Galvenie » 2013 » Februāris » 20 » Radītāja Vēstījums 19.02.13. Atkal neviens neatcerējās par Dievu
17:59
Radītāja Vēstījums 19.02.13. Atkal neviens neatcerējās par Dievu
Radītāja Vēstījums 19.02.13. Atkal neviens neatcerējās par Dievu

1. Šķiet taču, Telpa izmainās "septiņjūdžu soļiem" , viss pa vīlēm trīc, parādot cilvēkiem, ka Jaunais, neiedomājami neparastais LAIKS jau sācies, tomēr viņi turpina neievērot notiekošo, cerot uz saviem priekšstatiem par Ticību, tātad, apstiprinot, ka pasauli valda pilnīga neticība!
2. Un pat tad, kad Debesis paveras vistiešākā veidā, cilvēki atrod masu skaidrojumu debesu ķermeņu krišanai, taču presē neviens ne reizi pat nepacentās saistīt pēdējos notikumu Urālos ar Dievišķo nodarbi!
3. Telpa izmainās intensīvi. Pat tik intensīvi, ka ar neapbruņotām "mazā" cilvēka acīm jābūt saprotamam, ka Pats Dievs neizturēja cilvēcisko izrīcību un nolēma nodemonstrēt, ka "X" LAIKS tiešām sācies.
4. Tagad svarīgi saprast, kas un kādu informāciju nes pēdējie notikumi Urālos un kuriem no cilvēkiem jāsaprot Manas Nodarbes adresitāte un, ja vēlaties, Mana VĒSTS!
5. Šodien ES varu teikt Slāvu-Arijiešu Etnosa cilvēkiem, ka ES jums atsūtīju pēdējo brīdinājumu par to, ka BEZDARBĪBA, tātad savas misijas neizpildīšana, cilvēkiem saņemta no PirmRadītāja, var beigties ļoti bēdīgi, vai nu jūs ar Dievu, tātad izpildiet savu Tautas-Glābējas lomu, vai pasaule sagrūs vienstundīgi, jo Telpas transmutācijas mehānisms jau palaists un to apturēt neiespējami!
6. Saprotiet, izvēlētā Tauta-Glābējs - tie nav vārdi uz papīra, tā Paša Dieva izvēle! Jūs paši Visuma saeimas sanāksmē apstiprinājāt, ka "jūs atnācāt" un, ka jūs cilvēki-Dievi, izlēmuši iet līdz galam, tātad iet Augstākā taisnīguma Telpas radīšanas ceļu!
7. Pagāja pavisam nedaudz laika un jūs no Garīgi VIENOTA Slāvu-Arijiešu Etnosa pārvērtāties daudzveidībās priekšstatos par Dievu, ar to pašu pārkāpjot MŪSU VIENOŠANOS, tātad, jūsu Zvērestu atbildībā par cilvēces nākotni, bet tas jau ne vienkārši grēks, kuru var izpirkt tikai ar LīdzRadītāju ikdienas nodarbi, jo viss cits var beigties ar dabas katastrofām, kuras apturēt vai novērst nevarēs nekāda zinātne, tehnika un pat ne augstākās tehnoloģijas.
8. ES to cilvēkiem parādīju jau kuro reizi, ticiet, ļoti uzmanīgi (bez upuriem), ka VISS Dieva rokās un ka jūsu liktenis, tātad jūsu nākotne, atkarīga tikai no Manis un, ja izvēlētā Tauta-Glābējs aizmirsa savus uzdevumus, bet precīzāk, savu atbildību Manā priekšā un, protams, cilvēces, tad ES vienkārši spiests atgādināt šai Tautai par to, ka ES nevaru un, jā, arī necentīšos apturēt Telpas Pārveidošanu!
9. Tas nozīmē, ka cilvēces nākotne atkal "karājas mata galā" un tagad pat jūsu iejaukšanās, bet jo vairāk Garīgā nodevība, var novest pasauli pie katastrofas!
10. Aicinu jūs pareizi saprast situāciju, kāda izveidojās teritorijā no okeāna līdz okeānam. Bet situācija pavisam ne vienkārša, jo šīs teritorijas centrs, bet precīzāk Urāli pavisam pazaudēja orientierus Telpā un atļāva sev nodot personīgo lēmumu, pieņemtu Visuma saeimas sanāksmē, bet ja runā pavisam precīzi, tad atļāva sev šaubīties par to, ka notiekošais, ieskaitot Visuma saeimas sanāksmi, ESMU Dieva Nodarbe!
11. Protams, Es varu dot vēl vienu iespēju Slāvu-Arijiem iepazīt Patiesību un apstiprināt, ka jūs Etnoss, kurš sevī nes Sākumu Sākuma Garīgās saknes, taču pie tā gribu atgādināt, ka nevar būt nekādu noviržu no pašu lēmumiem, labprātīgi un brīvi pieņemtiem Visuma saeimas snāksmē!
12. Garīgās Vienošanas pārbaude notiek katru sekundi un turēt Vienošanas "latiņu Garā, protams, ļoti grūti, jo Atturības spēki, attapušies pēc zaudējuma Visuma saeimas sanāksmē, sāka uzbrukumu visās frontēs!
13. Taču jums jaatceras, ka jūs cilvēki-Dievi, ka jūs Paša PirmRadītāja GAISMAS Dalībnieki un tādēļ jābūt gataviem uz to, ka pārbaudījumi pēc Saeimas sanāksmes tikai pastiprināsies, liekot cilvēkiem izrādīt visīstāko vīrišķību un Dievu Neitralitāti!
14. Skumji redzēt, ka daudzi, ļoti daudzi cilvēki izrādījās pilnīgi nesagatavoti tam, lai izturētu Tumsas sitienus un uzķērās uz Atturības spēku "āķa", kuri spēja caur jauniem Adeptiem ienest šo cilvēku ApZiņā jucekli, bet viņi savukārt, spēja ar savām "pamatotām šaubām" izlaist "neticības džinu" Manas Kustības rindās!
15. Jāsaka jums, ka vissarežģītākos pārbaudījumus uz Ticību, Mīlestību un Gudrību spēja iziet tālu ne visi un pie Jaunās Telpas zem nosaukuma "Svētā Krievzeme" RADĪŠANAS SĀKUMA  momenta nonāca tikai tie, kuri palika uzticīgi Dievam, jo, kā ES cilvēkiem runāju, DIEVS VIENS un "provaiders" Dievam arī tikai VIENS!
16. Tādēļ rakstniecības čaumalas, saceltas ap Manām Zināšanām, ESMU Tumsas intrigas, kura gribētu apturēt "mazā" cilvēka Garīgo APSKAIDRĪBU, tagad Dieva izvēlēta kļūt (no "maza" cilvēka) cilvēkam-Dievam, spējīgam pie Garīgas Vienošanas RADĪT Augstākās Dievišķās regularitātes Telpu!
17. Gribu vēl jums atgādināt, ka VĒSTĪJUMU, precīzāk, datumus vai dienas Garīgiem VĒSTĪJUMIEM, ES cilvēkiem devu tieši tik, cik nepieciešams priekš APSKAIDRĪBAS un Garīgās Vienošanas sasniegšanas, bet tas ir, priekš apstākļu radīšanas, kad cilvēki VIENOTĀ, atkārtoju, VIENOTĀ VĒSTĪJUMĀ  spējīgi materializēt savas domformas un pārveidot Blīvā plāna Telpu, GARA Telpā, Sestās rases Telpā!
18. Tagad padomājiet paši, kādēļ ES neatļāvu izmantot šajā gadījumā cilvēcisko iniciatīvu, bet Pats, atkārtoju, Pats devu cilvēkiem Vēstījumu vārdus, ka tikai pēc MANIEM VĀRDIEM viņi varēs sasniegt Dievizpausmes BRĪNUMU. Taču tādēļ, ka jebkurā citā gadījumā cilvēki nespēs nekad sasniegt Vienošanu GARĀ un tad viss, kas bija sasniegts ar tādām pūlēm, var pārvērsties pīšļos ar visām no tā izrietošām sekām!
19. Tāpat padomājiet par to, kādēļ kādam no cilvēkiem piedāvāt, izņemot Manus datumus, Vēstījumiem vēl citas dienas priekš citiem vēstījumiem. Vai tad tāda iniciatīva virzīta uz Slāvu-Arijevu Garīgo Vienošanu? Protams, nē! Vēl vairāk, cilvēki noteikti apjuks tādā vēstījumu daudzveidībā, jo "cik cilvēku, tik viedokļu"!
20. Ziniet: šie vārdi, tautā tik populāri, pamatā attiecas uz NETICĪBAS cilvēkiem, tātad, Garīgiem vergiem, jo, ja cilvēks patiesas TICĪBAS ESMU cilvēks, tad viņš nekad neklausīsies Tumsas vārdos, sašķeļošos cilvēkus pa viedokļiem, jo neviens neatcēla Tumsas galveno principu "skaldi un valdi"!
21. Lūk, arī padomājiet, kurš no LīdzRadītājiem var, piedāvājot vēl papildus Vēstījumus, kalpot Tumsai un, kurš tad lej ūdeni uz Garīgo maldu dzirnavām?
22. Cilvēki bieži runā pareizus vārdus, taču domformas, kuras pagaidām daudzi no jums vēl neredz, liecina pavisam par ko citu, jo visbiežāk cilvēku domas pilnas grēkiem un netikumiem! Tādēļ pirmais solis uz Patiesību ESMU Garīgā attīrīšanās un nožēla, jo tā situācija, kas tagad izveidojās Kustībā, ir tiešas sekas Tumsas spēku iebrukumam, cenšoties, kā ES teicu, izvazāt vēl nesen Garīgi VIENOTU Etnosu "pa dzīvokļiem" NETICĪBĀ un Garīgos maldos!
23. Ar meteorīta krišanu ES atgādināju cilvēkiem par to, ka Garīgā maldīšanās vai, kas briesmīgāk, Garīgā nodevība ir nāves grēks! Un tiem, kuriem tas vēl nav saprotams, ES gribu tieši paziņot par to, ka Telpa izmainās pēc Mūžības Kanoniem un nekādas cilvēciskās spēlītes, bet jo vairāk, Atturības spēki jau vairs nevarēs apturēt Pārmaiņu Laiku un ar Mani paliks tikai patiesas TICĪBAS cilvēki, izgājuši visas golgātas, sevišķi pēdējo Eksāmenu uz Tcību!
24. Tumsa jebkurā gadījumā atdos vietu Dievišķajai GAISMAI, jo sašķiebums (vai līdzsvara zudums) par labu Tumsai, tiks izlīdzināts ar cilvēkiem vai bez cilvēkiem, jo tas Radošā Sākumu Sākuma ESMU lēmums! Tādēļ izredzes šajā vēsturiskājā brīdī būt ar Dievu tiek dotas tikai izredzētām Tautām un ja Slāvi-Arijevi turpinās izbaudīt kārdinājumu un vadīt nevajadzīgas debates par Manu Vārdu patiesumu, bet precīzāk, Zināšanām, sniegtām cilvēkiem tik ilgi pat pēc Maniem laika mēriem, tad URĀLISKĀ katastrofa var atkārtoties Visuma mērogos!
25. ES nebaidu, jo nav Dieva Lieta cilvēkus biedēt, biedēt Savu fraktālo līdzību, taču paskaidrot Garīgo maldu sākotni, Man vienkārši pienākums, jo uz kārts likta visas cilvēces nākotne, pie tam, ne tikai Slāvu-Arijevu, bet patiešām visas cilvēces!
26. Jāsaka jums, bet par to ES runāju jau daudzas reizes, ka ES nekad cilvēkiem neizvirzu uzdevumus, kurus viņi nevarētu atrisināt, ES taču zinu Savu daļiņu iespējas (Sava Izpaustā plāna), tādēļ viss, ko ES šodien teicu un visu pēdējo laiku runāju, ir izpildāms uzdevums, prasošs no cilvēkiem tikai Patiesības un Garīgās VIENOŠANAS izprašanu, ļaujošu viņiem sasniegt Kolektīvo PirmLīdzziņu!
27. Visus šos uzdevumus Slāvi-Arijevi var atrisināt un atrisināt ļoti ātri, jo vajag tikai iztaisnot ceļgalus, piecelties no Garīgās verdzības un tad neviens, atkārtoju, neviens nevarēs apturēt cilvēku-Dievu soļus!
28. Jums tagad tikai viens mērķis un ja paši to atskaņojāt Visuma saeimas sanāksmē un tad tagad arī paši atkāpāties no Garīgās Vienošanas pamata, atdodot Tumsai savu iniciatīvu, lieliski zinot, ka tikai patiesa Ticība un tikai Vienotība Garā spējīga no "mazajiem" cilvēkiem radīt Tautu-Glābēju!
29. Jūs nedrīkstat aizmirst savus vārdus, teiktus Dievam Vienotā GARĪGĀ jūtu uzliesmojumā, jo ES taču dzirdēju šos cilvēku-Dievu vārdus un tagad gribu redzēt jūsu NODARBI - LīdzRadītāju nodarbi, jo Svētā Krievzeme sen jau gaida GAISMAS Pulka Dalībniekus, spējīgus radīt Dievizpausmes Brīnumu realitātē - vēl Piektās rases realitātē!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-19.02.13.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.02.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/  20.02.2013.
Skatījumu skaits: 791 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: