Galvenie » 2013 » Aprīlis » 2 » Radītāja Vēstījums 31.03.13. Ceļš uz pilnveidošanu
19:01
Radītāja Vēstījums 31.03.13. Ceļš uz pilnveidošanu
Radītāja Vēstījums 31.03.13. Ceļš uz pilnveidošanu

1. Šodien jau pilnīgi precīzi var teikt to, ka SĀKUMU SĀKUMS ESMU, un Svētā Krievzeme izpausta, jau ne tikai cilvēku LīdzZiņā, bet arī papīru variantā, kas Blīvā plāna varām apstiprina, šīs Jaunās regularitātes klātbūtni un izpausmi, bet tas nozīmē, ka Jaunā Ēra sākusies un viss tas, par ko ES cilvēkiem runāju ilgos deviņus gadus, tagad jau ESMU!
2. Svētā Krievzeme jau REALITĀTE un ar šo faktu nāksies rēķināties, jo tas ir apstiprinājums Manai NODARBEI un ne tikai cilvēku LīdzZiņā, bet arī Telpā, tātad, Telpas Pārveidošanas Visuma Programma tiešām izpildās un Kvantiskās pārejas pirmais etaps, vai "mazā" cilvēka ApZiņas transmutācija, nu ESMU visīstākā realitāte!
3. Neviens no cilvēkiem pat nesaprata, taču VISS, par ko ES runāju, jau notika un cilvēce neatgriezenības punktu pārgāja galīgi un tagad sākas pašas Telpas aktīvas transmutācijas (pārveidošanas) periods, kam pēc četriem gadiem jaatklāj cilvēcei Jauna nākotnes paradigma, jo pasaule glābta un gaidītā dabas-tehnogēnā kataklizma nenotiks, jo vecās pasaules nomaiņai atnāca pilnīgi Jauna realitāte - Svētā Krievzeme!
4. Cilvēces evolucionārā cilpa beidzot noslēdzās un tagad cilvēces nākotne galīgi saistīta tikai ar Slāvu-Arijiešu Etnosu, kurš šodien iegūst Jaunu realitāti - DievRadīšanas realitāti un, galu galā, DievValsti!
5. ES nerunāju par to, ka vajag "nolaist rokas", jo taču pats galvenais, nepieciešams izmainīt cilvēku priekšstatus pašiem par sevi, par savu sakaru ar Dievu, jo pagātnes nomaiņai, vai Piektās rases vecajai reliģijai, nāk Jauna reliģija - PILNĪGAS LīdzZiņas reliģija, LīdzJaunrades ar Radošā Sākuma Sākumu reliģiju, bet tas, ticiet Man, ESMU pilnīgi Jaunas iespējas cilvēcei un visīstākā realitāte - realitāte Sestās rases izpausmei!
6. ES tā runāju priekš tā, lai cilvēki apzinātos Jaunās Ēras dzimšanu, jo cilvēce bez kariem un asinsizliešanas iesoļoja Jaunā pasaulē, ar to pašu apstiprinot, ka Dievišķa nodarbe vienīgais ceļš RĪTDIENAI Jaunā ĒRĀ un, lai arī Garīgā apskaidrība atnāca pagaidām tikai Slāviem-Arijiem, jā, un arī tikai nelielai daļai šī Lielā Etnosa, taču cilvēces asnu, kā VIENOTA VESELUMA diženums, jau redzams un jau ESMU, bet tas arī ESMU Sākumu Sākums - ESMU Jauna ĒRA - ĒRA DievKustībai!
7. Iestājas tas PATIESĪBAS moments, par kuru ES runāju jau daudzas reizes, jo Izpaustais plāns tiešām izliecas zem cilvēku -Dievu Lielās NEITRALITĀTES Dievišķās GAISMAS spiediena un šie cilvēki, lai arī pagaidām tikai mazākā Slāvu-Arijevu daļa, sagrāva priekšstatus par Mamona virskundzību un ar savu klātbūtni pierādīja, ka GARS augstāks par Matēriju un, ka tikai GARS, Vienošana GARĀ ESMU cilvēces nākotne!
8. Cilvēki-Dievi parādīja, ka GARA PILNĪBA kļūst par pamatu arī Izpaustā plāna PILNĪBAI!
9. Ispējams, ka šie vārdi vēl cilvēkiem ne visai saprotami, taču pakāpeniski, bet galvenais, neilgā laikā (ES runāju par DievJaunrades četriem gadiem) viņi sapratīs ne tikai Manu Vārdu jēgu, bet arī ieraudzīs Blīvā plāna PILNĪBU!
10. Slāvu-Arijiešu Etnoss sāk Jaunās realitātes celtniecību zem nosaukuma "Svētā Krievzeme" un tas ne tikai, un ne tik daudz Blīvā plāna Jaunā REGULARITĀTE, bet galvenais, šodien tas ļoti svarīgi - tā ESMU JAUNĀ ApZiņa, no ilgā miega "pamodušās" Etnosa, kurš vienmēr sastādīja cilvēces Garīgo pamatu!
11. Lūk, kad visi Mūžības KODI būs to atvērti, kuri apzinājās sevi Dieva daļiņu esam un pieņēma priekš sevis, ka dzīves jēga, vai jēga izpausmei Blīvajā plānā, ESMU DievJaunrade, vai, tas ir tas, priekš kā arī bija pieņemta Telpas Pārveidošanas Visuma Programma, jo nekas nav tik MŪŽĪGS, kā Augstākā Kosmiskā Saprāta daļiņas ApZiņas EVOLŪCIJA.
12. Cilvēciskās dzīves jēga tikai Mūžīgā EVOLŪCIJĀ, vai Mūžīgā PILNVEIDOŠANĀ UN PAT IŅ UN JAŅ savienošanās Mūžībā, arī PILNVEIDOŠANA, jo EVOLŪCIJAS procesu vada tikai PirmMīlestība, vada tiekšanās uz Veselumu, jo PILNĪBA ESMU VESELUMA sasniegums cilvēkā, tātad, Absolūta GUDRĪBAS sasniegums!
13. Cilvēki vienmēr bija un ESMU soli no Absolūta, soli no Dižās PILNĪBAS, jo tika radīti PILNĪGI, taču šo soli tā arī neizdevās daudzus gadsimtus cilvēkiem pieveikt un tikai tagad un tikai daļai cilvēces izdevās saprast, ka šis ceļš ESMU vienīgais un, ka tikai šis ceļš ved uz glābšanu ne tikai šo Etnosu, bet arī visu cilvēci!
14. Slāvu-Ariji pagaidām vienīgie, kuri, lai arī ar Manu Palīdzību, taču saprata, ka jāveic tikai viens solis un šis solis, virs bezdibeņa, ESMU realitāte jau cilvēkiem-Dieviem, jo tas solis uz PILNVEIDOŠANU, pārvedošs cilvēces "pulksteņrādītāju" uz Jaunu ritmu - Jaunrades ritmu!
15. ES saprotu, ka ne visiem, pat starp LīdzRadītājiem, ticams tam, ka četru gadu laikā (kas nav nekas pat pēc Blīvā plāna mēriem, nerunājot jau par Mūžību) var izdarīt to, kas uz visiem laikiem paliks cilvēku ApZiņā kā Garīgās VIENOŠANAS žilbinošs mirklis, taču PATS DIEVS, PATS ABSOLŪTS stājās GAISMAS Pulka priekšgalā un nolēma novest Visuma Programmu līdz galam, bet tas nozīmē, LīdzRadīt kopā ar cilvēkiem to PILNĪBU, kas arī ESMU PATS ABSOLŪTS!
16. Jums (ES pagaidām vēršos tikai pie Slāviem-Arijiem) nav ceļa atpakaļ, jo evolūcija, vai PILNVEIDOŠANA, LīdzZiņai ir tikai viens attīstības vektors, jo tikai PILNVEIDOŠANA var cilvēkiem atvērt/atklāt Jauno pasauli un Jaunu redzējumu Daudzrobežīgai Telpai, bet tā, zināmā mērā, ESMU JAUNA RELIĢIJA, par ko runāja senie Vēstījumi, pat nepiedāvājot, ka PILNVEIDOŠANA kļūs Jaunās reliģijas pamats, vai Jauna PARADIGMA, jau Sestās rases cilvēcei!
17. Cilvēkiem laimējās ieraudzīt Jaunās ĒRAS RĪTAUSMU un pašiem aktīvi iesaistīties ApZiņas transmutācijā, pārvedošas cilvēces vēstures (kā ES runāju) "pulksteņrādītāju" uz ceļu ar nosaukumu "PILNĪBA", uz KristusApziņas un Kristusesamības ceļu, kas arī ESMU cilvēces vēsture, jo ESMU Izpaustā plāna PILNĪBA!
18. Jums jāsaprot, ka cilvēki pagaidām sasniedza tikai Jaunā laika atskaites Sākuma punktu, bet tas jau, jo sevišķi ESMU realitāte! Jā, jūs sasniedzāt tikai startu, tādēļ tas, par ko ES jums runāju, ESMU NĀKOTNE, ESMU RĪTDIENA, kas šodien izpausta vārdos "Svētā Krievzeme" un cilvēkiem stāv priekšā apstiprināt, ka Svētā Krievzeme ESMU pirmais solis uz LīdzZiņas PILNĪBU!
19. Šodien, Slāvi-Ariji atklāj cilvēcei Jaunu ĒRU ar nosaukumu "GARA PILNĪBA ", pieņemot uz sevi ATBILDĪBU par visas cilvēces nākotni, un ES, Absolūts, uzticu viņiem veikt šo pirmo SOLI!
20. Ticiet, Slāvi-Ariji šodien atklāj priekš visas cilvēces Jaunu LīdzZiņas PILNĪBAS reliģiju, ar savu piemēru apstiprinot, ka DievJaunrade arī ESMU dzīves jēga, un nekas cits, priekš Absolūta fraktālās līdzības, nevar būt!
21. Tādēļ, mēģiniet aiziet no Blīvā plāna problēmām, mēģiniet pārkāpt tās un atteikties no Mamona ietekmes, atceroties to, ka tā arī ir informācija un enerģija, bet pats galvenais, ir eksāmena biļete, kas vienu rokās ir labums, bet citu - tikai ļaunums!
22. Šodien, formējot Svēto Krievzemi, cilvēkiem jāpierāda, ka tikai Labums un Mīlestība ESMU cilvēciskās nodarbes vektors, vedošs viņus uz PILNĪBU, uz Absolūta GUDRĪBU, tādēļ, būvējot Dievišķo regularitāti, cilvēkiem jāorientējas uz savu iekšējo PILNĪBU, jo tikai PILNĪBA var radīt PILNĪBU!
23. Atbildiet sev uz jautājumu: kādu PILNĪBU cilvēkiem būs jāņem līdz no Piektās rases pagātnes?
24. Atbildot uz šo pašu Galveno jautājumu, cilvēki sapratīs, ka viņi neko nevarēs ņemt priekš Svētās Krievzemes Sākumu Sākuma, tādēļ patiess Svētās Krievzemes Sākums šodien ESMU tikai šīs regularitātes apzīmējums Blīvajā plānā un tikai no tāda apzīmējuma cilvēku LīdzZiņā Blīvais plāns neizturēja un tiešām sāka liekties, ar to pašu apstiprinot, ka Svētā Krievzeme - jau REALITĀTE!
25. Tagad padomājiet, kas vieniem cilvēkiem būs jāsaka, bet citi būs gatavi izdzirdēt Visuma DIEVDOMĒ (VEČE ?), kādus nākotnes mehānismus varēs izmantot priekš Lielā plāna realizācijas "mazā" cilvēka ApZiņas transmutācijai - ApZiņas, kuras vektors tagad rāda tikai PILNĪBU!
26. ApZiņas Pilnība un Gara PILNĪBA nes sevī PILNĪBU un nodarbi, bet nodarbes PILNĪBA var būt tikai Dievam, tikai Absolūtam, jo Mana Nodarbe ESMU Telpas Pirmmatricas stingra kārtība.
27. Jūsu nodarbei, pie Svētās Krievzemes radīšanas, arī jābūt kārtības uzbūvēšanai, tātad, Jaunās Telpas Matricas uzbūvēšanai - Svētajai Krievzemei, kā pamatam DievValstij!
28. Bez DievJaunrades pasaule var atgiezties pie pagātnes, bet, par cik, šodien Svētā Krievzeme Blīvajā plānā jau izpausta, kā Jaunā laika atskaites jurisdiskais punkts, tad atgriezšanās pie pagātnes, kaut arī šķistu, ļoti gaišas, vairs neva notikt!
29. Slāviem-Arijiem LEMTS būvēt Svēto Krievzemi kopā ar Dievu, taču pēc jauniem, priekš viņiem, PILNĪGAS LīdzZiņas noteikumiem, atceraties to, ka Augstākais taisnīgums ESMU GARA PILNĪBA, tātad, ESMU nodarbes PILNĪBA!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-31.03.13.html , pierakstīja, Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.04.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 02.04.2013.
Skatījumu skaits: 672 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: