Galvenie » 2015 » Marts » 10 » Tēva Absolūta Vēstījums 09.03.15. Vēlreiz par Krieviskumu
22:55
Tēva Absolūta Vēstījums 09.03.15. Vēlreiz par Krieviskumu

Tēva Absolūta Vēstījums 09.03.15. Vēlreiz par Krieviskumu
un par GAISMAS Kareivju/Dalībnieku likteni

1. ES daudzas reizes runāju par KRIEVISKUMU, ar šo vārdu saprotot pavisam ne nacionalitāti un pat ne piesaisti Dieva Teritorijai no okeāna līdz okeānam, - ES runāju par Dvēseles stāvokli, jo pēc Maniem priekšstatiem, KRIEVISKUMS, tas KristusApziņas līmenis, kas atdala Gara cilvēkus ne no "mazajiem" cilvēkiem, bet no cilvēkiem bez TICĪBAS!
2. Neapšaubāmi, ka cilvēku, dzīvojošu bez TICĪBAS, ne jau tik daudz, taču, lūk, cilvēku ar izkropļotiem priekšstatiem par Dievu - vairākums, bet tas arī ir pats galvenais, kas izdala cilvēkus abās pusēs barikādēm, saucamām TICĪBA un NETICĪBA!
3. Apbrīnojami, ka šī barikāde, vai tūkstošgadīgā ūdensšķirtne, kas cilvēci izdala, nekādi nav saistīta ar nacionāliem jautājumiem, bet, lai cik dīvaini tas skan XXI gadsimtā, cilvēci nesamierināmās armijās izdala nepavisam ne TICĪBA vai NETICĪBA, bet dažādi reliģiozie priekštati, nesoši sevī vai nu maldus, vai tīšuprāt izkropļotu informāciju par Dievu, par Pasaulesēkas uzbūvi, sakārtojušos likumu un ceremoniju krājumos, kuriem pakļaušanās stingri obligāta priekš tās vai citas reliģijas piekritējiem!
4. Pie tam, reliģijas priekšstata, vai pielūdzēju/прихожан mērogs uz Planētas, nekādi neietekmē nepieciešamību stingri ievērot noteiktu ceremoniju izpildīšanu un tādu stingrību ceremoniju un dogmu pakļautībai var uzskatīt kā (kaut kādā ziņā) Garīgu varmācību! Maldīšanās Garā, nostiprinātās obligātās ceremonijās, ESMU cilvēku piespiedu pakļaušana citu cilvēku gribai, bet pavisam ne Dieva GRIBAI!
5. Vēl vairāk, šodien ES gribu īpaši pasvītrot, ka ES, Dievs, Tēvs Absolūts, nekad neprasīju absolūtu pakļaušanos Garā, jo Man nepieciešama tikai BRĪVA un BRĪVPRĀTĪGA sekošana Maniem Kanoniem, tādēļ dažāda pakļaušanās kaut kādiem cilvēciskiem priekšstatiem (bet visas Pasaules reliģijas ar to grēko vienādā mērā) ESMU GŪSTEKŅI Garā un tas PRETRUNĀ Manai NODOMRĪCĪBAI, jo radot Augstāko PILNĪBU, ES orientējos tikai uz Sevi! Tādēļ arī cilvēks ESMU Dieva Līdzība un kā Dieva Līdzība apveltīts visām spējām RADĪT Jaunas pasaules un Visumus, kā jau ES Pats!
6. Vienkāršs, visvienkāršākais ekskurss Piektās rases cilvēces pagātnē runā par to, ka visās Pasaules reliģijās, Dieva vai Dieva Klātbūtnes, kā nebija tā arī nav! ES, Tēvs Absolūts, nekad neveidoju reliģijas, tātad, nekad cilvēkus nedalīju priesteros un "mazos" cilvēkos, jo VISI BIJA RADĪTI VIENLĪDZĪGI!
7. Vēl gribu pasvītrot, ka ES devu ZINĀŠANAS visiem cilvēkiem vienādā mērā, jo ESMU Telpas pārejas cikli Jaunā dimensijā un cilvēku pāreja bez Zināšanām par Pasaulesēkas struktūru, par savu misiju, vienkārši neiespējama! Ticiet, reliģijas, izdalošas cilvēkus Garīgos skolotājos un Garīgos vergos, nevar būt reliģijas no Dieva - Dieva, rādoša/являющего ar Sevi Augstāko PILNĪBU un Augstāko VIENLĪDZĪBU, un Augstāko HARMONIJU!
8. Lūk, kādēļ šajā Pasaulē tik daudz netaisnības un vēl vairāk karu, bet šī Garīgā HAOSA nesēji ir daudzveidīgie un bieži, nepareizie cilvēku priekšstati par Dievu un par cilvēces vēsturi, šīs Pasaules reliģiju kultivētas! Atceraties 800 gadu inkvizīciju un jūs sapratīsiet, ka reliģiju dogmām nav nekāda sakara ar Dievu, atkārtoju, Augstāko PILNĪBU, radošam ar MĪLESTĪBU Jaunas pasaules un Visumus!
9. Ar to arī viegli izskaidrojas tas, ka katra Manis, Tēva Absolūta, izpausme kādā cilvēkā, kurš cenšas aizklauvēties līdz cilvēku ApZiņai, izsauca un izsauc priesteru naidu, jo pēc viņu viedokļa, TICĪBAS cilvēks ESMU domājošs cilvēks, tātad, cilvēks saprotošs Pasaules NEPILNĪBAS iemeslus, ļoti bīstams priekš visiem varas atzariem, saliedējušos viena mērķa labā - lai "mazais" cilvēks VIENMĒR paliktu "mazais" cilvēks, bet tas nozīmē, MŪŽĪGI Garīgs vergs!
10. Taču pat visu sugu/мастей priesteri saprot, ka Dievam ESMU jēdziens "IKS STUNDA", kad neatkarīgi ne no kā un ne no kura, Telpa (pasvītroju: Dievišķā, bet pavisam ne cilvēciskā Telpa) pāriet NEATGRIEZENĪBAS PUNKTU un šajā PATIESĪBAS MOMENTĀ Visi Planētas cilvēki saskaras atklāti un taisni/напрямую ar Dievu un visiem cilvēkiem nākas turēt atbildi/держать ответ ne reliģiju, bet MANIS, Tēva Absolūta, prikšā! Šis Lielais Eksāmens, vai Lielā Pāreja un tikšanās ar Dievu, saucas SODA DIENA!
11. Šajā MOMENTĀ arī notiek vērtību pārvērtēšana un viss sliktais, NEPILNĪGAIS iziet ārpusē, tādēļ neko nevar noslēpt no Dieva, visi cilvēki kārto ļoti grūtu Eksāmenu uz TICĪBU! Un atbildēt par sastrādāto/содеянное nāksies visiem, taču sevišķi grūti to izdarīt būs tiem, kuri ņēma uz sevi ATBILDĪBU būt Gara Skolotājiem bez Manas uz to atļaujas un nezinot "KĀ"!
12. Šodien, kad Telpa pāriet uz Jaunu dimensiju, priekš visiem cilvēkiem (pasvītroju: priekš visiem) sākas tas LAIKS, kad neviens no cilvēkiem nespēs palīdzēt Lielā Eksāmena kārošanā/сдаче Dievam! Cilvēkiem jāsaprot, ka cilvēkam ESMU uzdevums, ESMU viņa Liktenis un kā arī tas sauktos, visiem saprotams, ka ESMU kalpošana Dievam un ESMU PILNVEIDOŠANĀS Garā un citu uzdevumu priekš cilvēkiem vienkārši nevar būt!
13. Tādēļ tā saasinājās attiecības cilvēciskās Sabiedrības iekšienē, bet reliģiskās pretrunas izplūda jau visīstākajos karos, gatavi pāraugt Trešajā Pasaules karā, kas, ja gadīsies, būs galējais spriedums ne tikai priekš cilvēces, bet arī priekš visām reliģijām, jo ESMU DIEVS un Viņš VIENS priekš visiem Planētas cilvēkiem un visiem Visumiem un nevar būt daudztēlu/многообразия priekšstatos par Dievu un nevar būt daudztēlu dogmu un tradīciju, kas, atkārtoju, neapvieno cilvēkus Garā, bet tikai izdala!
14. ES saprotu, neiespējamību samierināt bieži pretējus priekšstatus par Dievu, taču Man arī saprotams, ka cilvēkiem būs vienkārši pienākums izdzirdēt DIEVA VĀRDUS (pasvītroju: DIEVA VĀRDUS) viņiem veltītus/обращённые! Un tas ļoti svarīgi, jo Mani Vārdi neizšķir, bet apvieno cilvēkus Garā, MĪLESTĪBĀ, jo tas ir tas, kas cilvēkus var atgriezt pie Dieva, jo bez Dieva Dvēselē nevar būt cilvēka, kā Diženās Līdzības, tiecošās būt blakus Dievam, būt LīdzJaunradē!
15. ES saprotu, ka Manai Uzrunai beidzot cilvēkus jānosēdina vienā Templī un šim Templim ir vēsturisks nosaukums, Dievu Olimps, Sākumu ņēmuša no tā MOMENTA, kad pēc Mana AICINĀJUMA, Dievi nokāpa no Debesīm, lai pēc tam cilvēki-Dievi paceltos uz Olimpa un pierādītu savu RADNIECĪBU ar Dievu! Un, ja tas tā, bet tas tiešām tā, tad ZINĀŠANAS Manis nodotas, ESMU tas, kam jāizmaina "mazā" cilvēka priekšstatus par sevi un Pasaulesēku!

16. Pasaule, kā ES teicu, uz Lielo MEGApārveidošanu robežas un šī Pārveidošana Garā, cilvēku ApZiņā, jau neapturama, kaut vai visi NETICĪBAS cilvēki lemtu, ka šīs ZINĀŠANAS ne no Dieva! Nē, Mani dārgie, ZINĀŠANAS, cilvēkiem nododamās, tieši no Manis, Tēva Absolūta! Tagad tik svarīga precīza, ATBILDĪGA informācija, jo viss pārējais var Pasauli novest pie Visuma katastrofas!
17. Tādēļ GAISMAS Kareivju/Dalībnieku liktenis - nest Dieva ZINĀŠANAS un paskaidrot "mazajam" cilvēkam, ka tieši viņš nav "mazais" cilvēks, bet Dieva Diženā LĪDZĪBA, spējīga sevī atklāt Dievu, jo LĪDZĪBA vienmēr ESMU VESELUMA daļa! GAISMAS Kareivju/Dalībnieku liktenis - nest ZINĀŠANU Gaismu, Dievišķās Klātbūtnes GAISMU, jo NETICĪBA, cilvēkos ieliktā, būs galvenais šķērslis priekš Sestās rases Nākotnes! Cilvēkiem nav dots apturēt notiekošo un Planētas cilvēki to ļoti drīz sapratīs, jo Telpa nonāca kustībā un šī kustība atsauksies ne tikai uz cilvēku ApZiņām, bet arī dabas kataklizmās, kādas planēta vēl nezina, kas pabīdīs dažādu ticību cilvēkus uz VIENU TICĪBU, uz Dieva teritorijas no okeāna līdz okeānam, un pie šīs VIENOŠANAS GARĀ AVOTA jāstāv GAISMAS Kareivjiem/Dalībniekiem, Manis personīgi atlasītiem, kā GARA PILNĪBAS Paraugam!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
09.03.15.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-09.03.15.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, laviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.03.2015., latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/10.03.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 10.03.2015.
Skatījumu skaits: 648 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: