Galvenie » 2013 » Jūnijs » 26 » Radītāja Vēstījums 25.06.13. Vārdi un darbi
23:14
Radītāja Vēstījums 25.06.13. Vārdi un darbi
Radītāja Vēstījums 25.06.13. Vārdi un darbi

1. Laiks ļoti ātri izmaina situāciju Telpā, sakot priekšā, ka sarunu laiks beidzies un tagad dienas kārtībā izvirzas konkrēta domnodarbe cilvēkam, kurš APZINĀJIES, ka viņš daļa Varenā Veseluma!
2. ES par to runāju, lūk, jau deviņus gadus, taču "mazā" cilvēka ApZiņa, kura dēļ arī radīta Telpas Pārveidošanas Visuma Programma, joprojām snauž, radot gandrīz neatrisināmas problēmas ne tikai šī cilvēka, bet visas cilvēces glābšanai.
3. Man nākas ļoti jūtīgi reaģēt, lai dotu priekšroku tam, kā dēļ Pats PirmRadītājs nolēma piedalīties un galu galā vadīt cilvēces glābšanu, jo tikai "mazais" cilvēks, šķiet, nesavtīgs un patiesi Ticīgs var izvest pasauli, iestrēgušu Mamonā, uz PirmRadītāja MONĀDĒM, pārrakstot nākotnes Pārveidošanas un LīdzSadarbības ar Dievu, vēsturi!
4. VISS, liekas, sāka jau sakārtoties un Mana Kustība ESMU tam apstiprinājums! Tomēr Mamona metastāzes iespraucas Garīgajā Kustībā pa visu Planētu un pat Manā Kustībā sāk pieaugt savtīgums un lepnība, izvirzot jautājumu par to Dievišķo Sākumu pastāvēšanu, kuri iegula Augstākā taisnīguma Dievišķās Telpas radīšanas pamatā!
5. Nekas nav tik bīstams kā lepnība, bet ES runāju un brīdināju, ka "mazie" cilvēki, kuri, bailēs no Pasaules gala, metās zem PirmRadītāja "spārna", pie miljonās Kustības formēšanas (bet tieši tādi mērogi priekš Manas Kustības arī bija izvirzīti), var kļūt par lēnas darbības mīnu, spējīgu pat uzspridzināt no iekšpuses Manu Kustību!
6. Atkārtoju un tiešām pēdējo reizi: nedrīkst jaukt Manu Kustību ar kaut kādu cilvēcisku kustību, jo ES PATS PIRMRADĪTĀJS vadu tos cilvēkus, kuriem ES uzticēju izpildīt Telpas Pārveidošanu un izvest cilvēci uz jau Sestās rases vibrāciju augstumiem! Tas - galvenais, kas atšķir Manu Kustību no visiem pārējiem, pat visprogresīvākajiem spēkiem, jo, atkārtoju, cilvēki izveido valdības, bet Telpu RADA cilvēki-Dievi!
7. Viss, kas ir LīdzRadītāju domnodarbe, arī ESMU Paša Dieva DOMNODARBE un tas arī atšķir Manu Kustību no visa tā, kas šodien izplatās cilvēcisko ideju veidā visā pasaulē!
8. Jūs varat Man iebilst, balstoties uz Maniem Vārdiem par to, ka pasaulē nav nekā nejauša un viss attīstās zem Manas kontroles, un ES tam piekritīšu, ka uz Planētas VISS ESMU zem Manas kontroles.Taču, Mana Kustība ESMU īpašs gadījums, kaut vai tādēļ, ka ES PATS izvēlējos Mani dzirdošos cilvēkus, gatavus savu Brīvo Gribu saistīt ar PirmRadītāja Gribu un, LīdzSaskaņā ar Dievu, radīt Jaunas Telpas!
9. Lūk, arī padomājiet par Manas Kustības uzdevumiem, jo Manā Kustībā nav TIESĪBU kļūdīties, kas piemīt katram cilvēkam uz Planētas, jo taču Manis izvēlētie cilvēki ar saviem iepriekšējiem iemiesojumiem pierādīja, ka viņi jau neitrāli un apveltīti ar DIEVU GUDRĪBU!
10. Protams, tādu cilvēku pat Manā Kustībā nedaudz, taču viņu Gara spēks spējīgs pārrakstīt cilvēces attīstības vēsturi, atkārtoju, viņi kā "300 spartieši", spējīgi (un tas viņiem izdodas) apturēt Tumsas iekļūšanu Svētās Teritorijas, no okeāna līdz okeānam, plašumos!
11. Vienkāršajam "mazajam" cilvēkam beidzot jāvar izdzirdēt viņu SIRŽU pukstēšanu, citādi, ja pārtrūks viņu SIRDIS, tad šodien, apmainīt viņas vairs nebūs kam un Tumsa novedīs cilvēci pie bojāejas! Jo, ja nav Manas Kustības, ja nav Dievišķās regularitātes, bet, vienkāršāk sakot, ja cilvēki nomainīja Dievu pret Mamonu, tad Man nav nekādas jēgas atbalstīt Savus Izpaustos plānus, nodevušus Mani!
12. ES vienkārši spiests radīt apstākļus Garīgai APSKAIDRĪBAI caur dabas un tehnogēnām katastrofām, dodot saprast, ka ceļš, mūsdienu cilvēku izvēlētais, tikai palielina (pat pie reliģiju pastāvēšanas) pārrāvumu starp cilvēku un Dievu!
13. Visas iespējamās cilvēciskās varas reformas (precizēju: tieši varu, bet ne regularitātes) tikai padziļina bezdibeni cilvēkiem starp Dievu, tātad, rada apstākļus, kad Mamons, zem nosaukuma "kapitālisms" galīgi nospiedīs uz ceļiem Paša ABSOLŪTA Izpausto plānu, kas vienkārši neiespējami, jo runā pretim paša PirmRadītāja fraktālās līdzības radīšanas jēgai!
14. Padomājiet labi, pirms pieņemiet lēmumu par savu domnodarbi atlikušajam vai jums atvēlētajam laikam, jo pagaidām jūsu bezdarbība pat Man liek tērēt tik dārgo laiku pierunāšanai, tā vietā, lai dotu jums ZINĀŠANAS, spējīgas pārvest vēstures pulksteņrādītaja šautriņu uz Ēru robežas, uz vārdu "GLĀBŠANA" līdz Kristus Apziņas līmenim!
15. ES nevaru atvērt ZINĀŠANAS tiem, kuri nav spējīgi tās apgūt, jo pagaidām jūsu ApZiņa snauž, pat vēl ļaunāk, orientēta uz Mamonu, tad kādas Zināšanas jūs variet apgūt, nedodarot ļaunu paši sev?
16. Tādēļ projekti, kurus jūs apspriediet Saeimas sanāksmēs, pauž tikai nožēlojamu tā līdzību, ko jūs potenciāli spējīgi RADĪT Blīvajā plānā! ES tajos neieraudzīju cilvēku-Dievu plānus, radošus Jaunas Telpas un tas ļoti bēdīgi, jo aiz vārdu maldiem jūs tā arī neatradāt Dievu sevī, spējīgu ielūkoties "aiz Horizonta"!
17. Palicis tik maz laika līdz tam momentam, kad pasaulei būs jāizdzird LīdzRadītāju VĀRDS, bet ne cilvēku, kuri tikko atnākuši pie Dieva un Man nāksies PAŠAM gatavot DievJaunrades Svētkus, TICĪBAS Svētkus, kuriem jākļūst ne tikai rezultātu apkopošanas datumam, bet tiešām Gara Svētkiem UZVARAI pār Tumsu!
18. ES ļoti ceru, ka jūs tomēr sapratīsiet Lielās Domkopības (Veče ?) Lielo jēgu, jo ES sapulcinu Ziemeļu galvaspilsētā tikai tos, kuriem būs jāsastāda Sestās RASES pamats, kuri spējīgi pārkāpt Blīvā plāna problēmām, bet precīzāk, Piektās RASES problēmām un ar atjaunotu ApZiņu iesoļot, tagad jau UZ MŪŽIEM PirmRadītāja MONĀDU Telpā!
19. Nedrīkst noturēt Saeimas sanāksmes, demonstrējot tikai vēlēšanos; ES neieraudzīju Saeimas sanāksmēs cilvēku-Dievu lietas, izņemot taisnību un vissirsnīgākos vārdus par Dievu! Saprotiet, Mana Kustība nav reliģija, Mana Kustība ESMU Gaismas Pulks, radošs Augstākā Taisnīguma Telpu, tātad, ne runāšanu par Viņu!
20. Atkārtoju: pastāv milzīga atšķirība starp Manu Kustību, starp Manām ZINĀŠANĀM, un to, kas sludina cilvēces sadalīšanos Garīgi! Galvenā atšķirība slēpjas tur, ka ES runāju par Garīgu VIENOTĪBU zem Mana IESĀKUMA , bet cilvēce neatlaidīgi demonstrē sadalīšanos Garā, tuvinot sevi punktam aiz kura Piektās rases miers pārstās eksistēt!
21. Tādēļ ES runāju un tagad jau caur SAVU Kustību, ka cilvēce iegrimusi Mamonā un daudzveidīgos priekšstatos par Dievu, gatavo sevi pagātnei, tātad, pašiznīcināšanai!
22. ES jau jums par to runāju, ka Slāvi-Ariji tiešām cilvēces pēdējā CERĪBA un ja viņi turpinās runāt, bet ne darīt, tad Man vienkārši nāksies jau kuro reizi izmainīt notikumu attīstības scenāriju un nopietni padomāt par citu planētu, jo Zeme, vai kā tagad jūs viņu sauciet, Planēta Gaija, var atkārtot Planētas Marss likteni!
23. Pat Slāvu-Arijevu ApZiņa - Dieva izredzēta Etnosa, kuram pēc Mana scenārija jākļūst par cilvēces Pavadoni, - turpina snaust, absolūt neizpaužot Brīvās Gribas Tiesības, taču kā ES daudzkārt runāju, bez GRIBAS izpausmes nekā nebūs, jo pat ES, Pats ABSOLŪTS, kļuvu PirmRadītājs, izpaušot Radīšanas GRIBU!
24. Nevar būt nekād KARDINĀLU izmaiņu uz Planētas, kamēr "mazais" cilvēks neizpaudīs PirmRadītāja Izpaustā plāna Brīvo Gribu, tādēļ šodien nav vietas vienkārši vārdiem, šodien jau pienāca laiks konkrētām lietām, bet precīzāk, sākās domnodarbes laiks, cilvēku-Dievu cienīgs!
25. Tādēļ pārtrauciet tukšas spriešanas par Dievu Garīgu prakšu veidā, kaut vai tādēļ, ka tās attālina no Dieva, no cilvēku-Dievu domnodarbes. Saprotiet beidzot, ka neviens nepilnvaroja cilvēkus radīt Telpu bez Manas Dalības, tādēļ labākā prakse priekš cilvēkiem būs tikai pašpilnveidošanās!
26. Ticiet Man, ES ļoti uzmanīgi sekoju Skolotājiem un pseidoskolotājiem un īpaši iesprukušiem Manas Kustības rindās, tādēļ, ka ES nevaru atļaut izjaukt Manu Izpausto plānu rindas, tiecošos uz VIENOŠANOS Garā!
27. ES saprotu, ka ne visi cilvēki, pat Manā Kustībā spēj atšķirt Garīgās skolas no pseidoskolām, nesošām nesaskaņas Kustības iekšienē, bet ES taču precīzi zinu, kurš draugs, kurš naidnieks un sodu naidniekus ar saviem paņēmieniem, Dieva cienīgiem!
28. Sāciet gatavošanos (jau laiks) Lielajai domkopībai (veče?), jo ES, kā arī visi Gaismas Hierarhi, būšu klāt GARA Svētkos, spējīga (bet tas tā arī būs) saliedēt visus GAISMAS SPĒKUS dēļ viena un galvenā uzdevuma - uzdevuma GLĀBT Piektās rases cilvēci un Pārveidot viņu Sestajā - cilvēku -Dievu Rasē!
29. Paliek arvien mazāk un mazāk laika līdz tam datumam, kad ES PATS un caur Savu Vēstnesi un Kustības Kuratoru paziņošu SĀKUMU SĀKUMU un tie būs, ticiet Man, cilvēku-Dievu domnodarbes SVĒTKI, bet tas nozīmē, darīšanas Svētki, bet ne vārdu, cilvēka ar DIEVU VIENOŠANAS SVĒTKI UZ VISIEM LAIKIEM!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-25.06.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.06.2013. latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.06.2013., nosūtīts: Latvijas Radio viļņiem: 26.06.2013.
Skatījumu skaits: 548 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: