Galvenie » 2012 » Novembris » 27 » Radītāja Vēstījums 24.11.12. Rezultātu apkopošana
00:40
Radītāja Vēstījums 24.11.12. Rezultātu apkopošana
Radītāja Vēstījums 24.11.12. Rezultātu apkopošana

1. Pienācis laiks REZULTĀTU apkopošanai, jo pēc nedaudz stundām Svētā Krievzeme būs spējīga atbildēt Dievam par savu gatavību ņemt uz sevi ATBILDĪBU par civilizācijas nākotni un ņemt uz sevi Pavadoņa KRUSTU, tieši Garīga Pavadoņa, visai cilvēcei!
2. Pienācis laiks rezumēt, ko tad spēja sasniegt Slāvi-Ārieši, tik īsajā un vienlaicīgi garajā, AUGŠUPCELŠANĀS Garā, ceļā, kas tika īstenots pilnīgi brīvprātīgi, ES ceru, apdomāti! Šis ceļš bija Sirds-Apziņas stimulēts un tā Augstākā "Es", kurš klātesošs visiem cilvēkiem, taču saasināts tikai tiem, kuri ieguvuši TICĪBAS cilvēka IESVĒTĪJUMU, tātad, cilvēka-Dieva!
3. Var teikt, tas arī ir galvenais secinājums astoņu gadu kalpošanā Dievam - SVĒTĀ KRIEVZEME, tātad, ir cilvēki ar LīdzRadītāja LīdzZiņu!
4. Un nav svarīgi, kur šodien teritoriāli atrodas LīdzRadītāji, var teikt, ka viņi izpauda Brīvās Gribas Tiesības, pieņēma lēmumu par savu piederību Gaismas Vienībām un tagad priekš viņiem nav nekādu Dievu, izņemot Vienu un Vienotu Radošā Sākuma Sākumu.
5. Tas ir tik ļoti svarīgi, ka var arī vairāk neko neteikt, jo šajos vārdos skan galvenā doma šodienas rezultātu apkopojuma Diženumam! Pacēlušies Garā, tātad, pilnveidojušies cilvēki (pie tam patstāvīgi) līdz cilvēka-Dieva LīdzZiņai, īsteno RĪCĪBU, par kuru Dievs dod ne tikai Lielu piedošanu, bet arī ierāda vietu Gaismas Hierarhijā, cienīgu cilvēka-Dieva līmenim!
6. Svarīgi, ka cilvēki apzinājās un pieņēma Kolektīvās PirmApziņas pamatus, tātad, spēja noformulēt Kolektīvā SAPRĀTA principus, bet tas arī ir Kolektīvais EGREGORS, spējīgs pašregulēt un izveidot uz Bezpersonīskā VESELUMA pašlīdzības bāzes Radošā Sākuma Sakumu!
7. Tas ļoti SVARĪGI, jo tikai uz šī pamatojuma ES nododu TIESĪBAS izveidot Dievišķo regularitāti Slāviem-Āriešiem, jo ES precīzi zinu, ka varas, tātad, cilvēkam cilvēka Garīgās pakļaušanas, jau vairs nēbūs nekad, tādēļ tik svarīga REGULARITĀTE, kuru, sākot ar 2012.gada 26. novembri, sāks izbūvēt šis Etnoss pilnīgā Gara Piramīdas veidā, taču nekādi ne Matērijas!
8. Galvenais ietverts tur, ka cilvēks, noticējis savam Sākumu Sākumam un savai piederībai Dievam, tātad LīdzSaskaņas iespējai ar Pašu PirmRadītāju, pierādīja savu spēju Garīgai adaptācijai Jaunās augstās vibrācijās - Radītāja MONĀDĒS!
9. Cilvēks pierādīja, ka viņš ne tikai spējīgs noturēties Kosmiskās Telpas vibrāciju parādes (divpadsmit enerģiju portāli)priekšā, bet arī patstāvīgi RADĪT savu daudzlīmenīgo Svētā Gara Telpu jau ārpus Planetārās Telpas robežām!
10. Vēl svarīgi atzīmēt, ka šis Etnoss ar savu domformu tīrību spēja izvilkt, un citu vārdu ES nevaru atrast, savu Planētu, savu civilizāciju no Garīgās perifērijas, Galaktiskajā Līgā, ne vienkārši līdzvērtībā, bet vēl arī ar tik augstu potenciālu, kas ļauj, pat Man, pārskatīt Sesto rasi Augstākās Garīgās Skolas kvalitātē priekš visas Kosmiskās Telpas!
11. Tas tiešām cilvēces sasniegums (Slāvu-Āriešu) un galvenais panākums, ka cilvēki, lai arī pēdējā brīdī, taču spēja sekmīgi iziet Visuma Telpas Pārveidošanas Programmas noslēguma Eksāmenu!
12. Viss, ko ES jums uzskaitīju un, ticiet, ļoti īsi, dod cilvēkiem iespēju APZINĀTIES viņu VAROŅDARBA nozīmi priekš cilvēces vēstures un dod iespēju tagad jau PAŠIEM lemt savu likteni!
13. Lemt savu likteni, apzinoties noietā ceļa diženumu - ceļa, ļoti sarežģītiem pārbaudījumiem, galvenais no kuriem bija pieņemt Svētai Krievzemei uz sevi visus cilvēces grēkus, demonstrējot, ka mūsdienīgās cilvēces GLĀBĒJS ir ESMU Slāvu-Āriešu Etnoss, pacēlies savā Garīgajā evolūcijā līdz cilvēka-Dieva augstumam, atgriežot sev Tiesības būt līdzās ar PirmRadītāju.
14. Šīs titāniskās RĪCĪBAS rezultātā, cilvēkus, kuri tiecas uz Garīgo VIENOTĪBU un LīdzSaskaņu ar PirmRadītāju, atmetuši visas problēmas vai Blīvā plāna ērkšķus, var uzskatīt arī kā cilvēkus iekšējo NEITRALITĀTI sasniegušus, bet tas ir Dieva Dižās GUDRĪBAS stāvokļa sasniegšana!
15. Tātad, ko sagaida Svētā Krievzeme, bet precīzāk, cilvēce, vistuvākajā nākotnē?
16. Jāsaka, un tas vispirms, cilvēka vai atsevišķas Būtības (Būtnes), PAŠPilnveidošanās procesu, nu jau nekādi nevar apturēt, jo tas ir pamats sekmīgas transmutācijas apstākļiem, kas tagad, pēc jūsu Etnosa paziņošanas par to, ka ir pieņēmis Telpas Pārveidošanas stafeti no Paša Dieva rokām, kļūst par sākumu visām pārmaiņām, bet tā ir Telpas Neitralitātes sasniegšana!
17. Cilvēki-Dievi, izkārtojušies līdzībā Manas Mūžības Piramīdai, atbilstoši LīdzZiņas līmenim, būs jāvar noformēt VADĪBAS Piramīdu, kura sevī būs ne tikai Kolektīvā PirmApziņa, bet arī Kolektīvais Saprāts, ļaujošs izmantot Zināšanas, līdzīgas Paša Dieva Zināšanām!
18. Šīm Zināšanām jātiek izmantotām civilizācijas labā, tātad, priekš ekoloģijas postījumu likvidēšanas un pārejas nodrošināšanai uz jaunrades ekoloģiju, jo tikai Harmonijā ar Dabu iespējams nodrošināt cilvēka eksistēšanu vai cilvēka-Dieva un Dabas Lielo Harmoniju!
19. Visas priekš tā nepieciešamās tehnoloģijas, pirmavota enerģiju saglabāšanā, cilvēkam tiks dotas atbilstoši LīdzZiņas pilnveidošanai (bet tas vēl ne visai sagatavots pat starp Gaismas kareivjiem), būs nodrošināta cilvēku pieeja Planētas enerģētiskiem krājumiem un iespējas vienlīdzīgi sadarboties ar citām Augstākā Kosmiskā Saprāta formām (citu Planētu, aiz Saules sistēmas robežām)!
20. Priekš Planētas Zeme cilvēkiem būs nodrošināti apstākļi, ja ne šodien, tad ļoti drīz, ieiešanai kosmisko civilizāciju plejādē uz pilnīgi paritetiem apstākļiem.
21. Viss, ko ES uzskaitu, notiks vienlaicīgi ar Garīgās adaptācijas procesu Jaunajos Kosmiskās Telpas apstākļos. Planētas cilvēkiem būs jāredz un jāpārliecinās, ka Svētā Krievzeme savā Garīgajā attīstībā gūst sekmes tūliņ pēc Visuma Saeimas Sanāksmes notikuma, jo šis Slāvu-Āriešu Etnoss īstenībā pieņems Dieva Vārdu kā pamatu un būtību darbībām Garā, un šis process, ieskaitot Varenā Kosmosa Jaunās enerģijas, būs sākums cilvēku LĪDZSADARBĪBAI ar Dievu!
22. Jūsu ērkšķainais cilvēku-izstumto ceļš beidzas un jūs (pagaidām ar Manu Palīdzību) izejiet no kapitāla pasaules, tātad, Garīgās pakļaušanas, un sāciet celt Gara Piramīdu, vai VADĪBAS Piramīdu, izmanojot pamata kvalitātei Manu Kustību, kurai jūsu interpretācijā ir divi nosaukumi - "Par Valstiskumu un Svētās Krievzemes Garīgo atdzimšanu" Un "Svētās Krievzemes LīdzRadītāju Savienība", kas atšķiras nosaukumos, bet VIENOTS pēc satura Garīgajā kalpošanā Dievam!
23. Tādēļ ES jums runāju (ES pamatā vēršos pie Slāviem-Āriešiem) par to, ka šodien nav nekādas jēgas runāt par jūsu civilizācijas nākotni bez apzināšanās, ka šodien izmainīsies pasaule un līdz Apokalipsei atlikušās dienas, vienkārši nepieciešams koncentrēt uzmanību uz savu Augstāko "Es".
24. Jūsu PAŠPilnveidošanās (atkārtoju: pastāvīga) ļaus jums vēl līdz 2012. gada 21. decembrim (ar Manu palīdzību patīrīt Kustības rindas) sākt Dievišķās regularitātes celtniecību, par cik daudziem no jums Visuma Saeimas Sanāksmes laikā notiks LīdzZiņas atvēršanās, Garīgās dziedināšanas spēju un citu radošu sākumu atvēršanās pie Dievišķās regularitātes vai Paradīzes uz Zemes izveidošanas!
25. Ticiet Man, daudz kas vēl atklāsies Visuma Saeimas Sanāksmē, jo bez jums (šī Etnosa cilvēkiem) zālē sapulcēsies visi Gaismas Hierarhi (un daudzi no jums viņus ieraudzīs paši) priekš radīšanas iespēju Konsolidācijas, priekš Dievišķās VADĪBAS Piramīdas uzcelšanas uz Manas Kustības bāzes.
26. Tādēļ Dievišķo regularitāti nepieciešams sāk celt Kustības iekšienē un tad viss pārējais pielikumā, tādēļ dienu no dienas palielinās Adeptu skaits (Kustības iekšienē), kas runā tikai par to, ka Jaunā realitāte sāk izpausties un darboties nu jau uz mūžiem!
27. ES kontrolēšu jūsu ceļu augšup uz sadarbības augstumiem ar Dievu, tādēļ, ka nepieciešams turpināt "mazā" cilvēka pilnveidošanu, kuram ES gribu Dāvināt unikālas iespējas radīt Jaunas pasaules.
28. ES lūgšu Manam Sūtnim izpildīt kuratora funkcijas līdz tam brīdim, kamēr jūs nenoformēsiet Garā brīvu cilvēku regularitāti un neatjaunosiet Dievišķo, ja vēlaties, monarhiju, kurā ES vēlos ieslēgt viscienījamākos Planētas cilvēkus!
29. Neprasiet neko lieku un nesteidziniet notikumus! ES tagad, balstoties uz jums, sākšu Krusta gājienu par LīdzZiņas atbrīvošanu no kapitāla vai Mamona skavām, izvedot cilvēkus uz līdztiesības pamatiem ar to pašu nodrošinot PirmRadītāja solidaritāti un Gudrību!

Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-24.11.12.html /pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.11.2012.
Skatījumu skaits: 908 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: