Galvenie » 2013 » Februāris » 27 » Radītāja Vēstījums 25.02.13. Vēl mazliet, vēl tikai drusciņ ...
11:07
Radītāja Vēstījums 25.02.13. Vēl mazliet, vēl tikai drusciņ ...
Radītāja Vēstījums 25.02.13. Vēl mazliet, vēl tikai drusciņ ...

1. Šodien īstais laiks atcerēties vārdus no pazīstamas dziesmas: "Vēl mazliet, vēl tikai drusciņ ... Pēdējā kauja, tā - visgrūtākā", jo šodien, jēdējos mirkļos līdz iestāsies Jaunie Laiki, cilvēkiem nākas pārskatīt savas izpausmes ilgo ceļu un pacensties saprast, ko tad cilvēks, tomēr, spēja izdarīt savas personīgās glābšanas labā un Planētas cilvēku glābšanai!
2. ES saprotu šī Etnosa cilvēku iekšējo satraukuma stāvokli, jo Telpas visas ENERĢIJAS tagad sakoncentrējās uz katra Slāvu-Arijevu pārstāvja LīdzZiņu, liekot veikt savu Vēsturisko izvēli Gaismas spēku vai Tumsas spēku labā!
3. Pirms tāda lēmuma izvēles daudziem, ļoti daudziem cilvēkiem, kā pirms "pēdējās kaujas" sāk uzdot nervi, liekot viņiem pieļaut tādas kļūdas, kādas viņi nepieļeutu un nevarēja pieļaut trešās dimensijas "miera laikos"!
4.Viss mainās un ja Blīvais plāns, kā daudziem šķiet vēl paliek Mūžīgās involūcijas (cilvēku LīdzZiņas) miera stāvoklī, tad Smalkais plāns, tātad , cilvēka iekšējais Augstākais "Es", vienkārši plīst pušu no kliegšanas, vairāk līdzinoties cilvēka, stāvoša uz dzīves un nāves robežas, brēkšanai!
5. Šodien tā patiešām arī ESMU, jo cilvēki nonāca pie tās līnijas, aiz kuras jau saskatāma nākotne ceturtās un piektās dimensijas veidā priekš tiem, kuri pieņēma lēmumu būt kopā ar Dievu līdz galam un tagad jāizdara izvele, no kuras atkarīga ne tikai Slāvu-Arijevu Etnosa, bet arī visas cilvēces nākotne!
6. Tādēļ tagad, daudz kas no tā, kas notiek Telpā no okeāna līdz okeānam, viegli izskaidrojams, jo pāreja no Tumsas (daudzu gadsimtu) uz pilnīgi jaunu priekšstatu un ziņu Gaismu par Pasaultelpas struktūru ESMU, ir ļoti grūts solis - solis, cilvēkus izdalošs vienkāršos cilvēkos un cilvēkos-Dievos, kuru nodarbe no šī mirkļa ESMU tikai kalpošana PirmRadītājam, bet tas nozīmē, personīgo pilnveidošanos līdz KristusApziņas līmenim un, protams, VIENOTU Grīgu nodarbi Kristusesībā!
7. Ļoti drīz ES atļaušu Savam Vēstnesim teikt tos VĀRDUS, kuri galīgi izdalīs pasauli taisnajos un netaisnajos, jo pat šajā Augstākā Kosmiskā Saprāta Varenajā Telpā ir cilvēki, kuri pilnīgi BRĪVI izvēlējās savu vietu šajā Saprāta Okeānā un tie, kuri turpina brēkt uz Neticību, tātad, nevar nekādi izlemt būt ne tikai Gaismas Pulka rindās, bet pat Manas Kustības rindās, kuras galvenais uzdevums ESMU, Garā Vienota VESELUMA formēšana, tātad, pilnīgas Telpas Matricas formēšana!
8. ES jums daudzas reizes runāju par to, ka jūs (cilvēki) ESMU Mana fraktālā līdzība, arī spējīga kļūt Radošais Sākumu Sākums, tātad, vadīt to EGREGORU, kas glabājas Būtnēs ar nosaukumu "cilvēki" - Augstākā Kosmiskā Saprāta Dievišķās dzirkstelītes nesēji.
9. Cilvēkiem jāsaprot, ka tik ilga vēršanās pie cilvēciskā Augstākā "Es" ESMU, Mana Vēlēšanās, ja gribat - Mana Radošā Sākumu Sākumu GRIBA, likt cilvēkiem, izmantojot to Lielo potenciālu, kuru ES DĀVĀJU katram cilvēkam, radīt izpausmes apstākļus (pie Garīgas Vienošanās) tam Sākumu Sākumam, kas atklās cilvēces jaunas, ticiet, unikālas jaunrades spējas, taču jau Sestās rases cilvēkiem.
10. Paskataties uz sevi uzmanīgi: ja jūs cilvēks ESMU Slāvu-Arijevu Etnosa, glabājošs sevī Dižo Hiperborejiešu saknes, tad jāredz, ka jūsu enerģētiskā celtne un jūsu spējas ļauj Smalkajā plānā formēt domtēlus un domformas, kas pat pie jūsu Garīgās nesagatavotības, pēkšņi var kļūt materializētas, vai iemiesotas Blīvajā plānā, kas tikai apstiprina jūsu ārpuszemes (vņezemnoe ?) izcelšanos!
11. Jūs sevī iemiesojat, īpaši jūsu smadzenes, ne tikai sarežģītību un daudzlīmenību, bet arī Augstākā Kosmiskā Saprāta (Pasaultelpas) VESELUMU, tātad, visa Mūžības Pilnība iemiesota jūsos, tādēļ jūs ESMU pavisam ne bioloģiskais apvalks, bet ESMU MikroVisums - precīza kopija (mikrolīmenī) Augstākā Kosmiskā Saprāta Dižā HOLOGRAMMA, radoša un vadoša Savu GRIBU vai Domtēlus, iemiesojot Tos atbilstoši sagavotajam Scenārijam!
12. Ticiet, ES varu VISU, tātad arī jūs, kā Manas fraktālās līdzības, pie Vienošanās Garā, arī variet VISU! Taču, lūk, priekš tā, lai sasniegtu Absolūta Pilnību, jums jāvar, jo bez tā nekas nesanāks, radīt PAŠIEM SEVI, radīt Pilnīgu Telpu, zem nosaukuma "Svētā Krievzeme" un tad VISAS neparastās spējas un tehnoloģijas radīt pasauli uz savu domtēlu bāzes, priekš cilvēkiem (pat trešās dimensijas) būs atvērtas!
13. Un, lai gadsimtiem gaidītā Augstākās kārtības Dievu-Valstība šodien parādītos, nepieciešama cilvēku Vienota nodarbe, apzinājušos sevi Augstākā Kosmiskā Saprāta daļu (daļiņu), tātad, pieņēmušu, ka Vienots Radošs SAPRĀTS cilvēciskā EGREGORĀ var tikt sasniegts ne tikai pie Brīvās Gribas Tiesību  izpausmes, bet arī pie pašdisciplīnas izpausmes, bet tas ir, pie pilnas atbildības par radāmajiem domtēliem un, protams, par gala nodarbi!
14. Šodien tas viss iegūst jau kontūras ne cilvēku centienos radīt kaut ko cilvēcisku, bet kontūras Garā apvienotu cilvēku vai Dieva Dievišķu nodarbi, radošu Jaunu Dievišķu Telpu!
15. Apzināšanās to, ko cilvēkiem lemts radīt Dievu līmenī, jāatnāk pie tiem no jums, kuri Visuma saeimas sanāksmē un pat ne viņā, deva Zvērestu Dievam (ES nepieņemšu debates par to, ka Zvērests Dievam ir Garīga vardarbība) un kuri galīgi saistīja savu likteni ar savu Debesu Senvecāku kurš, Radot cilvēkus Pirmmīlestībā, Dāvāja katram cilvēkam visu to, kas piemīt Pašam!
16. Tādēļ, šodien, tajā brīdī, kad cilvēkiem (atkārtoju: Slāviem-Arijiem), esošiem tiešiem Dižo Hiperborejiešu pēcnācējiem, nervi saspringti līdz galam, jāsaprot, ka aicinājumu laiks beidzies un beidzies uz visiem laikiem!
17. Sākas pārmaiņu Laiks - tas Laiks, kuram beidzot jānosaka "kas ir kas", jo runāt par to, ka cilvēks ar Dievu vai cilvēks atnāca pie Dieva, ne Manas Kustības rāmjos, kļūst ne tikai nepareizs, bet arī pretrunā Telpas Pārveidošanas Visuma Programmai! Tādēļ priekš Manis, pieņemoša "izlaiduma" Eksāmenu, sverīgi būs izdzirdēt no katra cilvēka precīzu pozīciju vai viņa personīgo izvēli!
18. Man nav nekādu grūtību saskatīt maldīšanos, bet precīzāk, Garīgo maldu, bet jo vairāk "vilku aitas ādā", tādēļ, lai kā arī censtos Atturības spēki Manā Kustībā ievilkt savus cilvēkus priekš tās sagraušanas, ES stingri paziņoju, ka savu NODARBI ES neļaušu sagraut vai apturēt nevienam no Dievišķajiem spēkiem, bet jo vairāk, Savam Izpaustajam plānam! 
19. ES ļoti uzmanīgi sekoju tam, kā mainās "mazā" cilvēka attieksme pret Manām Zināšanām un Manu Kustību, tādēļ sākas tas laiks, kad Manam Vēstnesim, bet precīzāk, Kustības Kuratoram būs jāizskaņo ne tikai Kustības koncepcija, bet arī tas, kā un kad Gaismas Dalībnieki sāks iemiesot jau Manu "Svētās Krievzemes" PARADIGMU  kā Augstākā taisnīguma Telpas paraugu (visai cilvēcei)!
20. Aicinu jūs vēlreiz ielūkoties sevī un pacensties sevī ieraudzīt Radošo Sākumu Sākumu un tad visi Garīgie pārbaudījumi, bet jo vairāk, "virves vilkšana" aizies pagātnē, tādēļ, ka cilvēkiem šodien vienkārši vairs nav ko dalīt.
21. Atkārtoju: visas lomas šajā vēsturiskājā Izrādē ar nosaukumu "kvantiskā pāreja" sen sadalītas un, ja kādam šķita, ka lomu sarakstu vēl var pārrakstīt, tad varu jaunizceptos Adeptus brīdināt, ka jēga vārdiem "disciplīna" un "atbildība" ar katru dienu tikai paaugstinās un nostiprinās!
22. Sākas LAIKS, kad cilvēkos sāk atklāties LīdzSadarbības Dāvana; sākas LAIKS, kad šī Dāvana atklāsies katram cilvēkam, jo bez tā vienkārši būs neiespējama patiesa Garīga Vienošana, bet jo sevišķi Kolektīvā Saprāta radīšana - Jaunrades Sākumu Sākuma; tādēļ cilvēkiem, radot Augstākā taisnīguma Telpu, bez stingras disciplīnas un personīgās atbildības vienkārši neiztikt!
23. Atceraties, Telpas MATRICA taču vadāma skaitļiem, kas necieš nekādu vaļību, bet jo sevišķi kļūdas un, protams, uz Laiku robežas stāvošu cilvēku Garīgo maldīšanos!
24. Tādēļ gribu jums teikt, ka Zināšanas un ļoti dziļas, ja tās izprast, bet ne tikai palasīt, jau cilvēkiem dotas un citām Zināšanām nav jābūt, jo pretējā gadījumā, cilvēki nevarēs uzcelt Augstākās kārtības Telpu!
25. Pieņemot pēdējo vai "izlaiduma" Eksāmenu, ES uzdošu jautājumu par galvenajiem principim Telpas Matricas celtniecībai, tātad, par Pasaultelpas uzbūves galvenajiem principiem un, ja cilvēkam, kurš kārto Eksāmenu nākotnei, būs kļūdaina versija, tad ES būšu spiests tādu cilvēku atstāt uz otru LīdzZiņas evolūcijas apli!
26. Tādēļ, pirms atvērt Absolūta Zināšanu Krātuves, ieliktas cilvēka LīdzZiņā, atklājošas LīdzSadarbības unikālās spējas, nepieciešamas tiem no jums, kuri pāries ceturtajā vai piektajā dimensijā, ES gribu dzirdēt atbildi, vai cilvēks ar pilnu atbildību piekrīt uzsākt radīt Augstākā taisnīguma Telpu!
27. Tāda jaunrade būs jau ne vienkārši cilvēku, bet cilvēku-Dievu, spējīgu patstāvīgi un, atkārtoju, ar pilnu atbildību uzcelt Jaunu PILNĪBU, jo Pilnību var radīt tikai pati Pilnība!
28. Gaidīt šo Vēsturisko brīdi atlicis jau pavisam neilgi, jo Garīgās ATMODAS Pavasaris šodien sakrīt ar Kalendāro pavasari, bet tas nozīmē, ka priekš cilvēces sākas visīstākais Garīgās LīdzSadarbības Pavasaris! 

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-25.02.13.html/ pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.02.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/  27.02.2013.
Skatījumu skaits: 979 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: