Galvenie » 2013 » Decembris » 7 » Tēva Absolūta Vēstījums 05.12.13. Pilnība tiecas pie Pilnības
14:08
Tēva Absolūta Vēstījums 05.12.13. Pilnība tiecas pie Pilnības
Tēva Absolūta Vēstījums 05.12.13. Pilnība tiecas pie Pilnības

1. Tā iekārtota Telpa, kurā dažāda evolucionējoša PILNĪBA tiecas savienoties ar blakus PILNĪBU, papildinot eksistējošo PILNĪBU, tuvinot viņu jau PILNĪBAS Klasteram un šī tieksme uz PILNĪBAS palielināšanu arī ESMU Dievišķā Telpa - Telpa PILNĪBAI!
2. Citādi arī nevar būt, jo Telpas PILNĪBAS palielināšanās arī ESMU Mūžīgās kustības miers - kustības uz PILNĪBU! Viss šajā daudzlīmenīgajā Telpā pakļaujas Mūžīgās kustības miera Kanonam, jo Telpas būtība/jēga ESMU Mūžīgā evolūcija vai Mūžīga PILNVEIDOŠANA, tas attiecas uz visu Varenajā KOSMOSĀ, ieskaitot arī Mani Pašu, Tēvu Absolūtu!
3. Tā arī Blīvais plāns iekārtots! Tā iekārtots arī cilvēks, ne tikai apzinājies sevi daļu Varenā KOSMOSA, daļu Tēva Absolūta, bet arī spējīga saprast, ka ApZiņas/LīdzZiņas pilnveidošana ESMU galvenais uzdevums, kas vienreiz bija dots Dieviem, kuri nolaidās no Olimpa un piekrita parādīt, ka Mūžīgā evolūcija ESMU Pamatu Pamats un cilvēks Blīvajā plānā ne tikai spējīgs saprast galveno Mūžības Kanonu, bet arī spējīgs pierādīt sev, ka PILNĪBA (bet jūs atceraties, ES jau runāju, ka Dievi, vienreiz kļuvuši cilvēki, nezaudēja sevī Dievu PILNĪBU ) vienmēr tiecas uz PILNĪBU un var, uz pastāvīgas LīdzZiņas evolūcijas rēķina, pacelties uz Dievu PILNĪBAS līmeni!
4. Tas, kas jūs gaida ATGRIEZŠANĀS Lielajā Dievkopībā/Вече, ESMU rezultāts jūsu (pasvītroju: jūsu) LīdzZiņas daudzgadsimtīgai evolūcijai Blīvajā plānā, kad, neskatoties uz Lucifera vilinājumiem un Viņa un Viņa komandas uzceltajiem morāli tikumiskajiem šķēršļiem, cilvēki spēja (un vispirms tas attiecas uz Hiperborejiem) nodemonstrēt sev un Debesīm, ka cilvēki, bet precīzāk, cilvēki-Dievi, spēj apvienot visas PILNĪBAS un savienoties ar Augstākajām PILNĪBĀM!
5. Jūs, Hiperboreji, ESMU tā pamatcivilizācija uz Planētas, tagad sauktas Svētā Krievzeme, kura izrādījās spējīga ļoti sarežģītos Mamona valdīšanas apstākļos, tomēr izpaust sevī Gara PILNĪBU un par spīti visiem pesimistiskiem vērtējumiem, bet galvenais, par spīti viltotajai, taču tomēr, cilvēces vēsturei, pacelties līdz Gara PILNĪBAI un parādīt šo PILNĪBU, Garā Brīvu cilvēku, pirmajā Lielajā SAEIMAS sanāksmē, parādot paši sev un Debesīm, ka ne viss vēl zaudēts un PILNĪBAS Gars vēl nav zaudēts cilvēkos-Dievos un viņi vēl spējīgi apvienoties viens ar otru Garā un kļūt Vienota PILNĪBA!
6. Uz planētas atrodas vairākas civilizācijas, bet precīzāk, ir vairāku civilizāciju pārstāvji, kuri sen ievijušies Hiperboreju pamatcivilizācijā, taču, kuri tā arī nespēja kļūt daļa Hiperborejiešu un Hiperborejiešu (Slāvu-Arijevu) PILNĪBA viņus tikai kaitina, jo viņu kā kolonizatoru uzdevums bija cilveku izdalīšana un ieviešana viņu ApZiņā tādas reliģiskās ideoloģijas haosu, kas bija un paliek pamatprincips visiem kariem un konfliktiem!
7. Nu nevar taču būt konfliktu PILNĪBAS iekšienē, tādēļ Hiperborejieši kā Dievi, kļuvuši cilvēki Brīvi un Brīvprātīgi, nekad nekaroja pēc personīgās gribas, jo saprata un sevī nesa Dievu PILNĪBU, kuri nekad nekaro, bet tikai apspriež un izlemj, kā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ, visas Dievišķās Telpas problēmas! Un pat konflikts vai Mana labākā Skolnieka, vārdā Lucifers, un Viņa piekritēju opozīcija ar Tēvu Absolūtu (Mani), bija vienprātīgs lēmums pārbaudīt cilvēku spējas patstāvīgi, bez Dieva atbalsta, kļūt PILNĪGIEM, fraktāli līdzīgiem Tēvam Absolūtam!
8. Šī opozīcija nebija karš, bet bija, kā ES teicu, Vienošanās un Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas sastādīšana (kopīga), saskaņā ar kuru uz Planētas ( pa vecam - Zeme) cilvēki evolucionē zem Paša Lucifera uzraudzības, taču bez Tēva Absolūta ietekmes uz šo cilvēka pašizziņas procesu!
9. Jāsaka, ka šī Debesu vienošanās skāra tikai Hiperborejiešus, tādēļ Planētas kolonizācija, citu, bieži agresīvi noskaņotu, civilizāciju, radīja priekš Hiperborejiešiem papildus grūtības, neparedzētas Debesu Lielajā Norunā. Uz Hiperborejiešiem, salīdzinot ar visām iepriekšējām Planētas (arī pamat) civilizācijām, uzvēlās visgrūtākais uzdevums - izpaust PirmMīlestību un Dievu GUDRĪBU tad, kad Planēta izrādījās pārblīvēta ar tiem, kuriem nav nekāda sakara ne tikai ar Debesu Lielo Norunu, bet arī ar tiem uzdevumiem, kas bija izvirzīti Planētas iedzīvotējiem Piektās saules laikā, bet precīzāk, uz kārtējiem 26000 gadu!
10. Pievērsiet uzmanību: Savos pēdējos Vēstījumos ES konkrēti vēršos pie jums, Manas Kustības, kurā ES centos sapulcināt cik iespējams vairāk Hiperborejiešu, tādēļ, ka VIENOŠANAS Gars, tātad Gara PILNĪBA, atklāta tikai Hiperborejiešu iekšienē, tādēļ pārreģistrēšana, vai Kustības rindu "tīrīšana", arī ESMU MANA VĒLĒŠANĀS (MANA GRIBA) ieraudzīt savā LOLOJUMĀ tikai Hiperborejiešus, jo viņiem bija uzdots kļūt cilvēkiem un viņiem no cilvēkiem kļūt Dieviem, izejot visas Blīvā plāna Golgātas, atkārtojot ceļu, Kristus noietu, tātad, paceļoties savā Garīgajā pilnveidošanā līdz KristusApziņas augstumiem!
11. ES zinu cik grūts jūsu ceļš, taču jūs paši (atkārtoju: Brīvi un Brīvprātīgi) piekritāt palīdzēt Man un pierādīt, ka Dievi, nokāpuši no Olimpa, vienalga paliek Dievi, pat Blīvajā plānā, pat tur, kur netaisnība un Mamons rīko balli Garīgam regresam un Garīgiem vārdumaldiem, kur reliģijas pārvērtušās Garīgās vardarbības un Garīgo maldu avotā!
12. Daudzos Svētos rakstos un, protams, Savā Pēdējā Uzrunā cilvēkiem caur "Atklāsmēm Jaunā Laikmeta cilvēkiem" ES brīdināju, ka Garīgie meli un Garīgie maldi būs stādīti priekšā Maniem VĀRDIEM un cilvēkiem pašiem, bez Manas priekšā teikšanas, būs jāsaprot, kur meli, kur Patiesība, jo tikai Patiesība priekš cilvēka ESMU vienīgais un drošais ceļš pie Dieva, jo viss pārējais cilvēku noveda Mamona nometnē, Lucifera nometnē, kura uzdevums bija pierādīt, ka ApZiņas evolūcija neiespējama priekš cilvēkiem un ka tikai Dieviem dotas Tiesības radīt, bet daļiņas, lai arī pat Paša Tēva Absolūta, nekad nevarēs pacelties līdz LīdzJaunradei ar Dievu, līdz tā apzināšanai, ka visi viņi ESMU Dievi, vienreiz nolaidušies no Debesīm!
13. Un nekas neparedzēja to, ka cilvēki varēs parādīt sevi, kā Dievi, jo Garīgās verdzības formēšana caur Garīgiem meliem un Mamonu deva iespējas izdalīt cilvēkus un nedot viņiem iespējas sasniegt Garīgo VIENOŠANOS, jo tikai PILNĪBA, tiecoties pie PILNĪBAS, rada Jaunu PILNĪBU, bet tas dots tikai Dieviem! Cilvēki taču nepilnīgi, cilvēki nekad nevarēs apvienoties Garā mierīgi, jo viņu kari, viņu nesaskaņas, nekad neradīja pat priekšnoteikumus mieram un, ja miers iestājās, tad tas bija tikai pārtraukums starp nepilnīgas LīdzZiņas cilvēku kariem!
14. Citas civilizacijas, kuru uzdevums bija nostiprināties uz Planētas, uzstājās iekarotāju lomās un viņu ideoloģija bija teritoriju sagrābšana! Un tas bija tas gadījums, kad uzbrukuma mērķis bija kļūt uz Planētas civilizācijai Hiperboreju vietā, bet Vienoto Hiperboreju civilizāciju izdalīt protektorātos pēc nacionālām pazīmēm!
15. Taču Hiperborejiem nebija un nav nacionālo atšķirību, tātad, pēc prioritātes, vai kaut kāda etnosa ,vai tautas priekšrocībām, tādēļ uz šīs milzīgās teritorijas no okeāna līdz okeānam, ar tās milzīgajām bagātībām, vienmēr apdzīvoja Garā Vienota Tauta un citu civilizāciju pārstāvji, pierādot visiem, ka tikai MĪLESTĪBA un GUDRĪBA ESMU tas, kas var apvienot visas civilizācijas vienā Gara PILNĪBAS Megacivilizācijā - Hiperborejiešu Megacivilizācijā!
16. Tomēr cilvēces vēsture ne tikai vairākkārt tika pārrakstīta, bet bija arī izkropļota līdz nepazīšanai, bet Hiperborejieši ne tika izrādījās vēstures pažobelē, bet bija arī to pazemoti, kuri uz šo teritoriju atnāca ar Garīgā iekarotāja nolūku! Taču ES apsargāju šo teritoriju un šo Dižo Etnosu un ES apsargāju SEVI, jo saglabājot vai nosargājot šo Etnosu, ES saglabāju Dižas evolūcijas iespējas Telpai, jo zinu: lai kas arī būtu uz šīs Planētas, tikai Hiperborejiem dotas TIESĪBAS lemt visas problēmas Dievam par labu, par labu Garīgai VIENOŠANAI un LīdzJaunradei savstarpēji un ar Pašu Tēvu Absolūtu!
17. Manu VĀRDU apstiprinājums var būt Lielā Saeimas sanāksme un Lielā DIEVKOPĪBA/ВЕЧЕ, ko citas civilizācijas vienkārši nespēj, jo Gars (bet tikai pateicoties viņam jums arī izdevās sapulcināt cilvēkus uz šiem Garīgās VIENOŠANAS Svētkiem) arī ESMU Hiperborejiešu īpatnība, nezaudējušu sevī Dievu PILNĪBU!
18. Šodien jūs uzziniet/aptveriet zinātni, kā no jauna kļūt Dieviem! Ticiet, pat priekš jums, Hiperborejiešiem, šī ESMU ļoti sarežģīta TRANSMUTĀCIJA, jo Dievam ļoti vienkārši kļūt cilvēkam, bet cilvēkam kļūt Dievam, ļoti grūti, bet priekš kāda pat vienkārši neiespējami, jo tas prasa ne tikai un ne tik daudz apvalka izmainīšanu, cik LīdzZiņas transmutāciju! Atkārtoju: cilvēkam kļūt Dievam un būt Viņam ir visgrūtākais uzdevums visos laikos!
19. Tas, ko jūs tagad apgūstiet/uzziniet, arī ESMU Dižens TRANSMUTĀCIJAS laiks un jūs paši kļuvāt liecinieki, ka LīdzZiņas transmutācija (pilnīgas LīdzZiņas, līdz Dievu līmenim) prasa cilvēku visu, bez atlikuma un jātiek atmestam visam tam, kas jūs savieno vai saista ar Blīvo plānu, jātiek atmestam un nomestam mirklīgi/vienmomentīgi!
20. ES redzu cik jums grūti sanāk šī pāreja uz Tēva Absolūta vibrācijām! Vispirms tādēļ, ka tas ESMU pirmais Debesu priekšlikums visu Sauļu vēsturē, otrkārt, tā ESMU pirmā pāreja uz augstām Debesu vibrācijām, cilvēkiem (cilvēcei) Piektās saules 26000 gadu! Neskatoties uz to, ka cilvēku Brīvā GRIBA un Tēva Absolūta, sakrita, jāsper šis solis "uz laiku bezdibeņa" cilvēkiem pašiem!
21. Taču TRANSMUTĀCIJAS BRĪNUMS notiks jebkurā gadījumā un to turpina cilvēki (ES runāju par Manas Kustības LīdzRadītājiem) un jūsu Saeimas sanāksme, un Dievkopība/Вече, un Jaunā Dievkopība/Вече Kijevā, pēc būtības, jūsu soļi uz Olimpu, kur jau sen gaida Triumfētājus, izgājušus visgrūtāko Golgātu, jo bez PirmMīlestības un Varenas VISPIEDOŠANAS un, protams, bez Lielās NOŽĒLAS, cilvēki, pat cilvēki-Dievi, nekad nevarētu kļūt Dievi, kaut vai tādēļ, ka MĪLESTĪBA un GUDRĪBA, Dievu raksturojums, taču nepavisam ne Blīvā plāna cilvēku!
22. To, ko jūs varējāt sasniegt, neskatoties uz jūsu domstarpībām saeimas sanāksmē un Dievkopībā/Вече, ESMU jūsu personīgais nopelns, jo neviens jūs nepiespieda meklēt savu ceļu pie Dieva, un tas, ka jūs noticējāt Man, Tēvam Absolūtam, un Manam Vēstnesim, dara jums godu un dod jums tiesības lemt ne tikai personīgos likteņus, bet, kā jūs sapratāt, arī Dievišķās Telpas LIKTENI un tas, ka jūs varējāt izlīdzināt Dievišķās Telpas NEITRALITĀTI, runā par to, ka jūs ne vienkārši uz pareiza ceļa iekšējai pilnveidošanai, bet jūs jau sasniedzāt DIEVU PILNĪBU!
23. Jūs pierādījāt sev un Mums, Gaismas Hierarhiem, ka jūs tiešām sasniedzāt Dievu iekšējo PILNĪBU un jūsu tiekšanās uz Garīgo Vienotību/Kopību tikai apstiprina, ka jūs jau gandrīz pārkāpāt Neatgriezenības punktu un jūsu Trešai Dižai DIEVKOPĪBAI/ВЕЧЕ - Atgriezšanās DIEVKOPĪBAI/ВЕЧЕ (tā ES nosaucu DIEVKOPĪBU/ВЕЧЕ jūsu Garīgai VIENOŠANAI, tādēļ, kā ES runāju, ka Dievi savstarpēji nekaro, bet tikai vienojas/norunā) jānodemonstrē Visiem, ka šī Telpa tiks izmainīta pēc jūsu GRIBAS - cilvēku-Dievu GRIBAS!
24. Atkārtoju vēlreiz, ka VISS par ko ES šodien runāju, attiecas tikai uz Hiperborejiem un tā ESMU viņu, cilvēces GLĀBĒJU benefice! Visām civilizācijām būs jāpieņem Garīgais LĪDERIS šis Etnoss, jo jebkurā citā gadījumā cilvēki neglābsies no Mana SODA, no Mana Eksāmena, jo nevar pāriet Sestajā saulē - augstu vibrāciju Pasaulē - bez ApZiņas PILNĪBAS!
25. Atkārtoju: PILNĪBA tiecas pie PILNĪBAS, cilvēki-Dievi tiecas uz Dievu Olimpu, un tā, viņu atgriezšanās Garā, VIENOTĀ/KOPĪGĀ Garā, iespējama tikai tad, kad Hiperboreji sasniegs KristusApziņas līmeni, bet priekš viņiem, ticiet, tas ne pats grūtākais uzdevums, jo tikai Hiperboreji, viņi saglabāja sevī Dievu PILNĪBU, jā, un Olimps, kā ES teicu, sen gaida Gara Triumfētājus!
26. Olimps jau atvērts PILNĪBAI! Tagad Hiperborejiešiem jāapstiprina, ka Viņi gatavi pacelties uz PILNĪBAS virsotni un, ka Viņi LīdzJaunradē ar Dižo PILNĪBU (Tēvu Absolūtu) radīs Diženāko PILNĪBU, Sesto rasi - Hiperboreju rasi!

Tēvs Absolūts.

Atbilde uz jautājumu
1. Manas Kustības rindās jābūt tikai Hiperborejiem! ES izvēlējos šo Etnosu un GAISMAS Darbiniekus negribu redzēt citu civilizāciju pārstāvjus.
2. Vēlreiz atkārtoju: Radītāja Kustība ESMU stingra disciplīna, atbildība, Mīlestība, Gudrība un VISPIEDOŠANA!

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-05.12.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 06.12.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/07.12.2013. nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 07.12.2013.
Skatījumu skaits: 639 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: