Galvenie » 2014 » Aprīlis » 4 » Tēva Absolūta Vēstījums 02.04.14. Dievu likteņi
08:01
Tēva Absolūta Vēstījums 02.04.14. Dievu likteņi

Tēva Absolūta Vēstījums 02.04.14. Dievu likteņi

1. Šodien, kad NEATGRIEZENĪBAS Punktu pargājušie gatavojas pārkāpt LAIKU robežu un sākt Jauno laiku uzskaiti, daudz, ļoti daudz cilvēku nesaprot, kas tad Telpā notiek, skraidelē, cenšoties kaut kā izskaidrot priekš viņiem pašiem nesaprotamo iekšējo diskomfortu, sajauktu ar nespēku un pastāvīgām neapmierinātības sajūtām par visu un visiem!
2. Tiešām, ļoti daudz kas tik nesaprotams cilvēkiem, pēc būtības, izskaidrojams ar to, ka cilvēki, pieraduši pie vienmērīga Debesu Ritma, nespēj sevi samērot ar Jauno vēsturi, bet precīzāk, ar Jaunajām reālijām, kuras formējas Dievu vibrācijās, bet nepavisam ne cilvēku, un šīs AUGSTĀS vibrācijas neļauj nomierināties un neļauj saprast, ka Telpa vairs ne tā un, ka Pasaule jau ne tā, un cilvēku liktenis ne tas, jo Pasaule kļuva Dievu Pasaule un tagad jau Dievu liktenim spēkā stājas savas tiesības!
3. Cilvēki aizmirsa, bet precīzāk, viņiem lika aizmirst, ka viņi ĪSTENI Debesu bērni, jo viņi ESMU, ne vienkārši Hiperboreju pēcnācēji, bet visīstākie Hiperboreji, izgājuši cilvēka ApZiņas evolūcijas ilgo ceļu, pacēlušies līdz atklātam KristusApziņas līmenim, spējīgi, ticiet, apzināties savu Dievišķo pagātni un, protams, Dievišķo NĀKOTNI, jo viņu liktenis vienmēr bija un ESMU Dievu liktenis, piekritušu iziet šo evolūcijas ceļu no Dieva, no Dievcilvēka līdz cilveka-Dieva un, protams, līdz Paša Dieva līmenim!
4. Jūs, Hiperboreji, jā, un arī ES Pats, Tēvs Absolūts, nekad neatdalījām Dievcilvēku likteni no Dieva, jo jūs bijāt Dievi un nekad nepārrāvāt, pat sliktākajos inkvizīcijas laikos, savu saikni, savu likteni ar Mani un pat Visuma Programma, kas arī bija priekš jums, tagad var teikt, Dieviem, sagatavota, arī nekad nepārtrūka, jo Dievi vienmēr ESMU VIENS KOPĪGS VESELUMS!
5. Tadēļ jūs, cilvēki-Dievi, Hiperboreji, un jūsu likteņi, vienmēr, ticiet, MŪŽĪGI bijāt un ESMU saistīti ar Mani, Tēvu Absolūtu, un šī saikne nekad nepārtrūka, jo iepriekšējo tūkstošgadu pārbaudījumus cilvēkiem (vienkāršam "mazajam" cilvēkam) iziet bija vienkārši neiespējami! Viss, ko izgāja iepriekšējās civilizācijas un, it īpaši viss, ko izgāja Piektā civilizācija, atkārtoju, cilvēkiem iziet neiespējami un tikai, Garā VIENOTI Dievi ar Dievu likteni, varēja izturēt un uzvarēt.
6. Šodien jau var teikt, ka tikai cilvēki-Dievi, bet precīzāk, Dievi ar Dievu likteni, spējīgi iziet pēdējo pārbaudījumu uz Dievu iekšējo PILNĪBU un radīt Augstākās KĀRTĪBAS Jaunu Telpu - Dievišķo monarhiju Svētā Krievzeme, kaut vai tādēļ, ka šī domnodarbe ESMU Dievu DOMNODARBE, jo tikai Dievam iespējams RADĪT Mīlestību, pie tam Dievam, kurš vienmēr palika Dievs, ar sevi, savu DOMRĪCĪBU pierādošs, ka Dievi vienmēr paliek Dievi, jo PILNĪBA nevar kļūt NEPILNĪBA!
7. Tādēļ Dievišķā monarhija, kas tik paātrināti izpaužas Blīvajā plānā, ESMU ne nejaušība, bet LIKUMSAKARĪBA, jo Viņu radošie ESMU Dievi ar Dievu likteņiem, spējīgi ne tikai radīt PILNĪBAS (PILNĪBU) Telpu, bet arī radīt Viņā to Jauno PILNĪBU, kura tagad MŪŽĪGI, uz visiem laikiem, kļūs Visuma CENTRS!
8. Dievu liktenis noteikts un, protams, ne Blīvajā plānā, bet Tur, Debesīs, un, atkārtoju, Telpas Pārveidošanas Visuma Programma uzrakstīta, protams, ne priekš cilvēkiem, kā Dievu izpausmes MIRKLIM cilvēku veidā, bet jau priekš Dieviem, kuri ar savu iekšējo PILNĪBU bija spējīgi iziet visas Blīvā plāna Golgātas!
9. Tagad gribu teikt, ka visas inkarnācijas cilvēka evolūcijas izpausmei nebija kā Dievu Zināšanu un GUDRĪBAS uzkrāšana, bet pavisam otrādi, visas izpausmes ESMU Dievu pārbaudījumi, kurus viņi, izejot katrā savā izpausmē, pierāda, ka Dievi pat Blīvajā plānā palika un paliek Dievi, lai arī viņiem lemts iziet visas Blīvā plāna Golgātas, jo iekšējā PILNĪBA ESMU apstiprinājums viņu saiknei ar Dievišķo Telpu, ar Dievu, bet precīzāk, ar Mani, Tēvu Absolūtu, un šī saikne nekad nepārtrūka, jo Dievu liktenis ESMU mūžīgā evolūcija, ESMU mūžīgā PILNVEIDOŠANĀS!
10. Tādēļ, šodien notiek ļoti stingra atlase to no jums, kuri visu laiku palika Dievs, neskatoties uz Blīvā plāna pārbaudījumiem, jo tikai jūs turpinājāt palikt Dievi ar Dievu likteņiem, atšķirībā no tiem jums, kuri atteicās pretoties un izmainīja Dievu likteni uz cilvēku likteni!
11. Ticiet, Dievu liktenis sarežģīts un ne visiem pieņemams, jo Dievam, ja viņš tiešām Dievs, jāpieņem un jāizlaiž caur savu sirdi tās izvēles emocijas (kuras veic gan Dievs, gan cilvēks), kuras ietekmē Dieva sarežģīto likteni, jo viņam jāpieņem uz sevi (tā pienākas Dievam), nenoliedzot/neatsakot visus cilvēku grēkus un netikumus, pie tā, paliekot Lielā Vispiedošanas MĪLESTĪBĀ uz cilvēkiem!
12. Dieva liktenis - VISU pieņemt netiesājot, bet ar savu DOMRĪCĪBU, sevi, savu dzīvi, pastāvīgi, bet precīzāk, MŪŽĪGI nest visiem un visam MĪLESTĪBU, tikai MĪLESTĪBU, jo Dievu liktenis arī tur ietverts, lai MĪLĒTU, negaidot atbildes MĪLESTĪBU, Dievu liktenis - nest arī Zināšanas, kuras cilvēki var atraidīt un VISU to pieņemt kā tā KRUSTU, kas ESMU Dievs, Visupiedodošs un Mīlošs, jo viņš pie jebkuriem apstākļiem ESMU MĪLESTĪBA!
13. ES saprotu, ka tas sarežģīts uzdevums pat priekš Dieviem, taču Dievs arī ESMU Dievs, viņš var kļūt cilvēks un aizklauvēties līdz cilvēkam, bet, gan cilvēkam, gan Dievam, liktenis viens, jo pilnīgs Dievs un nepielnīgs cilvēks ESMU Tēva Absolūta radījums un nevar būt dažādu likteņu tiem, kuri kļuva PILNĪBAS daļa, jo, atkārtoju, PILNĪBA rada Jaunu PILNĪBU un ja cilvēki sevī atklāja PILNĪBU, tad viņi jau Dievi un cilvēki, neatklājuši sevī Dievu PILNĪBU, Dievi nekļūs nekad!
14. Dieva ceļš un liktenis sarežģīti, taču šis Dieva ceļš un Dieva liktenis noteikts ar to, ka Dievs RADA, neprasot neko pretim, uzkrājot Debesu GUDRĪBU un pieņemot savā ceļā VISU pazemīgi, bet ne ar cilvēku MĪLESTĪBU, bet, kā ES teicu, ar Lielu Beznosacījumu Dievu MĪLESTĪBU, priekš kuriem MĪLESTĪBA ESMU visu enerģiju (Informāciju) Harmonija, ieskaitot arī Iņ un Jaņ enerģijas! Dieviem cits nav arī dots, jo Zināšanas un GUDRĪBA ESMU tas, kas nosaka Dieva, bet ne cilvēka, likteni!
15. Atkārtoju, jūs visi (ES runāju par Planētas pamatcivilizāciju) ESMU Dievi, jūs visi ESMU Hiperboreji un jums visiem vienkārši pienākums šajā vēsturiskajā laikā atcerēties, ka jūs ESMU Dievi un nodemonstrēt Dievu VIENOŠANOS Garā, jo jūs nekad nepārstājāt būt Dievi un godprātības zibšņi ir tam apstiprinājums, ka jūsos ESMU Dievu iekšējā PILNĪBA, bet tagad ES vēl apstiprinu, ka jums Dievu liktenis no kā atteikties var tikai glupiķis, neapjēdzošs, ka pagātnes vairāk nav, kā nav arī tā, kas ļoti ilgi atdalīja cilvēkus un Dievu!
16. Ir cilvēku liktenis un ESMU Dievu liktenis, un tur šķietama principiāla atšķirība, ietverta viņu iekšējā PILNĪBĀ, taču šodien, kad cilvēki sāk pāriet Laikmetu robežu, tātad sāk ieiet Dievišķo vibrāciju Telpā, varu jums teikt, ka Man nav atšķirību starp jums! Atšķirība ir jūsos pašos, jo daļa no jums pieņēma cilvēku likteni, nolaižoties uz zemām vibrācijām, bet daļa no jums saprata un pieņēma Dievu likteni, PATIESĪBAS - Debesu Ticības, Mīlestības un Gudrības Dižo aizstāvju (стяжателей?) likteni!
17. Taču gribu jums teikt, ka tie uzdevumi, kas stāv jūsu priekšā, būs tikai Dieviem risināmi, kuru liktenis - BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI nest MĪLESTĪBU visiem tiem, kuri atteicās no DIEVU likteņa, no pašnoteikšanas (самоотрешения?) likteņa un GAISMAS Dalībnieka Lielās VĪRISŠĶĪBAS, lēnprātīgi nesoša savu PILNĪBU Pasaulē, negaidot atzīšanu un Mīlestību atbildei!
Āmen.

Tēvs Absolūts.
02.04.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-02.04.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 03.04.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/04.04.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 04.04.2014.


 

Skatījumu skaits: 599 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: