Galvenie » 2015 » Marts » 13 » Reabilitācijas Centrs: Jaunās ēras pārmaiņas
14:17
Reabilitācijas Centrs: Jaunās ēras pārmaiņas

Reabilitācijas Centrs: Jaunās ēras pārmaiņas
Projekts "Augšupcelšana": "Cilvēces nākotnes pasaule"

OĻEGS DĀLS, 5-ās dimensijas Reabilitācijas Centra vadītājs
caur Marinu Shults, Latvija un Sergeju Kanaševski, Krievija

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.03.2015.

Turpinājums. Iesākums: http://spekavots.ucoz.ru/news/reabilitacijas_centrs_jaunas_eras_parmainas/2015-03-12-1395


ATNĀKOŠO UN AIZEJOŠO DVĒSEĻU SINHRONIZĀCIJAS APGABALI
Draugi! Tagad paziņošu jums īpašu jaunumu. Sāksim runāt par atnākošo un aizejošo Dvēseļu plūsmu ENERĢIJU SINHRONIZĀCIJU. Reabilitācijas Centrā ienākušo Dvēseļu, ar aizejošām iemiesošanā četrdimensijā, savstarpējās enerģētiskās iedarbības jautājumi ir tiešs sinhronizācijas priekšmets. Šo plūsmu sinhronizācijas nepieciešamība tieši izraisījās ar Vienotas Pārejas Telpas iedibināšanu darbībā.
Un tātad, uzmanīgi sekojiet tam, ko jums paziņošu. 5-jā dimensijā pārejošo Dvēseļu enerģētika, neatkarīgi no viņu Pārejas paņēmiena un tā pavadījuma, kas viņām ir (un sevišķi, ja viņām tāda nav), atrodas uz daudz zemāka līmeņa salīdzinot ar tām Dvēselēm, kuras atgriežas uz iemiesošanos ceturtajā dimensijā. Jūs taču saprotiet, ka RC cilvēki ne vienkārši iziet reabilitāciju pēc iemiesošanās (katrs pēc savas individuālas programmas), bet ir arī iespēja atjaunot savus smalkos ķermeņus, izjauktus/нарушенные četrdimensiju dzīves laikā. Un ne tikai. Tiem, kuri paliek dzīvot uz ilgu laiku piektajā dimensijā, "jāuzvelk" arī ķermeņi atbilstoši jaunajai dzīvošanas telpai. Viņiem formējas vismūsdienīgākais Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplekss. Tiem, kuri paliek RC priekš sagatavošanās jaunam iemiesojumam, jāgatavo jaunie ķermeņi savam iemiesojumam atbilstoši programmai, misijai, kuru viņi izvēlas. Jebkurā gadījumā, cilvēki iziet uz kvalitatīvi jaunu energoinformatīvo līmeni. Saņem pilnīgi jaunu enerģētisko apgādi un izārstē tās smalko ķermeņu vainas, ar kurām atnāca, pārgāja mūsu Pasaulē. Šāds darbs notiek ar visiem. Mēs nedrīkstam pieļaut cilvēku aiziešanu četrdimensijās ar traucējumiem viņu Daudzdiensionālo Ķermeņu Kompleksā. Tas laiks aizgājis, kad cilvēki aizgāja ar tādiem traucējumiem, nesot atbildību par noteiktiem karmiskiem cēloņiem. Tagad tā nav. Analogu darbu mēs veicam arī ar tiem, kuri atsakās no ilgstošākas dzīves piektajā dimensijā, kaut arī pilnā mērā palīdzēt viņiem diezgan grūti.
Un tātad, pēc savas enerģētikas un vibrāciju raksturojumiem atnākušo Dvēseļu plūsma ievērojami atšķiras no Dvēseļu plūsmas, ejošas uz iemiesošanos ceturtās dimensijas pasaulē. Kādēļ par to runāju, ja jūs jau zinat, ka VPT visiem pietiek vietas un viens otram netraucē? Visa lieta tā, ka priekš Vienotas Pārejas Telpas optimālas un harmoniskas iziešanas Dvēselēm, ejošām uz iemiesošanos, nepieciešams enerģētiskais līdzsvars/баланс pašā šajā telpā. Pašreizējā laikā RC ATNĀKOŠO Dvēseļu plūsma Vienotā Pārejas Telpā ienes enerģētisko disbalansu/nelīdzsvarotību. Aktuāls ir atmiesojošos un iemiesojošos Dvēseļu enerģētisko plūsmu sinhronizācijas jautājums. Pie tam, jums arī zināms, ka caur VPT iet piektajā dimensijā arī trešās dimensijas Dvēseles. Par to, ka viņas ar sevi atnes zemu vibrāciju traucējumu fonu, es jau runāju. Es jums šo informāciju stāstu tādēļ, lai jūs to savā Dvēseļu pavadīšanas darbā uz piekto dimensiju, ņemtu vērā. Kas tiek piedāvāts? Precīzāk sakot, ko mēs, RC darbinieki, lūdzam jums - Gaismas Darbiniekiem, pavadošiem Dvēseles uz piekto dimensiju?
Jums nepieciešams, no jūsu pasaules aizejošiem cilvēkiem dot enerģijas papildus porciju. Tas nenozīmē, ka jūs viņiem atdodiet savu enerģiju. Šo enerģiju viņiem pilnībā var dot viņu Augstākie "Es" un Atbalsta Grupas pārstāvji. Jūs ar viņiem strādājiet līdzsadarbībā/līdzjaunradē. Jums jāpaprasa viņiem apgādāt savus aizbilstamos ar papildus enerģiju un izlīdzināt viņu enerģētiskos laukus. Vēl vairāk, jums pilnīgi vietā, paprasīt viņu enerģētisko apgādi specializētām komandām, kas strādā pārejas līmenī starp dimensijām - ceturto un piekto. Polipasaule, kā jums zināms, pilnībā noderīga arī priekš šādas funkcijas izpildīšanas. Ja jūs speciāli izteiksiet nodomu un vērsīsieties pie atbilstoeša dienesta, Augstākā "Es", Atbalsta Grupām, tad pie Dvēseļu pavadīšanas caur Polipasauli jūs sajutīsiet, cik ļoti izmainās aizejošā stāvoklis. Jūsu uzdevumus - uzstāties kā kvalitatīvam enerģijas pārvadītājam, par cik jūs ar savu enerģētiku nodrošiniet Polipasaules sakaru ar ceturto-piekto dimensijām. Bez jūsu atbalsta dvēseļu apgādāšana ar enerģiju, bezšaubām, iespējama. Bet ar jūsu dalību šis uzdevums vienkāršojas.
Protams, vienmēr ārpus palīdzības robežām paliek tie, par kuru pavadīšanu no jūsu pasaules neviens nerūpējas. Palīdzību vienmēr sniedz Augstākie "Es" un Atbalsta Grupas no piektās un augstākajām dimensijām. Kad jūs ar mīlestību strādājiet ar aizejošo Dvēseli, viņa, atsaukusies uz jūsu palīdzības aicinājumu, pilnībā pieņems palīdzību arī no sava Augstākā "Es" un Atbalsta Grupām, kaut arī agrāk par viņu neko nezināja. Tādēļ mans lūgums - ņemt vērā mūsu jaunās rekomendācijas. Tanī skaitā, kad pavadiet jums tuvus cilvēkus. Viņi vēl ātrāk spēs saņemt nepieciešamo palīdzību, pateicoties jums. Strādājot pēc jaunās, nedaudz sarežģītākās shēmas, jūs ne vienkārši darat labu lietu priekš katra aizejošā, par cik daudzējādi vienkāršojas viņa reabilitācija RC, bet arī atbalstāt enerģētisko līdzsvaru VPT, ko arī svarīgi ņemt vērā. Bet kopumā, tas atvieglo cilvēcisko Dvēseļu abu plūsmu virzīšanos pa to.
PRINCIPIĀLI JAUNAIS REABILITĀCIJAS CENTRA DARBĀ
Mani dārgie cilvēki! Stāstu par pilnīgi jauno mūsu RC. Tad kas tas? Ne katrs no jums iedziļinās mūsu esības sakrālajos noslēpumos, kaut arī tie atklājas arvien lielākā mērā. Sākas plaša mēroga pārstrādes ar jūsu apziņu tās Pasaules uzbūves, kur jūs pašlaik atrodaties. Ar to domāju visu Zemes Pasauli, bet ne tikai to četrdimensiju telpu, kur jūs tagad attīstaties un gatavojaties Augšupcelšanai.
Mani dārgie! Es jums tagad izkārtošu nelielu ekskursiju pa planētas Globusiem. Tas palīdzēs raksturot būtiskas, principiālas izmaiņas mūsu RC struktūrā un darbībā.
Un tātad, jums jau zināma Zemes Globusu jaunā izvietojumu shēma. Jūs atrodaties savā telpas-laika kontiniuumā planētas četrdimensiju Pasaulē uz Globusa "D". Kā jums zināms, tas ir iekšējais Globuss.

1. ZĪM. PLANETĀRO GLOBUSU MŪSDIENĪGĀ SHĒMA UN GLOBUSU SAISTĪBA AR DIMENSIJĀM
Tas nozīmē, ka Globuss "D" saistīts ar visiem citiem Globusiem. Šis materiāls El Morija sīkāk izskatīts publikācijā "Atgriešanās pie Slepenās Doktrinas" (žurnāls "Mirovoi čenneling: Duhovnije soobščeņija", Nr 1 un 2, 2014. gads)** Jau ziņots, ka mūsu RC savā darbībā iziet uz jauno Globusu plejādes. Visus tos var uzskatīt jaunus, tādēļ, ka tie gan funkcionāli, gan strukturāli atšķiras no iepriekšējās sistēmas Globusiem. Mūsu Visuma divpadsmit dimensijas tagad pārstāvētas Globusa "D" struktūrā. Bet Globuss "H" arī nes Jaunā Visuma 13-ās, 14-ās un 15-ās dimensiju Programmas. Kā gan bez izmaiņām varēja palikt cilvēku Dvēsļu plūsmas, kuras iet uz iemiesošanos vai pēc dzīves aiziet citās pasaulēs kaut kādā savā dimensijā. Jums jau zināms, ka cilvēce eksistē 3-9 dimensijās. Tas nozīmē, ka mums, RC darbiniekiem, nepieciešams sasaistīt dažādas cilvēku dzīvesplūsmas pa visām šīm dimensijām. Un mums jārēķinās ar cilvēces dzīves specifiku katrā dimensijā, viņu pārvietošanos starp dimensijām, īpašām dzīves programmām - individuālām un kolektīvām. Pie tam vēl, ir principiāla Dvēseļu pavadīšanas atšķirība uz RC un, turpmāk, uz jaunu iemiesošanos atkarībā no tā, par kādu dimensiju ir runa. Cilvēcei katrā dimensijā ir savas programmas un savi īpašie eksistēšanas apstākļi. Mūsu Centra uzdevums ir ne vienkārši darbs ar atsevišķas dimensijas cilvēci, bet palīdzība viņai kompleksā. Un to sekmē planetāro Globusu jaunā sistēma.
Bet tagad - mūsu RC struktūras dažas īpatnības. Šis Globuss ne vienkāršs. Tas sasaistīts ar visiem citiem planetārās sistēmas Globusiem, ir savi veidojumi uzreiz visās mūsu Visuma 12 dimensijās. To svarīgi atcerēties. Tādēļ šobrīd, telpas-laika saistītajos, mums ir filiāles. Un mēs pieņemam Dvēseles, kuras piederīgas dažādām Visuma Pasaulēm. Priekš viņām arī vajadzīga atnākšanai uz Zemi, sevišķa reabilitācija. Tādēļ mēs pastāvīgi paplašinām savu klātbūtni uz Zemes Globusiem. Īpaša programma nepieciešama tiem, kuri pāriet Sestās dimensijas Pasaulēs. Pakāpeniski mēs dodam arvien vairāk informācijas par šo dimensiju. Sestā - sevišķa dimensija un sevišķa dzīve tur. Pie tam, jums zināms, ka sestā dimensija cieši saistīta ar devīto. Un, lūk, šī savdabība uzliek mūsu RC papildus pienākumus, tādēļ ka srādāt pārejas zonā starp 6-to un 9-to dimensiju var tikai īpaši sagatavoti speciālisti. Un, ja gadās Dvēseļu pavadīšana starp šīm divām dimensijām, tad to izpilda speciāli RC darbinieki no augstākām dimensijām. Šādās pārejās vadošā loma pienākas Globusiem "F" un "G", kas izmantojas kā "starpposmu stacija" sarežģītā ceļojumā starp sesto un devīto dimensijām. Pie sestās un devītās dimensiju daudzdimensionālās transformācijas sāk aktīvi darboties astotās dimensijas programmas. Tā Globusā "F" nav sestās un devītās dimensiju programmu. Taču tam piemīt speciālas transformējošas astotās dimensijas programmas. Sestās un devītās dimensiju programmas savstarpēji saplūst, noteiktā etapā veido astotās dimensijas programmas. Globusa "F" astotā dimensija ļauj transformēt augstākās, devītās dimensijas enerģijas, daudz zemākās - sestās dimensijas. Bet Globusa "G" astotā dimensija, otrādi, sestās dimensijas enerģijas transformē devītās dimensijas enerģijās. Sīkāk par šo svarīgo daudzdimensionālo transformāciju (6-8-9 un 9-8-6) mēs jums paziņosim savā laikā.
Otra mūsu reorganizācijas īpatnība ir uz Globusa "C" radīt sevišķu caurlaides punktu priekš tiem, kuri tagad pieņem lēmumu aiziet uz citām planētām vai citām Visuma Pasaulēm. Šos cilvēkus, šeit mēs gatavojam jaunai dzīvei. Viņi tiek pavadīti ar godu kā sevišķs priekšpulks, izpildījis speciālu uzdevumu Duālā Eksperimenta laikā. Vai daudz tādu Dvēseļu? Nav maz. Taču nebaidaties draugi (Oļega smaids). Zeme bez vērtīgiem speciālistiem nepaliks. Nāk arī Dvēseļu pretplūsma. Tie, kuri nāk uz Zemi un gatavi ar savu pieredzi, iegūtu uz citām planētām, citās zvaigžņu sistēmās, dalīties ar zemiešiem visu Zemes dzīvības formu izejas momentā uz jaunu evolūcijas spirāles līmeni. Viņu reabilitācija arī notiek uz Globusa "C". Viņas, pateicoties šī Globusa īpatnībām, pēc tam var nokļūt ceturtajā, piektajā vai septītajā dimensijās. Trešajā dimensijā, kā likums, viņi neiet. Bet, ja saskaņā ar viņu programmu, viņiem tur kādu laiku jābūt, tad viņi īsteno šo pāreju, izmantojot citus Globusus. Taču - atkal ar mūsu palīdzību. Tādēļ, ka katrā etapā cilvēkiem nepieciešama adaptācija vai reabilitācija.
Kāda loma mūsu RC augstākajās dimensijās - otrā Garīgā Centra (8-12) dimensijās? Šeit, pagaidām, neko daudz pastāstīt nevaru. Mēs tikai apgūstam šī diapazona iespējas. Līdz šim uz šiem Globusiem, saturošiem šīs dimensijas, strādāja augstāko līmeņu kosmiskie speciālisti. Tagad mēs, zemieši, pakāpeniski atbrīvojam viņus no šī darba virziena, aizvietojot ar saviem speciālistiem, apmācītiem Galaktikas specskolās. Šeit realizējas ne tikdaudz reabilitācijas vai adaptācijas funkcijas, cik kosmiskās pavadīšanas funkcijas Zemes dzīvības plūsmu sasaistīšanai ar citām pasaulēm. Kādēļ, prasīsiet jūs, tas iekļauts RC pienākumos? Bet tādēļ, ka mūsu funkcijas un iespējas paplašinās. Nākotnē mums nāksies cieši strādāt ar lielo Kosmosu. Un uz to mēs gatavojamies.
Īpaši jāsaka par Globusu "H". Šis Globuss, kā neviens cits, skan Jaunā Visuma vibrācijās. Un mēs sākam sava Centra frekvenču diapazona vibrāciju sasaisti ar šo skanējumu. Tādēļ, ka jau drīz uz Zemi sāks nākt arvien vairāk pārstāvju no 16-dimensiju Visuma. Un tie - kāds no jums, atrodošies uz Zemes interesantā komandējumā. Bet jūs, kā likums, par to neatceraties. Arvien vairāk un vairāk, dažādu planetāru darbu cilvēki, izmanto Jaunā Visuma skaņu vibrācijas. Pie tam, vēršu jūsu uzmanību, ka runa nav par pierastām frekvenču diapazona skaņām, bet par pilnīgi citu skanējumu, ko cilvēki uztver ar saviem augošajiem gaismas ķermeņiem. Tagad mēs veicam noskaņošanas darbus. Un gribētāji var iesaistīties līdzjaunradē ar mūsu speciālistiem.
Oļegs Dāls - ar Mīlestību un cerību uz auglīgu sadarbību visos jautājumos.
18.11.2014.g.- 10.01.2015.g.
-----------------
**1/2014: http://spekavots.ucoz.ru/news/el_morija_atgrisanas_pie_slepenas_doktrinas/2014-03-26-1020
**2/2014: http://spekavots.ucoz.ru/news/atgriesanas_pie_slepenas_doktrinas/2014-08-11-1172
-----------------
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(19) 2015. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Inernet-veikala elektroniskā adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/13.03.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 13.03.2015.
Skatījumu skaits: 696 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: