Galvenie » 2016 » Novembris » 2 » Saules Mantras priekš Saules Eņģeļiem
23:36
Saules Mantras priekš Saules Eņģeļiem

Saules Mantras priekš Saules Eņģeļiem

Visuma Saules Gars un Meistars Kiraels
caur Svetlanu Dračovu
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobšeņija" Nr 2(27) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 27.09.2016.
(Uz semināra "Savienošanās ar Garīgo Dzimtu" 2015. g. 20.- 21. novembris pamata
un Grupas nodarbība fotonu enerģijas izpētē 2015. gada 8. decembrī).

Svetlana Dračova:
Dārgie Žurnāla lasītāji! Saules mantras, saistošas mūs ar Lielo Centrālo Sauli, atkal atgriežas pie mums, ienāk mūsu dzīvē. Priekš mantru aktivizēšanas bija organizēts spēciāls garīgs darbs, kuru vadīja Gaismas Darbinieki Maskavā mēneša garumā. Jāatzīmē, ka cilvēka ieiešana Lielās Centrālās Saules Gaismā, tas ne viendienīgs notikums, bet process linearā laika plūdumā. Tanī jāiedziļinās, bet tālāk, pakāpeniski iekārtojoties tā loģikā, jāizvērš visā savā Daudzdimensionālajā Ķermeņu Kompleksā. Aicinu jūs veikt gaismas darbu Saules mantru atgriezšanai divos etapos ar starplaikiem, kurus nosaka katrs pats saskaņā ar iekšējām zināšanām-sajūtām.
PIRMAIS ETAPS - iepazīšanās ar Saules mantrām. Tam veltīts materiāls, Visuma Saules Gara nodots.
OTRS ETAPS - darbs ar Daudzdimensionālo Ķremņu Kompleksu, to vada Gaismas Grupas kurators Meistars Kiraels.

VISUMA SAULES GARS:
Gaisma - pamats visam esošam.
Mīlestība - tas pamatu pamats.
Mīlestība un Gaisma draudzējas, izšķir pasaules un visumus un vienlaicīgi tos apvieno.
Gaismas Vilnis... Gara Vilnis... Mīlestības Vilnis plūst no sirds uz sirdi... No sirds uz sirdi izveidots tilts, Dieva nodomu, mīlestības darbību, gaismas izgaismots...
Sajūtiet savu "Es" gaismu. Viņš tiecas... viņš kustas... Paplašinas... izbīda robežas un horizontus... Sajūtiet, ieraugiet, stādaties priekšā gaismas staru kušķīti tālumā. Gaisma plūst jums pretim. Tās straume plūst no Saules. Iespējams, jūs ieraudzīsiet saules staru plūsmu, taču tā - tieši virzīta plūsma. Plūsma, steidzas jums pretim. Gaisma maiga, tā neapžilbina acis, neapdedzna. Jūs uz viņu skataties, un jūsos sāk atvērties atpazīšanas process...
Vēlreiz. Ieraugiet, stādaties priekšā...
Dodiet nodomu tikties ar gaismas staru plūsmu, tekošu no Lielās Centrālās Saules - mūsu dvēseļu saules, mūsu Garīgās Dzimtenes.
Sveicinu jūs, mani saulainie! Sveicinu jūs, atdzimstošus Saules gaismā, ejošus pretim savam Garam.
Es, Saules Gars, sveicinu jūs! Es, Visuma, Saules Gars, sveicinu Jūs, Lielās Centrālās Saules Eņģeļus! Jūs atkal atgriežaties, jūs sapulcējaties atkal Garā, Gaismā un Mīlestībā un es sūtu jums savu aicinājumu - Lielās Centrālās Saules staru plūsmā. Pieņemiet viņus ar savām sirdīm, pieņemiet viņus ar savām šūnām, visām jūsu dvēseles fibrām {фибрами ?}. Plūsma iet jaudīga, spēcīga. Tā sasniedz katru atvērto sirdi, kura gatava tikties ar šo Dāvanu, pieņemt to...
Ne katra cilvēciskā sirds spējīga iemitināt savās garīgās sirds glabātavās šo velti. Pagaidām daudzi jūsu pasaules iedzīvotāji nav gatavi pieņemt šo velti. Jūs, šīs rindas lasošie, gatavi pieņemt. Jūs spējat iemitināt savā "Es", savā daudzdimensionāli-sakrālā sirdī, jūsu dzimtenes - Lielās Centrālās Saules garīgo velti.
Plūsma pastiprinās... Taču pie tā, pastiprinās šīs plūsmas maigums. Piesātinaties, piesātinaties ar Lielās Centrālās Saules stariem! Ļaujiet savām šūnām sākt valša dejas tūri... Valša atmiņas, valša savienošanos, virpuļvalša, dejas valša, pārdomu valša...
Plūsma pastiprinās, taču šī pastiprināšanās kļūst visai patīkama. Jūs atcerējāties, jūs uzzinājāt, jūs satikāties ar šo plūsmu. Un tagad mēs ar jums vadīsim savienošanās ceremoniju ar Gaismu, ar Lielās Centrālās Saules Gaismu. Jūs viņu zinat. Šī ceremonija visai lakoniska. Tā tagad iepeldēs jūsu sirdīs, jūsu šūnās, jūsu daudzdimensionālajā Genomā. Tā sastāv no četriem vēstījumiem, četrām mantrām.
Pirmais vēstījums:
ES REDZU GAISMU.
Izrunājiet skaļi:
"Es redzu gaismu".
Izrunājiet vēstījumu skaļi trīs reizes:
"ES REDZU GAISMU. ES REDZU GAISMU. ES REDZU GAISMU".
Ieraugiet šo gaismu. Vērojiet šo gaismu un domās atkārtojiet vēlreiz: "Es redzu gaismu. Es redzu gaismu. Es redzu gaismu.". Atgūstiet redzi! Lai no jūsu acīm no garīgām acīm, nokrīt plīvurs un jūs ieraudzīsiet visu gaismas skaistumu, kas jūsos - Lielās Centrālās Saules Eņģeļos ir klātesoša. Tās gaismas, kas visu laiku bija neredzama, visu jūsu iemiesojumu laiku šinī pasalē jūs atbalstīja, savienoja ar jūsu Garīgo Dzimteni. Kļūstiet redzīgi, redziet, nostipriniet šo saikni. Un vēlreiz skaļi trīsreizes ar jūtām izrunājiet: "Es redzu gaismu. Es redzu gaismu. Es redzu gaismu".
Jūs ieraudzījāt gaismu, bet tagad mēs pārejam pie nākošās mantras pie nākošā apstiprinājuma - nodoma, pie nākošā vēstījuma:
ES EJU GAISMĀ.
Sajūtiet to. Jūs gaismas plūsmā, jūs kustaties, griežaties, dejojiet, valša virpulī - gaismas-dejas valsī. Izjūtiet, kā jūs gaismā ejat. Atkārtosim šo vēstījumu trīs reizes, ar pārliecību.
"Es eju gaismā. Es eju gaismā. Es eju gaismā".
Vēlreiz nostiprinaties savā nodomā augšupejai uz gaismu un gaismā. Sāciet kustību, dejas kustības virpuli. Ar visām šūnām izjūtiet šo un sakat domās: "Es eju gaismā". Un mēs atkal atkārtosim pirmo un otro mantru trīs reizes:
"Es redzu gaismu. Es eju gaismā.
Es redzu gaismu. Es eju gaismā.
Es redzu gaismu. Es eju gaismā".
Bet tagad mēs sajūtam abas mantras, atverošās mūsu sakrālā telpā ar savām sakrālām zināšanām. Mēs sākam redzēt, apskaidroties, mēs kustamies, mēs dejojam, mēs pārvietojamies. Taču mēs zinām, ka ne vienkārši redzam un kustamies ar gaismu. Mēs... turam gaismu, mēs paši esam gaisma, mēs esam gaismas pamats.
Un, tātad, mūsu trešā mantra
"ES TURU GAISMU. ES TURU GAISMU. ES TURU GAISMU".
Un sajūtiet sava "Es" iekšienē, kā gaisma piepilda jūs, kā jūs atveraties un kļūstat šīs gaismas, šīs plūsmas pamats. Domās izdziediet šo mantru savā sirds telpā: "Es turu gaismu".
Un izšķīstat notiekošā gaismā, krāsā, skaņā - tanī mistērijā, kas atraisās katra Sirds telpā. Un tātad, jūs gatavi vēlreiz atkārtot pēdējo mantru trīs reizes, taču tikai izjūtiet viņu, izrunājiet ne vienkārši ar apstiprinājumu, bet ar jūtām, ar zināšanām jūsu sirdī, ka jūs pēc savas dievišķās izcelšanās tiesībām, zinat, protat un to jau darat. Jūs atvērāties gaismā! Ne atveraties, bet atvērāties { kr.val.: не раскрываетесь, а раскрылись}. Un jūs - šīs gaismas pamats. Jūs turat gaismu. Jūs precīzi turat savu gaismas līniju. Un tātad, izrunājam skaļi "Es turu gaismu" trīs reizes ar jūtām:
"Es turu gaismu.
Es turu gaismu.
Es turu gaismu."
Brīnišķīgi... Tagad, paliekot savas sirds klusumā izdziediet visas trīs mantras trīs reizes: "Es redzu gaismu. Es eju gaismā. Es turu gaismu". Atļaujiet atjaunošanās, paplašināšanās, uzzināšanas, pieņemšanas, saplūšanas, savienošanās procesam ar savu Dievišķību atvērties jūsos, atvērties jūsu Sirds telpā pilnā mērā. Un jūs sajūtiet siržu vienošanos, vienošanos ar Dieva-Radītāja gaismu, vienošanos ar Lielo Centrālo Sauli.
Pārejam pie mūsu savienošanās ar gaismu un gaismā ceremonijas, mūsu mistērijas etapa pēdājās, noslēguma fāzes. Jūs gatavi izteikt ceturto mantru. Sakiet katrs savam "Es": "Es gatvs/Es gatava izteikt gaismas mantru". Tā vienkārša: "Es esmu gaisma". Izjūtiet viņu tagad, vienkārši sajūtiet un, kad būsiet gatavi, jūs izrunāsiet un parādīsiet pasaulei jūsu gaismu. Jūs gatavi parādīt pasaulei savu gaismu?
"Es esmu gaisma. Es esmu gaisma. Es esmu gaisma".
Bet tagad izrunājiet visas četras mantras vienu aiz otras:
"Es redzu gaismu. Es eju gaismā. Es turu gaismu. Es esmu gaisma".
Un tagad sākas noslēpums - jūsu atvēršanas gaismā mistērija. Iedziļinaties katrs savā Sirds telpā. Tagad pie jums sāks pienākt svarīgi gaismas kodi. Tas - jūsu garīgās dzimtas gaismas zīmogs un jūsu gaismas vīza. Nepūlaties uztvert ar parastiem jūtu orgāniem. Uztverat ar jūsu garastāvokli - iekšķīgu garastāvokli: harmoniju, prieku, gaismu, paplašinājumu, piepildījumu... Ja pie tā jūs varat identificēt, kā izskatās zīmogi un paraksti jūsu pasaulē, tad tas labi. Taču tas it nemaz nav obligāti... Jums svarīgi šīs sakrālās zināšanas saņemt ar savu Sirds telpu. Tas arī ir mūsu ar jums gaismas darba mērķis.
Saņemam...
Svetlana Dračova:
Tālāk vārdu dodam Meistaram Kiraelam otrā etapa vadīšanai - darbs ar mūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksu (DĶK) priekš Saules ass izveidošana DĶK.
MEISTARS KIRAELS:
Dārgie draugi! Jūs tikko īstenojāt tiešām unikālu noslēpumu - savienošanās ar Saules - Lielās Centrālās Saules gaismu mistēriju. Bet tagad es jums atklāšu šīs Saules gaismas noslēpumu. Tā - ne vienkārši gaisma, tā - kosmiskā uguns, vesela uguņu sadraudzība. Un šajā daudzveidīgajā paletē, sakārtotā no veselas virknes kosmisko uguņu, ietilpst SAULES ATDZIMŠANAS UGUNS. Lūk, viņai tad arī mēs veltīsim savu uzmanību.
Jums, planētas Zeme iedzīvotājiem, svarīgi izveidot harmoniskas savstarpējās attiecības ar visiem enerģiju veidiem, ar visiem Kosmisko Uguņu veidiem, kuri nāk uz Zemi. Sadraudzēties ar viņiem, sadzīvoties/saprasties ar viņiem un sākt ar viņiem mijiedarboties. Priekš tā mēs ar jums dosimies ceļojumā uz Saules Atdzimšanas Uguns dzimteni. Ceļojums ne tik tāls, ne tik ilgs, cik svarīgs un nepieciešams.
Tagad mēs atkal noskaņojamies uz kosmisko uguni - Saules Atdzimšanas Uguni. Jūs varat Uguns simbolu iemitināt savā Sirds telpā (skat. zīm. Nr 1).

Zīm. 1. Saules Atdzimšanas Uguns simbols.
Šī uguns jums pazīstama, pazīstama ļoti labi, jo tā jūsu dzimtā uguns. Jūs ar to dzīvojāt, strādājāt, saradojāties būdami uz Lielās Censtrālās Saules. Lielās Centrālās Saules Eņģeļi brīnišķīgā veidā pazīstami ar saules uguni - Saules Atdzimšanas Uguni. Visas Saules, vienā vai citā mērā, pazīstamas ar šo uguni. Bet priekš jums šī, patiesi, dzimtā uguns.
Šodien mēs ar jums sāksim atcerēšanos. Atmiņu seanss, atcerēšanās sesiju mijiedarbībai ar šo uguni. Kad jūs izrunājāt sakrālās mantras: "Es redzu Gaismu. Es eju Gaismā. Es turu Gaismu. Es Esmu Gaisma", viņas palīdzēja izveidot ciešus, noturīgus savstarpējos sakarus ar Saules Atdzimšanas Uguni. Visuma Saules Gars akcentēja uz to jūsu uzmanību tā, lai tieši ar šo uguni notiktu spēcīga līdznoskaņošanās. Pirmajā jūsu mijiedarbības etapā ar Lielās Centrālās Saules gaismu bija nepieciešams izveidot jūs kā Gaismas Būtnes, gaismasnesēju būtnes. Bet tagad mums ar jums svarīgi iet tālāk. Jums stāv priekšā uzdevums noskaņot jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksu uz Lielās Centrālās Saules gaismu, iebūvēt Saules asi [kr.val.ось] Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā.
Priekš tā mēs atkal atkārtosim Saules mantras - tas jūsu tīrais, svētais Nodoms. Tas sastāv no četrām frāzēm - es izrunāšu vienu frāzi, bet jūs, klusējot, savā Sirds telpā (ST) izdziediet šo mantru. Jā, jā - tieši izdziediet. Ne vienkārši izrunājiet, bet izdziediet. Un izdziediet trīs reizes. Priekš tā jūs aktivizējat savu ST, dodiet nodomu uz paplašināšanu, jūsu ST aktivizēšanu. Vēlreiz: Ieelpa un izelpa, ieelpa un izelpa, ieelpa un izelpa.
Un tātad, jūsu Sirds Telpa sāk elpot, sāk aizskriet-atskriet... Tā atdzīvojas. Mūsu gaismas darbs sākas... Jūs ieejat jūsu Sirds Sakrālajā Telpā. Vērojiet kā jūs ieejat it kā kādā zālē, telpā... Tā visai plaša. Sajūtās jūs virzaties uz šīs zāles, telpas centru. Jūs neredzat zāles, telpas precīzas robežas. Taču pie tā visa jums ir fokusa sajūta, tās vietas fokusa sajūta, kurā jums jāatrodas. Iespējams, tā šīs telpas centrā: ne virspusē, bet blīvumā. Jūs it kā teiktu - gaisā. Galvenais - sajust šo telpu, šo fokusa punktu.
Kā sajust? Sajust var, savienojot savu ST ar šo fokusa punktu. Jūsu ST jums tūliņ pateiks - vai ieņēmāt jūs nepieciešamo fokusa punktu. Ja tādas sajūtas nav, tad pārvietojieties šīs zāles, šīs vietas resnuma [толще] telpā. Telpa atvērta - atvērta kontaktam, dialogam, tādēļ jums viegli mijiedarboties. Nav sajūtu noklusēšanai/līdz galam nepateikšanai, noslēgtībai... Otrādi, jūs sajūtiet draudzīgu dalību, atbalstu, ieteikumu, it kā tas drauga plecs, vai roka blakus. Jūs pat skaļi neizsakat savas domas vai vēlēšānās, nodomus, kā telpa uz tām tūliņ reaģē. Tā palīdz jums vislabākajā veidā tur iekārtoties, var teikt: pieskaņojas jums kā novērotājs.
Telpa sāk atdzīvoties, pareizāk sakot, sāk izkārtoties jūsu un telpas mijiedarbības pavedieni un jūs jūtat telpas atbalsi/atsaucību, sākat ieiet notikumainībā, šīs telpas loģikā. Jūs vedat un jūs vedams... Telpa gatava vest un gatava pieskaņoties. Tā ļoti interesanta mijiedarbības simbioze, kad nav redzama līdera, Notiek saplūšana, apmaiņa, sinegrija, partnerība. Taču partnerība ne pasīva, bet partnerība līdzjūtīga, aktīva partnerība, kad jūs vienlaicīgi, gan atdodat, gan saņemat... Šeit nav lineārās pasaules likumu, lineārās esamības, kad viss reiz un uz visiem laikiem precīzi noteikts, kad izveidotas, sadalītas lomas un tās vairāk nemainās. Šeit nav precīzi noteiktu lomu, kā teātrī. Katrs no jums savas lomas var mainīt, savus uzdevumus mijiedarbības procesā. Notiek process jūsu sakopošanai daudzdimensionālā klātesamībā, kad jūs mācaties mijiedarboties, kontaktēties daudzdimensionalitātē, sākot ar to, kad jūs mācaties mijiedarbties ar savu personīgo "Es". Jūs mācaties mijiedarboties ar jūs aptverošo pasauli. Tā priecīgi un labvēlīgi gaida, kad jūs sāksiet, teiksim, valša tūri - sāksiet dejot, sāksiet kustēties, sāksiet izpausties šajā telpā. Jā, jā, tieši izpausties šajā telpā. Citu precīzāku vārdu izvēlēties sarežģīti. Jūs sākat rasties, radīt savu "Es", izpaust, sazemēt, izgaismot, izplaucēt. Piedāvāt izpausmei, sazemēšanai, atklāšanai... Frāzu pietiekami daudz, taču tās visas mērķētas uz to, lai dotu jums vektoru, jūsu kustības, attīstības atklājumu izpratnes vektoru šajā telpā - daudzdimensionālās telpas notikumainībā, visoptimālākās harmonijas notikumainībā, kādu jums nepieiešms iekārtot tagad sava "Es" iekšienē, savas daudzdimensionālās telpas iekšienē.
Jūs elpojiet... Atkal ieelpojiet zelta prāna-enerģiju, izlaidiet caut temečku {темечко ?}, caur čiekurveida dziedzeri {шишковидную железу ?}. viločkovuju dziedzeri {вилочковую железу ?} un izelpojiet Sirds telpā. Ieelpa-izelpa, ieelpa-izelpa, ieelpa-izelpa... Jūsu ST paplašinās un pievienojas visu šīs mistērijas dalībnieku Vienotai Sirds Telpai. Notiek viņas saplūšana, savienošanās ar visu dalībnieku ST. Jūs strādājiet uz ļoti augsta konsonansa līmeņa, saskaņai, savienošanai mijiedarbībai ar visu esošo. Cilvēki izkārto visoptimālāko mijiedarbību priekš pieredzes iziešanas - pieredzes, ieņemt savā "Es" saules raksturojumus, saules īpašības, saules enerģijas. Saules Atdzišanas Uguns klauvējas/pukst jūsu sirdīs. Viņa jau tur, jums vajag tikai pavērt durtiņas. Bet priekš tā mēs ar jūms atkal fokusēsimies uz sakrālām frāzēm, Saules mantrām, kuras mēs tagad sāksim izdziedāt gaismā, izdziedāt katrs savā ST. Un es jūs uzacinu sākt atkal vienošanos gaismā arī ar Lielās Centrālās Saules gaismu. Obligāti atzīmējiet tās izmaiņas, kādas notiek jūsos pie Saules mantru izrunāšanas.
Stādaties priekšā, iedomājaties, domās uzzīmējiet gaismas plūsmu, gaismas staru plūsmu, kas nolaižas no augšas, no Kosmosa visu gaismas mistērijas dalībnieku Vienotās Sirds Telpas centrā. Jūs varat redzēt gaismas pušķīti, atsevišķus starus, iespējams, tas izskatās kā duša, kas līst no debesīm uz Zemes. Gaisma birst, līst, iztek.... Tā izkārtojas. Jums var būt dažādas asociācijas. Bet īstenībā jūs redzat gaismu, gaismas pušķus, gaismas starus... Skatoties uz šiem gaismas stariem, uz šo gaismas plūsmu, mēs ar jums pārejam pie savienošanās Ceremonijas ar gaismu un gaismā.

Turpinājums nākošreiz...

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(27) 2016. El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296.
=====
Latviskojumu viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma, ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.11.2016., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 02.11.2016.

Skatījumu skaits: 634 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: