Galvenie » 2013 » Marts » 21 » Radītāja Vēstījums 19.03.13. Viss cilvēku rokās
12:29
Radītāja Vēstījums 19.03.13. Viss cilvēku rokās
Radītāja Vēstījums 19.03.13. Viss cilvēku rokās

1.Šķita, ES ļoti sīki izskaidroju, ka pašlaik Telpā notiekošais ir ne tikai Kvantiskās pārejas maksimuma tuvošanās izpausmes, ko nosaka visu un visa transmutācijas intensitātes atspoguļojums uz Planētas Gaija, bet arī, lai ko arī cilvēki runātu, ir cilvēku reakcijas atspoguļojums, jo galvenais varonis notiekošā transmutācijā ESMU PATS cilvēks, kā daļa un fraktālā līdzība PirmRadītājam!
2. Tādēļ, lai arī ko ES runātu par to, ka Telpas pārveidošana skars katru cilvēku, kā arī ES neizskaidrotu Telpas transmutācijas pamatprincipus, visos gadījumos, sevišķi pie Jaunās Dievišķās regularitātes formēšanas, cilvēku galvenajai uzmanībai šobrīd jābūt piekaltai personīgās ApZiņas pārveidošanai, jo, atkārtoju, tikai cilvēks ESMU "galvenais vaininieks" Telpas Pārveidošanas Visuma Programmā!
3. Planetārajā Telpā viss saistīts ar cilvēka ApZiņas evolūciju, tātad cilvēciskās civilizācijas ESMU rezultāts cilvēciskās rīcības visiem kritumiem un kāpumiem, bet precīzāk, ESMU rezultāts "mazā" cilvēka LīdzZiņas pilnveidošanai, no kuras arī agrāk bija daudz kas atkarīgs, bet tagad sevišķi atkarīga cilvēces nākotne, stāvoša uz vēsturisku Laikmetu robežas.
4. Un lai ko arī runātu abi cilvēciskās varas atzari, kādus risinājumus arī viņi piedāvātu, pat visrevolucionārākos, beigu rezultātā viss atkarīgs ne no viņiem, bet no "mazā" cilvēka izvēles, kuram varas nekad un neko nejautāja un arī tagad negrasās, jo neviens no viņiem tā arī nesaprata, ka "mazais" cilvēks ESMU fraktālā līdzība Dievam!
5. Lūk, kādēļ ES tik ilgi un rūpīgi vedu SARUNU ar katra "mazā" cilvēka ApZiņu, izskaidrojot viņa lomu cilvēces vēsturē! Jo ja arī pati aktīvākā cilvēku daļa (kaut arī miljoni) izvirzīs pamatpostulātus Dieva Valstības uzcelšanai uz Zemes, bet vairākums "mazo" cilvēku paliks vienaldzīgi šai "kopējās laimes" idejai, tad, ticiet Man, uz Planētas nekas nemainīsies!
6. Tagad, kad līdz Dievišķās nodarbes startam, bet tas ir, līdz SĀKUMAM Jaunās regularitātes celšanai ar nosaukumu "Svētā Krievzeme" palika burtiski dažas stundas, ES gribu teikt, ka Slāvu-Arijevu Etnosa cilvēkiem atvēlētajos četros gados svarīgākais uzdevums būs LīdzRadītāja vai LīdzJaunrades formēšana "mazā" cilvēka LīdzZiņā un šis "KADRU" nozīmes jautājums uz šodienu ir VISSVARĪGĀKAIS, jo, atkārtoju, ja "mazais" cilvēks neieraudzīs Manas Kustības Dievišķās nodarbes rezultātus Blīvajā plānā, tad varēs sākt šaubīties arī par Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas izpildīšanu!
7. Atkārtoju: visu Telpas pārveidojumu galvenais mērķis ir CILVĒKS, VIŅA LīdzZiņas pilnveidošana, jo tikai cilvēks, pacēlies līdz KristusApziņai un Kristusesamībai, var kļūt PirmRadītāja palīgs šajā Telpas transmutācijas vēsturiskajā procesā, tātad, kļūt tāda līmeņa VIENOTS VESELUMS , kādu vēl nekad neizdevās sasniegt cilvēkiem!
8. Atklājot Savas VELTES, ieslēgtas katrā cilvēkā, ES rēķinos ar to, ka visi cilvēki un, protams, "mazais" cilvēks, negaidīti pašam priekš sevis, apzinājies sevi esam Dievs, kā tas notika Visuma saeimas sanāksmē, tagad var radīt Dievizpausmes BRĪNUMU paši sevī, tātad, var kļūt reāli LīdzRadītāji kopīgi ar Mani Visuma Programmas realizācijā!
9. Tagad ļoti svarīgi pārtraukt visus ķīviņus, kas nekādi nepalīdz "mazā" cilvēka ApZiņas evolūcijai, ticiet, ļoti uzmanīgi analizējoša Manas Kustības gaitu. Jo ja jau nav Garīgas VIENOTĪBAS Paša PirmRadītāja Kustības rindās, tad par kādu Svētās Krievzemes uzcelšanu var būt runa
10. Tādēļ, ja cilvēki grib redzēt savu nākotni, bet cilvēku nākotne ESMU Svētā Krievzeme, ESMU Planēta Slāvu-Arijevu Etnosa ar VIENA Dieva VIENU reliģiju, tad Kustības dalībnieki, precīzāk, LīdzRadītāji demonstrē ne tikai Garīgu VIENOTĪBU, ne tikai tieksmi kļūt vienam VESELUMAM, bet arī stingru PAŠdisciplīnu, jo GAISMAS dalībnieku uzdevums (ticiet, ļoti grūts uzdevums) - Blīvā plāna apstākļos uzcelt Telpas MATRICU , kura pakļaujas tikai Mūžības Kanoniem!
11. Cilvēkiem, nostājoties uz LīdzSadarbības ceļa ar Dievu, vairs nav tiesību nolaisties līdz parastam cilvēciskās LīdzZiņas līmenim, tādēļ pie Dievišķās regularitātes formēšanas neviens nevar pat padomāt par to, ka varētu balstīties uz cilvēciskās sabiedrības likumiem!
12. Ticiet, cienot Blīvā plāna realitāti, bet jo vairāk, cienot tradīcijas un tautiskos pagātnes rituālus, cilvēkiem, īpaši "mazajam" cilvēkam, meklējošam šodien savu ceļu pie Dieva, jāsaprot, ka uzdevums, kuru viņiem izvirzījis Pats PirmRadītājs un, kuru viņi pieņēma Visuma saeimas sanāksmē (ES ar to domāju Augstākā taisnīgima Sabiedrības izveidošanu zem nosaukuma "Svētā Krievzeme") nav nekā kopīga ar pagatnes priekšstatiem!
13. ES tā runāju priekš tā, lai Slāvu-Ariji apzinātos, kādu smagu Krustu viņi jau pieņēma un kādus grūtus uzdevumus viņiem jāatrisina tik īsā laikā, kaut vai tādēļ, ka "mazais" cilvēks vēl joprojām turpina "snaust", gaidot BRĪNUMU, kas bez viņa dalības var šo bagāto pasaules valsti pavērst strauji krītošā PAŠiznīcības bezdibenī!
14. ES jau cilvēkiem par to runāju, ka Manis sagatavotie ir divi procenti no visiem Planētas iedzīvotājiem, kuri spējīgi glābt pasauli, tomēr, tagad atbildības smagums gulstas uz Slāvu-Arijevu Etnosu, kuram japarāda cilvēkiem uz atsevišķi ņemtas teritorijas, ka Dievišķā nodarbe nepavisam ne utopija un ja katra cilvēka Dvēselē ESMU Dievs, bet ne daudzskaitlīgās reliģijas, tad Dievišķās regularitātes uzcelšana ESMU realitāte!
15. Priekš tam, lai šos apstākļus Garīgai VIENOŠANAI sasniegtu, bet tas ir, Dievišķās regularitātes apstākļus, vajadzīgi cilvēki, apzinājušies sevi esam Dievi un izvēlējušies savai dzīvei ceļu kalpot PirmRadītājam (bet tā ne vienkārši TICĪBA Dievam, bet pilnīga, līdz pašaizliedzībai, kalpošana Lielam mērķim), cilvēki no kuru nodrbes atkarīga ne tikai cilvēces, bet arī visas Galaktiskās Telpas nākotne!
16. Tādēļ, ceļot Augstākās regularitātes PIRAMĪDU, kuras pamatojumu jums jāierauga ļoti drīz, jāsaprot, ka no šīs MATRICAS piepidījuma pilnā mērā atkarīga "mazā" cilvēka uzticība tai nodarbei, kuru jau RĪT sāk demonstrēt Manas Kustības LīdzRadītāji!
17. Ar vārdu "piepildījums" ES domāju visaktīvāko "mazo" cilvēku dalību, kuriem ne tikai jānotic Dievam, bet arī tiem cilvēkiem, kuri Dieva vārdā un Dieva uzdevumā sāk Augstākā Taisnīguma Telpas celtniecību, bet precīzāk, pamatu Sestās rases Telpai!
18. ES runāju atkārtoti, ka Slāviem-Arijiem dots pietiekami daudz laika, bet konkrēti - četri gadi priekš Dievišķā nodoma realizēšanas Augstākā taisnīguma Sabiedrības uzcelšanai, kam jākļūst par pamatu Svētai Krievzemei, ap kuru apvienosies visas tautas un tautības un cita ceļa jau Piektai rasei vairs nav un nevar būt!
19. Atkārtoju: visi plāni izskaitļoti (svjorstani ?) un visi "kadru" jautājumi arī jau izlemti, kaut vai pirmā etapa vai Sākumu Sākuma ietvaros, taču tagad sākas laiks, kad ar Manu Palīdzību "mazajam" cilvēkam beidzot jaapzinās sevi esam pilntiesīgu dalībnieku šajās Vēsturiskajās Pārveidošanās un jāiesaistās, pie tam visaktīvākajā veidā Jaunās Dievišķās regularitātes celšanā jau realitātē!
20. Ļoti svarīgi, lai "mazais" cilvēks, šaubās esošs, pārliecinātos Kustības rindu Vienotībā, tādēļ aicinu jūs (ES vēršos pie Kustības dalībniekiem, pie LīdzRadītājiem) saprast, ka tagad nevar būt nekādu idejisku nesaskaņu, jo cilvēki MANĀS ZINĀŠANĀS apvienoti un nekas un neviens jūs nevar novērst no aktīvas Dievišķas nodarbes, jo tagad taču visas civilizācijas nākotne jūsu rokās!
21. Tā ES runāju tādēļ ka, atkārtoju, pēc nedaudz stundām tiks izsludināts Mans Scenārijs Jaunās Dievišķās regularitātes realizācijai realitātē, bet tas nozīmē, ka bez aktīva "mazo" cilvēku atbalsta Man vienkārši neiztikt!
22. Garīgai Kustībai jāparāda, ka Dievišķā nodarbe LīdzRadītāju rokās var RADĪT Dievispausmes BRĪNUMU katra cilvēka Dvēselē, tātad radīt apstākļus KOLEKTĪVAI DIEVJAUNRADEI, kad Garīgā KOPĪBA ESMU jau nepieciešamība, pamats ESMU cilvēku-Dievu eksistēšanai!
23. Gribu brīdināt tos LīdzRadītājus, kuri deva Man ZVĒRESTU Visuma saeimas sanāksmē un tos, kuriem vēl būs jāapstiprina visai cilvēcei, ka Jaunā realitāte - DIEVVALSTS realitāte - iespējama, jo tikai DIEVVALSTS ESMU cilvēces nākotne!
24. Cilvēkiem un īpaši "mazajam" cilvēkam būs jāsaprot, ka bez lēnprātīgas nodarbes un kalpošanas Dievam nekas nenotiks, bet tas nozīmē, ka bez aktīvas cilvēku-Dievu nodarbes Piektā rase arī var izzust bez pēdām kā jau visas iepriekšējās civilizācijas!
25. Priekš tā, lai Piektā rase kļūtu par pamatu vai bāzi Sestai rasei, vajag pielietot titāniskus spēkus un pacensties izveidot Dievišķo regularitāti uz atsevišķi ņemtas teritorijas no okeāna līdz okeānam! Bet tas pa spēkam tikai cilvēkiem-Dieviem, tādēļ galvenais uzdevums Kustībai ESMU Jaunā cilvēka formēšana, spējīga noticēt LīdzSadarbībai ar Dievu nodarbei un kļūt cilvēkam-Dievam!
26. No šī uzdevuma atrisinājuma atkarīgs kāda nākotne sagaida cilvēcisko civilizāciju! Atkārtoju: cilvēkiem, pieņēmušiem Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu, svarīgi APZINĀTIES tās ATBILDĪBAS mēru, kuru viņi pieņem uz sevi, Paša PiemRadītāja un visas civilizācijas priekšā! Pasaule LīdzRadītāju rokās, jo Dievišķās nodarbes starts tiks dots jau pēc nedaudz stundām!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-19.03.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.03.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 21.03.2013.
Skatījumu skaits: 790 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: