Galvenie » 2015 » Marts » 12 » Reabilitācijas Centrs: Jaunās ēras pārmaiņas
18:37
Reabilitācijas Centrs: Jaunās ēras pārmaiņas

Reabilitācijas Centrs: Jaunās ēras pārmaiņas

Projekts "Augšupcelšana": "Cilvēces nākotnes pasaule"

OĻEGS DĀLS, 5-ās dimensijas Reabilitācijas Centra vadītājs
caur Marinu Shults, Latvija un Sergeju Kanaševski, Krievija

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.03.2015.

Sveicināti, cilvēki! Es ar lielu uzmanību sekoju jūsu sadarbībai ar piektās dimensijas Reabilitācijas Centru (RC), kur viens no vadītājiem esmu. Mēs ar jums jau divus gadus atpakaļ tikāmies. Ne maz tika pateikts par mūsu Centra īpatnībām. Daudzi no jums iemācījās pavadīt no zemes plāna aizejošās Dvēseles, nodot mums. Jūs sākāt pilnībā profesionāli strādāt, pavadot aizejošos pa Polipasauli/Полимиру. Jau iezīmēti citi paņēmieni aizejošo Dvēseļu pavadīšanai. Stiprinās mūsu sadarbība, tādēļ, ka visus darba veidus iemiesotie Gaismas Darbinieki izpilda kopā ar mums. Pilnveidojas jūsu meistarība. Daudzi pastāvīgi apmeklē mūsu Reabilitācijas Centru. Mēs vienmēr priecīgi par jūsu vizītēm un gribam, lai mūsu palīgu skaits, darbā ar pārejošām Dvēselēm, palielinātos ģeometriskā progresijā. Un priekš tā ir visi pamatojumi.
Gribu nodot labus, siltus pateicības vārdus adresētus tiem, kuri nepārtraukti strādā apstākļu radīšanā priekš sagaidāmās masveida Augšupcelšanas. Var iedomāties, ka Reabilitācijas Centru šis jautājums tieši neskar. Bet kā jūs domājiet: kas pie mums vispirms nonāks? Tieši tie, kuri varēja/spēja individuāli augšupcelties. Pie tam, starp viņiem ir arī tādi, kuri spēja pāriet ar fizisko ķermeni. Viņu pagaidām nedaudz. Taču, tomēr, tendence tāda: cilvēku, augšupcelošos kopā ar fizisko ķermeni, kļūst arvien vairāk un vairāk.
Bet ko mums nākas gaidīt ilgi? Kuri pārejas procesu pagaidām īsteno lēni? Tie, kuri īsteno pāreju caur fiziskā ķermeņa nāvi. Sevišķi lēni īstenojas pāreja caur astrāli-mentālo telpu, par kuru jums paziņoja Valdnieks El Morija. Cilvēkiem, ejošiem tādā ceļā (bet pagaidām viņu - absolūtais vairākums), Pāreja īstenojas caur telpu, pagaidām tieši neietilpstoša Vienotā Pārjas Telpā (VPT). Šie cilvēki pēc Pārejas nokļūst Reabilitācijas Centra īpašās zonās, bet jau pēc tam stājas, ja vēlas, pie reabilitācijas un sagatavošanās dzīvei piektajā dimensijā. Es apsveicu visus, kuri palīdz cilvēkiem Pārejas laikā no jūsu pasaules uz augstākām pasaulēm. Tādēļ, ka šis cilvēka dzīvības moments (DZĪVĪBAS, mani dārgie!) ne mazāk atbildīgs, kā dzimšanas moments. Gaismas Darbiniekiem pie pārejošu Dvēseļu pavadīšanas, derīgi uzzināt, vai Dvēsele iet caur Vienotu Pārejas Telpu. Ja nē - vietā piesaukt Dvēseles (pārejošā cilvēka) augstāko "Es" un, ar Augstākā "Es" piekrišanu, tomēr, nosūtīt Dvēseli Vienotā Pārejas Telpā. Absolūtā vairākumā gadījumu cilvēka Augstākie "Es" dos piekrišanu Pārejai caur Vienoto Pārejas Telpu. Ja tāda atļauja nav saņemta - nepieciešams piesaukt speciālu brigādi no mūsu Reabilitācijas Centra. Un lai tad viņa, kopā ar pārejošā Augstāko "Es", īsteno pāriešanu. Tur ir īpatnības, par kurām uzzināsiet vēlāk.
Es ar jums sazinos divus gadus. Šajā laikā mēs daudz ko pilnveidojām mūsu RC darbā. Mainās cilvēku Pārejas paņēmieni, kardināli mainās Pārejas telpas parametri. Par to jau ne reizi vien paziņoja Krajons, Urusvati un citi Skolotāji. Jums jau zināms, ka ir cilvēki, kuri nevēlas pēc Pārejas palikt dzīvot 5-jā dimensijā, kaut vai neilgi. Jūs zinat, ka uz daudziem pārejošiem, negatīvu ietekmi cenšas izrādīt Atturēšanas Spēku pārstāvji, lai viņus, pēc iespējas ātrāk, atgrieztu četrdimensionalitātē un atstātu savā kontrolē. Visi šie faktori, kopā ar daudzām planetāro pārmaiņu sekām, nosaka nepieciešamību elastīgi pārkārtot mūsu Centra darbu. Jums paziņots, cik kardināli izmainījās planetāro Globusu sistēma, sarežģījās sakari starp viņiem. Rezultātā, ievērojami sarežģījās cilvēkiem Pārejas shēma RC. Bet mūsu uzdevums - nepieļaut liekus sarežģījumus. Tādēļ nācās pieņemt virkni mēru, izdarīt pietiekami saspringtu, daudzplānotu darbu. Lūk, par to man gribas jums pastāstīt, lai mūsu tagadējiem un turpmākiem palīgiem būtu skaidras izmaiņas, kādas pārcieš Reabilitācijas Centrs visās planetārās dimensijās.

DVĒSEĻU PĀREJAS PAŅĒMIENU PRINCIPIĀLAS IZMAIŅAS
Tagad jums labi zināma Dvēseļu pāreja piektajā dimensijā caur Polipasauli/Полимир. Akcentēju jūsu uzmanību, ka pagaidām jūs strādājiet ar cilvēkiem, pārejošiem šurp no ceturtās dimensijas. Bet pie mums, piektās dimensijas RC, atnāk Dvēseles arī no trešās dimensijas. Jums pagaidām nevajag ar viņām strādāt. Pagaidām gribu tikai pastāstīt, kādā veidā pie mums atnāca gan vieni, gan otri, un kas tā rezultātā notika.
Jūs zinat: no trešās dimensijas daudzas Dvēseles pāriet tūliņ piektajā dimensijā. Un tā - augšupejošā evolūcijas vītne. Viņiem nepieciešama ne tikai reabilitācija pēc trīsdimensionālās dzīves, bet arī sākumstadija dzīvošanas gatavībai četrimensionalitātē. Dzīvespieredzes ceturtajā dimensijā tādiem cilvēkiem nav. Agrāk Pārejas telpa bija iekārtota tā, ka Dvēseles no trešās dimensijas un no ceturtās dimensijas atnāca pie mums pa vienotu telpas-laika koridoru. Trešās dimensijas Dvēseles sev līdzi atnesa zemu vibrāciju fonu, kas traucēja viņu pašu adaptāciju un nereti radīja sarežģījumus Dvēselēm, pārejošām no četrdimensijām. Protams, mēs tikām galā ar šīm grūtībām, bet uz to tika tērēti RC darbinieku spēki un laiks. Tagad telpas-laika koridori atdalīti. Trešās un ceturtās dimensijas Dvēseles pie mums nāk dažādos ceļos. Pārejošie cilvēki no trešās dimensijas dodas pa savu telpas-laika koridoru, pie tam, iziet pakāpenisku attīrīšanos no zemu vibrāciju ietekmes, ko īstenoja ne tikai trešā, bet arī otrā dimensija.
Mana informācija nemaz nav pretrunā informācijai par Vienotas Pārejas Telpas (VPT) veidojumu, tādēļ, ka tas daudzdimensionāli un daudzplānīgi. Jā, tagad daļa trešās dimensijas Dvēseļu pie mums dodas caur VPT, esošu tur savu telpas-laika koridoru. Tas pats notiek ar ceturtās dimensijas Dvēselēm. Kaut arī VPT tagad aktīvi mainās, attīstās, jūsu instrumenti Dvēseļu pavadīšanai RC, pagaidām paliek tie paši. Jūs varat turpināt strādāt ar aizejošām Dvēselēm tā, kā jau strādājāt. Taču tie, kuri bieži apmeklē mūsu piektās dimensijas RC un sazinās ar mūsu darbiniekiem, drīz var ievērot dažas organizatoriskas un telpiskas izmaiņas Reabilitācijas Centrā. Jūs varat pavaicāt mūsu dabiniekiem sīkāk pastāstīt par dažu reabilitācijas programmu izmaiņām. Tās tiešām daudzējādi izmainījās. Lielākā daļā - reabilitācija vienkāršojās un paātrinājās. Zemo frekveču fona esamība traucēja īstenot reabilitāciju. Tagad Dvēseļu atmiesošanās ceļš izmainījās. Tas kļuva daudz komfortablāks. Pārgāja uz kvalitatīvi jaunu līmeni Tas atvieglos darbu arī jums - tiem, kuri palīdz Dvēselēm pāriet augstākajās pasaulēs. Pavadiet Dvēseles Polipasaulē/Полимир, droši zinot, ka viņas šo ceļu izies komfortabli un bez aizķeršanās/задержек. Pie tam, neaizmirstiet uzaicināt aizejošo cilvēku Vienotā Pārejas Telpā ar viņa Augstākā "Es" palīdzību. Vienotā Pārejas Telpa ir Polipasaules daļa, kas tagad tiek radīta visās Zemes dimensijās.
Mani dārgie cilvēki! Jūs pavisam nesen veicāt lielisku planetāro darbu, vadot galveno gaismasviļņu 3-ās, 4-ās, 5-ās dimensijas līdznoskaņošanu (Sk. "MČ", Nr6, 2014.g. EL MORIJA "KĀ KĻŪT AUGSTĀKAJAM "ES")*. Šī darba nozīmīgums sāks izpausties pakāpeniski un jūs redzēsiet, cik daudzplānīgas kļūs tā sekas. Gaismasviļņu līdznoskaņošana arī uz Dvēseļu Pāriešanu piektajā dimensijā atstarosies pozitīvi. Pie tam, arī tiem, kuri iet RC tieši no trešās dimensijas; un tiem, kuri iet pie mums no trešās dimensijas caur ceturto. Protams, tas skar arī cilvēkus pārejošus no ceturtās piektajā dimensijā. Tagad aktīvāk sāk izpausties Pārejas daudzvariantība, kaut pati Telpa kļūst arvien vairāk vienota. Esiet uzmanīgi savā darbā ar pārejošām Dvēselēm. Uzzināt, kas ir kas, kādā ceļā iet, pietiekami vienkārši ar personīgām sajūtām pēc vibrācijām. Priekš Dvēseļu pavadīšanas vienmēr tiek nozīmētas individuālas Atbalsta Grupas. Un jūs ar viņām tagad varat sadarboties daudz ciešāk, daudz aktīvāk.
Mūsu ātrās palīdzības brigāde, kā iepriekš, dežūrē pie visiem Pārejas portāliem - kādi arī šie portāli nebūtu. Pavadītāju Grupas, strādājošas uz četrdimensijas un piecdimensijas robežas, tagad nokomplektētas ar jauniem speciālistiem, ieradušamies pēc apmācībām speciālās mūsu Galaktikas skolās. Nākotnē viņiem stāv priekšā artīvi palīdzēt cilvēkiem Augšupcelšanā. Un tādēļ arī jūs, tagad palīdzoši Pārejā, nākotnē kļūsiet tie, kuri var pavadīt cilvēkus kolektīvās Augšupcelšanas laikā. Mēs gatavojamies drīzunā atvērt Skolu priekš tādu Augšupcelšanas speciālistu sagatavošanas - arī ceturtajā dimensijā dzīvojošiem un dzīvojošiem piektajā dimensijā. Par Augšupcelšanas sadarbības Skolas atvēršanu paziņosim papildus.
DVĒSĻU NOTEIKŠANA UZ AUGŠUPCELŠANAS CEĻA
Pa personīgās augšupcelšanās ceļu šobrīd iet samērā nedaudz jūsu pasaules individuālo Dvēseļu. Vairākums no jums pavada tos, kuri aiziet no četrdimensionalitātes caur fiziskā ķermeņa nāvi, bet ne augšupceļas. Augšupceļošies saņem citu atbalstu, sevišķi - ejoši pie mums fiziskajos ķermeņos. Viņiem atbalstu sniedz Augšupcelšanā specializētas Atbalsta Grupas. Taču visiem mums gribas, lai pēc iespējas vairāk cilvēku sāktu īstenot izdividuālo Augšupcelšanos. Tas ļauj ātrāk pāriet augstākā pasaulē, nodrošina pavisam citu Pārejas kvalitāti un ķermeņu radīšanu, cilvēkam nepieciešamu viņa turpmākajā dzīvē. Pat viens nodoms uz Augšupcelšanu nosaka pilnīgi citu reabilitācijas raksturu un tālākās dzīves augstu līmeni. Pie tam, neatkarīgi no tā, vai cilvēks paliek piecdimensijās vai atgriežas jūsu četrdimensiju Pasaulē. Jā, augšupcēlušos cilvēku kļūst arvien vairāk, taču tās, vienalga, atsevišķas augšupcelšanas, bet ne masveida. Bez tam, mēs vēl neīstenojam kolektīvas augšupcelšanas, vēl vairāk - apzinātas kolektīvās augšupcelšanas. Mūsdienu cilvēce tikai tuvojas kolektīvās augšupcelšanas slieksnim. Bet kolektībā augšupcelšana, savā laikā, ļaus ieviest globālas izmaiņas gan jūsu pasaulē, gan pasaulēs augstākās.
Bet pagaidām, priekš absolūta jūsu pasaules cilvēku vairākuma, individuālā augšupcelšana paliek zem liela jautājuma. Dažas Dvēseles, kā jau jums zināms, atsakās pat no neilgstošas dzīves piektajā dimensijā. Viņi tiecas, bieži viņiem svešu spēku ietekmē, atgriezties četrdimensionalitātē. Daži neadaptējas dzīvošanas apstākļiem piektajā dimensijā, lai cik brīnišķīgi tie būtu. Tie, visbiežāk, cilvēki ar īpaši izteiktām materiālām, egocentriskām interesēm. Viņus baida mūsu dzīves veidojums, bet pie mums atgriezt veco dzīvi neiespējami. Viņi savā dzīvē negrib atzīt Dievišķās Būtības klātbūtni. Daži pat atsakās no viņas. Parasti, tādas Dvēseles reti iziet aiz piektās dimensijas RC adaptācijas īpašās zonas robežām. Un jūs spiesti sūtīt viņus atpakaļ uz četrdimesiju. Protams, viņi vēl tālu no Augšupcelšanas. Un, tomēr, mums ar jums jāpadomā kā izdarīt, lai katrai Dvēselei Pāreja būtu ne vienkārši komfortabla, bet nodrošināt iespēju Augšupcelties, kaut vai bez fiziskā ķermeņa.
Mēs ar jums turpinām palīdzēt pārejošām Dvēselēm. Taču Pārejas apstākļi pastāvīgi mainās, pilnveidojas. Vispirms jau principiālas izmaiņas notika pēc tam, kad sāka rasties Polipasaule. Tā jūsu realitātē sāka izpausties pēc Pirmās Harmoniskās Konverģences 1987. gadā. Bet pēc Otrās Harmoniskās Konverģences 2012.g.-2013.g. Polipasaule sāka aktīvi attīstīties un saaudzēt dažādu dimensiju pasaules. Sākot ar 2013.gada martu, POLIPASAULE KĻUVA GALVENAIS AUGŠUPCELŠANAS PORTĀLS, parādījās iespēja radīt viņā Vienotu Pārejas Telpu. Polipasauli var izmantot priekš jebkuras Dvēseles pavadīšanas, lai arī kādā ceļā viņa pārietu mūsu RC. Ir tikai nianses Dvēseles pavadīšanai pa Polipasauli. Jūs neizmainat tās instrukcijas, kas tika dotas agrāk. Bet, vienlaicīgi ar Dvēseļu aicinājumu jūsu Sakrālajā Sirdī, jūs pat VARAT PIEDĀVĀT PĀREJOŠĀM DVĒSELĒM IZVĒLĒTIES AUGŠUPCELŠANAS CEĻU. Ja Dvēsele piekrīt, tad jums jāizsauc Augšupcelšanas procesa Dvēseļu pavadīšanas specializētas komandas. Pārējās jūsu darbības būs iepriekšējās. Ja jūs pavadiet Dvēseļu kolektīvu, tad vēlams viņas izdalīt, speciāli uzaicinot tos, kuri gatavi Augšupcelšanai; atsevišķi tos, kuri pāriet tradicionālā veidā. Obligāti pieaiciniet to Dvēseļu Augstākos "Es", kuras pavadat. Apzināti piesauciet tās RC brigādes, kuras pavada Dvēseles tos vai citos ceļos. Šāda palīdzības daudzveidība pie Pārejas bagātinās arī jūs pašus, tādēļ, ka jūs spēsiet sajust, ar ko enerģētiski atšķiras tradicionālā Pāreja no Pārejas caur Augšupcelšanu. Un, jo vairāk jūs sāksiet pavadīt Dvēseles Augšupcelšanas ceļā, jo vairāk paši tam sagatavosieties. Un, kas ļoti svarīgi, jūs varēsiet pakāpeniski gavot savas struktūras priekš KOLEKTĪVĀS AUGŠUPCELŠANAS organizēšanas.
PRAKSE PĀRORIENTĒŠANAI UZ AUGŠUPCELŠANU
Tagad sākšu sīkāk stāstīt par jūsu darbu šajā virzienā. Pakāpeniski jūs izmainīsiet vēršanās kārtību pie pārejošām Dvēselēm, savu darbu Sakrālā Sirdī, sadarbību ar pavadošām Grupām. Bez šaubām, ar laiku kļūs cits pats dotās Dvēseles (vai Dvēseļu grupas) pavadīšanas process - kā Vienotā Pārejas Telpā, tā arī konkrēti Augšupcelšanas Portālā. Jaunas iespējas, jaunas gaismas prakses ļauj katastrofu laikā ar lieliem cilvēciskiem upuriem tūliņ piedāvāt daudzām Dvēselēm Augšupcelšanas ceļu. Jūs jau pēc savas prakses Dvēseļu pavadīšanā zinat tādās situācijās, ka parasti Dvēseles satrauktas tiecas atgriezties savos ķermeņos; un jums liekas, ka līdz viņām neaizklauvēties, nesasaukt, tādēļ jums arī jāsāk no kontakta ar viņu Augstākajiem "Es" , lai pieņemtu viņas savās Sakrālajās Sirdīs, sasildītu viņas ar savu mīlestību, bet pēc tam gūtu iespēju ar viņām mierīgi parunāt. Jebkurā gadījumā, piesaucot sadarbībai Pavadošās Grupas, jūs sākat pilnvērtīgu darbu tādu Dvēseļu virzīšanā uz Augšupcelšanu. Pārejoša individuāla Dvēsele - tas tas pats cilvēks, taču tomēr vairs ne zemes personība. Un zem sava Augstākā "Es" ietekmes, viņa zina, ka priekš viņas labāk īstenot augšupcelšanu. Un jūs ļoti ātri iemantosiet tādu Dvēseles pārliecināšanas un pavadīšanas pieredzi caur VPT, caur Polipasauli pie mums RC. Domāju, ka drīzā laikā jūs viņas varēsiet pavadīt arī līdz RC slieksnim, t.k. daudzi no jums jau mierīgi, neatstājot savus fiziskos ķermeņus, pāriet astrāli un mentāli 5-jā dimensijā. Ja jau Dvēsele neizrāda savu piekrišanu Augšupcelšanai, tad jūs viņu nododiet atbilstošām pavadīšanas Grupām un viņa aiziet caur to ceļu, kas saucas aiziešana caur nāvi. Ja jūs strādājiet tūliņ ar katastrofā bojā gājušu cilvēku grupu un ne visi var piekrist Augšupcelšanai, tad labāk vispirms strādāt vienā virzienā (teiksim, Augšupcelšanā), bet pēc tam - citā virzienā (tradicionālā ceļā). Ja jūs tādā momnetā strādājat grupā, tad sadaliet savu rūpju sfēru ap aizejošajiem cilvēkiem. Vieni strādā uz Augšupcelšanu, bet citi - parastā ceļā pavada cilvēkus.
Jums nepieciešams pašiem precīzi zināt, ar ko dotajā momentā atšķiras Augšupcelšanas Ceļš no tradicionālā ceļa caur nāvi. Augšupcelšanas Ceļš, vispirms, ved uz speciāliem Reabilitācijas centra apgabaliem. Šis ceļš saistīts ar to, ka speciālie Gaismas Dienesti tūliņ sāk strādāt ar Ķermeņu Daudzdimensionālo Kompleksu, radot ķermeņus, nepieciešamus pilnvērtīgai dzīvei piektajā dimensijā. Izvēlējies Augšupcelšanas Ceļu, ar to pašu izvēlas turpmāko dzīvi vienā no piektās dimensijas pasaulēm un var atgriezties četrdimensiju pasaulē - ja gribēs un, ja prasīsies - tikai pēc dzīvespieredzes piektajā dimensijā.
Izvēlējušos dzīvi caur nāvi var iedalīt vairākās grupās. Vieni nevēlas iegūt pieredzi piektajā dimensijā un ātri atgriežas četrdimensijā. Par to jau jums ziņoja. Viņi iziet reabilitāciju īpašos RC apgabalos, kur mēs cenšamies viņiem palīdzēt atgriezties četrdimensijā ar jaunām attīstības programmām un dot viņiem iespēju iziet, ja tas nepieciešams, no Atturēšanas spēku ietekmes. Bet arī viņi potenciāli iziet sagatavošanos dzīvei piektajā dimensijā. Tas - arī mūsu jaunums! Priekš viņiem nav nepieciešamības izveidot/выстроить Ķermeņu Daudzdimensionālo Kompleksu dzīvei piektajā dimensijā, bet mēs varam ielikt eksistējošajā attīstības programmu Kompleksā šos ķermeņus pie turpmākās dzīves četrdimensijā. Tā ir noteikta Dvēseļu grupa, kurām šie procesi varēs progresīvi attīstīties arī četrdimensionālās dzīves laikā. Nav nepieciešamības viņiem izveidot smalkmateriālo piecdimensiju ķermeni, jo viņi neiziet no RC apgabala robežām, kurā dzīvo līdz jaunajam iemiesojumam.
Taču ir daudz Dvēseļu, kuras vēlas palikt dzīvot piektajā dimensijā. Starp viņām ir arī tās, kuras vairāk nevēlas atgriezties četrdimensijās. Lūk, ar šīm Dvēselēm tiek vadīts cits darbs. Viņām ir iespēja reabilitācijas laikā apmeklēt piektās dimensijas pasaules un izdarīt savu izvēli tālākai palikšanai tur. Tanī skaitā, izvēle savai nodarbinātībai mūsu sabiedrībā. Šīs Dvēseles iedalās vairākās grupās - atkarībā no viņu izvēles, no viņu zvaigžņu misijas un virknes citu faktoru. Arī viņiem, kā jau augšupceltajiem, ar laiku sākas darbs Ķermeņu Daudzdimensionālā Kompleksa pārveidošanā. Taču šis darbs atšķiras no tā, kāds ir augšupceltajiem. Galvenā atšķirība ietverta smalkmateriālā piecdimensiju fiziskā ķermeņa iemantošanā un transformācijā, tādēļ, ka visa celtniecība sākas tieši no tā. Par to mēs sīkāk pastāstīsim jums pakāpeniski. Šie smalkumi pagaidām jūsu darbu neietekmē saistībā ar Dvēseļu aiziešanu.
Mani dārgie! Es ceru, ka pastāstīju pietiekami vienkārši. Galvenais jums jāzin: TAGAD AUGŠUPCELŠANAS CEĻU VAR PIEDĀVĀT DVĒSELĒM JAU UN TAD, KAD CILVĒKS ATSTĀJA SAVU FIZISKO ĶERMENI, NEATKARĪGI NO TĀ, KĀDU APSTĀKĻU DĒĻ TAS NOTIKA. PIE TAM, CILVĒKS DZĪVES LAIKĀ VARĒJA ARĪ NEGATAVOTIES AUGŠUPCELŠANAI UN PAT NEKO PAR TO NEZINĀT. TUR TAD ARĪ IR TĀS GLOBĀLĀS TELPAS-LAIKA KONTINIUUMA IZMAIŅAS, KA MĒS CILVĒKIEM VARAM PIEDĀVĀT (INDIVIDUĀLI PĀREJOŠĀM DVĒSELĒM) AUGŠUPCELŠANU JAU TAD, KAD VIŅI IZGĀJA NO SAVIEM FIZISKAJIEM ĶERMEŅIEM.
Augšupcelšanas ceļā ejošās Dvēseles, jūs viņas aizsargājat no Atturēšanas Spēku ietekmes un kontroles. Tādēļ, ka Portāli, caur kuriem mēs viņas pavadām, nav viņiem pa spēkam. Un, bez tam, mēs sākam aktīvi apgūt kolektīvās augšupcelšanas praksi. Pagaidām tikai pie nelaimes gadījumiem. Bet turpmāk - speciāli sagatavotos pasākumos. Dvēseles, augšupceļošās ar jūsu palīdzību, tūliņ nokļūst īpašās RC nodaļās. Viņām lielākas izredzes palikt uz dzīvi 5-jā dimensijā. Un, ja viņiem būs nepieciešama atgriešanās četrdimensijās, tad viņi atgriezīsies citādi un būs aizsargāti no svešas ietekmes.

Turpinājums nākošreiz.
------------
*Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/kā_klut_augstakajam_es/2015-02-06-1357

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(19) 2015. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12, Internet-veikala elektroniskā adrese: http://world-channeling.com/ Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/12.03.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 12.03.2015.

 

Skatījumu skaits: 833 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: