Galvenie » 2015 » Aprīlis » 8 » Tēva Absolūta Vēstījums 07.04.15. Nākotni neapturēt
22:29
Tēva Absolūta Vēstījums 07.04.15. Nākotni neapturēt

Tēva Absolūta Vēstījums 07.04.15. Nākotni neapturēt

1. Gribu teikt, lai ko arī darītu cilvēki un, ko arī necenstos darīt Tumsa, Patiesības norisi, tātad, Jauno (pasvītroju: kardināli Jauno) NĀKOTNI priekš cilvēku Pasaules, jau neiespējami apturēt, jo tagad Es Pats, Tēvs Absolūts vadu Planetārās Telpas TRANSMUTĀCIJAS procesu, darot zināmu tiem cilvēkiem, kuriem, pēc Mana uzskata, vēl kaut kas interesē!
2. ES tā runāju tādēļ, ka pavisam maz, lai neteiktu, ka tikai saujiņa cilvēku interesējas par to informāciju, tām ZINĀŠANĀM, kuras dodu ES caur izraudzītu cilvēku (pasvītroju: caur vienu priekš tā izraudzītu cilvēku) un, kurām priekš cilvēkiem bija jākļūst par Patiesas TICĪBAS pamatu, jo bez TICĪBAS nevar būt nekādas Nākotnes!
3. Skumji, taču tas fakts! Un priekš tā, lai cilvēki (tie, kurus ES radīju Mīlestībā un ar Mīlestību) izdzirdētu Dievu, Man nāksies ar Dabas katastrofām to apstiprināt, ka ES ESMU un ne kaut kur, bet šeit, šajā Telpā! Citiem vārdiem, Man jāparāda cilvēkiem, ka viņi PASTĀVĪGI atrodas SAPRĀTA SFĒRĀ un nekad no šīs Telpas neizgāja un, ka ar "acu aizvēršanu" dzīve neapstājas, bet turpinās, taču tikai bezapvalka stāvoklī!
4. Cilvēki nekādi negrib saprast dzīvības/dzīves (izpausmes) filozofiju, jo nekas neizzūd un nekas nebeidzas, lai ko arī runātu reliģiju priesteri, nav viņiem varas izmainīt cilvēku dzīvi un Telpu, kura ESMU DIEVS! ES gribu cilvēkiem parādīt, ka viņi MŪŽĪGI un jebkāda iejaukšanās cilvēka dzīvē (Dieva Dižās LĪDZĪBAS) bez viņa uz to PIEKRIŠANAS, ESMU Liels GRĒKS, tādēļ visām varām, gribošām ietekmēt Dieva ApZiņu (bet katrs cilvēks ESMU potenciāls Dievs), jāsaprot, ka tādējādi viņas traucē Debesu HARMONIJU, bet tas nepieļaujami ne tikai priekš Pasaules reliģijām, bet pat priekš GAISMAS Hierarhijas!
5. Dzīves filozofija tāda: VISAM šajā Saprāta Telpā radītajam jāpakļaujas Tā NOTEIKUMIEM vai KANONIEM, KURŠ ir Varenās Kosmiskās PILNĪBAS PirmRadītājs un censties kaut ko izmainīt priekš cilvēkiem vienkārši neiespējami, jo cilvēkiem kā arī katram RADĪJUMAM, Dieva dotas TIESĪBAS tikai PILNVEIDOTIES, tātad, tikai pilnveidot savu iekšējo Augstāko "Es" un nekādus citus uzdevumus ES neizvirzīju un negatavojos cilvēkiem izvirzīt!
6. ES tik kategorisks tādēļ, ka nododot, lūk, 11 gadus ZINĀŠANAS, par nožēlošanu, nemanīju aktivitātes paaugstināšanos no cilvēku (Dižās LĪDZĪBAS) puses, kuriem kā uz MALKU SVAIGA ŪDEŅA, būtu jāatsaucas uz LABO Vēsti, saprotot, ka SAPRĀTA Telpa (Dievs) sāk pabīdīt tos no viņiem, kuri šajos apstākļos un atlikušajā laikā, potenciāli var sasniegt ApZiņas PILNĪBAS augstumus! Mūžība nevar gaidīt tos cilvēkus, kuri savā attīstībā (evolūcijā) stāv uz vietas, jo VISS Varenajā KOSMOSĀ atrodas Mūžīgā Miera Kustībā un ja cilvēki (šīs Diženās Telpas daļa) nesaprot, ka apstāšanās priekš viņiem nāve, tad Man ir TIESĪBAS izdarīt korekcijas Dieva Dižās LĪDZĪBAS rindās un priekš Nākotnes atstāt tikai tos, kuri iemanto/стяжает Patiesu TICĪBU un izvēlas pastāvīgu kustību, bet ne Garīgo regresu, turklāt, izvēlas ne vienkārši kustību, bet tikai augšupejošu kustību caur personīgo PILNVEIDOŠANOS!
7. Pasaule savā kustībā nevar apstāties, kaut arī kāds no cilvēkiem pēkšņi pārtrauc ApZiņas evolūciju un ne tikai apstājas personīgajā attīstībā, bet arī pilnīgi atkāpjas zem Tumsas, Garīgo maldu un Mamona spiediena! Pasaule attīstās MŪŽĪGI, jo, atkārtoju, neviens neatcēla Mūžīgās Kustības Mieru un šis Kanons obligāts priekš visām Diženā VESELUMA daļiņām! Cilvēku Pasaule jau arī ESMU Pamata daļa, kas sevī iemiesoja visas Dievišķās Telpas daudzveidības (daudzlīmenības), kas nekādi negrib saprast, ka viņa vai nu ar Dievu (Augstāko Kosmiskā Saprāta Telpu), vai viņa pret Dievu ar visām no tā izrietošām sekām un trešais nav dots!
8. Cilvēki var mesties reliģijās, dažādās filozofijās, bet jāzina, ka ESMU tikai VIENS Dievs un, ja viņa (cilvēce) turpina spēlēt daudzdievību, tad ES šos cilvēkus varu tikai pažēlot, nesaprotošus, vai tīšām izkropļojošus priekšstatus par Saprāta Telpu! Jāsaka, ka arī Telpa VIENA un citu nevar būt un RITMAVADĪTĀJS (Lielais Ritmavadītājs) arī VIENS, un, ja ES Pats jums nododu ZINĀŠANAS, tad tas nozīmē, ka PĀRMAIŅU Laiks pienāca un tagad, atkārtoju, ES Pats, Tēvs Absolūts, kontrolēju un kontrolēšu cilvēku pāriešanu Jaunajā dimensijā!
9. Nebrīnaties par šiem vārdiem, jo Jaunā Pasaule ESMU Jauna dimensija un tur neko nedarīsi un ar to nāksies rēķināties visiem cilvēkiem, kaut arī viņi izdalīti klanos, nācijās vai civilizācijās! Aicinu jūs vērst uzmanību uz Pirmo POSTULĀTU, kuru jūs pieņēmāt, jo ES jums par to runāju, ka visi cilvēki Dieva priekšā vienlīdzīgi un nav starp jums pirmo un pēdējo, bet tas nozīmē, ka Tiesas dienā jūs visi stāsieties Manā priekšā bez jūsu "ietērpa", tādi, kādus ES jūs radīju tad, kad jūs vēl bijāt Dievi!
10. Laiks nepielūdzami skrien uz priekšu un cilvēces Vēstures pulkstenis sāk skaitīt pēdējos pagājušās dimensijas mirkļus, bet tas nozīmē, ka cilvēki, grib to vai nē, taču Jaunās dimensijas rītausma jau pavisam blakus un šis gads cilvēkiem parādīs, ka ApZiņas evolūcijas neesamība nedod šiem cilvekiem tiesības ieraudzīt šo, jau Sestās rases, rītausmu!
11. Taču Sestai rasei būt! Jau ESMU Svētā Krievzeme un, lai arī Viņu pārstāv tikai saujiņa cilvēku, taču viņi jau ne vienkārši cilvēki, bet cilvēki-Dievi, kuru ApZiņa/LīdzZiņa pietuvināta Radošā Sākumu Sākuma Virsotnēm! Un, lai arī viņi kaut kur kļūdās, tomēr viņu ceļš pie Dieva, viņu izvēlēts pareizi un viņu Mūžīgās kustības VEKTORS virzīts uz Nākotni un ne vienkārši Nākotni, bet uz NĀKOTNI LĪDZJAUNRADĒ ar DIEVU!
12. Šodien PRĀTĪGI tie, kuri saprot, ka Pasaules kropļojums vai nepilnība ir cilvēku iekšējās nepilnības rezultāts un glābsies no viņiem tikai tie, kuri saprata, ka Pasaule ir tā atspoguļojums, ko redz vai grib redzēt paši cilvēki! ES sen runāju par to, ka Pasaule tāda, kādu jūs to gribat redzēt, vai citiem vārdiem, kā domājiet, tā arī dzīvojiet!
13. Cilvēki var turpināt filozofēt par dzīvi un par Dievu GUDRĪBU, ka tā arī trūkst cilvēku pamatmasai, taču, atkārtoju, Patiesība vienkārša, jo tiešām "kā domāsiet, tā dzīvosiet" un, ja kaut ko vēl var labot, tad palabot vajag cilvēka iekšējo "Es", jo Pasaules NEPILNĪBA slēpjas tikai cilvēka iekšienē, kaut arī viņš runā pretējo!
14. Cilvēki ne īpaši ceremonējas, rīkojoties ar šo Augstākās PILNĪBAS (Dieva) Pasauli, nesaprotot, ka ikkatrs Debesu Harmonijas pārkāpums nosodās/наказывается (ja neteikt, saņem spriedumu/карается) un vairumam cilvēku saīsinātas dzīves laiks, ESMU tam pierādījums, jo paciest cilvēku tīšus kropļojumus, vedošus pie Neitralitātes vai Debesu Diženās Harmonijas zaudēšanas, neviens necietīs!
15. Gribu vēlreiz pasvītrot, ka runājot jums (cilvēkiem) par Debesu Harmoniju un par Mūžības Kanoniem, ES, tomēr, gribēju parādīt, ka Debesis - tās priekš cilvēkiem ne tikai nezināmas dimensijas, bet arī Blīvais plāns, jo Debesis ESMU VISA daudzlīmenīgā Telpa! Cilvēki izpausti uz MŪŽU Debesīs, viņi periodiski, mainot apvalku, izies inkarnācijas līdz tam laikam, kamēr nesapratīs, ka bez kustības/virzīšanās uz priekšu, bez evolūcijas, nav nākotnes tiem, kuriem jākļūst un pienākums kļūt Dieviem!
16. Šodien jau ESMU Dievu PILNĪBAS saliņa un tā izpausta uz Svētās Krievzemes teritorijas un tiem, kuri pieņēma uz sevi Likteņu Lēmēja KRUSTU, jāapzinās, ka cilvēces attīstības VEKTORS ESMU ceļš Dievos, bet tas ir tas, ko ES, Tēvs Absolūts, no cilvēkiem, no Dižās LĪDZĪBAS gaidu, jo mīņāties uz vietas vai mānīties vairāk nedrīkst! Kropļojumu Telpai (ES runāju par reliģijām) jāiziet kardināla pārveidošana, jo kļūdas, maldīšanās un meli, bet jo īpaši Garīgie meli, nevar tikt pārnesti Jaunajā dimensijā!
17. Svētai Krievzemei, Viņu apdzīvojošiem cilvēkiem, sastādošiem šīs Dieva teritorijas pamatu, beidzot jāsaprot, ka šodien viņu attīstības VEKTORAM obligāti jāsakrīt ar Dieva EVOLŪCIJAS VEKTORU, kas norāda uz GLĀBŠANU, uz NĀKOTNI un citu izvēli Hiperborejieši-Krievzemieši izdarīt nevar, jo tās priekš viņiem vienkārši NAV! ES jau runāju, bet gribu vēlreiz pasvītrot, ka drīz cilvēce, atrodošās uz Pasuļu robežas, Planēta vai Daba un, protams, ES Pats, Tēvs Absolūts, liksim Svētai Krievzemei pieņemt GLĀBĒJA KRUSTU un šī Viņas DOMRĪCĪBA jau ierakstīta Lielajā LIKTEŅU Grāmatā, tātad, lai kā arī cilvēki neturētos pretim, taču jau GAISMAS Dalībnieku/Kareivju Pulks ("300 spartiešu") noformāts, saprotošu, ka tā tam arī būt!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
07.04.15.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-07.04.15.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 08.04.2015, latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/08.04.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 08.04.2015.

Skatījumu skaits: 555 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: