Galvenie » 2022 » Augusts » 1 » Tulkojums - Starpgalaktiskā Tiesa
22:33
Tulkojums - Starpgalaktiskā Tiesa

Tulkojums - Starpgalaktiskā Tiesa
Logs Jaunajā Pasaulē
-----------
Angļu valodā - Intergalactic Court - latviskā teksta turpinājumā
------------

Citas civilizācijas, Starpgalaktiskās Konfederācijas pārstāvji
Pieņēma Marta 2022. gada 31. jūlijā
Vozrožģeņije, 2022. gada 1. augustā
Avots: https://vozrojdeniesveta.com/ - ievietojums 01.08.2022.
Avota teksta beigās skan Eduarda audio, tekstu lasa Marta krievu valodā. 

Sveicināti, dārgie Zemieši!
Šodien mēs pie jums atnācām ar svarīgu paziņojumu, kas skar ne tikai Zemes iedzīvotājus, bet arī jūsu Saules sistēmas citu planētu iemītniekus.
Tagad sākas Starpgalaktiskās Tiesas sēdes, kurās piedalās daudzu augsti attīstītu civilizāciju pārstāvji.
Šinīs sēdēs izskatīs jautājumus, kas saistīti ar agresīvu civilizāciju nelikumīgiem un ļaunprātīgiem iebrukumiem uz jūsu Galaktikas dažādām planētām ar mērķi sagrābt to dabas bagātības un paverdzināt iedzīvotājus.
Un vienā tādā sēdē izskatīs jautājumu par zemiešiem naidīgo Drakonoreptīliju un Orioniešu civilizāciju nelikumīgo iejaukšanos zemiešu lietās.
Un tagad mēs gribam jums paskaidrot, kādēļ tas notiek tikai tagad, bet ne tad, kad viņi tieši ielauzās jūsu planētas dzīvē.
Galvenais iemesls tas, ka. beidzot, salasījās jūsu planētas iedzīvotāju pārstāvju kritiskais daudzums (masa), kuri neapmierināti ar notiekošo uz jūsu planētas.
Pēc slepeniem noteikumiem Starpgalaktiskā Tiesa drīkst iejaukties kādas planētas vai civilizācijas lietās tikai tad, kad ir prasītājs un atbildētājs.
Un par cik ļoti ilgu laiku cilvēki bija nezināšanā, nestādoties priekšā, kas gan patiesībā notiek uz Zemes, kas cilvēci vada, mums nebija tiesību iejaukties jūsu lietās, par cik, kā saka pie jums, "klusēšana - zīme piekrišanai".
Tieši jūsu nezināšanu (klusēšanu) arī planētas Zeme sagrābēji tik ilgi izmantoja.
Un nu situācija krasi izmainījās. 
Ja agrāk viņi savu mērķu un izdevīguma sasniegšanai manitulēja tikai ar cilvēkiem, panākot savu ar meliem, viltībām, glaimiem, faktu sagrozīšanu, uzpirkšanu un šantāžu, tad tagad viņi aizgāja pārāk tālu, jau cenšoties cilvēci iznīcināt kā veidu, lai pilnībā pārņemtu jūsu brīnišķīgās planētas bagātības.
Pārliecināti par savu nesodāmību, viņi zaudēja modrību un sāka darboties pārāk nekaunīgi un uztājīgi, kas noveda pie liela daudzuma Zemes cilvēku garīgas atmodas.
Rezultātā, radās kolektīvais "prasītājs" jūsu planētas labāko iedzīvotāju daļas veidā, gatavu pat par savas dzīvības cenu nepieļaut tik kliedzošu netaisnību.
Daudz zvērīgu noziegumu, ko gadsimtu laikā veikuši Drakoreptīliji, Reptīliji, Orionieši un dažas citas Pelēko civilizācijas, tika jūsu planētas nevienaldzīgu (aktīvu) iedzīvotāju atklāti un darīti zināmi viskopīgam apskatam.
Rezultātā "prasītāju" skaits tagad palielinās ar katru dienu, tātad, Starpgalaktiskai Tiesai ir tiesības stāties pie cilvēces prasības izskatīšanas attiecībā uz saviem paverdzinātājiem.
Un tagad atbildētāji stāsies šīs - vistaisnīgākās un neaizspriedumainākās - tiesas priekšā. 
Atšķirībā no korumpētām zemes tiesām, kas prakstiski ir pilnībā to pašu "atbildētāju" rokās, Starpgalaktiskā Tiesa ir tīra un nepērkama, par cik sastāv no augsti attīstītu civilizāciju pārstāvjiem.
Un šī Tiesa vadās pēc Visuma Dievišķiem Likumiem, kuru pārkāpšana tiek sodīta ļoti stingri, bez kāda iecietīguma pret tiem, kuri tos neievēro.
Lēmumi, ko pieņem Starpgalaktiskā Tiesa, apžēlošanai nav paredzēti un pieņemtais spriedums izpildīts nekavējoties.
Mēs gribam, lai jūs zinātu, kādu milzīgu atbalstu saņemat tagad jūs starpgalaktiskā līmenī.
Bet vienlaicīgi mēs lūdzam jūs nenolaist rokas un turpināt darīt visu iespējamo, kas atkarīgs no jums pašiem, lai pēc iespējas ātrāk atbrīvotu Zemi un cilvēci no tās sagrābējiem, pārkāpušiem pieļauto robežu, līdz ar to, parakstot sev nāves spriedumu.
Mums jārīkojas, paziņojot par sekmīgu lielā eksperimenta noslēgumu Visumā, sakarā ar Zemes Pāreju Piektajā dimensijā kopā ar labākajiem cilvēces pārstāvjiem.

Starpgalaktiskās Konfederācijas pārstāvji runāja ar jums

Pieņēma Marta 31. jūlijā 2022. g.
----------------------------
Informāciju - Citas civilizācijas, Starpgalaktiskās Konfederācijas pārstāvji - Starpgalaktiskā Tiesa - no vēstvietnes Vozrožģeņije, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.08.2022.
ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.08.2022. 
nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.08.2022.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /01.08.2022. 
=====
Informācija - Starpgalaktiskā Tiesa - sagatavota viskopīgai pieredzei latviešu valodā 01.08.2022.
Angļu valodā tulkoja Irita Irem
----------------------------

Intergalactic Court
A window into the New World

Other civilizations, representatives of the Intergalactic Confederation
Accepted by Marta on July 31, 2022
Vozrozhgeniye, on August 1, 2022
Source: https://vozrojdeniesveta.com/ - posted on 01.08.2022.
At the end of the source text, Eduard's audio plays, Marta reads the text in Russian.

Hello, dear Earthlings!
Today we come to you with an important announcement that affects not only the inhabitants of Earth, but also the inhabitants of other planets in your solar system.
Now begins the hearings of the Intergalactic Court, in which representatives of many highly developed civilizations participate.
These sessions will address issues related to illegal and malicious invasions of various planets in your Galaxy by aggressive civilizations to seize their natural resources and enslave their inhabitants.
And in one such meeting, the issue of the illegal interference of the Earthlings' hostile Dracoreptilian and Orionian civilizations in Earthlings' affairs will be considered.
And now we want to explain to you why this is happening only now, and not when they directly broke into the life of your planet.
The main reason is that. finally, a critical mass of representatives of the population of your planet gathered, who are dissatisfied with what is happening on your planet.
According to secret rules, the Intergalactic Court can only intervene in the affairs of a planet or civilization when there is a plaintiff and a defendant.
And for how long people were in ignorance, not facing what is really happening on Earth, which is leading humanity, we had no right to interfere in your affairs, for how much, as they say among you, "silence is a sign of consent".
It was your ignorance (silence) that the usurpers of planet Earth used for so long.
And then the situation changed drastically.
If before they only manipulated humans for their own ends and benefits, getting their way with lies, tricks, flattery, distortion of facts, bribery and blackmail, now they have gone too far, already trying to destroy humanity as a way to completely take over the riches of your wonderful planet .
Convinced of their impunity, they lost their vigilance and began to act too shamelessly and inquisitively, which led to the spiritual awakening of a large number of people on Earth.
As a result, there was a collective "claimant" in the form of the best part of the population of your planet, ready even at the cost of their lives not to allow such a blatant injustice.
Many heinous crimes perpetrated by the Dracoreptilians, Reptilians, Orions and some other Gray civilizations over the centuries have been exposed and made known for universal inspection by the disparate (active) inhabitants of your planet.
As a result, the number of "claimants" is now increasing by the day, so the Intergalactic Court has the power to hear humanity's claim against its enslavers.
And now the defendants will appear before this - the most fair and impartial - court.
Unlike the corrupt earthly courts, which are practically entirely in the hands of the same "defendants", the Intergalactic Court is pure and incorruptible, as it consists of representatives of highly developed civilizations.
And this Court is guided by the Divine Laws of the Universe, the violation of which is punished very severely, without any tolerance for those who do not observe them.
Decisions made by the Intergalactic Court are not intended to be pardoned and the judgment passed is carried out immediately.
We want you to know what tremendous support you are receiving now on an intergalactic level.
But at the same time, we ask you not to give up and continue to do everything possible that depends on you, to free the Earth and humanity as soon as possible from its grabbers, who have crossed the allowed border, thereby signing a death sentence for themselves.
We must act by announcing the successful conclusion of the great experiment in the universe due to Earth's Transition into the Fifth Dimension with the best of humanity.

Representatives of the Intergalactic Confederation spoke to you

Accepted by Marta on July 31, 2022.
----------------------------
Information - Other civilizations, representatives of the Intergalactic Confederation - Intergalactic Court - from the Vozrozhgenije news site, Latvian, intuitive, Eslauma 01.08.2022.
posted on the website of the Divine Source of Power: http://spekavots.ucoz.ru /01.08.2022.
sent to Stariņa: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.08.2022.
and: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1/01.08.2022.
=====
Information - Intergalactic Court - prepared for comprehensive experience in Latvian 01.08.2022.

Skatījumu skaits: 132 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: