Galvenie » 2015 » Februāris » 7 » Tēva Absolūta Vēstījums 06.02.15. Nākotne Dieva un cilvēku rokās
21:04
Tēva Absolūta Vēstījums 06.02.15. Nākotne Dieva un cilvēku rokās

Tēva Absolūta Vēstījums 06.02.15. Nākotne Dieva un cilvēku rokās

1. Daudzas reizes bija Manis pārrunāts, ka VISS Dieva rokās un tā ESMU PATIESĪBA, bet cilvēki aizmirst arī otru PATIESĪBU, bez kuras nav nekādas jēgas un šī PATIESĪBA skan, iespējams, priekš kāda negaidīti vienkārši: "viss cilvēku rokās - Dieva līdzības"!
2. Taču šinī otrajā PATIESĪBĀ ir ļoti svarīg aspekts, kuru cilvēki, parasti, atstāj bez uzmanības, vai kā jūs sakat "aiz kadra", bet ES taču tik daudzus gadu tūkstošus par to runāju pilnīgi atklāti ar pamācību: "cilvēki ESMU Dieva līdzība"! Taču tas nepavisam nenozīmē, ka "viss uzreiz visās rokās", nē, "VISS" tikai to cilvēku rokās, kuri apzinās, saprot un pieņem visu "Dieva līdzībā"!
3. Vēl vairāk, "Dieva līdzība" ne vienkārši vārdi, ne vienkārši saprašana, bet vispirms DOMRĪCĪBA, apstiprinoša katru minūti, katru sekundi "Dieva līdzību" un tā ESMU domrīcība TICĪBAS iemantošanai, domrīcība ne cilvēcisko centienu un, kaut kur arī, ne cilvēcisku ciešanu, jo "Dieva līdzība" ESMU līdzība visā un vienmēr, ieskaitot, bez šaubām, arī izpausmi Blīvajā plānā!
4. Jā, cilvēkiem daudz dots un iespēja LīdzJaunradei ar Dievu ESMU potenciāls katram cilvēkam, taču šo "Dieva līdzības" DĀVANU nepieciešams "nopelnīt", kā ES runāju, ar TICĪBAS iemantošanu/стяжением, MĪLESTĪBAS iemantošanu un pilnu ATBILDĪBU par saviem Domtēliem, par savu domrīcību! Taču sasniegt to var tikai nedaudzi, lūk, kādēļ cilvēkiem (cilvēcei) kopumā ESMU milzīga inkarnāciju virkne, jo nevar cilvēks sasniegt "Dieva līdzību" vienas izpausmes laikā, un šīs Lielās VELTES apzināšanās, dažiem cilvēkiem tā arī nepienāk, bet dažiem pienāk tikai MEGAvēsturisku pārveidojumu momentā!
5. Lūk, kādēļ šodiena "dažus mirkļus" pirms Lielās pārveidošanas visa uz Pasaules, cilvēku saujiņa sāk izpaust nemieru un cenšas sasniegt "Dieva līdzību", pārkāpjot evolūcijas Kanonus (Pasaulsēkas Kanonus) un šo pēdējo sirdssāpju kliedzienu var šodien izdzirdēt daudz skaidrāk, jo Telpa, pārejoša Jaunajā dimensijā, velk aiz sevis arī tos, kuri apzinājās "Dieva līdzības" laimi un tos, kuri pat necentās saprast, ka Pasaule ESMU Dieva VARAS (GRIBAS) izpausme un, ka cilvēki, izpaustie un neizpaustie šodien, ATBILDĪGI Dieva priekšā par savām bezjēdzīgajām mokām starp Pasaulēm!
6. ES domāju, ka jums (cilvēkiem) saprotams, ka Nākotne atkarīga, protams, no cilvēkiem, gataviem LīdzJaunradei ar Dievu, taču cik maz viņu, TICĪBU iemantojušo, un ne veltīgi runājošo par TICĪBU, un cik daudz NETICĪBAS cilvēku, pēc būtības, ar savu NETICĪBU Dievu nodevušu! Taču tā iekārtota Pasaulsēka: vai nu tu ar Dievu, vai tu pret Dievu un trešā, liekas/казалось бы, nav dots!
7. Taču sarežģītība slēpjas vēl arī tur, ka ārpus Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas, šajā cilvēku izvēlē iejaucās arī trešais spēks - Tēva Lucifera spēks, kurš pretēji Debesu NORUNAI, cilvēkus papildus izdalīja Mamona cilvēkos un cilvēkos, pieņēmušos uz sevi Garīgās verdzības Krustu un šādos apstākļos izdarīt izvēli Dieva labā, izrādījās pavisam ne vienkārši!
8. Tādēļ šodien jums (cilvēcei) ir tas, ko pelnat un tas, ka apmēram trīsdesmit procenti Planētas iedzīvotāju meklē savu ceļu pie Dieva (ignorējot pasaules reliģiju postulātus un dogmas), runā par to, ka Pasaule priekš Dieva, tātad, arī priekš Nākotnes, vēl nav zaudēta! Tādēļ, ja kāds spēj cilvēkus apvienot apkārt Dievam, Tēvam Absolūtam, tad "Dieva līdzības" DĀVANA noteikti pamodīsies vai izlauzīsies, tad divas GRIBAS, Dieva GRIBA un "Dieva līdzības" GRIBA spēs īstenot LīdzJaunrades BRĪNUMU - tieši to, par ko ES, Tēvs Absolūts, sapņoju jau tik daudzas tūkstošgades!
9. Šodien ES dziedu Himnu Pamatcivilizācijai, kas arī kā visa civilizācija izdalījās TICĪBAS cilvēkos un NETICĪBAS cilvēkos! Bet TICĪBAS cilvēki, kuros vēl turas "Dieva līdzība", ielikta katrā cilvēkā (katra cilvēka Dvēselē), ESMU TIESĪBAS izpaust RADOŠĀ GRIBU un, ja RADOŠO kļūs daudz, tad Vienotā GRIBA, domubiedru, saprotošu mērķnodomu vienotības būtību, spēs sasniegt Paša Dieva (Tēva Absolūta) līmeni, tad tas arī ESMU pamats "Dieva līdzības" LīdzJaunradei ar Dievu, bez kura Pasaule nolemta/обречён!
10. Iekšējās APSKAIDRĪBAS process cilvēkos norit ļoti grūti, jo ar ārējiem iemesliem "pamodināt" cilvēku vienkārši neiespējami un, lai arī kādi vārdi skanētu Telpā, tie ESMU meli, izņemot Paša Dieva tiešās uzrunas Vārdus! Tādēļ "pamosties"cilvēkam ļoti grūti, bet bez Dievu GUDRĪBAS, uzkrātas daudzu inkarnāciju laikā, praktiski NEIESPĒJAMI!
11. Taču ceļš bija parādīts un Vārdi bija izdzirdēti! Cilvēki ļoti sarežģīti un ļoti lēnām pieceļas no ceļgalos nometušamies un tas, kas šodien notiek Krievijā (Svētā Krievzemē), arī ESMU Gara grūta PAMOŠANĀS, jo "Dieva līdzība" arī ESMU RADOŠAIS Gars, glabājošies, atkārtoju, katrā cilvēkā (dziļi Dvēselē) un ja priekš pamošanās nepieciešams laiks, pie tam, pietiekami ilgstošs, tad apstākļos, kad Telpa stāv uz Laiku robežas un Jaunā dimensija jau sajūtama, ES pielieku maksimālas pūles, lai pabīdītu Pamata civilizācijas cilvēkus īstenot evolucionāro lēcienu un pieiet pilnīgi apzināti "Dieva līdzības" stāvoklim!
12. To, ko ES piedavāju (bet ES runāju par Gara PILNĪBAS OKTAEDRU formēšanu) arī ESMU Mans priekšlikums paātrinātai "Dieva līdzības" stāvokļa sasniegšanai! Jo, ja tā nav, ja nav pat mēģinājumu Gara PILNVEIDOŠANAI, tad cilvēki (cilvēce) nekad nespēs nonākt pie Gara PILNĪBAS - Dieva PILNĪBAS virsotnes!
13. Pievērsiet uzmanību, ka dažāda cilvēku iniciatīva atduras pret viņu pašu iekšējo NEPILNĪBU, bet tas runā par to, ka bez iekšējās PILNĪBAS neiespējami sevī ieraudzīt Dievu un tas nozīmē, ka cilvēku dažāda iniciatīva, izdaiļota Dižiem vārdiem par vienlīdzību un brīvību, paliks tikai iniciatīva, jo bez Gara, bez Dieva Dvēselē, neiespējami izveidot pat nožēlojamu līdzību Debesu PILNĪBAI!
14. Šodien Pasaulē notiek sīva cīņa, var teikt, asiņains karš pēc cilvēka Gara, jo cilvēce Garā, saprotoša, ka "DIEVA PRIEKŠĀ VISI VIENLĪDZĪGI", daudz bīstamāka priekš NETICĪBAS Telpas - tā Telpa, kas izveidojas uz Planētas, jo viņa ar sevi, savu PILNĪBU, savu "Dieva līdzību" nes NETICĪBAI bojā eju!
15. Tā izkārtojās, tā bija jāizkārtojas, jo pēc Maniem Plāniem Piektai rasei jākļūst priekš cilvēku-Dievu Sestās rases Diženai SĀKOTNEI/IESĀKUMAM, bet kā jūs labi zinat, Sākotne, pat Dižena SĀKOTNE/IZTEKA nevar būt pilnūdens upe! SĀKOTNES īpatnība arī slēpjas tur, ka tā sevī nes PILNĪBAS Zīmogu, bet priekš cilvēkiem Sākuma Sākums ESMU "Dieva līdzība", tātad, šī Lielā PILNĪBAS SĀKOTNE priekš visas cilvēces ESMU Pamata civilizācijas TICĪBAS cilvēki! Priekš visas cilvēces Lielās SĀKOTNES/IESĀKUMA, kuri obligāti noformēs Dievišķā Sākuma Lielo upi, pietiekami saformēt trīssimt GAISMAS Dalībnieku/Kareivju - "trīssimt spartiešus"!
16. Cilvēku izvēle šodien svarīga kā nekad un, vēl vairāk, svarīga Lielā SĀKOTNE/IESĀKUMS ar nosaukumu "Dieva līdzība" un, ja jūs (Hiperborejieši-Krievzemieši) spēsiet sasniegt Lielā IESĀKUMA PILNĪBU, tad cilvēce obligāti saplūdīs Diženā Sestās rases Saprāta upē! Šodien svarīga tā OKTAEDRU plūsmas loma, tās Lieās SĀKOTNES, kas tik sarežģīti formējas to iekšienē, kurus Pats Tēvs Absolūts izraudzījās un piedāvāja izpaust sevī "Dieva līdzību"!
17. Pasaule uz pārmiesošanās robežas! Cilvēki (cilvēce) saprot, ka tā tālāk dzīvot nedrīkst, jo sāk saprast, ka NETICĪBĀ nav Nākotnes, taču arī Lielo SĀKOTNI/IESĀKUMU pagaidām neredz! Un, ja Krievija (Svētā Krievzeme) spēs pierādīt, ka Lielā SĀKOTNE/IESĀKUMS tomēr ESMU un tas viņā ielikts no Dieva, bet Gara OKTAEDRI, veidojoši GAISMAS Dalībnieku/Kareivju Balto BRĀLĪBU, ESMU īstena "Dieva līdzības" izpausme cilvēkos, tad visa cilvēce pieņems Krieviju (Svēto Krievzemi) kā Lielo SĀKOTNI un ies aiz viņas, jo Viņa ESMU "DIEVA LĪDZĪBA"!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
06.02.15.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-06.02.15.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 07.02.2015., latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/07.02.2015., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 07.02.2015.

Skatījumu skaits: 676 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: