĪLESTĪBA", jo tikai neticība rada haosu un tikai Mīlestības trūkums cilvēku novērš no Patiesības meklēšanas, no Radošā Sākumu Sākuma izpratnes ceļa!
7. Šodien cilvēki var runāt cik grib par Vienprātību vai vēlēšanos sasniegt Vienprātību, taču tā nav sasniedzama tiem, kuri netic Dievam, bet galvenais - tam, ka Telpas daudzlīmenībā Dievs VIENOTS un citu Patiesību nav un nevar būt, tādēļ Eksāmens Tcībā ir vissarežģītākais ne tikai priekš daudzskaitlīgiem Adeptiem, bet arī vienkāršiem cilvēkiem, kuri vienreiz pieslējušies Manai Kustībai!
8. Cilvēkiem jāsaprot (bet par to ES jau runāju vēl tālajos 2004., 2005. gados), ka viss, kas šobrīd notiek uz Planētas, ESMU Mana Nodarbe, vai Mana vēsturiskā Izrāde, kur katram, ticiet, katram cilvēkam jau savlaicīgi noteikta loma un no tā, kā šis cilvēks tiks galā ar savu lomu, atkarīgs ne tikai šī cilvēka, bet arī visas Izrādes liktenis.
9. ES ļoti stingri, bet ar Mīlestību, novērtēju katra cilvēka uzvedību, kurš aizrāvies ar šo vēsturisko Izrādi, jo nevaru pieļaut, lai tikai viena cilvēka dēļ vēsturiskā Telpas pārveidošana ietu pa nepatiesu ceļu un, lai arī katras atsevišķas Būtnes liktenis ļoti svarīgs un šis cilvēks var ietekmēt Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas izpildi, ES būšu spiests atstādināt viņu un noņemt no skatuves kā Būtni, kura izgāzusi savas lomas izpildi!
10. Starp citu, pārliecināts ES, ka nenokārtojamu Eksāmenu vienkārši nevar būt ne priekš viena cilvēka, jo ES jums dodu tikai tos uzdevumus, kurus brīvi var iziet Ticības cilvēks, saprotošs un pieņemošs, ka viņam apkārt esošie cilvēki, kā arī viņš pats, ir PirmRadītāja fraktālās līdzības, tādēļ pret viņām vajag izturēties tāpat kā Ticības cilvēks izturas pret Radītāju!
11. Saprotiet, neviens nav tuvāks un radniecīgāks kā tie, kuri ir ap jums, atnākuši pierādīt, ka grūto ceļu pie Patiesības daudz vieglāk noiet, ja šī ceļa kritērijs vai vektors cilvēku kustībai pie Patiesības ESMU TICĪBA un ESMU MĪLESTĪBA!
12. Cilvēkiem nav ko dalīt Blīvajā plānā, īpaši tad, kad viņi jau pārgājuši neatgriezenības punktu un Blīvais plāns jau praktiski palicis aizmugurē un viss, kas RĪTDIEN cilvēkus sagaida, saucams vai aprakstāms ar vienu vārdu - TICĪBA, jo tikai TICĪBA, atnākusi pie cilvēkiem caur PirmRadītāja Zināšanām, spējīga viņos atklāt to PirmMīlestību, kura ir mēraukla un kura rada to Lielo HARMONIJU, kas arī nosaka Varenā Kosmosa NEITRALITĀTI!
13. Cilvēki vienkārši lemti PirmRadītāja Gudrības sasniegšanai sava ceļa pie Patiesības galā (ES runāju par Garīgās Pilnveidošanas ceļu uz Laikmetu robežas), jo viņiem jānodemonstrē sava Ticība, pie kam ne vārdos, bet savās darbībās, savās nodarbēs - tajās nodarbēs, kurās patiesa Ticība nosaka cilvēka izpausmes jēgu Blīvajā plānā un īpaši momentā, kad Blīvais un Smalkais plāns izrādījās izdalīts vienā mirklī, kurš priekš dažiem cilvēkiem var izstiepties uz daudziem gadiem, jo katra maza kļūdiņa projicē milzīgu kļūdu.
14. Saskaldīt šo "lepnību mezglu" var tikai Garīgā apskaidrība, tātad, patiesa Ticības apzināšanās, kuru nekad nevarēs pat sašūpot Atturības spēki!
15. ES atkārtoju: PirmRadītāja GUDRĪBA, kuru var sasniegt Ticības cilvēks, ir ļoti grūta nodarbe iekšējās Dualitātes pārvarēšanā caur Garīgo attīrīšanos un savas piederības Radošā Sākumu Sākumam apzināšanā!
16. Cilvēkiem jāsaprot (ES vēršos pie Slāvu-Arijevu Etnosa), ka visas cilvēces nākotne atkarīga no tā, cik ātri un līdz galam "mazais" cilvēks uz šīs milzīgās teritorijas sapratīs, ka viņš nepavisam ne "mazais" cilvēks, bet Dievišķa Būtne, kuru Pats PirmRadītājs uzaicināja Sava Gaismas Pulka rindās un šī Dieva uzticība ir ļoti liela vērtība, jo nosaka cilvēka uzdevuma/misijas Lielo jēgu!
17. Ja cilvēka Dvēselē nav Dieva, tad nav arī nekādas jēgas šīs Būtnes eksistēšanai!
18. Saprotiet, ka VISAM ir sava jēga un cilvēces jēga ietverta tur, lai šī Lielā Būtne apzinātos sevi kā Radošā Sākumu Sākuma daļu un sasniegtu savā pilnveidošanā KristusApziņas līmeni, tātad Kristusesības, spējīgas LīdzSaskaņā līdzradīt VESELUMU, līdzradīt Dievu!
19. Visam pārējam nav nekādas jēgas, tātad nav tiesību eksistēt, un šeit vietā atcerēties, ka katrs cilvēks Manis apveltīts pa pilnam, un LīdzRadītājam, radošam Jaunu pasauli, Brīvās Gribas Tiesības ir kaimiņos ar pašdisciplīnu un atbildību!
20. Tādēļ, ja atceraties Visuma saeimas sanāksmi, tad tāds panākums un tāda augsta rezonanse, par kuru šodien cilvēkiem nākas nest atbildību, ir razultāts tam, ka cilvēki pēkšņ sajuta savas eksistēšanas jēgu, tātad, pilnu Harmoniju ar Pašu PirmRadītāju!
21. Visuma saeimas sanāksmē ES parādīju, ka jūs ESMU Dievi, sasnieguši Garīgo apskaidrību, kas, kaut uz mirkli, bet parādīja VISIEM izpausmes jēgu un LīdzZiņas evolūcijas ceļa vektoru, tātad sarežģīto ceļu pie Patiesības!
22. Lai cik ES arī pierunātu un cik arī prasītu, vienalga izvēles tiesības paliek cilvēkam, apveltītam ar Brīvās Gribas Tiesībām un spējīgam ekstremālos apstākļos izdarīt pareizu vēsturisku izvēli!
23. Piektās rases vēsturiskā pieredze apstiprina, ka cilvēki gadsimtiem kāpa uz viena un tā paša grābekļa ar nosaukumu NETICĪBA, bet izveidojusies daudzveidīgā reliģija vai Baznīca runā tikai par to, ka Garīgā Vienošana ap Vienotu/Vienu Dievu - gandrīz nesasniedzams uzdevums!
24. Blīvajā plānā cilvēkus vada NETICĪBA, tātad, Dievu Gudrības trūkums, jo par Dievu var nosaukt, bet kļūt par viņu var tikai Patiesības meklēšanas rūpīgā nodarbē!
25.Tie no cilvēkiem, kuri šaubās vai sēj paniku, absolūt nesaprot, ka Dievizpausmes Brīnums iespējams un, ka izmainīt Pasauli vienā stundā arī iespējams, pie tam, bez revolūcijas vai kaut kāda spiediena, bet tikai tādā gadījumā, kad cilvēki noticēs tam, ka viņi Dievi, priekš kuriem izpausmes jēga ESMU TICĪBA!
26. ES sagaidīju tās problēmas ar kurām saskārās cilvēki, stāvoši uz Laikmetu robežas, jo priekš viņiem Ticība kļūst ļoti sarežģīts Eksāmens, kaut vai tādēļ, ka Atturības spēki, pārkāpjot noslēgto vienošanos, pārgāja uzbrukumā, cenšoties atspēlēt Visuma saeimas sanāksmē zaudētās pozīcijas!
27. Taču ES arī zinu, ka Slāvu-Arijevu Etnosa Gaismas Pulka Dalībniekiem sekmīgi jāiziet Ticības Eksāmens un, vienreiz devuši Zvērestu Dievam, nevar atkāpties, jo viņu IESVĒTĪBA ESMU DievJaunrades Iesvētība, tas nozīmē, ESMU izpausmes Lielā jēga, kuru saprast spējīgs tikai Ticības cilvēks, ejošs Patiesības izpratnes grūto ceļu!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-14.02.13.html / pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 15.02.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 17.02.2013.
Skatījumu skaits: 718 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: