Galvenie » 2015 » Aprīlis » 19 » Saules Vienotība
18:26
Saules Vienotība

Saules Vienotība

Natālija Koteļņikova, Krievija
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.04.2015.

Daudzi ezotēriski Kanāli tagad ziņo, ka uz Zemi atnāca jaunas enerģijas. Taču pagaidām neviens nepateica, kas notiek un ar ko tas saistīts. Mēs redzējām, ka planētas vibrācijas pa diapazonu kļuvušas plašākas. Tā ļauj dažādām apziņām - gan augstām, gan zemām - eksistēt uz vienas planētas. Mēs nevaram apstiprināt, ka apziņu diapazons paplašinājās uz visām pusēm. Nē, pagaidām tikai pacēlās augšup un atnesa uz Zemi daudz jaunu bērnu augstā apziņā. Viņi atnāca no Saules Vienotības.
Mūsu apziņas izaugsmes ceļš uz Vienotību nebeidzas planetārā līmenī. Apziņas līmenis turina augt un iziet uz Saules Vienotību. Priekš manis sākās apbrīnojams, burvīgs pēc enerģijām, ceļš Saules Cilvēku Kosmiskajā rasē. Šis raksts veidots uz čenelingiem ar Saules Līdzsabiedrību, kura tagad nāk pie mums ar manu dzīves biedru Vladimiru.
Saules rases vēsture tāda: mēs visi atnācām no dažādām Galaktikas vietām, kāds no mums, iespējams, pat no Galaktikas Piena Ceļš aizrobežas, kur dvēsele savās daļiņās un saknēs izgāja savas pieredzes.
Saules rase kādreiz sen atnāca uz ugunīgo planētu Zeme, sauksim viņu mentālā. Uz viņas izgāja pirmās pieredzes. Tas bija daudz smalkākā telpā, uz daudz smalkākiem globusiem un noslēdzās šī pieredze ar Saules Cilvēces izveidošanu. Man pastāstīja Zemes vēstures fragmentu, kad eksistēja tikai četri globusi. Pirmais globuss - Saules Brālības ugunīgais globuss, kur radās pirmā Saules Cilvēces līdzsabiedrība.
Tad mēs nolaidāmies uz globusa 2, astrāli-mentālais, dzīves procesā planēta atvēsa/atdzisa un nolaidās līdz blīvajam astrālam un cilvēce šeit saformēja fizisko rasi, kas uzplauka uz zemākā tumšā globusa. Mēs tagad atrodamies uz zemākā globusa, apgūstot duālo pasauli. Ceturtais globuss - nākošā Jaunā Zeme. Tā nebarojas no augšējās ugunīgās planētas, bet saglabāja gan gaismu, gan tumsu, visu cilvēces pieredzi caur gaismas un tumsas pasaulēm kopībā.
Mūsu Ugungā Zeme pieņem uguns starus no Saules - visu dažādu kosmisko un ģeofizisko ietekmju un apstarojumu daudzveidību. Tālāk notiek sadalīšana: viņa nodod transmutētās enerģijas gaišajai planētai, kas no manis pa kreisi un tālāk uz tumšo planētu, un iznākot no tumšās, enerģija jau pārveidota, aiziet uz labo, gaišo planētu. Šeit ķēde pārtrūkst. Labā planēta saistīta ar Sauli tikai ar trīs iepriekšējo planētu starpniecību - gaismas un tumsas savienojumu. Un labā (pēdējā) planēta tieši arī ir Gaismas un Tumsas Apvienotā Cilvēce. Barošana notiek caur šiem trim pārvadiem. Tā īsa cilvēciskās rases attīstības vēsture, kas atnāca no Saules, nolaidās uz astrālo planētu, izgāja caur tumšo fizisko pasauli un iziet uz Jaunās Zemes astrālo planētu citā kvalitātē, citu apziņu un citām prioritātēm.
Mums parādīja kā notiek gaismas un tumsas savienošana uz Zemes. Tā, protams, tikai shēma un ceturtā planēta priekš tiem, kuri savienoja gaismu un tumsu. Uz shēmas ir vieta priekš tumšiem, ir vieta priekš gaišiem, ir vieta priekš ugunīgām vibrācijām. Ugunīgās vibrācijas transmutē enerģijas un savieno gaismu un tumsu un rada jaunu cilvēci, apvienojot gaismu un tumsu. Paši cilvēki uz ceturtās planētas divas reizes augstāki par mums. Priekš manis augums (manā iekšējā priekšstatā) - tas apziņas augstuma simbols.
Ceturtā planēta - tā nākotne, šeit atnāk cilvēki, kuri šīs apziņas jau apvienoja. Šeit, arī dotajā momentā, eksistē cilvēki, bet nākotnē šeit būs arvien vairāk cilvēku, kuri gaismu ar tumsu apvienoja.
Tas - mūsu eksperimenta rezultāts, dēļ kā viss bija izdarīts, priekš kā mēs visu to izgājām. Tie - cilvēki, kuri pilnībā savienoja visas enerģijas savā daudzdimensijā - augstāko mentālu ar zemāko mentālu. (Par šo ceļu mēs parunāsim nākošajos rakstos).
Tādu cilvēku pagaidām nedaudz, taču tā - nākošā cilvēce. Zemes uzdevums - ne vienkārši apgaismība un izeja caur augstāko mentālu uz dvēseles atbrīvošanu, bet arī gaismas un tumsas savienošanas ceļš. Un šeit nāksies vēl ilgi strādāt, lai šos spēkus sakoncentrētu, savāktu tos kopā, nesadalītus, lai tie cilvēkam kalpotu harmoniski, lai tie nenovestu līdz iekšējai cīņai un dalīšanai "labi" un "slikti", bet lai cilvēks būtu viengabalains, savienojis sevī gaišās un tumšās pasaules.
Protams, tumšās pasaules tiks transformētas priekš tā, lai saskanētu/saderētu ar gaismu, kas tādā veidā, kādā tās tagad eksistē, neiespējami. Pagaidām to klātbūtne cilvēkā grauj viņa psihi, viņa fiziskos un smalkos ķermeņus. Dabīgi, gaismas ietekmē, tumsas daļa transformēsies, ja cilvēks uz to iet, piekrīt un strādā ar to. Un tad viņš iziet uz šo trešo pozīciju, kur viņš ne gaišais, ne tumšais, viņš neitrāls. Un tas ceļš priekš Visa Kas Ir.
Un, protams, šeit, tādā pozīcijā, tādā vibrāciju plānā, nav iespējamas ne dēmoniskās, netīrās vibrācijas, ne daiļrunīgās, gaišās, saulainās, gribu izkārtojošās/разлагающие vibrācijas.
Šeit dūrē savākta jauda, varenība, griba, spēks, gaisma, mīlestība, svētlaime. Šeit jaunā cilvēce pilnīgi jaunā interpretācijā. Tā arī ne gaišo interpertācija, ne tumšo interpretācija. Tā cilvēce, kas izkalta gaišo un tumšo cīņā un savienota kopā, kā cirvis un cirvjakāts, kā tas, kas rada un kalpo un tas, kas sagrauj.
Tas Brahma, Šiva un Višnu vienotībā.
Tā gaisma, mīlestība un varenība vienotībā.
Tas saprāts, griba un mīlestība savākts Vienā Cilvēkā.
Kādu lomu šeit spēlē tumšais spēks? Mēs pierasti, vienmēr šīs trīs ipostases (saprāts, griba un mīlestība) atdodam gaišiem spēkiem. Ja tas būtu tā, tad gaišie spēki nesāktu nolaisties tumšajā planetārajā telpā un ņemt mācībstundas pie tumšiem spēkiem, transformēt savus "Es", uzģērbt jaunus blīvos apvalkus uz saviem gaismas smalkajiem ķermeņiem. Mēs zinām no kurienes mēs atnācām. Ko mēs šeit darām, un zinām, ka tas bija nepieciešams.
Bija vajadzīga cīņa tādēļ, ka cīņā izkaldinājās viņu apvienošanās. Cīņa bezgalīga, ja aizstāv savas pozīcijas un neiet viens otram pretim, stāv pretestībā visu dzīvi.
Tieši gaišo un tumšo transformācija trešajā spēkā, milzīgā trešajā spēkā, bija nepieciešama Radītājam. Rezultātā, Būtnes, kuras radīja eņģeļus, sāka radīt pasaules, daudz jaudīgākas pēc enerģētikas, daudz blīvākas un sāka radīt materiālo Visumu.
Materiālo visumu radītājiem bija nepieciešams iegūt pieredzi materiālajos visumos, pieredzi matērijā, lai saprastu no iekšienes visas sastāvdaļas, visus attīstības vektorus - lejup, augšup, pa labi, pa kreisi, iekšā/iekšķīgi. Un tikai ņemot vērā visus šos spēku virzienus, radītājs var radīt pilnvērtīgu radību/radījumu.
Jūs pārliecinājāties par to, ka dzīšanās pēc jūsu pasaules mehāniskām iekārtām neaizveda jūs pie uzplaukuma, laimes un veselības, pie dabīgas dzīves, vienotībā ar stihijām, ar dzīvnieku, augu un garu pasaulēm. Bet daudz kvalitatīvāka pasaule, veselīga pasaule, plaukstoša pasaule - kad cilvēks dzird savu "Es" iekšēji un ārēji. Mehāniskais visums, materiālais visums, uzbūvēts no cilvēka prāta, pagaidām vēl neatbilsts dievišķām vibrācijām. Tas ļoti zems, balstīts uz bailēm, uz vienam otra vadīšanu, uz tirāniju.
Mūsu vēstījuma mērķis - parādīt nākotni, kurp tiecas cilvēce. Parādīt to faktoru, kas ir pats svarīgākais gara tapšanas ceļā, ceļā cilvēka iziešanai no karmiskām attiecībām un no materiālām telpām.
Eksistē Satvi/Саттвы karmiskie apļi
Izziņa:
Satva/саттва -- nolīdzsvarojošs, harmonizējošs un apgarojošs spēks;
Radžas/раджас - kaislība, uzbudinājums, darbības un stimulējošs spēks, graujošs iepriekšējo līdzsvaru;
Tamas/тамас - bezdarbības, bremzējošs un negatīvs spēks, kas velk lejup uz nepieklājību. Ja kaislību un nepieklājību guni/гуны pavada mūsu dzīvi tad satvu/саттву (labsirdības gunu) jāizstrādā un jāpievieno savai dzīvei.
Un cilvēkam, kurš stājies uz šī ceļa, jāiziet šie apļi līdz to noslēgumam, līdz augšupcelšanai, līdz savas apziņas atvēršanai gaismā un savienošanai ar dvēseli un garu. Reiz nolaidies uz šiem apļiem var iziet uz neilgu laiku citās vietās, taču nOteikti tas jāpabeidz, kā tas, ka jūs saņemat izglītību. Un uz šo izglītību stāv rinda. Kad jūs paceļaties "augšup", jūs saprotiet tās vērtību un negribat ne par ko atdot savu vietu citiem cilvēkiem. Uz šī ceļa dvēsele kļūst ļoti pavirzījusies/продвинута. Viņa kļūst Dievs, dievišķība, Radītājs, saprotošs visas radīšanas detaļas, sākot no planētas blīvākā plāna - no minerālā.
TAS DVĒSELES ATBRĪVOŠANAS JAUNAIS CEĻŠ. Vecās shēmas tagad atceltas, notiek jaunas kolektīvās pieredzes uzkrāšana caur Jaunas Zemes radīšanu, uz kuras būs tās pašas būtnes, cilvēki, dvēseles, kuri jau spēja savienot gaismu un tumsu, un sāka ieņemt vairāk vai mazāk neitrālu pozīciju.
Mēs aiciām arī jūs un visus pārējos kļūt tādiem, savienojot sevī gaismu un tumsu kristāliskā tīrībā.
Kas priekš jums kristāliskā tīrība, kad mēs runājam par gaismu un tumsu? Pretestību spēks, pārvērsts neitrālā potenciālā. Griba, virzīta ne uz kaut kādu nekrietnību vai graušanu radīšanu, bet griba miera radīšanai, kad viens spēks attīra, sagraujot to, kas nokalpojis, bet otrs tanī pat vietā noliek jaunas attiecības, jaunu ticību, jaunu civilizāciju, jaunas rases, jaunu cilvēku.
Dievišķajā Radītājā šie spēki tik ļoti nolīdzsvaroti, cik tas nepieciešams. Tie viens otru papildina un darbojas vienotībā.
Šis ceļš iezīmēts cilvēkiem ar augstu apziņu, tas paceļ augstāk par Kristus Apziņu, augstāk par mentālo plānu. Kad jūs paceļaties augstāk par mentālo plānu jūs savienojiet gan gaišos, gan tumšos savā "Es" iekšienē un kļūstat VISS KAS IR savā mazā pasaulē, budhiālā/будхиальном plānā. Jūsu dvēsele sevī iever daudzu dvēseļu fragmentus, kuras saņem pieredzi visos zemākajos plānos - gan tumšās, gan gaišās telpās. Un dvēseles apvieno visas šīs pieredzes, organizējot Saprātu Vienotības Tīrībā.
Vienotības Tīrība - tas Dievišķais plāns. Plāns, kā jūs sakiet, devītās dimensijas, kad tu atrodies Vienā Būtnē. Tavā "Es" koncentrēti visi Spēki, kas ir uz Zemes. Tu esi ne tikai planēta un visi cilvēki, bet Saules sistēmas, Saules Vienotības dalībnieks. Un šeit prioritātes pavisam citas.
Ļoti grūti iedomāties un apzināties attīstības paņēmienus aiz zemes saprāta robežām. Šeit pilnīgi cita apziņa, izpratne un eksistēšanas veidi - izlijušā/izplūdušā ugunī. Skatos no šejienes uz zemes cilvēku. Viņa enerģiju virzieni horizontāli. Viņa dzīve rit/plūst no ārpuses attiecībās "es un sabiedrība". Zemes cilvēka blīvums, salīdzinājumā ar saules cilvēku, šķiet dzelžains.
Saules ugunīgais cilvēks atodas sava "Es" iekšienē, kaut arī ir stari un plūsmas uz āru (cilpveida - turp un atpakaļ - cilpā/valdziņā).
Nevar teikt, ka cīņa ar tumsu ir šo spēku prioritāte, jo šeit nav cīņas. Bet ir radošums, virzība uz Augstāko apziņu, uz Apgaismību, uz vēl lielāku apgaismošanos.
Es neteiktu, ka šeit uzdevums ir izaudzēt iekšķīgi mīlestību, tādēļ, ka mīlestība šeit izlijusi iekšķīgi un ārēji. Viņa piepilda tavu "Es" un nekad neizzūd, kā gaiss uz Zemes. Mēs atrodamies mīlestības piepildītā telpā. Mūsu smalkie ķermeņi, iespējams, atceras par tādu augstu mīlestību un mēs uz Zemes pēc viņas skumstam un tiecmies tieši uz tādu totālu mīlestību, saucot to par dievišķu, tādēļ, ka mēs viņu zinām.
Kādas tad prioritātes Saules Vienotībai? Prioritāte radošumā, radīšanā, Jaunradē, visu spēku saskaņotība tava "Es" iekšienē. Prioritāte tur, lai viss, esošais iekšienē - apziņa, telpa, līdzsabiedrība, planētas - viss būtu harmonijā. Kā cilvēkam uz Zemes ir daudz iekšējo aspektu, kuriem visiem jākalpo cilvēkam, bet ne jāposta viņš, tā arī šeit prioritārs moments ir visu frekvenču/частот saskaņotība, visu pozīciju, visu plānu,visu apziņu, visu saprātu, fizisko plānu, vienotībā, lai tā būtu sistēma.
Tieši sistemātiskums ir Saules dievu prioritāte.
Šeit jau nav atsevišķa "mazā es". Šeit nav pretimstāvošu "es un jūs". Ir daudzbūtņu MĒS, bet ne Es.
Un individualitātes, tādas kā Natālija Koteļņikova, šeit jau vairs nav. Nejūtu, ka es šeit atsevišķa būtne, Sajūtu saplūsmi ar visām šīm būtnēm. Jā, mēs varam sarunāties, kā Natālija, Apolons, kā Natālija un Vladimirs vai vēl kāds. Šeit individuālitāte zūd un paliek tikai Dievišķa Persona, kurai pavisam cits Vārds. Šī Persona man dotajā momentā saistīta ar fizisko plānu tieši, tādēļ notiek mūsu tiešā saruna. Taču, kad izej uz šo līmeni un Natālija paliek tur, apakšā, es ne tā, ka zaudēju ar viņu sakaru, bet es pilnīgi cita būtne.
Mēs tagad parunājām par Saules būtņu prioritātēm, bet tagad mēs parunāsim par uzdevumiem un tā radīšanu, kas notiek tagad Saules sistēmā, kas tiek radīts tagad, pie kā mēs nonācām galarezultātā. Bez tā, ka tiek radīta jauna cilvēce uz šīs ceturtās planētas, ir vēl daudz radīšanu, kas notiek dotajā momentā.
Piemēram, jaunas rases radīšana, vairāk pamatotas, mobīlākas un spējīgas ātrāk savienoties ar saviem Augstākajiem "Es" un tanī pat laikā, eksistēt fiziskā plānā pilnā apziņas apjomā; rases, kura vēl vairāk būs saistīta ne tikai ar Augstāko, bet arī ar zemākiem "Es". Mēs cenšamies šo rasi tūliņ izveidot daudzdimensionālu pēc apziņas, lai būtu tādas spējas, kas spilgti izpaustos tūliņ. Cilvēks tad arī tūliņ kļūst daudz apzinātāks un garīgāks. Viņš ātrāk iziet visus karmiskos mezglus, visus savus radīšanas uzdevumus, visas apziņas un apmācās saprātā ātrāk.
Un tātad, kas tur arī nebūtu uz Zemes, šeit saules telpā, sākas tās apgūšana ar cilvēcisko saprātu. Un tur jums palīdzēs jūsu tā sacamie "dievi" - Saules dievi, Augšupceltie Valdnieki, jūsu Ģimeņu daļas - Ēģiptes, Grieķijas, Hiperborejas dievi. Jūsu uzdevums - cik iespējas vairāk ar viņiem savienoties, sarunāties šajā telpā priekš tā, lai iejustos šeit. Sajustu, ka jūs vienlīdzīgi. Nebaidītos. Un sāktu radīšanu.
Pēdējā planēta, ceturtā - ar ko tā atsķirsies no tām pasaulēm, kurās jūs tikko kā bijāt, kuras sekmīgi izgājāt un ar prieku atstājāt? Jūs saprotiet: tā pasaulskārtība, kas jums uz Zemes, neatbilst tam, kas vajadzīgs cilvēkam.
Cilvēkam vispirms vajadzīga dvēseliska brīvība, nepiesaiste, dziļa atbildības un karmas likumu izpratne un spēcīgs atbalsts no augstākām garīgām sfērām. Par nožēlu, cilvēks uz Zemes nesaņem tādu atbalstu, vai to saņem tikai tad, kad viņš iziet uz augstu apziņas līmeni. Ja viņš savienojas ar saviem augstākajiem aspektiem, ar dvēseli, viņam uz Zemes kļūst vieglāk, un viņš atlaiž un piedod un kļūst nepiesaistīts ne pie kā - ne kādiem balstiem, noteikumiem. Viņš klausa "Es" sevī un jūt ko viņam vajag, bet ko nevajag Un mēs jūs tagad aicinām sākt šo sajušanu.
Piemēriet sev realitāti. Saprotiet, ka ļoti bieži jūs ejiet tādēļ, "ka tā iet visi", tādēļ, ka "to man teica", tādēļ, ka "tā vajag/положено", tadēļ, ka "es citu ceļu nezinu". Jūs kļūstat tik cieti šajā ceļā, ja neizpildīsiet šos noteikumus, ja jums tos nedod izpildīt, ja jums dēļ kaut kā liekas, ka jūs ierobežo, vai kaut ko neiedod pilnībā. Jūs sākat revolūcijas, sākat dumpošanos mājās, šķiraties no saviem mīļotiem, aizjat no savas valsts un ar prieku šķiraties no šīs pasaules.
Kaut arī, ja jūs savai problēmai pieietu no citas puses, absolūt tādai pašai pasaulei, kādā jūs dzīvojiet, un saprastu, ka viss jūsu iekšienē, visas sacelšanās, nesaskaņas, protesti atrodas jūsos, tādēļ, ka jūs tā noskaņoti, jums tāds iekšējais reglaments, un citu neko jūs nesaprotiet un negribat saprast, tad jums, protams, kļūst vieglāk. Jūs atvirzaties no visiem iekšējiem un ārējiem noteikumiem un ļaujiet šai pasaulei dzīvot tā, kā tā vēlas dzīvot un dzīvojiet ar savu iekšējo nolikumu. Un tad jums iekšienē attīstās gaisma, mīlestība, maigums. Jums dzīvot kļūst daudz vieglāk. Jūs pārstājat apvainoties, būt stūrgalvīgs savā taisnīgumā un atlaižat pasauli brīvībā un savu "Es" brīvībā.
Lūk, priekš tādiem cilvēkiem mēs arī ceļam, pagaidām projektā, jauno pasaulskārtību, jauno sociālo sabiedrību, jaunas formas, jaunu morāli un jaunu reliģiju. Jaunu zinātni - dvēseles un ķermeņa savienošanas zinātni. Mīlestības zinātni - uz bērniem, vispirms. Zinātni vienam otra cienīšanai, nevadīšanai vienam otra, t.i., bezmanipulatīvu zinātni, zinātni par sabiedrību.
Bezmanipulatīvā sabiedrība, kas cilvēku nepiespiež, dod viņam iespējas izvēlēties to, ko viņš grib - dot priekšroku vienam vai otram dzīves stilam, to vai citu civilizāciju, to vai citu pasaulskārtību.
Jūs saprotiet, ka tādu planētu, kā cetrutā planēta uz Zemes, pasaulē vairākas, un katrai planētai sava pasaulskārtība, savs Nolikums/Устав, savi Likumi. Kad jūs atnāksiet uz Jauno Zemi, jums iesākumā būs brīnums, kā tā, ka katrs dzīvo tā, kā viņš grib. Un iesākumā jums nāksies daudz ko pieņemt tādu, ar ko jūs nebūsiet vienis prātis, iespējams, tādēļ, ka cilvēki tur būs dažādi. Kādi dzīvos komūnās, kādi dzīvos vienatnē, kādi radīs ģimeni no 2-3 cilvēkiem un jūs pakāpeniski izvēlēsieties to, kas jums būs vajadzīgs. Ir pat laulības starp cilvēkiem uz dažādām planētām. Viņi vienkārši saredzas katru dienu mentālā plānā, caur saviem Augstākiem "Es" un atbalsta un mīl viens otru tādā veidā.
Aiziet pagātnē materialitāte un jaunajām dvēselēm nebūs vajadzības pēc tik daudzām lietām, automašīnām un transporta. Un tādēļ aiziet vecais ģimenes Nolikums, kur pamatā bija īpašums, zeme, valdījums, nauda un bērni. Jaunajā pasaulē jūs varat neradīt bērnus, vai arī radīt un atdot viņus audzināšanā speciālās skolās, vai audzināt viņus paši, t.i. daudz brīvāka izvēle apmācībai un audzināšanai. Bērni nevienam nepieder - ne tēvam, ne mātei, viņus neiespējami sadalīt, neiespējami ar viņiem manipulēt. Viņu materiālā nodrošinātība iet no centrālā enerģētiskā avota, tā, kā arī vecākiem. Tas ir, novērsti visi visgrūtākie jūsu dzīves momenti, kas šeit priekš jums ir šķēršļi, rada ciešanas, neapmierinātību, vai nelaimi, protestu.
Taču no otras puses , cilvēkam izvirzītas citas prasības. No viņa aiziet materialitāte, bet atnāk garīgums. Pasaule stingri seko ētisko normu ievērošanas daļai "nenodari ļaunu". Un var pat uz laiku attālināt no planētas, ja cilvēks pasaulei neatnes nekādu labumu, ne obligāti smagā darbā, - ar savu garīgo ceļu, skaistuma ienešanu pasaulē, garīguma, zinātnes, mākslas, kaut arī savā līmenī.
Netiek izvirzīti kaut kādi stingri kritēriji dvēseles attīstības līmenim, uz to, lai viņš būtu augsts meistars mākslas un zinātnes nozarē. Bet piedāvāts attīstīties savā līmenī. Un, lūk, šādai garīgai un dvēseliskai izaugsmei arī izvirzītas prasības, kā pie jums, izvirzas prasības skolniekiem. Eksistē kāda cilvēku testēšana - kā viņš izauga, kas ar viņu notiek. Šīs testēšanas nepieciešamas ne priekš kāda cita, bet vairāk priekš viņa paša. Un, ja viņš "krīt", tad tiek pieņemti valstiski mēri viņa apmācīšanai un izglītošanai, kā pie jums, pieņem mērus nosodīšanai.
Saules Cilvēcei prioritāte ir garīgā izaugsme, enerģiju pieaugums, kosmisko zināšanu, līdzsabiedrības, radīšanas, jaunrades attīstība, tā kā pie jums ir prioritātes - nauda, vara, citu vadīšana un mīlestība. Mīlestība paliek svarīga arī nākošajā līmenī, attīstās vēl vairāk un kļūst vienīgā skaistuma un laimes mēraukla. T.i., aiziet finansu mēraukla, neatkarība parādās tūliņ no dzimšanas. Ne par neatkarību, ne par taisnīgumu, ne par laimi neviens necīnās.
Vai paliek kaut kādi finansu mēri priekš savstrapējiem norēķiniem starp cilvēkiem? Šis mērs - enerģētisks, bet ne zeltā, ne papīrā. Ja cilvēks pietiekami strādā priekš līdzsabiedrības, tad viņš no līdzsabiedrības var saņemt visu, ko vēlas. Ja cilvēks nepietiekami strādā priekš līdzsabiedrības, neienes pietiekamu daudzumu, tiek pieņemti mēri, lai viņš sev atrastu darbību pēc patikšanas.
Tādēļ jums tagad uz jūsu planētas ļoti svarīga garīgā izaugsme. Pirmkārt, lai jūs pēc apziņas paceltos līdz šai planētai, otrkārt, lai iemācītos strādāt līdzsabiedrībai, treškārt - lai apzinātos savu vērtību, iztaisnotos pilnā savas dvēseles augstumā un sajustu savu varenību.
Tieši cilvēki, kuri iegāja savā varenībā, pāriet uz nākošo planētu. Viņi kļūst dabīgi iedzīvotāji pēc savas apziņas līmeņa un labuma sabiedrībai. Mācieties kalpot, mācieties dot un mācieties mīlēt un piedot. Un mēs jūs gaidām uz šīs planētas pilnīgā skaistumā, pilnīgā pārpilnībā, laimē, gaismā, mīlestībā un atzīšanā.
Uz jaunu tikšanos!

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(19) 2015. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296. Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/19.04.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 19.04.2015.

Skatījumu skaits: 832 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: