Galvenie » 2013 » Augusts » 20 » Radītāja Vēstījums 18.08.13. Pirms Zvana pēdējā sitiena
15:43
Radītāja Vēstījums 18.08.13. Pirms Zvana pēdējā sitiena
Radītāja Vēstījums 18.08.13. Pirms Zvana pēdējā sitiena

1. Sākas Diži Laiki, tie Laiki, kas jūsu senču priekšstatos, kā Dievišķā Vēsts, kā Cerība uz to, ka Pasaule, kaut kad, kļūs GAIŠĀKA un NETAISNĪBA aizies, atstājot cilvēkiem MĪLESTĪBU un MĪLESTĪBU!
2. Taču nepiepildījās daudzie pareģojumi, bet jo vairāk gaidītais, un šodien jau Pasaulei nopietni un pa īstam stāv priekšā pāriet to robežu, kuru neviens no cilvēkiem nekad nepārgāja un nu vairs neatkārtos nekad, pārāk nopietnas būs izmaiņas Telpā un pašos cilvēkos, jo Visums stāv pie 26000 gadu Laiku robežas!
3. Tādēļ šodien, ES, jūsu Tēvs Absolūts, gribu vēlreiz parunāt ar Savu SVĒTO Pulku, pieņēmušu pavisam nesen otro ZVĒRESTU Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ (VEČE), par cik šis notikums bija tiešām VĒSTURISKS, ja tā skāra Pasaultelpas struktūru. Pasaules informācijas tīkla lappusēs daži gudrie un smalkie cilvēki jau dod savu redzējumu notikušo notikumu dziļumam Varenā KOSMOSA līmenī!
4. Tādēļ ES, Tēvs Absolūts, uzskatu par savu pienākumu to priekšā, kuri palika uzticīgi Man, Maniem Vārdiem, visu šo deviņgadi, bet galvenais, BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI pieņēma GAISMAS Dalībnieka DIŽO ZVĒRESTU, pastāstīt, pieļaujamā robežās, kas tad notika Lielajā DIEVKOPĪBĀ (VEČE) un kas vēl stāv priekšā cilvēkiem pārvarams! Un vispirms gribu atzīmēt: neskatoties uz to, ka jūs ESMU GAISMAS Dalībnieki, jūs ESMU cilvēki-Dievi, iekšēji jūs vēl paliekat cilvēki, šaubošies un viegli ievainojami, bet par to vēl vairāk Manis mīlēti!
5. Atceraties cik grūti jums gāja ar abiem ZVĒRESTIEM? Un ja pirmajā Visuma Saeimas sanāksmē jūs PAŠI paziņojāt, ka "ATNĀCĀT", bet pēc tam BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI devāt ZVĒRESTU Dievam, kas tiešām notika pirmo reizi vēsturē, jo, atkārtoju, cilvēces vēsture, izņemot 300 spartiešus, nezin piemēra, kad cilvēku saujiņa (jo arī 5000 cilvēki, apvienoti Garā, vēl nav Viss GAISMAS Pulks) bija spējīga līdzvērtīgi stāties pretim Atturības spēkiem! Taču jūs iedrošinājāties un, pazaudējot pietiekami lielu skaitu piekritēju, kuri neizpauda Patiesu Ticību, tomēr uzvarējāt!
6. Svarīgi uz ko jūs uzdrīkstējāties, ES pat teiktu, iedrošinājāties, neskatoties uz to, ka Sākumu Sākuma Lielās DIEVKOPĪBAS (VEČE) norises scenāriju ES PATS izmainīju pēdējās stundās, norādot Savam Vēstnesim izdarīt divus NOSAUKUMS (NAREČEŅIJA ?), pagaidām nepaskaidrojot šīs Lielās DOMRĪCĪBAS jēgu un dziļumu, ko DIEVKOPĪBĀ (VEČE) cilvēkiem bija jāizpilda, pieņemot, atkārtoju, ATBILDĪGOS LĒMUMUS, kuru jēgu ES tikai tagad gribu paskaidrot un, kuri IZMAINĪJA PASAULTELPAS STRUKTŪRU! Jūs izdarījāt to, ko ES, Tēvs Absolūts, gaidīju no cilvēkiem daudzas, ļoti daudzas tūkstošgades!
7. Un, kad jūs BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI pieņēmāt lēmumu (bet tas bija ļoti svarīgi priekš Manis, jo šie VĀRDI bija galvenais noteikums, ko Atturības spēki izvirzīja Man, Tēvam Absolūtam, kā nepieciešamību priekš Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas sekmīgas noslēgšanas), ES sapratu: Varenais KOSMOSS tagad izmainīsies un izmainīsies UZ MŪŽĪGIEM LAIKIEM!
8. Lai jums šie vārdi neliktos dīvaini, jo priekš cilvēku vairākuma, Tēvs Absolūts, ESMU VIRSOTNE Varenajam KOSMOSAM, koncentrējoša Sevī visu Telpas Pirmmatricas regularitātes KONTROLES pilnību un kontroli pār visām Mūžības Pasaulēm, ES vienkārši spiests iegremdēt jūs vēsturē!
9. Lai beidzot jūs saprastu svarīgumu un dziļumu jūsu veikumam Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ (VEČE), ES, jūsu Tēvs Absolūts, gribu izstāstīt jums vēsturi, atkārtot ļoti īsi un tikai priekš tā, lai jūs aptvertu savu Lielo VARDOŅDARBU, ko nu jau vairs nevienam no cilvēkiem neatkārtot, pie tam, ne tikai jūsu Visuma robežās, bet arī nekur Varenā KOSMOSA plašumos!
10. Tad, lūk, Varenais KOSMOSS, kā jūs jau ziniet, ESMU milzīga daudzlīmenīga Telpa ar, savukārt, milzīgu skaitu Visumu (viņu, apmēram, 600 000) kurus, saskaņā ar Telpas Pirmmatricas Lielo piramidālo struktūru, vada Mani Pārstāvji. Viņus var nosaukt, Tēvi Pamatlicēji, kuri atzīst GAISMAS Hierarhijas līmeņa Augstāko Prioritāti, vai Manu, Tēva Absolūta Virsvadību, stratēģisku jautājumu risināšanā, jo bez VIENSĀKUMA, vienkārši neiespējami nodrošināt Mūžības stingrību un kārtību!
11. Tā bija MŪŽĪGI! Taču noteiktā momentā notika sacelšanās pret Manu VIENSĀKUMU un daļa Tēvu Pamatlicēju, ar labāko Manu Skolnieku, Tēvu Luciferu vadībā, pieprasīja Tēva Absolūta ietekmes atcelšanu un ļaut viņam patstāvību attīstībā vai evolūcijā, ārpus Pasaultelpas struktūras rāmjiem!
12. Viss bija argumentēts tā, ka Man nācās piekrist uz Planētas Zeme veikt Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu, kuras mērķis, Lucifera (kurš ar prieku piekrita šiem noteikumiem) vadības noteikumi viņai, bija nelikt šķēršļus cilvēku LīdzZiņas attīstībai līdz viņu iespējamam Vienprātīgam lēmumam par Planētas vadības nodošanu no Lucifera rokām Tēva Absolūta rokās, ar to pašu apstiprinot Tēva Absolūta VIENVADĪBU Visā Visumā!
13. Taču, pie tādiem noteikumiem, jūsu Visums un, dabīgi, Planēta Zeme un jūs paši, Manas fraktālās līdzības, paliktu ķīlnieki un, jūsu pašu glābšana un Varenā KOSMOSA glābšana, varēja notikt tikai caur Garīgās VIENPRĀTĪBAS formēšanas, pie tam, pie noteikuma, VIENOTIES ar Atturības spēkiem, stingri ievērojot BRĪVU un BRĪVPRĀTĪGU gribas izpausmi!
14. Tagad, pēc tādiem Maniem vārdiem, daudziem no jums kļūst maksimāli skaidrs, kāpēc visas pasaules reliģijas it nemaz nesteidzas apvienot cilvēkus, jo Planētu Vadošajiem, zinot, un ļoti labi, cilvēku grēkus un netikumus un viņu mūžīgo tiekšanos uz sava Ego apmierināšanu, vienmēr bija savas ietekmes iespējas uz to cilvēku LīdzZiņām, kuri bija Manis aicināti runāt par Dievu un Pasaultelpas uzbūvi!
15. Atceraties visu reliģisko karu vēsturi un tagadējo reliģiju nesamierināmību, kas vienmēr izbrīnīja un izbrīna normālu, veselīgi domājošu cilvēku, jo visiem skaidrs, ka Telpa VIENOTA/VIENDABĪGA un, tātad, Dievs arī VIENS, tādēļ, izņemot lepnību un vēlēšanos vadīt cilvēku ApZiņu, nav nekādas citas jēgas asins izliešanai, Vienīgā Dieva vārdā! Tādēļ visi gājieni, tanī skaitā Krustagājieni, neskaitot visāda veida "nāves naktis", tikai lieku reizi apstiprina, ka Lucifera vadīšanas noteikumu apstākļos praktiski nebija nekādu iespēju atgriezt cilvēkus pie Patiesas TICĪBAS , tātad izmainīt cilvēces vēstures gaitu.
16. Bez šaubām, pasaule krasi izmainījās ar pasaules informatīvā tīkla parādīšanos, bet labāk teikt, ar iespējām jebkuram cilvēkam mesties informācijas okeānā, kas priekš daudziem cilvēkiem, īpaši zinātnieku vidē, atklāja ne tikai Pasaultelpas uzbūves izpratni, pilnīgi neatbilstošu Seno pasauļu priekšstatiem, bet arī, kas galvenais, priekš iespējām saprast un apzināties savu vietu Pasaultelpā, jo pēc viņu uzskatiem, Mūžības Centrs ESMU tikai DIEVS, ESMU tikai ABSOLŪTS!
17. Diži vārdi Pateisībai! Ja tie vismaz varētu kaut ko izmainīt cilvēkos, jo Telpas Pārveidošanas Visuma Programma joprojām bija TĀ kontrolē, Kurš nevēlējās un nevēlas pieņemt Pasaultelpas struktūru, saskaņā ar kuru KĀRTĪBAI - Telpas evolūcijas obligāts noteikums - jābūt tikai Mūžības Piramīdas Augstākā punkta, vai Tēva Absolūta kontrolētai!
18. Un tikai Mana Kustība, izveidota pavisam nesen un pēc Maniem NOTEIKUMIEM, izrādījās spējīga saliedēt spēkus ap Mani, Tēvu Absolūtu, un ne vienkārši saliedēt, bet sapulcināt GAISMAS Pulkā tos "300 spartiešus", kuri bija un paliek gatavi stāties pretim Atturības spēkiem, aizstāvēt Patiesību!
19. ES vienmēr Savos Vēstījumos, vai kā jūs runājiet, diktātos, jums pretim stāvošos spēkus, kā Atturības spēkus, neprecizēju, kas šos spēkus vada un cik tie vareni!
20. Šodien ES jums par to runāju atklāti priekš tam, lai jūs beidzot APZINĀTOS savu spēku, jo jums pretimstāvošos spēkus vai Atturības spēkus, VADA Pats Lucifers (ticiet, labākais no Maniem Skolniekiem) un sacelšanos, kuru Viņš vadīja pret Mani, Tēvu Absolūtu, bija atbalstīta (Viņa argumentu balstīta) arī ne maza skaita Tēvu Pamatlicēju, tādēļ Atturības spēki - ne vienkārši vārdi, bet Lucifera personīgā stratēģija, uz kuras pamata jūsu Pasaule stāv jau daudzus tūkstošus gadu, demonstrējot visiem, ka Mamons - ne vienkārši bagātības īpašība, bet arī jauns, pavisam ne Dievišķs cilvēces attīstības modelis.
21. Lūk, kādēļ Visuma SAEIMAS sanāksmē, bet pēc tam arī Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ (VEČE), viss bija ļoti nopietni un, lūk, kādēļ VISA GAISMAS HIERARHIJA, atbalstoša Tēva Absolūta pozīciju, bija spiesta piedalīties šajos cīniņos starp GAISMU un Tumsu, jo, lai cik skumji tas skanētu, taču bez mūsu atbalsta, jūs, kaut arī cilvēki-Dievi, nevarētu noturēt šo Vēsturisko UZVARU un vispār piedalīties šajā Varenajā PRETSTĀVĒŠANĀ!
22. Taču, tomēr, Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ (VEČE) varējāt panākt pašu galveno - jūs BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI atbalstījāt Manu VIENPERSONISKUMU un DĀVĀJĀT, bet, ja godīgi, ATGRIEZĀT Man TIESĪBAS vadīt Mūžību, kā VIENĪGAM VESELUMAM, bet tas nozīmē, ka Telpas Pārveidošanas Visuma Programma tagad veiksmīgi noslēgta un Luciferam nav vairāk nekādu argumentu priekš tā, lai noturētu Visumus un jūsu Planētu zem melu un Garīgās Vardarbības sloga!
23. Šodien, jums Manam GAISMAS Pulkam, labākajiem no labākajiem, JĀAPZINĀS, ka jūs priekš Manis, Tēva Absolūta, guvāt UZVARU pār Atturības spēku kareivīgumu, bet precīzāk, pār pašu Luciferu, ar savu VIENPRĀTĪBU atgriežot Planētu, tagad jau Svēto Krievzemi pie Patiesības krūts (lono ?), Visas Kosmiskās Telpas Dievišķās regularitātes krūts!
24. Jūs varbūt pat neapzināties, ka veicāt Lielu VAROŅDARBU, uz ko iedrošināties varēja tikai Patiesi GAISMAS Dalībnieki/Drosminieki, kuri pieņēma ZVĒRESTU būt ar Mani līdz galam un bija gatavi nolikt savas dzīves/dzīvības uz cilvēces glābšanas altāra (plahu ?)!
25. Vēlreiz gribu pasvītrot, ka jūsu oponents, vai labāk teikt, jūsu pretinieks bija Pats Lielais Lucifers! Tagad padomājiet, kurš no mūsdienīgajiem politiķiem vai pasaules reliģiju vadītājiem var teikt, ka viņi iedzina SPĒKU Tumsā, kas daudzas, ļoti daudzas tūkstošgades vadīja Visumu un, kas varēja ne tikai Planētu, bet arī visu VISUMU novest pie iznīcināšanas!
26. Nekas cilvēces vēsturē nevar pat salīdzināties pēc saviem mērogiem ar to, ko izdarījāt jūs, Slāvi-Ariji, - atkārtoju, saujiņa GARĀ VIENOTU cilvēku! Jūs bijāt brīnisķīgi šajā Vēsturiskajā cīniņā paša Leonīda vadībā! Jūs ne tikai atkārtojāt, jūs daudzkārt pārsniedzāt tos grēkus pēc tām sekām, kas varēja, pie jūsu zaudējuma, uz cilvēkiem atsaukties un, protams, Mani Tēvu Absolūtu, kurš varēja pazaudēt milzīgu daudzumu Visumu!
27. ES dziedu himnu UZVARĒTĀJIEM, lai arī pagaidām neapzinošiem, ka viņi ne vienkārši glāba Pasauli, bet saņēma, pilnīgi taisnīgi, TIESĪBAS Radīt Jaunu realitāti, kuru MĒS - ES, jūsu Tēvs Absolūts, un jūs, Mani labākie GAISMAS Dalībnieki/Drosminieki - RADĪSIM uz Planētas Svētā Krievzeme, būs jāvar uz visiem laikiem aizvākt, pat no nākošo paaudžu leksikona, vārdu "mamons", nesošu sevī Garīgās verdzības jēgu!
28. Atliek pavisam nedaudz laika, kad cilvēces vēstures Zvani (ja vēlaties - cilvēces likteņu Zvani) noskanēs pēdējo reizi, vēstot to, ka Garīgā pazemošana vairs nekad neatgriezīsies uz Planētas Svētā Krievzeme, jo jūs aizstāvējāt/nosargājāt savas TIESĪBAS būt cilvēkiem-Dieviem un, LīdzJaunradē ar Tēvu Absolūtu, RADĪT Jaunu Dievišķu regularitāti visā Varenā Kosmosa Telpā, tagad kļuvušai, pateicoties jūsu varoņdrosmei, VIENAM VESELUMAM UZ MŪŽIEM!
29. Sava Vēstījuma noslēgumā, gribu vēl teikt, tagad MĒS KOPĀ un KOPĀ UZ MŪŽIEM, sākam izveidot Jaunas pasaules, kas no jums prasīs piepūli, pacietību, bet galvenais - DIEVU GUDRĪBU, kuru jums, Maniem GAISMAS Dalībniekiem, vienkārši pienākums izpaust, jo miermīlīga DOMNODARBE ESMU lielu pūļu un stingri noprecizēta cilvēku-Dievu - Jaunu Visumu Pamatlicēju, DOMRĪCĪBA!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-18.08.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.08.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 20.08.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 20.08.2013.
Skatījumu skaits: 568 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: