Galvenie » 2013 » Marts » 26 » Radītāja Vēstījums 24.03.13. Pirmā dzimšanas diena valstij, no kara pārnākušai
01:57
Radītāja Vēstījums 24.03.13. Pirmā dzimšanas diena valstij, no kara pārnākušai
Radītāja Vēstījums 24.03.13. Pirmā dzimšanas diena valstij, no kara pārnākušai

1. Kā neatcerēties šīs dziesmas vārdus, jo šodien tie tieši par to, tie tieši par tautu un valsti, pārnākušu no simtgadīga kara, pagaidām pat neapzinošās, ka karš ar savu tautu un pret savu tautu, tiešām beidzies!
2. Ticiet Man, ļoti ilgi, šķiet, pat pārāk ilgi, valsts un viņas tauta gāja uz šo dzimšanas dienu, kuru šodien asi izjūt tie cilvēki, kuri patiesi tic Dievam un kuri Visuma saeimas sanāksmē deva ZVĒRESTU iet ar Mani līdz galam, bet tas nozīmē, iet līdz Uzvarai, izslēdzot no savas ApZiņas pat domas, kas varētu pieļaut atkāpšanos, bet jo vairāk, nodevību šī Lielā zvēresta - Iesvētību GAISMAS Pulka Dalībniekos!
3. Šodien pienāca laiks, kad visi atkāpšanās tilti jau nodedzināti, tātad, priekš cilvēkiem, kuri deva Zvērestu Visuma saeimas sanāksmē, atlika vienīgais un drošais ceļš - ceļš LīdzSadarbībai ar Pašu PirmRadītāju!
4. Tādēļ neticiet tiem cilvēkiem, kuri peļ LīdzRadītājus, tātad paļā arī Dievu! Man nevar būt vairāki lēmumi, kad runa ir par cilvēces - Manu izpausto plānu glābšanu, dēļ kuru glābšanas arī tika izstrādāta Telpas Pārveidošanas Visuma Programma.
5. Priekš cilvēces glābšanas Es ne tikai varu, bet ES RADĪŠU kopā ar Saviem LīdzRadītājiem uz teritorijas no okeāna līdz okeānam, tik neticami īsos termiņos Dievišķo regularitāti, spējīgu piepildīt ar Garīgo VIENOŠANU visu planētu un, pierādīt, ka VIENOTA VESELUMA LīdzRadīšana ne tikai iespējama, bet arī tiks tagad dzīvojošo Slāvu-Arijevu pēcnācēju realizēta XXI gadsimtā!
6. Šodien daudzi cilvēki pat neapzinās, ko viņi grasās darīt, vai citiem vārdiem, uz ko viņi "atvēzējās", pasludinot sevi par cilvēkiem-Dieviem, bet teritoriju, uz kuras viņi tika RADĪTI - Svētās Krievzemes realitāte!
7. Slāviem- Arijiem šodien veicamais/radāmais, bet labāk teikt, pagaidām tikai viņu paziņotais, nevar tikt salīdzināts ne ar kādām pagātnes revolūcijām, vispirms tādēļ, ka tas pavisam ne revolūcija, bet atgriezšanās pie LīdzZiņas evolūcijas, bet otrkārt, tas notiek ne vienkārši zem vadības, bet tiešā Paša PirmRadītāja dalībā!
8. Šodien notiekošā transmutācija uz Planētas ESMU tikai Pirmais Kvantiskās pārejas maksimummirklis, Manis, jūsu Radītāja, iecerēts daudzus gadsimtus atpakaļ, kā galvenais "izlaiduma" Eksāmens tiem, kuri sekmīgi izgāja Gudrības Augstāko Skolu Dieviem un piemērīja uz sevi Sestās rases cilvēka-Dieva mantiju!
9. Šodien, Jaunās valsts Pirmajā dzimšanas dienā, ES ļaudīm gribu teikt, ka pēdējais un tiešām "IZLAIDUMA" Eksāmens, ne Ticības pasludināšana, ne Patiesības izprašana, tātad Dieva, bet pilnīgi Jaunas regularitātes uzcelšana Materiālās Pasaules realitātē, kuras karogam jābūt ne tikai PirmMīlestībai, bet arī Mūžības Kanoniem, bez kuru ievērošanas Dievišķi nevar nekas sanākt.
10. ES saprotu, ka neviens no cilvēkiem un nekad nevarēja pat iedomāties vai nosapņot par tādu Varenu Patiesības momentu, bet tagad arī par Slāvu-Arijevu Etnosa dzimšanas dienu, kurš šīs Pasaules realitātē izlēma iesoļot Telpā, kuru Pats Dievs nosauc par Savas (Dievišķās) regularitātes Telpu!
11. Dieva regularitāte ESMU Piramīda Telpas Evolūcijai, tādēļ arī Mans Vēstnesis teica, ka centralizētās vadības princips ir nepieciešamība, bet pavisam ne diktatūra Blīvā plāna kategorijās vai izpratnēs, un ir DIEVA VARA uz Zemes; šīs Piramīdas virsotnē ESMU PATS DIEVS, vadītājs caur Savu Vēstnesi un šī Pirmamīda Dievišķai regularitātei ESMU DIEVVALDĪBAS princips!
12. Cilvēkiem jāsaprot, ka vara, tātad Piramīdas virsotnē DIEVVALDĪBA, ESMU DIEVA VARA, un nekādas citas varas uz Planētas Gaija vairs pastāvēt nevar, jo, atkārtoju, uz Planētas atdzima un ESMU, no šī brīža un vienmēr, tikai viena VARA - DIEVA VARA!
13. ES nodibināju Savu VARU caur Mani dzirdošu cilvēku, kuru, kā jau runāts, gatavoju vairākas simtgades, gaidot IESVĒTĪBU un PAKLAUSĪBU, jo bez pilnīgas pašatdeves, bez pašdisciplīnas un atbildības par savām domformām un, protams, par nodarbi uzcelt jaunu REGULARITĀTI, vienkārši neiespējami, īpaši aktīvas Atturības spēku pretestības apstākļos!
14. Cilvēkiem šo četru gadu laikā nāksies daudz ko pārskatīt un, jā, nedaudzi cilvēki spēs atturēties no vilinājuma nodot Dievu par Tumsas lielajiem solījumiem (ES ar to domāju abu varas atzaru solījumus)!
15. Taču, lai ko arī Tumsa nedarītu, ko arī nedarītu varas, cilvēki jau nonāca pie Jaunās valsts dzimšanas dienas, kurā VALDĪS PATS DIEVS, bet ļaudis, Mani izpaustie plāni, beidzot, ne vienkārši sapratīs, bet spilgti sajutīs, ka viņi patiesi ESMU cilvēki-Dievi, kopā ar Dievu radoši Jaunu Telpu, glābjot sevi, glābjot cilvēci no tehnogēnās pašaiznīcināšanās briesmām!
16. Augstākā taisnīguma Piramīda, vai Jaunā Telpas Piramīda, nepieņem nekādus Garīgus maldus un nekādu haosu, jo Piramīdas pamatā jābūt un ESMU Augstākās kārtības Klasteri, bet tas nozīmē, iekšējās PILNĪBAS cilvēku Klasteri - tikai divu PILNĪBU līdzSadarbībā iespējama jebkura iesākuma realizācija, bet jo sevišķi Jaunās regularitātes RADĪŠANA ar nosaukumu "Svētā Krievzeme"!
17. Paskataties kā izliecas Blīvais plāns zem šo Svēto vārdu slodzes un tagad padomājiet, kas sagaida cilvēkus, pieņēmušus ZVĒRESTU Visuma saeimas sanāksmē, būt kopā ar Dievu pie jebkuriem apstākļiem un būt ar Viņu līdz galam!
18. Šodien, pirmajā dzimšanas dienā, šiem Zvēresta Svētajiem vārdiem jātiek šo cilvēku apstiprinātiem, jo šodien sākas Gaismas Dalībnieku RAUDZĪBAS pirms ļoti nopietna etapa, Telpas Jaunās MATRICAS uzcelšanai (kopā ar Dievu).
19. Lūk, kad vārdiem, PIRMMĪLESTĪBA, HARMONIJA un, beidzot, GUDRĪBA, ne tikai jāizskan kā TRAUKSMESZVANAM uz tiešu LīdzRadītāju Nodarbi, bet jābūt vēl arī Karogam priekš tiem cilvēkiem, kuri priekš sevis izlēma, ka LĪDZSADARBĪBA ar Dievu ESMU vienīgais ceļš cilvēka, kā Radošā Sākumu Sākuma daļiņas, cienīgs.
20. Bez šiem vārdiem cilvēku sirdīs, nevar uzcelt Paradīzi uz Planētas, jo tas, ko šodien sāk celt Slāvi-Arijieši uz teritorijas no okeāna līdz okeānam, citādi arī nenosaukt, jo taču pārveidot vai izmainīt Telpu, tātad arī cilvēku ApZiņu, citādi vienkārši nevar, par cik Dievam citu instrumentu, izņemot MĪLESTĪBU, nav un nevar būt!
21. Tādēļ, radot Blīvā plāna iekšienē Jaunas pasaules MATRICU, var cerēt uz rezultātu tikai caur "mazā" cilvēka LīdzZiņas izmainīšanu, kurš tagad ļoti uzmanīgi pieskata Gaismas Pulku Svētās Krievzemes radīšanā!
22. Un, ja Manas Kustības rindās valda PirmMīlestība, Harmonija un Dieva Gudrība, tad tādā gadījumā var runāt par to, ka Telpa tiešām izliecas zem PirmMīlestības spiediena un rezultātā "mazais" cilvēks bez kādām šaubām atbalstīs Dieva Kustību!
23. Tādēļ aicinu jūs izrādīt Dievu GUDRĪBU un izslēgt no Manas Kustības rindām tos, kuri "jauc gaisu" un cenšas, neskatoties uz Maniem brīdinājumiem, čukstēt Manam Pulkam personīgos izdomājumus par PirmRadītāja tēmu, tātad, ienes domstarpības Manās rindās (bet tas ir tiešs izaicinājums Man, PirmRadītājam), cerot uz to, ka Tumsa vienmēr izglābs savējos.
24. Pirmajā dzimšanas dienā ES gribu teikt, ka tikai patiesa Ticība nekad neļaus "krāsainiem" ienest nedrošību Mana Pulka ridās, kaut vai tādēļ, ka ES ļoti ilgi izvēlējos cilvēkus, spējīgus godam nest KrisrusApziņas un Kristusesamības Krustu!
25. Cilvēki, pieņēmuši Gaismas Dalībnieka Krustu, nedrīkst šaubīties par to, ka ES, jūsu Radītājs, vienmēr līdzās un sagatavoju cilvēka Apziņu, tātad, arī viņu pašu, šim vēsturiskajam notikumam, tagad skanošam TRAUKSMESZVANAM, pulcējošam cilvēkus uz Visuma KOPDOMI (VEČI ?), kurai (tuvāko četru gadu laikā) galīgi jānosaka Kustības Paradigma un Svētās Krievzemes celtniecības Ģenerālais plāns!
26. Nepieversiet uzmanību dažu cilvēku, bet precīzāk, Atturības spēku pārstāvju brācieniem, nepieņēmušiem Svētās Krievzemes piramidālo celtniecību, jo šajā struktūrā nav nekādas diktatūras pazīmju, bet ESMU tikai regularitāte, uzcelta uz Mūžības Kanonu pamata!
27. Visam šodien jābūt pakļautam VIENOTAM MĒRĶIM - mērķim pastāvīgai PILNVEIDOŠANAI un Svētās Krievzemes uzcelšanai, tādēļ priekš Gaismas Dalībniekiem nav nekā svarīgāka, kā PirmRadītāja Zināšanu saprašana, bet gaidāmajai pārreģistrācijai nav jāizraisa piesardzība, kaut vai tādēļ, ka tagd vienkārši nepieciešams pārbaudīt rindu tīrību un saprast, kādi uzdevumi var tikt risināti pašreizējam Kustības sastāvam!
28. Ticiet, Kustības struktūrā notiekošās izmaiņas virzītas tikai uz daudz efektīvāku LīdzRadītāju cilvēciskā potenciāla izmantošanu, lai sasniegtu Manis izvirzītos mērķus Jaunās Gara valsts formāšanā un visīsākajos termiņos.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-24.03.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.03.2013., ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.03.2013.
Skatījumu skaits: 683 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: