Galvenie » 2016 » Septembris » 10 » SAPŅI KĀ CITA DZĪVE
22:19
SAPŅI KĀ CITA DZĪVE

SAPŅI KĀ CITA DZĪVE
(turpinājums)

KUT HUMI
caur Sergeju Kanaševski
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 4(29) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 02.09.2016.
Iesākums Nr 2(27) 2016., latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/sapni_ka_cita_dzive/2016.09-02-1944

Mani draugi! Turpinām tēmu "Sapņi kā cita dzīve". Mēs noskaidrojām: kamēr fiziskais ķermenis guļ, citi ķermeņi aktīvi. Jūsu sapņi tieši saistīti ar to, kādu ķermeni cilvēks tiem izmanto, kamēr fiziskais ķermenis deaktivizēts. Mēs noteicām, ka eksistē septiņi cilvēka galvenie ķermeņi un, saskaņā ar to, var izdalīt septiņus sapņu veidus. Tālāk, mēs ar jums devām īsu raksturojumu trim veidiem: astrāliem, mentāliem un smalkmateriāliem fiziskiem sapņiem.
ASTRĀLO SAPŅU laikā, cilvēks aktivizē astrālo ķermeni. Šos sapņus var nosaukt kā sapņus priekš astrāliem ceļojumiem. Cilvēks spējīgs īstenot ceļojumu - kā augstākās astrālās pasaulēs, tā arī zemākās astrālās pasaulēs. Attiecīgi, astrālos sapņus var iedalīt zemākos un augstākos astrālos sapņos. Astrālo sapņu laikā cilvēks var īstenot iepazīšanās ceļojumu pa vienu vai vairākām astrālām pasaulēm, vai izpildīt tur speciālas gaismas misijas.
MENTĀLIE SAPŅI - tas process, kad cilvēks sapņa laikā pārvietojas mentālā ķermeņī vienās vai citās mentālās pasaulēs, mentālās telpās un mijiedarbojas ar tām. Bez tam, mentālā sapņa laikā cilvēks var apmeklēt savu individuālo apziņas pasauli, kas izolēta no citām apziņu pasaulēm. Caur šo individuālo pasauli īstenojas cilvēka nākošās dzīves plānošana dotajā iemiesojumā. Mentālo sapņu laikā ar cilvēku bieži kontaktējas viņa Augstākais "Es".
Īpašu uzmanību mēs veltījām SMALKMATERĀLAJAM FIZISKAJAM SAPNIM. Tādas iespējas rada ceturtās un piektās dimensijas smalkmateriālie fiziskie ķermeņi. Cilvēks, sākot savu ceļojumu ceturtās dimensijas smalkmateriālajā fiziskajā ķermenī, pakāpeniski to transformē piecdimensiju smalkmateriālajā fiziskajā ķermenī. Tādā veidā viņš saņem iespējas pārvietoties piektās dimensijās iesākuma pasaulēs, kur fiziskā matērija turpina palikt galvenā, dominējošā. Samalkmateriāle fiziskie sapņi - samērā jauna parādība priekš cilvēkiem. Tie cilvēkiem sāka parādīties astoņpadsmitā gadsimta sākumā. Līdz tam, kā mēs atzīmējām, cilvēkiem nebija piecdimensiju smalkmateriālo fizisko ķermeņu. Tagad ar piecdimensiju smalkmateriāliem ķermeņiem apveltīti aptuveni pieci procenti no kopējā skaita cilvēku, dzīvojošu jūsu pasaulē. Gandrīz visiem Gaismas Darbiniekiem, aktīvi darbojošamies gaismas darbā, ir līdzīgi ķermeņi un, atbilstoši, īsteno procesu, kuru mēs nosaucām SMALKMATERILAIS FIZISKAIS SAPNIS.
Es lūdzu atcerēties, ka sapni mēs saprotam ne tikai kā fiziskā ķermeņa deaktivizāciju, bet arī kā citu ķermeņu dzīvesdarbības aktīvu procesu. Tādēļ pašu vārdu "sapnis" mēs izmantojam tikai tādēļ, ka tas jums pierasts. Miega/sapņa stāvoklī aktivitātes-neaktivitātes procesi cieši caurvijas. Tanī laikā, kad vieni ķermeņi neaktīvi, citi, gluži otrādi, sāk vētrainu dzīvesdarbību. Sapnis apvieno MANVANTARU un PRALAIJU* vienotā daudzpusīgā procesā.
_____
* Dotajā gadījumā MANVANTARA saprotama kā aktīvs cikls, PRALAIJA - kā miers, pasīvs cikls.
--------
Pie tam, sapņa laikā īstenojas daudz ciklu, kad vairākkārt aktivizējas, nonāk manvantaras stāvoklī vieni ķermeņi un deaktivizējas, nonāk pralaijas stāvoklī citi ķermeņi. Viens no svarīgākajiem, centrāliem ķermeņiem priekš sapņu stāvokļa vienmēr bija un paliek psihiskais ķermenis. Mēs ar jums noteicām (определили ?), ka psihiskais ķermenis radīts no psihiskās matērijas, kas nav astrālo vai mentālo matēriju paveids. Psihiskais ķermenis - tas cilvēka sakrālais resurs, viņa dzīvības/dzīves spēka un enerģijas avots, viņa jaunrades avots - kā šinī dimensijā, tā arī citās dimensijās. Vēlreiz vēršu uzmanību: psihiskā matērija ļauj attīstīties cilvēka fantāzijām, viņa sakrālām vēlmēm, sapņiem. Cilvēka psihiskais ķermenis atbild par viņa, kā daudzdimensionālas Gaismas Būtnes jaunrades tieksmēm. Uz psihiskās matērijas balstās cilvēka darbība, kurš formē savu nākotnes dzīvi ne tikai šajā iemiesojumā, bet arī nākošajos iemiesojumos. Psihiskā matērija ļauj cilvēkam izmantot citu pasauļu likumus. Un ar to, saknē atšķiras no mentālās un astrālās matērijas. Psihiskā matērija ļauj cilvēkam izmantot likumus, ar kuriem viņš saskarsies, kad atnāks augstākās pasaulēs.
Tad, kas gan notiek, kad cilvēks aktivizē PSIHISKO ĶERMENI, fiziskā ķermeņa sapņa laikā? Viņš vienmēr pāriet augstākajās pasaulēs un izzina šo pasauļu zinātni un to likumus. Pie tam, tās ne tikai piektās dimensijas pasaules, kur galvenā ir fiziskā matērija. Cilvēka psihiskais ķermenis spējīgs ceļot pa visām trešā Garīgā Centra pasaulēm. Bet tas nozīmē - tas spējīgs apmeklēt ne tikai piektās, bet arī septītās dimensijas pasaules. "Kādēļ runa nav par sesto dimensiju"? - varat jūs jautāt. Jūsu telpas-laika kontinuuma sestā dimensija ir neharmonisks telpas-laiks, kur pagaidām vēl turpina eksistēt Dualitātes Ekesperiments, atdalītība no Dievišķās Sākotnes. Tieši tādēļ, jūsu pasaules cilvēkam, pagaidām, ieeja tur slēgta. Mūsu Zemes planetārā sistēmā ir arī harmoniska sestā telpas-laika dimensija. Taču viņa pagaidām apveltīta ar matērijas raksturojumiem, kas ievērojami atšķiras no jūsu matērijas veida raksturojumiem. Ciešu sadarbu ar sestās diemsnijas harmoniskajām pasaulēm cilvēki saņems tikai nākotnā, kad mūsu telpas-laika matērija pati izcietīs būtiskas izmaiņas.
Un tātad, PSIHISKIE SAPŅI - tas ir process, kad cilvēks aktivizē savu psihisko ķermeni un īsteno ceļojumu augstākajās pasaulēs, kur nav galvenā matērija fiziskā matērija. Tādu pasauļu milzīgs daudzums. Taisnība, mūsdienu cilvēkiem pagaidām ierobežota pasauļu izvēle, kuras viņi apmeklē savos psihiskos ķermeņos. Galvenokārt, tās piektās dimensijas augstākā līmeņa pasaules, kur cilvēkus māca radīt, ar psihiskās matērijas palīdzību, izmantojot savu sakrālo vēlmju un nodomu resursus. Pēc tāda sapņa cilvēki parasti sajūt garīgu, emocionālu pacēlumu, neapzinties, kādēļ tas notiek. Kā likums, nekādas reālas, konkrētas atmiņas no ceļojumiem psihiskā ķermeņī fiziskā sapņa laikā cilvēks nesaņem. Nereti, augstāko pasauļu apmenlējuma laikā psihiskajā ķermenī, cilvēks smalkajā plānā izveido savu nākotni. Taču tā, kā likums, ne dotā iemiesojuma nākotne, bet kārtējā, nākošā iemiesojuma.
Psihiskos sapņus var nosaukt MANVANTARAS SAPŅI, mūsu sapņa aktivitāte. Kad cilvēks vienkārši sapņo, viņa psihiskais ķermenis jau aktivizējas. Taču psihiskā ķermeņa aktivācija sapņa laikā, nes principiāli citu rakturu. Psihiskais ķermenis uz kādu laiku kļūst cilvēkam galvenais. Kā sekas, tas iemanto sevišķas radīšanas iespējas energoinformatīvo matricu, kuras pēc kāda laika izrāda ietekmi uz notikumainību. Šīs matricas spējīgas ietekmēt astrālo, mentālo, fizisko un temporālo matēriju. Rezultātā, cilvēks priekš sava "Es", ar sava psihiskā ķermeņa palīdzību rada telpas-laiku, kas maksimāli atbilst viņa evolucionāriem uzdevumiem. Jo vairāk attīstīts psihiskais ķermenis, jo labāk izveidojas nākošā notikumainība, jo efektīvāk cilvēks garīgi attīstās un rada dažādos esamības plānos. Lūk, kādēļ tik svarīgi mūsu dzīvē sapņi. Sapņi - tie plāni, kuri palīdz realizēt jūsu psihisko ķermeni. Par cik cilvēks savā būtībā ir Dievs-Radītājs, viņa iespējas neierobežotas telpas-laikā. Un tas nozīmē, ka nav tādas parādības - "tukši spņi". Cilvēka sapnis, kas nevar tikt realizēts šajā pasaulē, šinī iemiesojumā, obligāti realizēsies citos apstākļos, citā iemiesojumā. Pie tam, Gaismas Darbiniekiem, radošiem ar savu sapni, vajag atdalīt sapni no egoistiskiem, egocentriskiem plāniem. Sapnis - tas sakrāls nodoms harmonizēt dzīvi uz Mīlestības pamata. Egocentriskie plāni - tās personīgās vēlēšanās, virzītas tikai uz individuālu esības apstākļu uzlabošanu.
Par cik cilvēka Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā (DĶK) eksistē temporālā (pagaidU) matērija, temporālie ķermeņi, tad mēs, attiecīgi, varam runāt arī par TEMPORĀLO SAPNI. Temporālais sapnis - tas process, kad fiziskā ķermeņa miega laikā daudzdimensionāls cilvēks aktivizē vienu no saviem temporāliem ķermeņiem. Cilvēka temporālie ķermeņi nodrošina viņa eksistēšanu laikā. Tie cieši saistīti ar visiem citiem ķermeņiem.Taču visciešāk temporālā matērija saistīta ar fizisko matēriju, veidojot to parādību, ko mēs apzīmējam kā pierastu priekš vairākuma cilvēku "telpas-laiku". Tieši tādēļ temporālā ķermeņa aktivizēšana notiek pēc tam, kad miegs sasniedz savu apogeju, kad fiziskais ķermenis visvairāk deaktivizēts.
Ar temporālā ķermeņa palīdzību cilvēks īsteno ceļojumus pasaulēs, kuras jūs dažkārt nosauciet "paralēlās". Dotajā gadījumā, runājot par "paralēlām pasaulēm", risinu sarunu ne par varbūtības pasaulēm, bet par reālām pasaulēm, kuras attīstās kopā ar jūsu pasauli, ciešā saistībā, burtiski caurvijas ar tās notikumainību. Tieši tādēļ, vārds "paralēlās" ne gluži vietā. Drīzāk, pienākas runāt par Notikumainības Vienotas Matricas pasaulēm. Eksistē Notikumainības Matrica (kā sarežģītu notikumainības bāzes programmu un dzīves organizācijas komplekts), kas viena priekš kaut kāda daudzuma pasauļu. Šīs Matricas ietvaros attīstās daudz viena otrai līdzīgu pasauļu. Tās līdzīgas ar to, ka tām vienas galvenās līnijas, attīstības vektori. Līdz ar to, šīs pasaules savstarpēji atšķiras daudzējādi. Cilvēka temporālais ķermenis, esošs apveltīts ar visiem "paralēlo" pasauļu Notikumainības Matricas parametriem, spēj pāriet dažās no tām. Tādu ceļojumu laikā temporālais ķermenis saņem nepieciešamo informāciju par iespējamu notikumainības attīstību. Tēlaini to var salīdzināt ar izlūku, kurš dodas tālās pasaulēs, lai saprastu, kāds attīstības ceļš labāks, pareizāks. Nereti cilvēka temporālais ķermenis sazinās ar cilvēku temporāliem ķermeņiem, kuri arī ir jūsu "Es". Šie jūsu "Es" ir "paralēlie" aspekti, kuriem ir sakari ar jūsu Augstāko "Es". Šķiet, varētu saņemt nepieciešamo informāciju uzreiz pie Augstākā "Es". Taču nekad neaizmirstat par to, ka jūs dzīvojiet uz brīvās izvēles planētas. Un cilvēks vienmēr īsteno brīvu izvēli, ne tikai kā daudzdimensionāls cilvēks, bet arī kā daudztelpisks, daudzšķautnains. Cilvēka DĶK palīdz saņemt nepieciešamo informāciju, izanalizēt to un pieņemt pamatotu lēmumu. Jo vairāk attīstīti visi cilvēka ķermeņi, jo pilnīgāks viņa Daudzdimensionālais Ķermeņu Komplekss, jo vairāk informācijas cilvēks spējīgs saņemt un spējīgs daudz pareizāku lēmumu pieņemt. Tieši esošs apveltīts ar attīstītu DĶK un nepieciešamo zināšanu komplektu, cilvēks veic evolucionāri pareizu izvēli.
Bez tam, cilvēka temporālie ķermeņi palīdz viņam veikt, tā saucamos, ceļojumus laikā. Kaut gan, pēc būtības, tā ir temporālās matērijas izpētīšana, kurai ir iespēja realizēties dažādos variantos. Par cik mēs sarunu risinām par cilvēka temporālo ķermeņu aktivāciju fiziskā ķermeņa miega laikā, mēs runājam par TEMPORĀLIEM SAPŅIEM, tātad, varam runāt par tiem sapņiem, kuri saucas pravietiski sapņi. Tieši, pateicoties temporālo ķermeņu aktīvai darbībai, cilvēks var saņemt informāciju par nākotnes notikumiem. Temporālie ķermeņi ne reizi vien brīdināja cilvēkus par draudošu bīstamību. Un tas, kurš ieklausījās, no šīm briesmām izvairījās un var izvairīties nākotnē. Vai ir iespējams saņemt informāciju par pagātni ar temporālo ķermeņu palīdzību? Protams, jā. Daudziem Gaismas Darbiniekiem un cilvēkiem, aktīvi nodarbojošamies ar garīgo attīstību, ne reizi vien bija darīšana ar aktivizētiem temporāliem ķermeņiem, kad atcerējās savus iepriekšējos iemiesojumus šinī pasaulē.
Bez tam, temporālie sapņi fiziskā ķermeņa miera laikā, spējīgi palīdzēt formēt jaunu temporālo matēriju. Un jums, Gaismas Darbiniekiem, formējošiem jaunus Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksus, svarīgi par to zināt. Tagad rodošās temporālā matērija, atšķiras no vecās, vispirms ar to, ka lielā mērā atbilst jaunā evolucionārā cikla parametriem. Tā vairāk atvērta savstarpējai mijiedarbībai ar citām matērijām un augstāko pasauļu matērijām. Kā sekas, cilvēku temporālie ķermeņi saņem jaunas iespējas, kādu tiem agrāk nebija. Daļēji, jaunajā evolucionārajā ciklā, speciāli temporālie ķermeņi saņems iespējas, lielā mērā aktivizēties ne fiziskā ķermeņa miega laikā, bet tā nomoda laikā. Tas palielinās clvēka Garīgās intuīcijas iespējas, pareizu lēmumu pieņemšanu, balstītu uz gaišzinību.
UGUNĪGIE SAPŅI - process, kad fiziskā ķermeņa miega laikā aktivizējas CILVĒKA UGUNĪGAIS ĶERMENIS, atbildošs par tā daudzdimensionālo ģenētisko attīstību. Cilvēks, kurš nenodarbojas ar garīgo attīstību, nespēj atcerēties ugunīgo sapni. Viņa ugunīgie ķermeņi attīstīti ļoti vāji. Un pat, kad ugunīgais ķermenis aktivizējas, daudzdimensionālās ģenētikas attīstības procesi tādam cilvēkam attīstās vāji. Cilvēkiem, ejošiem garīgās attīstības ceļu, Gaismas Darbiniekiem, ķermeņi, tagad attīstās daudz aktīvāk. Bez tam, tiek radīti jauni ugunīgie ķermeņi, nepieciešami dzīvei jaunā evolucionārajā ciklā. Ugunīgā ķermeņa aktivācija cilvēka fiziskā ķermeņa miega laikā, daudz biežāk saistīta ar daudzdimensionālās ģenētikas pārveidošanas procesiem. Tēli-simboli, kas cilvēkam pēc pamošanās paliek atmiņā, spējīgi palīdzēt viņam uzzināt par tiem ģenētiskiem procesiem, kuri tagadējā laikā īstenojas viņa Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā.
Bez tam, ugunīgie sapņi - tā vēl arī ceļošana ugunīgās pasaulēs, kur dzīve rit pēc saviem, sevišķiem likumiem. Tādus ceļojumus, pēc pamošanās, var atcerēties, kā virkni notikumu, kuri loģiski nav saistīti viens ar otru. Tomēr, ārējā , haotiskā skatu un notikumu komplektā ir sava iekšējā loģika; pie vēlēšanās, haotiskajā sapņa notikumainībā var notvert smalku valdziņu, kas ir galvenais pamats priekš notikušā saprašanas. Caur ugunīgo pasauļu apmenklējumu, bieži attīstās cilvēka augstākā apziņa, tiek nodotas programmas priekš viņa formēšanas kā Kolektīvās Gaismas Būtnes. Apmeklējot dažas ugunīgās telpas, cilvēks spējīgs aktīvi apmainīties ar energoinformāciju ar savu garīgo dzimtu. Saskarsme ar savu fizisko, zemes dzimtu, cilvēkam notiek smalkajā plānā ar astrālo un mentālo sapņu palīdzību.
ĒTERISKOS SAPŅUS "redz" tālu ne visi cilvēki, kaut ēteriskie ķermeņi, protams, ir visiem. Lieta tā, ka absolūti lielākajam cilvēku daudzumam, ēteriskie ķermeņi aktivizējas tikai pārejas laikā no šīs pasaules augstākajās pasaulēs (tā saucamās, nāves laikā). Taču ir arī tādi cilvēki, priekš kuriem ēteriskie sapņi, kā rezultāts ēteriskā ķermeņa aktivizēšanai, parādība ne reta. Ēteriskais ķemenis pārejas laikā no vienas pasaules citā pasaulē izpilda īpašu savākšanas funkciju, koncentrējot ēteriskajā matērijā citus matērijas veidus. Fiziskā ķermeņa miega laikā nekas tāds nenotiek. Ēteriskais ķermenis dzīvo tikai pēc ēteriskās matērijas likumiem. Bet šie likumi cilvēkam ļauj, aktivizējušam miega laikā savu ēterisko ķermeni, īstenot kontroles procesu par kopējo visa Daudzdimensionālā Ķermeņa Kompleksa attīstību. Ēteriskos sapņus cilvēks redz visbiežāk tad, kad viņš noslēdz vienu garīgi-materiālās attīstības etapu un pāriet pie nākošā etapa. Ja cilvēks intensīvi realizē garīgās izaugsmes procesu, viņa ēteriskais ķermenis miega laikā obligāti aktivizējas. Spilgts ēterisko sapņu piemērs ir sapņi, kad cilvēks izpilda lidojumu bez kaut kādiem lidaparātiem. Tas ir, levitē. Lidojumu sapnī, ēterisko sapņu laikā, sajūt kā lidojumu fiziskā ķermenī. Īstenībā, pārvietošanās izpildās ēteriskā ķermenī, ko sapņa laikā cilvēks uztver kā viņa fizisko ķermeni. Ēters ir pamats priekš visa esošā mijiedarbības trešajā Garīgajā Centrā (dzīvība/dzīve septītajā līdz pirmajai dimensijās). Tādēļ cilvēks, aktivizējot ēterisko ķermeni, izpauž saistību ar citām dzīvības formām. Ēteris ļauj pastiptināt šo saistību. Tādēļ, nereti, ēterisko sapņu laikā jūs saņemat sazināšanās iespējas ar tādām dzīvības formām, kādas jums pat grūti iedomāties. Jūsu pasaulē plašu izplatību guva fantastikas darbs Solāris*, kur uzmanības centrā nonāk kāda mīklaina planēta-okeāns, kuru apmeklē nākotnes cilvēki.
-----
SOLĀRIS - Staņislava Lema fantastikas romāns, izdots 1961. gadā. Ieguvis plašu popularitāti, tulkots daudzās valodās. Daudzkārt ekranizēts un inscenēts daudzās valstīs.
------
Tā planēta ir citas esamības forma, kuru nespēj sasniegt cilvēki fantastikas darbā. Taču tādu dzīves formu, kā arī daudzas citas, spējīgi saprast cilvēki savu ēterisko sapņu laikā. Uz brīdi kļūstot ĒTERISKI, cilvēki ne tikai paplašina savu apziņu bet arī aktivizē savu daudzdimensionālo, daudztelpisko ēteriskumu, kas ir formas un paņēmieni mijiedarbībai ar citām esamības formām. Tādēļ daudzdimensionālam, ēteriskam cilvēkam tā pati planēta-okeāns tūliņ tika pieņemta kā vienota Kolektīva Gaismas Būtne, kurā galvenā ir psihiskā matērija. Šī Būtne atspoguļo izkropļojumus to dzīvības formu psihiskajā matērijā ar kurām satiekas esamības plašumos. Īstenībā, uz tādu planētu ir neiespējami aizlidot kosmiskā kuģī. Ar to var saskarties, aktivizējot savu ēterisko ķermeni un līdzjaunradei piesaistot psihisko ķermeni. Tieši tas arī reiz notika ar autoru, kurš, atceroties savu ēterisko ceļojumu, radīja unikālu romānu, piesaistošu daudzu lasītāju uzmanību.
Runājot par sapņiem kā jaunrades energoinformācijas avotiem, nākas teikt, ka praktiski katrs sapņu veids spējīgs kļūt par pamatu vienam vai citam mākslas darbam. Jebkurš matērijas veids atnes cilvēkam-radītājam informāciju un enerģiju priekš viņa jaunrades. Taču, protams, sevišķu lomu mākslinieku jaunrades procesā, literātu, mūziķu, spēlē psihiskie, ugunīgie un ēteriskie sapņi. Tieši tie visbiežāk dāvā radošiem cilvēkiem energoinformatīvo pamatu priekš jaunu talantīgu darbu radīšanas.
Kā jau es atzīmēju, jums, mūsdienīgiem Gaismas Darbiniekiem, svarīgi saprast, tieši ar kādu sapni (vai sapņiem) jums ir darīšana, analizējot saņemto informāciju. Vispirms jums derīgi iemācīties atšifrēt mentālos sapņus, kad jūsu individuālais "Es" sazinās ar Augstāko "Es" un no viņa saņem nepieciešamo informāciju. Jūsu uzdevums - saņemt praktiskas iemaņas, prasmes sapņu atšifrēšanai. Tieši ar to mēs nodarbosimies mūsu nākošajā tikšanās reizē Žurnāla "MIROVOI ČENNELING" lappusēs. Mēs ar jums mācīsimies atšifrēt sapņu informāciju konkrētos piemēros.
Uz tikšanos!

JŪSU KUT HUMI.
28.06.2016. g.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 4(29) 2016, El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
=====
Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /10.09.2016., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 10.09.2016.

Skatījumu skaits: 626 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: