Galvenie » 2013 » Septembris » 8 » Tēva Absolūta Vēstījums 06.09.13. Cilvēku -Dievu Domrīcība
13:24
Tēva Absolūta Vēstījums 06.09.13. Cilvēku -Dievu Domrīcība
Tēva Absolūta Vēstījums 06.09.13. Cilvēku -Dievu Domrīcība

1. Kā jau ES runāju, Telpas pārveidošanas process iegāja noslēdzošajā fāzē, kas vispirms atsaucas uz cilvēku veselību, jo apvalka pārveidošana, vai, kā Mēs runājām, Blīvā plāna transmutācija, sāk risināties ļoti ātri!
2. Viss nonāk kustībā un šo VISU jūs ļoti asi izjutīsiet šajā rudenī, jo 2013. gada rudens Manā Kalendārā jau atzīmēts, kā Blīvā plāna transmutācijas aktīvas fazes sākums!
3. Es domāju, ka daudzi no jums jau sajuta, ka Pasaule, vai Telpa, šodien atrodas pie vispasaules jaunas sadursmes, kurā būs ļoti grūti atrast "pareizos" un "nepareizos", jo dažādu uzskatu sadursmes sekas Dievišķajā Telpā būs šausmīgas pēc savām sekām, kas izpaudīsies uz Svētās Krievzemes Planētas ķermeņa un, protams, uz pašas cilvēces, pilnībā pārliecinoties, ka Planētu glābs tikai MĪLESTĪBA, tikai Jaunas Zināšanas, sniegtas caur Krieviju, kā vienmēr, ejošas visas pasaules tautu priekšgalā, Patiesības meklēšanā!
4. Tādēļ, priekš cilvēces ļoti svarīgi, lai Mana Kustība paliktu tas MĪLESTĪBAS un CERĪBU ASNIŅŠ glābšanai, zināmā mērā, paliktu Garīgais ŠĶĪSTĪGUMS, jo Nodomu tīrība un, kā sekas, Domrīcība, ir Garīgās tīrības rādītāji, bez kā izveidot Dievišķo regularitāti (bet tā arī ESMU cilvēces pēdājā cerība) vienkārši neiespējami!
5. Lūk, kādēļ ES jūs aicināju, lūdzu neiesaistīties nekādās diskusijās ar eksistējošo sabiedrisko attiecību sistēmu (ES ar to domāju abus cilvēciskās varas atzarus), kaut vai tādēļ, ka "nākošajam" apspriest ar "pagātni" vienkārši nav nekā, bet iztērētā enerģija, no vienas puses, neuzpildāma, bet no otras puses, Kārtība, vai Augstākās kārtības Kristālam nav tiesību apspriest cilvēces nākotni ar pretimnākošo viļņveida plūsmu Haosu!
6. Šodien cilvēce ar sevi parāda īstu Haosu, savu maksimumu sasniegušu, aiz kura neizbēgami sāk formēties Telpas Matrica pat Blīvajā plānā!
7. Kad ES jums runāju par nepieciešamību ievest kārtību Blīvajā plānā, dabīgi, Es neparedzēju, ka jums nāksies sadurties ar jau izveidojušos cilvēcisko varu, vai varām, jo, atkārtoju, nevar Kārtība, vai Telpas Matrica cīnīties ar Haosu, taču, lūk, kļūt par Jaunā Blīvā plāna, MANAS Kustības kristalizācijas IEDĪGLI, vienkārši pienākums!
8. ES jums par to runāju, ka būs Manis sagatavota PLATFORMA, vai astākļi, kad Blīvais plāns nolaidīsies savā regresā līdz sabiedrisko attiecību Haosa maksimumam, sāks krampjaini meklēt ceļus izejai no strupceļa, kur cilvēce NETICĪBAS un Garīgo maldu dēļ sevi jau iedzina!
9. Pasaule izrādījās (un šī gada rudens to ļoti spilgti nodemonstrēs) uz pašiznīcināšanas robežas, tādēļ bez Manas Kustības aktīvas darbības, cilvēcei vairs neizdzīvot, jo Haoss ir sistēmas, nonākušas evolūcijas tupikā, fizisks stāvoklis, aiz kura ir tikai ceļi, no kuriem viens saucas "KOLAPSE", bet otrs - strukturāla reorganizācija, vai kārtības izveidošana!
10. Cilvēce vairs nevar patstāvīgi pieņemt lēmumu, jo Mamona metastāzes galīgi sagrāva cilvēcisko regularitāti, tādēļ vienīgā izeja no šī strupceļa var būt, vai ESMU, tikai Dievišķā regularitāte, kuras nesējs Blīvajā plānā ir Mana Kustība, un Kustību vadu ES Pats, Tēvs Absolūts, un Pats, savukārt, esmu Telpas Pārveidošanas GARANTIJA un, dabīgi, Sestās rases Jaunās cilvēces iebūvētājs Varenā KOSMOSA Pirmmatricā!
11. ES jūs aicināju nereaģēt ne uz kādām sistēmas intrigām tikai tādēļ, ka pati cilvēcisko un valstisko attiecību sistēma sāka sabrukt, bet ievainots, īpaši nāvējoši ievainots, zvērs krīt neprātā, radot brūces sev un apkārtējai Telpai!
12. Vēlreiz atkārtoju: jūs ESMU cilvēki-Dievi, Manis sagatavoti priekš tā, lai kļūtu Sākumu Sākums Jaunai civilizācijai, bet vispār, ne priekš tā, lai cīnītos ar Blīvā plāna sistēmu, atkārtoju, ar mirstošu valstiskumu, lai cīnītos ar "pagātni", bet precīzāk, aizejošu "pagātni", no vienas puses nemēķtiecīgi, bet no otras puses, vienkārši bezjēdzīgi!
13. Nav jēgas kauties ar "mirstošu drakonu", viņš krampjos var nejauši nodarīt nelabojamu sakropļojumu Jaunajai Dievišķajai regularitātei, kuru MĒS KOPĀ radījām priekš tā, lai Garīgās PILNĪBAS dīksti būtu iesēti ne tikai uz Planētas Svētā Krievzeme, ne tikai Visumā Svētā Krievzeme, bet arī Varenā KOSMOSA tālajos plašumos, jo jūsu PILNĪBAI jākļūst visu Jauno Visumu, Jauno civilizāciju PILNĪBAS PAMATAM!
14. Tādēļ, neceliet šodien savu darbību vai Domrīcību plānus, ES pārāk augstu vērtēju jūs, lai laistu jūs uz kauju ar "vējdzirnavām"!
15. Gatavoju jūs Lieliem notikumiem, kuri jūsu cilvēku-Dievu cienīgi, guvušu Uzvaru, kuru gaidīja visi Visumi, jo no jūsu BRĪVĀS un BRĪVPRĀTĪGĀS izvēles rezultāta bija atkarīgs visa Varenā KOSMOSA LIKTENIS un HARMONIJA!
16. Šodien Man ļoti svarīgs klimats Kustības iekšienē, jo atslābums, nāvei līdzīgs un, ticiet Man, Tumsa, kaut arī grūtsirdībā, taču var jebkurā brīdī sakoncentrēties un, uz jūsu kļūdu bāzes, radīt NETICĪBAS saliņas, kas nevarēs sagraut Radītāja Kustību, taču radīt neuzticības klimatu, ne tikai varēs, bet arī izdarīs!
17. Nepārstāju atkārtot: mirstošs zvērs ļoti bīstams un Kustības uzdevums - neizprovocēt viņu, jo viņa mērķtiecīgi virzītas konvulsijas, var nodarīt ļaunumu Kustībai un aizkavēt Telpas pārveidošanas termiņus!
18. ES jau sagatavoju Jauno SCENĀRIJU ne tikai priekš jums, bet arī priekš Sevis un tagad MŪSU darbības, vai DOMRĪCĪBAS būs vienmēr koordinētas, jo pēc Sākumu Sākuma Lielās DIEVKOPĪBAS (ВЕЧЕ) Manis pieņemts lēmums par to, ka MĒS - jūs, cilvēki-Dievi, un ES, Tēvs Absolūts, - MŪŽĪGI KOPĀ!
19. Pēc Mana SCENĀRIJA, jums atvēlēta PIONIERU loma Telpas pārveidošanā un jūsu pirmais uzdevums būs (un ESMU) pārveidots vai attīrīts Blīvais plāns, tas nozīmē, Dievišķās regularitātes nodibināšana uz Planētas, pie tam, ne pēc revolucionāriem pārveidojumiem, bet evolucionārā ceļā - cilvēka LīdzZiņas dabīgas un evolucionāras pārveidošanas ceļā, Augstākās kārtības Klasterā!
20. Tādēļ jums nenāksies iesaistīties cīņā ar Blīvā plāna Mamonu, jo Garīgo maldu un netikumības sistēma sabruks pati, taču, lūk, parādīt pasaulei Dievišķo kārtību, vai radīt Telpas Jauno MATRICU, nāksies jums pašiem!
21. Lūk, kādēļ ES nepārstāju atkārtot, ka Manai Kustībai ar savu PĀRLIECĪBU, galu galā ar savu KOMPLEMENTARITĀTI un VIENOTĪBU, jāparāda cilvēkiem, ka vienīgais ceļš uz GAISMU ESMU MŪSU ceļš un, ka šī piramidālā kUSTĪBAS struktūra, ESMU gatava MATRICA, kurā jāiekļaujas visām tautām, priekš kurām TĪCĪBA, ESMU Dvēseles stāvoklis!
22. Šī domnodarbe priekš jums nebūs viegla, jo vārdi "dari kā es" būs priekš visas cilvēces parole, vai GAISMA, vedoša cilvēkus uz Templi un šādai GLĀBĒJAI GAISMAI jābūt jūsu rokās, cilvēku-Dievu rokās, kā paraugs Garīgai veselumgudrībai un Garīgai šķīstībai!
23. Ticiet Man, tas jau būs priekš jums cilvēkiem-Dieviem (cilvēkiem, tiecošamies kļūt Dievi), ļoti grūts Eksāmens, jo šo Eksāmenu pieņemšu ES Pats un tie cilvēki, kuri meklēs Patiesību jūsu vārdos un jūsu Domrīcībā/Domnodarbē!
24. Jūs, Mana Kustība, nesiet sevī Telpas PILNĪBU un ļoti drīz, sākot no šī rudens, jūs kļūsiet saliņas vai PILNĪBAS Kristāli, pēc kuriem izmisuši cilvēki vērtēs vai nu Mani, vai jūs pašus un, jūsu Garīgā PILNĪBA, kļūs tas mērs, pēc kura cilvēki spriedīs par Dievu!
25. Sākas LAIKS, kad kļūdas vienkārši nepieļaujamas, un prasības jums kļūs ļoti stngras, tādēļ PILNĪBA un PAŠDISCIPLĪNA no parastiem vārdiem pārvēšas tīrības un Telpas kārtības kritērijos, kas tagad priekš visas cilvēces būs Augstākā taisnīguma Dievišķā Telpa!
26. Sākas LAIKS, vai PĀRVEIDOJUMU RUDENS, kad jūsu DOMRĪCĪBA - cilvēku-Dievu domrīcība - būs kritērijs Garīgai PILNĪBAI un ne priekš jums pašiem un ne priekš Manis, bet priekš tiem, kuri meklēs un jau meklē Patiesību! Un, ja jūs, Mana Kustība, kļūsiet balsts Garīgai PILNVEIDOŠANAI un Garīgai šķīstībai, tad cilvēki paši nāks pie jums, tātad, pie Manis un tad Jaunā Sestā rase būs bez kariem un revolūcijām!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-06.09.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, laviskoja, intuitīvi, Eslauma 07.09.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru 08.09.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 08.09.2013.

Skatījumu skaits: 711 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: