Galvenie » 2015 » Februāris » 5 » Tēva Absolūta Vēstījums 03.02.15. Kustība un Gara Impērija
12:32
Tēva Absolūta Vēstījums 03.02.15. Kustība un Gara Impērija

Tēva Absolūta Vēstījums 03.02.15. Kustība un Gara Impērija

ES jau sen runāju, ka Kustība, pat Mana, un gaidāmā Gara Telpas Impērija, ESMU divas dažādas domrīcības/domnodarbes un, ja Kustība ESMU cilvēku domrīcība/domnodarbe, tad Gara Impērija ESMU Dieva GRIBAS izpausme un, tātad, ESMU Jauna realitāte (dimensija) ar kuru cilvēkiem nāksies saskarties ļoti drīz!
2. Jaunās reālijas neliks uz sevi gaidīt, jo pēc Mana Scenārija Krievijai (Svētai Krievzemei) jāpieceļas no ceļgalos nometušamies, bet precīzāk, no grīdas, uz Pamata civilizācijas simtgadi Blīvā plāna Garīgo maldu un Mamona džungļos! Atkārtoju: ESMU Mans Plāns, ESMU Mana Telpas Pārveidošanas Programma, un no tā nevienam neaiziet, tātad, ESMU savi MEGApārveidošanas termiņi, jau Manis izsludināti un tos Planētai, cilvēcei un Man Pašam, Tēvam Absolūtam, nākas izpildīt!
3, Šeit neko ne pieliksi, ne atņemsi, bet stingrība Manos vārdos ESMU tikai Pasaulsēkas struktūras stingrības atspoguļojums, kurā jūsu Planetārā sistēma (atgādinu: mākslīga) ieņem īpašu vietu Visumā, jo pēc Maniem Plāniem šī vieta atvēlēta un jau ESMU Aukstākā Kosmiskā Saprāta Evolūcijas Centrs!
4. Debesu atjaunotā NEITRALITĀTE paredz Diženas evolūcijas Centra radīšanas nepieciešamību, ar sevi apstiprinoša to atskaites punktu, ap kuru arī jāsaglabājas Radīšanas spēku un Atturēšanas spēku Diženai HARMONIJAI! Tādēļ VISS, kas notiek uz Planētas (Svētā Krievzeme) arī ESMU Atturēšanas spēku pēdējais balsts, tiecošos saglabāt Debesu disbalansu/дисбаланс Tumsas pusē!
5. Lūk, kādēļ uz Planētas tā viss saspringa un vissliktākais, ko var iedomāties/предположить, iznāk virspusē (ES runāju par bezgarīgumu, beztikumību, par meliem un, protams, par Garīgiem maldiem), eksaminējot cilvēkus "pēc pilnas programmas", un no tā tas, kas vēl nesen bija labs cilvēks, pēkšņi, negaidīti pārvēršas bezgarīguma monstrā, un, savukārt, neticīgs cilvēks arī pēkšņi atklāti un uz visiem laikiem pārvēršas TICĪBAS aizstāvī!
6. Pasaule (cilvēki) iziet Eksāmenu uz TICĪBU Dievam tādā līmenī, tāda dziļuma, kāda vēl nebija nekad un šo Dieva Eksāmenu var arī saukt par Lielo ATTĪRĪŠANOS, jo vieni no tā iziet cilvēki-Dievi, bet citi, kuri jau priekš Manis zaudēti uz MŪŽIEM!
7. Ticiet, uz Laiku robežas, precīzāk, uz Ēru robežas, no šī Eksāmena nevienam neaiziet/neizvairīties, jo "DIEVA PRIEKŠĀ VISI VIENLĪDZĪGI", bet inkarnācijās uzkrātai pieredzei, uzkrātai Dievu GUDRĪBAI, jātiek nodemonstrētai ne priekš cilvēces, bet Man, Tam, kurš deva TIESĪBAS domājošai Būtnei (cilvēkam) pierādīt Mūžīgās evolūcijas iespējas, apstiprinošas pilnveidošanos līdz Paša Tēva Absolūta augstumiem!
8. Šajā Lielajā Eksāmenā, šajā Garīgajā ATTĪRĪŠANĀ, nav atšķirību starp cilvēkiem, jo visi viņi izgāja milzīgu, var teikt, tūkstošgadīgu apmācības ceļu Dievu GUDRĪBAS Skolā un tagad, "izlaiduma Eksāmenā", Paša PirmRadītāja priekšā, viņiem jāpierāda, ka likteņa mācībstundas izietas ne veltīgi, tātad, cilvēkiem jāpierāda, ka viņi jau ne cilvēki, bet Dievcilvēki, spējīgi, tātad, gatavi LīdzJaunradei ar Dievu!
9. Skumji (bet vakar ES vērsu uz to uzmanību), ka daudzi cilvēki negatavi šī MEGAvēsturiskā Eksāmena nokārtošanai un viņiem lemts iziet pāreksaminēšanu, taču Pasaulsēka tā iekārtota, ka tikai PILNĪBAI dotas TIESĪBAS radīt Jaunu PILNĪBU! Lūk, kādēļ ES tik uzmanīgi sekoju OKTAEDRU formēšanai, jo, ja ESMU PILNĪBA, tad arī ESMU cilvēkiem Nākotne! Jebkurā gadījumā, ES būšu spiests izmantot savas TIESĪBAS nozīmēšanai OKTAEDROS, atņemot šīs TIESĪBAS cilvēkiem!
10. Cilvēkiem nekas nesanāks bez APZINĀŠANĀS, ka VISS Dieva rokās, un Pasaules NEPILNĪBA šodien ESMU cilvēku maksa/плата par NETICĪBU, ko nāksies sajust, atkārtoju, visiem, kaut ES jau runāju, ka glābšana vienmēr ESMU un tā ielikta pašā cilvēkā, jo katrā, pat izteiktas NETICĪBAS cilvēkā, ESMU Dievs!
11. Gribu pasvītrot, ka Radīšanas spēki un Atturēšanas spēki ESMU Dievišķie spēki, tagad gatavi atrasties HARMONIJĀ un cilvēkiem, kā PirmRadītāja GRIBAS pārvadītājiem jābūt pārstāvētiem Tur un Tur, taču bez TICĪBAS Dievam, cilvēki nevar atrasties Dievišķā Telpā, tādēļ, kad ES runāju par Tumsas spēkiem, ES runāju par NETICĪBAS spēkiem!
12. Ticiet, NETICĪBAS cilvēki nav nevienam vajadzīgi un veltīgi daudzi cilvēki domā, ka šodien notiek sīva cīņa starp GAISMU un Tumsu, aizmirstot, ka Dievišķo spēku NEITRALITĀTE atjaunota! Runājot par Tumsas spēkiem, pasvītroju, ka runa iet ne par Atturēšanas spēkiem, bet par spēkiem, kuros koncentrēti NETICĪBAS cilvēki - cilvēki, priekš kuriem nav Mūžības Kanonu un nav Pasaulsēkas struktūras, bet ir Garīgie maldi, Haoss un netikumība!
13. Lūk, priekš tādiem cilvēkiem, arī Maniem radījumiem, taču nodevušiem Mani, Tēvu Absolūtu, jau ESMU cita Planēta, uz kuras viņiem nāksies iziet pilnu pārsagatavošanas kursu, jo viņi tāpat mūžīgi kā arī Visums mūžīgs, taču viņu ceļš Manis noteikts, kā ceļš "atpakaļ pagātnē" tādēļ, ka NEPILNĪBAI nav dotas TIESĪBAS ieiet Gara Impērijas Pasaulē, Dievvalstības pasaulē!
14. Viss atklāsies, un ļoti drīz! Cilvēki ieraudzīs "KURŠ IR KURŠ"/"КТО ЕСТЬ КТО" un šaubas izzudīs, jo domtēlus, bet jo vairāk domnodarbi, būs neiespējami noslēpt ne tikai no Manis, bet arī no cilvēkiem-Dieviem, augšupejošiem uz Olimpu!
15. Lūk, kādēļ tik grūti izveidojas iekšējās PILNĪBAS OKTAEDRI, jo cilvēki nezin, kā vajag radīt, tie Garīguma vērtējumi, kas bija pieņemti Blīvajā plānā, jau nenostrādā, bet cilvēki OKTAEDROS ieskaitītie, vēl nesasniedza PILNĪBAS līmeni, ļaujošu viņiem ieraudzīt Dievu sevī un apkārtējos cilvēkos!
16. Taču tā turpināties ilgi nevar un drīz, ļoti drīz, cilvēkiem OKTAEDROS ieskaitītiem, ar Manu PALĪDZĪBU atklāsies Velte/Дар REDZĒJUMAM (Smalkā plāna) un GAIŠAIS/СВЕТЛОЕ priekš kāda kļūs Tumšais, bet priekš kāda pavisam otrādi un šī Lielā APSKAIDRĪBA, jau ne cilvēku, bet cilvēku-Dievu, apgriezīs/apgāzīs daudzus priekšštatus, dzīvojošus Blīvajā plānā daudzus tūkstošgadus!
17. Pasaule uz APSKAIDRĪBAS robežas! Pasaule Dievu ieraudzīs ļoti drīz, jo bez Dieva šīs asaules Piektajai rasei nav nākotnes, jo Nākotni radu ES, Tēvs Absolūts, domājot, ka Piektā rase Svētās Krievzemes tēlā pierādīs Pasaulei (cilvēcei) PATIESO, ticiet, pavisam ne Jaunu ceļu pie Dieva, kas bez Garīgās ATTĪRĪŠANĀS neiespējami! Šis APSKAIDROŠANĀS BRĪNUMS aizraus cilvēci, pieņemošu Svēto Krievzemi par paraugu Augstākai PILNĪBAI - Dievu PILNĪBAI un tas ESMU tas, ko ES izplānoju un tas, ko ES panākšu no cilvēkiem!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
03.02.15.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-03.02.15.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 04.04.2015., latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.uzoz.ru/04.02.2015., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 04.02.2015. 

Skatījumu skaits: 742 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: