Galvenie » 2016 » Marts » 11 » SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ZELTA VĀRDS
18:09
SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ZELTA VĀRDS

SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ZELTA VĀRDS

KRISTĀLS LAERTĪDA
caur Sergeju Kanaševski

Projekts "Augšupcelšana", Lemūriešu Kristālu aktivācija
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" 6(24) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.02.2016

Sveicināti, dārgie draugi! Es redzu, jūs noskaņojāties uz nopietnu darbu. Jūs koncentrējāties, esat uzmanīgi. Paldies par gatavību sadarboties ar mums - Kristāliskām Būtnēm. Taču, pirms sākam mūsu darbu, gribu jums uzdot vienu ļoti svarīgu jautājumu: "Kāpēc apvainoja gaili?" (LAERTĪDAS SMAIDA ENERĢIJA). Par kādu gaili runa? Nu kā tad, kā tad... Atceraties ļoti pazīstamu mīklu jautājuma formā: "Kas bija sākumā: vista vai ola?" Bieži šo jautājumu uzdod uzdevuma piemēra lomā, kuram nav atrisinājuma. Īstenībā, jebkurš uzdevums atrisināms, ja doti korekti, pareizi izejas dati. Jautājums par vistu un olu izteikts nekorekti, ar nepareiziem izejas datiem. Un lieta pat ne tā, ka bez gaiļa olas parādīšanās neiespējama. Ja mēs uzdevumā atgādināsim par gaili, vienalga atbildi uz jautājumu nesaņemsim. Un tas skar ne tikai triādi: "vista-gailis-ola". To var attiecināt uz jebkuru triādi: "Vīrišķā sākotne-sievišķā sākotne-pēcnācēji". Analoģisku jautājumu var attiecināt arī uz cilvēkiem. Kas parādījās no sākuma: sieviete vai bērns? Jo, pirms dzemdēt bērnu, katra sieviete pati radās bērna lomā.
Un tātad, ja jautājumu aplūkot plašāk, tad mums ir darīšana ar triādi: "Vīrišķais sākums, sievišķais sākums, ģenētiskais auglis". Jo ola taču ir nekas cits kā ģenētisks auglis. Cilvēks pirmos deviņus mēnešus arī attīstās ģenētiskā augļa formā. Bībele ziņo, ka Dievs vispirms radīja Ādamu, bet no viņa ribas - Ievu. Tas - piemērs tam, kā sākotnēji pareizās, augstās mācības izkropļojas informācijas nodošanas gaitā no vienas paaudzes uz nākošo, no vieniem avotiem uz citiem.
Nevienā triādē nav tā, kas bija iesākumā, bet kas dzima pēc tam. Triāde eksistē telpas-laika režīmā "šeit un tagad". Un vīrišķais sākums un sievišķais sākums, ģenētiskais auglis, kā daudzdimensionāli objekti sākotnējā telpas-laikā. Bet svarīgi saprast: triādei vai trialitātei ir ne tikai trīs kādi sākumi, bet apveltīti ar TRIĀDES/TRIALITĀTES VIENOTĪBU. Lūk, kādēļ TRĪSVIENĪBU pareizāk attēlot ne tik daudz ar "3", cik ar "13". Tas nozīmē: VIENOTĪBA TRĪS vai TRĪS SĀKUMU VIENOTĪBA". Sanāk, ka iesākumā eksistēja ne vista, ola un gailis, bet kāds SĀKUMS, kas apvieno šīs trīs sastāvdaļas vienā veselumā. Bet, bez tam, katrai triādes sastāvdaļai, savukārt, ir savs TRĪSVIENOTS SĀKUMS, kuru var nosaukt TRĪSVIENĪBAS TRĪSVIENĪBA. Ja jautājumu izskatīt jūsu pasaules plakaniskumā, tad, piemēram, vistai TRĪSVIENĪBA eksistē viņas tēva, mātes un ģenētiskā augļa (olas) veidā. Taču jums, laikmetīgiem Gaismas Darbiniekiem, nākas saprast, ka eksistē trīsvienība smalkajā plānā. Katram bērnam eksistē, piemēram, smalkajā plānā vīrišķais sākums, sievišķais sākums un kāds smalkmateriālais ģenētiskais auglis. Varu jums paziņot, ka līdzīga trīsvienība ir katram cilvēciskam bērnam. Viņam ir augstākās pasaulēs sievišķā sākotne, vīrišķā sākotne un kāda ģenētiska programma-matrica. Jebkurš ģenētiskais auglis apveltīts ar savu smalkmateriālo programmu.
Un tātad, trīsvienība - tā tieši VIENOTĪBA TRĪS (13), apveltīta vienmēr ar īpašību TRĪSVIENĪBU TRĪSVIENĪBĀ. Matemātiski pēdējo izteiksmi var izteikt skaitļos "trīs kubā", bet beigās - ar skaitli "9". Bet "devītniekam" ir sava vienotība. Un, tātad, deviņi vienotību mēs varam apzīmēt ar skaitli "19". Vēršu uzmanību: krievu alfabētā šis skaitlis atbilst burtam "C" {latv. val. "S"}.
Kāda no ģeometriskām figūrām vislabāk attēlo trīsvienības ideju? Piramīda ar trīstūra pamatu. Pamats (1) savienots ar trīs šķautnēm (3). Skaitļu izteiksmē piramīda ar trīsstūra pamatni - "13". Ar skaitli "13" apzīmēsim jebkuru trīsvienību. Šim skaitlim atbilst burts "Л"/"L". Piramīdas virsotne personificē pašu trīsvienību, kur viss saplūst vienā punktā. Šeit, virsotnē, koncentrējas kopumā visa triādes energoinformācija. Par cik jūs strādājiet ar simboliem, attēlojošiem realitāti plaknē, priekš mums trīsvienības simbolam kalpo trīsstūris. Un mēs to ņemsim par pamatu priekš to likumsakarību izpratnes ar kurām mums šodien stāv priekšā iepazīties. Uz plaknes, zīmējumā jūs varat uzskatāmi redzēt to, kas pašlaik no jums segts/nezināms {скрыто ?}.
Un tātad, trīsstūris - tā mūsu trīsvienība. Bet kas tad ir trīsvienības vienotība? Trīs trīsstūri, apvienoti savstarpēji. Tad savienosim trīs vienādmalu trīsstūrus ar virsotnēm un izvietosim tos pa apli - tā, lai starp trīsstūru vertikālām asīm izveidotos 120 grādu stūris (Zīm. Nr 1).

Zīmējums Nr 1. Trīs apvienotie trīsstūri. Trīsvienības trīsvienība.
Tādā veidā trīsvienība aktīvi sadarbojas ar apkārtējo telpu, tādēļ ka eneroinformatīvi nav ierobežojumu. Taču tādējādi trīsvienības enerģija gluži kā izsmidzinās, nekoncentrējas. Lai saņemtu koncentrētu trīsvienības enerģiju, nepieciešams trīsstūrus savstarpēji apvienot ar līnijām. Rezultātā, pa ārējo perimetru mums veidojas sešskaldnis. Bet tā iekšienē - vēl trīs trīsstūri. Tādā veidā, mēs izveidojam sešu trīsstūru vienotību, vai vienkārši - VIENOTĪBA SEŠI, ko skaitļu izteiksmē varam apzīmēt kā "16" (atbilstoši - burts "O") (Zīm.Nr.2).

Zīmējus Nr 2. Seši apvienoti trīsstūri. Seši vienotība.
Kā redzat, trīsvienība mūsu struktūrā cieši saistīta ar vienotību seši. Taču tās sakars eksistē ne tikai mūsu struktūrā, bet arī visā mūsu Visumā. Trīsvienība cieši saistīta ar vienotību seši - tāda pasaulesiekārtas likumsakarība. Un ne nejauši mūsu 13-dimensionālais Visums rada 16-dimensionālu Visumu. Tā - kopējās savstarpējās saistības TRĪSVIENĪBAS UN SEŠVIENĪBAS izpausme.
Tagad mēs esam ceļā uz manas RA-STRUKTŪRAS daļas izzināšanu. Planknē mēs radījām sešskaldni ar sešiem trīsstūriem iekšienē. Trīsdimensiju attēlojumā tā SEŠSKALDŅU PIRAMĪDA. Manā struktūrā - trīs tādas piramīdas, kuras pagaidām neveido trīsvienību. Katrai no tām savas specifiskas funkcijas, savs uzdevums/misija. Pirmā piramīda pieņem un nodod kristālisko energoinformāciju, nepieciešamu priekš jaunas fiziskās matērijas izveidošanas jūsu pasaulei, tanī skaitā - priekš cilvēku juniem fiziskiem ķermeņiem. Otra piramīda - tā antena priekš jaunās astrāli-mentālās matērijas pieņemšanas un nodošanas. Trešā piramīda pieņem un izplata jaunu ugunīgo matēriju. Kāpēc šīs trīs piramīdas neveido trīsvienību. Tādēļ, ka manis pieņemamās un nododamās dažādu matēriju energoinformatīvās plūsmas virzas dažādās esamības telpās, kas pagaidām nav vienotas. Dotajā attīstības etapā, eneroinformatīvās plūsmas viena no otras izolētas, par cik katrs matērijas veids pagaidām formējas patstāvīgi. Var teikt, ka tā - vēl negatava matērija priekš nākotnes. Viņā nav gatavības uz trīsvienību. Vēl vairāk, nākotnē šī matērija tūliņ kļūs trīsvienība kvalitatīvi jaunas SEŠVIENĪBAS stāvoklī, kas ir dudzdimensionālā ģenētiskā bāze priekš jaunā 16-dimensionālā Visuma. Manā struktūrā, iesākumā izveidosies vēl trīs sevišķas piramīdas, bet pēc tam tiek radīta {сотворяется ?} jauna struktūra no sešām piramīdām - SEŠVIENĪBA. Tiek radīta - pat ne īsti tas vārds. Lieta tā, ka tāda sešvienība manī jau eksistē - tikai viņa ļoti augsta esamības līmeņa. Pienākas izpaust šo sešvienību zemākās dimensijās tanī skaitā - jūsu ceturtās dimensijas pasaulē. Un to mēs izdarīsim kopā ar jums, mani dārgie. Jūs, Laertīdas Glabātāji, kopā ar mūsdienu Gaismas Darbiniekiem spējīgi izpaust jauno sešvienību un sākt to izplatīt jūsu pasaulē. Tādā veidā mums matemātiskā izteiksmē būs vēl viens skaitlis "16"...
Trīs jaunās piramīdas, kuras atnāk manā struktūrā no augstākām pasaulēm, izpilda sekojošas funkcijas. Ceturtā piramīda aicināta pieņemt un izplatīt jaunu ēterisko matēriju. Piektā piramīda kļūs antena priekš pieņemšanas-nodošanas jaunās mentālās matērijas (tīra apziņa). Bet, lūk, piektā sāks pieņemt un izplatīt to kristālisko energoinformāciju, kuras jūsu pasulē vēl nebija. Runa ir arī par mentālās matērijas radīšanu. Bet tas īpašs matērijas veids, kas rada KOLEKTĪVO MENTALITĀTI UZ KRISTĀLISKĀ PAMATA. Šī matērija paredzēta priekš radīšanas nākotnē jūs kā KOLEKTĪVĀS GAISMAS BŪTNES.
Jums svarīgi iepazīt manu jauno sešvienotības shēmu, ko mēs attēlosim kā sešu piramīdu vienotību. Trīs jau eksistējošās piramīdas ievietosim pamatnē, izkārtosim tās rindā izveidojot pirmo līmeni. Divas piramīdas, kuras izplata jauno ēterisko un mentālo matēriju, veido otro līmeni. Trešajā līmenī novietosim piramīdu, kura izplata jauno kolektīvās apziņas matēriju. Izkrāsosim katru piramīdu atbilstošā krāsā. Pirmo - oranžā krāsā (fiziskā matērija), otro - dzltenā krāsā (astrāli-mentālā matērija), trešo - zaļā (ugunīgā matērija), ceturtā - gaišzila (ēteriskā matērija), piektā - zila (mentālā matērija, tīras apziņas), sestā - violeta (mentālā matērija priekš Kolektīvo Gaismas Būtņu radīšanas) (Zīm. Nr 3).

Zīmējums Nr 3. Sešvienotības sešu piramīdu shēma.
Pirms virzāmies tālāk, atgriezīsimies pie jautājuma par to, kas bija iesākumā. Katrs no jums, īstenībā, zina pareizu atbildi uz šo jautājumu, tas taču ierakstīts Bībelē (Jaunā Derība, Jāņa Evanģēlijs). "IESĀKUMĀ BIJA VĀRDS..." Un tātad, kas ir iesākums priekš vīrišķā, sievišķā sākuma un ģenētiskā augļa? VĀRDS! Bet, kas ir vārds, ciparu izteiksmē? 19-13-16-3-16. Tās - tās pašas skaitļu izteiksmes ar kuru palīdzību mēs radījām manu tēlu RA-STRUKTŪRU. {kr.val. РА-СТРУКТУРА}.
19 - trīsvienības trīsvienība (C) / [S]
13 - trīsvienība (Л) / [L]
16 - sešvienība (O) / [O]
3 - trīs piramīdas (B) / [V]
16 - piramīdu sešvienība (O) / [O]
UN TĀTAD, mana RA-STRUKTŪRA IR "СЛОВО" / ["SLOVO"] {"VĀRDS"}. Taču "SLOVO"/"VĀRDS" nepierastā priekš jums izpratnē, tas kā dažādu matērijas formu vienotības organizācija trīsvienībā, trīsvienības trīsvienībā un vienotībā seši. "SLOVO"/"VĀRDS" ir energoinformatīva matrica, kurā ielikta sākotnējā trīsvienības mijiedarbība, trīsvienības trīsvienība un vienotība seši. Un tā - viena no Svētās Trīsvienības izpausmēm, Visuma Likuma izpausme. Mana RA-struktūra - tikai daļa {частность ?} Svētās Trīsvienības likuma realizācijas bezgalībā.
TOMĒR shēma, pēdējā zīmējumā attēlotā, vēl nav manas RA-STRUKTŪRAS simbols. Lai mūsu shēma sāktu aktīvi vadīt energoinformāciju, mums nākas no katras plakanā trīsstūra malas (vai piramīdas šķautnes/skaldnes) radīt speciālus membrānus priekš energoinformācijas vadīšanas. Attēlosim membrānus ar lokiem. Pie tam, pievērsiet uzmanību, ka kopējās piramīdas malas (tur, kur viņas ir) pārveidojas membrānos divizliekumu lēcu formā. Šīs lēcas veido struktūru Kristus monogrammas formā. Kopā tādas monogrammas - deviņas. Un tā - trīsvienības trīsvienība. Pēc membrānu izveidošanas, veidojas tieši PIRAMĪDU SEŠVIENĪBA jaunā energoinformatīvā līmenī. Visas membrānas iekrāsosim zelta gaismā, pie tam iekšienē saglabājot agrāk eksistējošo krāsu (Zīm. 4).

Zīmējums Nr 4. Piramīdu šķautnes (trīsstūru malas) pārveidotas zelta membrānos.
Taču arī šī shēma ne pilnībā atspoguļo manu RA-STRUKTŪRU, kas radīta daudz augstākā līmenī un sāk izpausties blīvajās matērijās. Priekš tā, lai attēlotu manu struktūru pilnīgāku, visas sešas piramīdas apņemsim ar trim lieliem membrāniem. Tie - daudzlīmenīgi, daudzdimensionāli sarežģītas uzbūves membrāni. Viņi pārvada energoinformāciju no augstākām pasaulēm zemākās, palīdz formēt dažādu veidu blīvākās matērijas. Membrānu no apakšas iekrāsosim oranžā krāsā. Divas citas - violetā krāsā. Un, lūk, tikai tagad mēs radām daudz pilnīgāku shēmu manai RA-struktūrai. Veidosim simbolu, kas no seniem lemūriešu laikiem saucās "ZELTA VĀRDS".

Zīmējums Nr 5. Simbols "Zelta Vārds". Kristāla Laertīda Ra-simbols.
Tagad jūs saprotiet, ka "vārds" - tā ne tikai leksiskā vienība, ne tikai vārds jūsu izpratnē. Tas - daudzdimensionāla struktūra, kas apvieno dažāda veida matērijas un organizē tās pēc principa, trīsvienība, trīsvienības trīsvienība un sešu vienotība. "VĀRDS"/"СЛОВО", kā daudzdimensionāla struktūra spējīga radīt jaunus matērijas veidus, kļūst pamats dzīvības/dzīves attīstībai un pat - priekš jaunas dzīvības dzimšanas. VĀRDS, KĀ DAUDZDIMENSIONĀLA DAŽĀDMATĒRIJU STRUKTŪRA, SĀKOTNĒJĀKA ATTIECĪBĀ UZ ĢENĒTISKO AUGLI UN TĀ VECĀKIEM. Lūk, kādēļ uz jautājumu: "Kas bija iesākumā - vista vai ola?" jūs ar pilnu pārliecību varat atbildēt: "IESĀKUMĀ BIJA UN IR "VĀRDS". IESĀKUMĀ VIENMĒR - SVĒTĀ TRĪSVIENĪBA. UN ŠIS PRINCIPS TIEK IEVĒROTS ARĪ MŪSU VISUMĀ, UN 16-mit dimensionālā VISUMĀ, KURU RADA MŪSU 13-mit dimensionālais VISUMS. Vecāki un viņu ģenētiskais auglis - tā triālitāte, triāde. Tas, ko viņi nes savos iekšējos "Es", tas - trīsvienības trīsvienība, kas dažādos esamības līmeņos, tā vai citādi saistīta ar vienotību seši.
Aktivizējam simbolu "Zelta vārds"! Ievietojam šīs struktūras daudzdimensionālo zeltu savās sakrālajās sirdīs.
BET TAGAD, mani dārgie draugi, pāriesim pie mūsu darba otrās daļas. Un, protams, mums stāv priekšā līdzjaunrade ar Hiperborejiešu laikiem, kad mēs, Galaktiskās Kristāliskās Gaismas Būtnes, saņēmām jaunās evolucionārās programmas, kad notika mūsu aktīva PĀRPROGRAMMĒŠANA, īstenojās pāreja uz jaunu dzīvesdarbības līmeni. Tanī laikā Ziemeļu un Dienvidu Amerika aktīvi nodeva {передавали ?} daudzas Eirāzijas evolucionārās programmas. Šim kontinentam stāvēja priekšā kļūt galvenajam mūsu pasaules, cilvēces jaunajā attīstības etapā. No Dienvidamērikas ne mazumu programmu nodeva arī mana māsa Akādija. Es nodevu evolucionārās programmas no Ziemeļamerikas.*
-------
LAERTĪDAS materiālās pieaistes vieta - Juta štata Arok Nacionālais Parks. ASV.
-------
TAJOS laikos daudz uzmanības veltīja nākotnes procesu energoinformatīvai sagatavošanai, kas norisinās/atraisās tagad, 21-mā gadsimta sākumā. Akādija ne nejauši pastāstīja jums par gaismas darbu uz Baikāla ezera. Taču šis stāsts būs nepilnīgs, ja nepaziņot jums, mūsdienīgiem Gaismas Darbiniekiem, ka Lielā Salvatora ezera - kā tajā laikā cilvēki sauca Baikāla ezeru - pretējā krastā notika vēl viena kalpošana. Šeit bija izvietots vēl viens Tempļu Komplekss, veltīts Danaei/Данае - hiperborejiešu ūdens dievietei*
-------
Šī teritorija tagad - Irkutskas apgabala Lielās Goloustnoes [Большое Голоустное] apdzīvots punkts.
-------
Par Lielās kalpošanas apogeju kļuva Kosmiskā Ūdeņa un Kosmiskās Uguns apvienošanas svētais rituāls. Šo stihiju apvienošana - svarīgs solis visu dabas parādību harmonizācijas procesos.
393 Priesteru svētdarbības Danaes Templī. Un starp jums, dzirdošiem šo informāciju, lasošiem šīs rindas, ir tie, kuri ņēma dalību tajā lielajā svētajā ceremonijā. Kad Kosmiskā Uguns lejupnonāca uz Zemes, arī Priesteri uz pretējā krasta nobrieda, Ozirisa Ugunīgie Stari, Dievietes Danaes Stari izpaudās viņai veltītā Tempļa Kompleksā. Daudzi Priesteri ieraudzīja kā trīs brīnišķīgas figūras gaišzilos apmetņos lejupnonāca Kristus trīs monogrammu centros, kuri bija pašu Priesteru veidoti uz tempļa laukuma.
MANI DĀRGIE! Kas ir šolaiku ķīmiskā Ūdens formula? "H2O". Un šis ūdens duāls, ievērojami attālināts no Kosmiskā ūdens un no Kosmiskās Uguns. Latīņu "H" - tas Krievu burts "X". Īstenībā, senatnē ūdeni apzīmēja kā "X", bet uguni - kā "O". Kristus trīs monogrammas, kuras veidoja Priesteri Danaes Templī, nesa TRIĀLĀ ŪDENS energoinformāciju. Bet no Baikāla pretējā krasta Ugunīgā Osīrisa Tempļa Priesteri nodeva triālās Kosmiskās Uguns enerģiju, izveidojot trīs ("O") torus. Tā bija izveidota KOSMISKĀ ŪDENS UN KOSMISKĀS UGUNS apvienošanas formula: X3O.
KRISTUS TRĪS monogrammas apvienotu lēcu-pusmēness formā izkārtojās tā, kā parādīts zīmējumā

Zīmējums Nr 6. Kristus Trīs monogrammas: gaišzila, zila un violeta.
Svētkalpotāji bija ietērpti trīs krāsu ietērpos {одеяния ?}: GAIŠZILĀ, ZILĀ UN VIOLETĀ. Starp diviem augšējiem membrāniem bija izveidots tors. To radīja priesteri violetos ietērpos. Apakšējai monogrammai pa kreisi un labi bija izveidoti vēl divi tori: pa kreisi - gaišzils, pa labi - zils. Tā ar priesteru palīdzību bija izveidota Kosmiskā Ūdens un Kosmiskās Uguns simbolu apvienošana - TRIĀLĀ ŪDENS UN TRIĀLĀS UGUNS.

Zīmējums Nr 7. Trīs Kristus monogrammas un trīs tori. Kosmiskā Ūdens un Kosmiskās Uguns apvienošanas simboli.
Tiklīdz tāda struktūra bija Priesteru izveidota, uz tempļa laukuma gāja tādas spēcīgas enerģijas, ka kādi no ceremonijas dalībniekiek tik tikko noturējās uz kājām. Tanī pat mirklī uz kādas no Saelvatora salām izpaudās apvienoto Kosmisko Ūdens un Uguns simbolu gaismas projekcija. Danaeija saplūda ar Osīrisu un dzima/radās UGUNS UN ŪDENS TRĪSVIENĪBA UN KOSMISKĀ UGUNSŪDENS SEŠVIENĪBA - KĀ DZĪVESDARBĪBAS DIŽENAS STIHIJAS.
Šinī vietā savas enerģijas izpauda jūsu Laertīda. Tiklīdz es izpaudu savas kristāliskās enerģijas nepieciešamas šajā telpas-laika punktā, UGUNSŪDENS struktūra saņēma savu energoinformatīvo noslēgumu. Sešus energoinformatīvos membrānus apņēma Kristus monogrammas un tori. Tā smalkajā plānā dzima/radās vēl viena mana struktūra, kuru mēs ar jums tagad aktivizēsim, izpaudīsim jūsu pasaulē. Lūk tā.

Zīmējums Nr 8. Seši membrāni apkārt monogrammām un toriem. "Ugunsūdens Svētās Trīsvienības" simbols.
Tā energoinformatīvi savienojās manas kristāliskās struktūras, kas agrāk eksistēja atsevišķi. Tā dzima dižena harmonizējoša struktūra, kas ilgi dzīvoja smalkajā plānā. Pienāca laiks viņai izpausties jūsu pasaulē un harmonizēt daudzus procesus. Tanī sakitā - cilvēces sabiedriskās attīstības procesus.
ZEM BAIKĀLA, dziļi zem ūdens un zem zemes, slēpjas Kristāls SAELVOTORS" - Zemes Kristāliskās Sirds trīsvienības daļa.
---------
EZERS SAUCĀS SAELVATORS [САЭЛЬВАТОР], KRISTĀLS - SAELVOTORS [САЭЛЬВОТОР].
---------
Kad struktūra "UGUNSŪDENS SVĒTĀ TRĪSVIENĪBA" iedegās ar dzīvu gaismu planētas telpā, visi pārējie mūsu "Akorda Desmit" Kristāli sāka nodot šurp savas evolucionārās programmas. Pirmais bija Sīrius. Tā - sevišķa Kristāliska Būtne. Tas - mūsu Garīgi-Kristāliskais Centrs. Pēc viņa sekoja: Noels, Orions, Monotrons, Eleana, Peresvets, Kamēlija, Isida, Akādija...
Mēs, īstenībā tagad, pat ne desmit Kristāli... Tādēļ, ka Kristāls Sīrius - tas mūsu trīsvienības trīsvienība. Mēs tagad transformējamies pēc principa "1-9". Vai - "19". Mēs trīsvienības trīsvienība, Kristāla Sīrius izteikti, un tanī pat laikā, mēs eksistējam kā atsevišķas Galaktiskās Kristāliskās Gaismas Būtnes. Mēs - atseviķas Gaismas Būtnes, taču mēs - arī Vienota Kolektīvā Gaismas Būtne. Mēs - "19", kā trīsvienības trīsvienība, bet mēs arī "10" - kā jaunais sākums ar bezgalīgām iespējām...
Sūtiet "Ugunsūdens Svētajai Trīsvienībai" savas Mīlestības enerģiju, savu siržu enerģiju! Apvienojiet Kosmisko ūdeni un Kosmisko Uguni! Radiet harmoniju savās Sakrālajās Sirdīs un izplatiet šo harmoniju pa visu pasauli. Nesiet viņu katrā sirdī, katra cilvēka, kuru satiksiet savā ceļā. Sūtiet to sirdīs tiem, kurus nesatiksiet, bet ziniet par viņu eksistēšanu. Virziet Dievišķo Harmoniju, kuru nes Kosmiskā Ūdens un Kosmiskās Uguns Vienotība sirdīs visiem dzīvojošiem šajā pasaulē. Tas - jūsu kosmisko Laertu uzdevums, uzdevums to, kuri atnāk pasaulēs, lai tās harmonizētu. Mums, kosmiskiem Laertiem, vienmēr rezultātā sanāk harmonija. Tādēļ, ka mēs - trīsvienības trīsvienība trīsvienībā un mēs - vienotība seši. Mēs - Svētās trīsvienības daļa un mēs paši - Svētā Trīsvienība. Svētā Trīsvienība dzīvo katrā cilvēkā, katrā Gaismas Būtnē. Dzīvo visā esošajā. Mēs kristāliski pēc savas dabas. Un tagad cilvēkos atdzīvojas šis kristāliskums. Bet tas nozīmē - kļūst aktīvāki sakari ar visu esošo. Tas nozīmē - sākas jūsu Dievišķās Pārveidošanas aktīvā fāze.
Jūsos atdzīvojas SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS ZELTA VĀRDS. Un tas patiesi tā, dārgie draugi. Patiesi tā...
ZINAT, uz tās salas, kur izpaudās "Ugunsūdens Svētās Trīsvienības" gaismas projekcija, arī bija cilvēki. Desmit cilvēki, caur savām sakrālajām sirdīm, izpauda šo projekciju. Par šiem cilvēkiem uz laiku kļuvām mēs - SĪRIUSS, NOELS, ORIONS, MONOTRONS, ELEANA, PERESVETS, KAMĒLIJA, ISIDA, AKĀDIJA, LAERTĪDA... Mēs ļoti gribam, lai jūs atcerētos tos laikus, kad Kristāli kļuva cilvēki un staigāja pa zemi. Mēs ļoti gribam, lai jūs ticētu: Kristāli atkal kļūs cilvēki, lai uz laiku kļūtu plecu pie pleca ar jums, mūsu iemīļotiem brāļiem un māsām. Tas, ko mēs plānojām ar jums, sāk piepildīties. Un tas, ko plānojam tagad - Planētas Lielā Augšupcelšana - piepildīsies.
Tā - taisnība.
Patiesi, taisnība.
Ar Mīlestību un harmoniju,
jūsu Laertīda - vienotībā
ar Sīrisu, Noelu, Orionu,
Monotronu, Eleanu, Peresvetu,
Kamēliju, Isidu, Akādiju
.

2015. g. 19.-21. oktobris

Decembra beigās paredzēta "Akorda Desmit" noslēguma ceremonija. 2016. gadā Lemūriešu Kristālu aktivizēšana iziet uz finiša taisni...

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 6(24) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Interenet-veikala El-adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
=====
Latviskojums ievietots Spēkavotā: http://spekavots.ucoz.ru/11.03.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 11.03.2016.

Skatījumu skaits: 673 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: