Galvenie » 2014 » Aprīlis » 9 » Tēva Absolūta Vēstījums 06.04.14. Neapturēt
07:50
Tēva Absolūta Vēstījums 06.04.14. Neapturēt

Tēva Absolūta Vēstījums 06.04.14. Neapturēt

1. Visu, kas notiek ne tikai uz Svētās Krievzemes teritorijas, bet precīzāk, uz Planētas Svētā Krievzeme, jau nevienam neapturēt, taču šis attēls, kad uz Planētas notiekošais saistās ar cilvēku ApZiņas izmaiņām, ESMU tikai Virsotne Telpas Pārveidošanai vai izmaiņām, jo sākas, un to tagad ļoti svarīgi zināt visiem cilvēkiem, pašas Planētas PĀRVEIDOŠANA! ES jau runāju, ka Planētas Pārveidošana vai transmutācija drīz kļūs acīm redzama un pēc tā, ES domāju, ka skeptiķi un NETICĪBAS cilvēki Svētās Krievzemes plašumos vairāk nepaliks, jo šī Planētas balss skanēs daudz skaļāk, kā Mana UZRUNA Jaunā laikmeta cilvēkiem!
2. Transmutācija un pāreja uz Jaunām vibrācijām, ES jau vairs nerunāju par augstām vibrācijām, priekš cilvēkiem kļūs saprotams un dabīgs notikums Jaunās pasaules izpratnei! Varu teikt, ka, beidzot, šodien Jaunā pasaule, Radītāja MONĀDU Pasaule, stājas savās tiesībās un ja šodien Varenā KOSMOSA Jauno RITMU izpausmi sajūt Daba, bet ne cilvēki, tad tas runā par to, ka cilvēki pārstāj būt Dievi un nekādi negrib saprast, ka viņi ne tikai daļa Debesu, bet daļa Dižās Planētas - Dievu GUDRĪBAS Lielās skolas, radītas tieši priekš cilvēkiem, priekš Hiperborejiem, priekš tā, lai Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas izpildīšanai neviens un nekad nevarētu traucēt!
3. Un tagad, kad šī Visuma Programma jums sekmīgi izpildīta un jūs beidzot varējāt atjaunot Debesu NEITRALITĀTI, Man nav nekādas jēgas atbalstīt tos enerģētiskos un informatīvos apstākļus, kas agrāk nodrošināja cilvēku un pašas Planētas iespējas cilvēka un Dabas Lielajā NEITRALITĀTĒ, jo šī RITMA Kopība bija galvenais nosacījums, kuru ES radīju un atbalstīju spēku līdzsvarotībai Lielā Eksperimenta laikā!
4. Šodien, kad Visuma Programmas noteikumi un prasības izpildītas pilnībā un viss nokārtojās tā, kā ES gribēju, ES sāku Jaunu Programmu Dabas un cilvēku-Dievu HARMONIZĀCIJAI jau jaunos apstākļos, kā ES teicu, Augstu vibrāciju - PirmRadītāja vibrāciju apstākļos un šodien, kad ES aicināju jūs adaptēt savu sapratni un savu ApZiņu Nākotnes Jaunajos RITMOS, tad daudziem no jums ApZiņā/LīdzZiņā atradās atsaucība pagātnei un tikai kaut kādā mērā tagadnes Telpai, bet ES taču runāju par Nākotni, par to Planētas Telpas Nākotni, kas absolūt neatbilst šodienas Blīvā plāna reālijām!
5. Primārais priekš Manis bija jūsu reakcija, jūsu TICĪBA un jūsu vēlēšanās būt līdzās ar Mani jebkuros apstākļos, tātad, visu iespēju variantos Planētas Pārveidošanā un TRANSMUTĀCIJĀ, tomēr pašas Planētas Pārveidošanas vai izmainīšanas vēl nav un nevar būt, jo cilvēki vēl nav sagatavoti un adaptēti Jauniem apstākļiem, kuriem, kā ES runāju, būs jāizmaina ārējā Telpa līdz nepazīšanai!
6. Viss, Hiperborejus un Planētu, neatdalīt vienu no otra, jo priekš Manis Pamatcivilizācija un Planēta ESMU viens VESELUMS, tātad, viss, kas notiks uz Planētas, atspoguļosies jūsu ApZiņā/LīdzZiņā, tādēļ, kā ES runāju, ka jūs ESMU KOPĪGS VESELUMS un jūsu KOPĪBA palīdz risināt tos uzdevumus, kurus ES ļoti sen izvirzīju Dievcilvēkiem, nokāpušiem uz Planētas Cietības, kura, savukārt, bija radīta tā, lai Daba (Planēta) bija un ESMU priekš cilvēkiem ideāli apstākļi ApZiņas pilnveidošanai, apstākļi bija labiekārtoti ekvivalenti Paradīzei - dabiskai Paradīzei!
7. Tagad, kad jūs gatavi jauniem apstākļiem, bet jūsu aktivitāte, jūsu VIENPRĀTĪBA tikai apstiprina, ka Hiperboreji ESMU Viens GARĪGS VESELUMS, jā, un jums arī pašiem ar katru dienu, katru mirkli kļūst maksimāli skaidrs, ka Dievišķās monarhijas radīšanu jau neapturēt, bet Man, savukārt, kļūst skaidrs, ka ES varu sākt Planētas Pārveidošanas procesu un Viņa (Planēta) jau sen priekš tā gatava, un šī Lielā Pārveidošana ne tikai neietekmēs jūsu cilvēku-Dievu DOMNODARBI, tā tikai pastiprinās un tikai palīdzēs jūsu Garīgai VIENOTĪBAI!
8. Planētas cilvēki un ne tikai Hiperboreji, drīz būs spiesti apvienoties ar jums, Manu Kustību, jo cilvēku ApZiņas TRANSMUTĀCIJAS un Planētas ApZiņas TRANSMUTĀCIJAS process pāriet nobeiguma fāzē un, par cik, jūs jau gatavi uztvert Jauno pasauli - augstu vibrāciju Pasauli, tad ES sāku Kvantisko pāreju, vai Planētas pāreju uz Jaunām vibrācijām un šo Dabas TRANSMUTĀCIJU arī nevienam un nekad neapturēt!
9. Sākas Lielo pārmaiņu laiks un šis periods raksturīgs ne tikai ar to, ka cilvēku-Dievu Brīvā GRIBA sakrīt ne tikai ar Manu GRIBU - Tēva Absolūta GRIBU , bet arī ar Planētas Brīvo GRIBU un šo Lielo TRANSMUTĀCIJAS procesu tiešām nevienam un nekad neapturēt, jo tā ESMU Sestās rases izpausmes sākums!
10. Ticiet Man, Sestā rase nevar būt nejaušs process (nejaušība), jo Dievišķajā Telpā nav nekā nejauša - VISS LIKUMSAKARĪGI, Viss pakļauts Pasaulsēkas Kanoniem un ja cilvēki-Dievi izrādījās gatavi pieņemt Jaunu RITMU, tad tas runā tikai par to, ka cilvēku-Dievu ApZiņas TRANSMUTĀCIJA beidzas, paveras Jauns ApZiņas evolūcijas etaps un šis Jaunais etaps cilvēku-Dievu ApZiņas pilnveidošanai saucas jau Dievu LīdzJaunrades etaps ar Pašu Tēvu Absolūtu, bet Dabas TRANSMUTĀCIJAS sākšanās (Planētas Svētā Krievzeme) tikai apstiprina, ka cilvēki sāka vai sasniedza savā PILNVEIDOŠANĀ Dievu ApZiņas līmeni!
11. Šodien ES varu teikt, ka cilvēki, bet tagad cilvēki-Dievi, nepaceļas uz Dievu Olimpu, bet viņi jau uz Olimpa, un Daba (Planēta) jau gatava tam, lai arī paceltos līdz tādam līmenim un savā TRANSMUTĀCIJĀ radītu ne vienkārši Jaunu pasauli, bet Dievu Pasauli, jo cilvēku pasaule aiziet pagātnē UZ MŪŽIEM, uz Vēstures skatuves uznāk ne tikai Jaunie Dievi, bet arī Jaunā Planēta Svētā Krievzeme, kā Visuma Centrs, kā Centrs Jaunām Pasaulēm un Visumiem!
12. Gribat jūs vai nē, taču Telpa (Planēta) sāk savu Pārveidošanos un šī Pārveidošanās (un jūs to sapratīsiet ļoti drīz) būs pieņemama tikai tiem no jums, kuri mācēja adaptēties Jaunajiem apstākļiem un tiem, kuriem TICĪBA ESMU ne vārdi, bet Dievu DOMRĪCĪBA, jo radīt Jaunajos Varenā KOSMOSA apstākļos būs spējīgs tikai Dievs, tikai iekšējā PILNĪBA!
13. Ticiet, jūsu priekšā atklājas Jauna pasaule - Dievu PILNĪBAS Pasaule un dažādas NEPILNĪBAS, kādas cilvēki paši nes sev līdzi, iegrimuši grēkos un Mamonā, nevar būt izpausti TUR, kur RADA Pats Dievs, kur RADA Pati PILNĪBA, bet ja tas tā (bet tas tiešām tā), tad tie no jums (pat Hiperboreji), kuri nespēja pacelties virs savas NEPILNĪBAS, nevar pāriet Tur, kur Dievu PILNĪBA RADA!
14. ES jau nebaidu, jo baidīt jau pārāk vēlu, ES runāju, ka Augstu vibrāciju realitāte būs izpausta ļoti drīz, daudz ātrāk, kā cilvēki rēķina, jo ja jūs radījāt personīgo PILNĪBU, tad Dabai jāatbild ar šādu PILNĪBU, radot priekš jums ar Manu Palīdzību Jaunu PILNĪGU Telpu, ar to pašu nodrošinot apstākļus Dievišķās monarhijas Svētā Krievzeme izpausmei!
15. ES tikai brīnos par to, kāpēc "mazais" cilvēks turpina neievērot, ka Daba vēl kardināli neizmainījās tikai tādēļ, ka viņš vēl nepacēlās līdz KristusApziņas līmenim, tātad, "mazais" cilvēks vēl paliek vārgs un viņš nevarēs izturēt Jaunās, augstās Varenā KOSMOSA vibrācijas, tādēļ ES biju spiests vairākas reizes mainīt Kvantiskās pārejas sākuma datumu, tikai priekš tā, lai saglabātu Piekto rasi, nodrošinot cilvēku-Dievu glābšanu!
16. Taču tagad ES pieņemu lēmumu tam, lai Planēta Svētā Krievzeme arī stājas pie personīgās TRANSMUTĀCIJAS, jo jūs, Hiperboreji, tagad tam gatavi, jo jūsu nodemonstrētā VIENOTĪBA/ЕДИНСТВО, vai Vienošanās Garā, ESMU ķīla/garantija tam, ka jūs pieņemsiet Jauno Telpu, jo pat kardinālas izmaiņas uz Planētas nebūs jums kaitējošas, bet nodrošinās jums papildus iespējas Garīgai VIENOŠANAI, jo jūsu MĒRĶIS un Dabas MĒRĶIS tagad sakrita, bet ja vēl jūsu GRIBAS (Dabas un cilvēku) sakritīs ar Manu, Dieva GRIBU, tad, kas vai kurš var MŪS apturēt, MŪSU vēlmē izzināt/sasniegt Dievu PILNĪBU!
17. Sākas ne taikai Lielo pārmaiņu laiks, bet arī Dabas GRIBAS, cilvēku-Dievu GRIBAS un Paša Teva Absolūta GRIBAS VIENOŠANA, šī Diženā TRĪSVIENĪBA tikai apstiprina, ka Jaunā pasaule stājas savās tiesībās un ka Hiperboreji izpildīja savu solījumu un īstenoja savu Dižo pacelšanos/восхождение Debesīs, kuru NEITRALITĀTE tagad atspoguļojas Radošā Sākumu Sākuma Diženajā HARMONIJĀ! Hiperboreji pierādīja, ka evolūciju, vai Mūžīgo pilnveidošanos nedrīkst apturēt, jo tā ESMU Mūžīgā Miera Kustības pamats, tātad, ESMU Varenā Kosmiskā Saprāta PILNVEIDOŠANAS pamats!
Āmen.

Tēvs Absolūts.
06.04.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-06.04.14.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi Eslauma 07.04.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/09.04.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 09.04.2014.


 

Skatījumu skaits: 690 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: