Galvenie » 2016 » Septembris » 21 » Saruna ar manu Augstāko "Es"
10:58
Saruna ar manu Augstāko "Es"

Saruna ar manu Augstāko "Es"


Deniss Privezencevs
19.09.16.g.
Avots: https://www.magnitiduha.info/archives/11672 , pievienots:19.09.2016., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.09.2016.

Sveicināta Brīnišķīgā Dieviete, sveicināts Lieliskais Eņģeli, sveicināts Dievišķais Gars, ceļojošais pa Zemi cilvēciskā ķermenī priekš Gaismas, Mīlestības un Dieva Prieka iestāšanās uz viņas!

Es zinu tevi tūkstošus gadu, es mīlu tevi bezgalīgi, es laimīgs, ka tu atkal lēmi iemiesoties uz Zemes šajā unikālajā ēru un laikmetu nomaiņas laikā, es pateicos tev lab-darīgi (kr.val.: благо-дарю) par to, ka tu šeit un tagad radi jaunu Zemi un jaunu cilvēci!

Es zinu, ka tev nav viegli. Es redzu, ka ne vienkārši sakārtojas tava Augšupcelšana, es dzirdu katru tavu vārdu un tavas unikālās Dvēseles dziesmu! Vecā sistēma pretojas tavai Gaismai, viņa baidās tavas Beznosacījumu Brīvības, viņa traucē atklāties tavai mīlošai Sirdij, viņa liek tev cīnīties, izdzīvot un ciest, viņa aizmiglo tavu Apziņu, viņa notraipa tavu Patieso Svētumu un tīrību. Bet es pārliecināts, ka tu noteikti tiksi galā ar visiem īslaicīgiem traipiem un ierobežojumiem. Es zinu, ka tu viegli atbrīvosies no visām likstām un ķibelēm. Es jūtu kā tu pamosties. Es sajūtu kā tavā Sirdī uzplaukst Mīlestība! Po Ra - laiks RA Gaisma (kr.val.: По Ра - время РА Свет!)! Laiks Mīlēt, laiks Mirdzēt, laiks RA [Gaismu] dot, laiks radīt jaunu realitāti priekš Zemes un priekš visas cilvēces, un tieši priekš tā tu šeit iemiesojies! Bezgalība un Mūžība "šeit un tagad", mosties - Dievīgais Cilvēk, un Esi Laimīgs!

Esi Priekā, Mīlestībā un Harmonijā! Esi Gaisma un Līdzsvars! Esi Vesels un esi izdziedinātājs! Esi maigums un esi pārpilnība! Esi Starojums un esi Neizsmeļamais! Esi Avots Bezgalīgai Laimei priekš visām Būtnēm! Esi tas, Kas Tu Esi! Laiks pienāca!

Mīlu Tevi - Mīļais Brīnišķīgais Burvīgais Mans Draugs, un labu ceļavēju tavās burās vienmēr!

Deniss Privezencevs, LK Marija-Orion Glabātājs.

Avotshttp://www.magnitiduha.info/archives/11672 , pievienots:19.09.2016.
Spēkavotā vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.09.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem
latviski: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/ 22.09.2016.
angliski:https://www.facebook.com/MyRayLight/ 22.09.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /21.09.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.09.2016.

 

Conversation with my Highest "I"

Deniss Privezencev
19.09.16.g.

Original: https://www.magnitiduha.info/archives/11672 ,

Welcome the Beautiful Goddess, welcome Excellent Angel, welcome the Divine Spirit, traveling through the Earth in the human body for Light, Love and the God's Gladness joining on her!

I know you thousands of years, I love you infinitely, I am happy, that you again decide incarnated on the Earth in this uncial era and age changeover time, thank you beneficently, that you here and now making new Earth and new humanity.

I know, It's not easy for you, I seeing, that not easily arrange your Rising Up, I hearing every your word and your uncial Soul song! Old system resist to your Light, she afraid from your Unconditional Freedom, she disturbs to ooze out to your loving Heart, she makes you to fight, to survive and to suffer, she blears your Consciousness, she speckles your True Holiness and cleanliness. But I am sure, that you definitely will handle all temporarily strains and restrictions. I know, that you easily will freed from all adversity and troubles. I am feeling how you are getting up. I feeling how in your Heart blossom out Love! Po Ra- time Ra- Light! Time to Love, time to Shine, time Ra [Light] to give, time to create new reality for the Earth and for all humanity, and exactly for that you incarnated here! Infinity and Eternity "here and now" wake up- Divine Human and Be Happy!

Be in Gladness, Happiness and harmony. Be Light and Balance! Be Healthy and be physician! Be tenderness and be abundance! Be Radiation and be Inexhaustible! Be Source of Endless happiness for all Beings! Be that who You Are! Time came!

Love you- my loved one, wonderful, charming Friend and always good tail- wind into your sails!

 

Deniss Privezencev, LK Maria-Orion Keeper.

Avotshttp://www.magnitiduha.info/archives/11672 , pievienots:19.09.2016.
Spēkavotā vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.09.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem
latviski: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/ 22.09.2016.
angliski:https://www.facebook.com/MyRayLight/ 22.09.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /21.09.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.09.2016.

Skatījumu skaits: 600 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: