Galvenie » 2014 » Jūnijs » 14 » Tēva Absolūta Vēstījums 09.06.14. Un neviens, izņemot MŪS, Dievus
11:37
Tēva Absolūta Vēstījums 09.06.14. Un neviens, izņemot MŪS, Dievus

1. Lielais LAIKU LAIKS, kuram Es jūs aicināju pievērst uzmanību, atšķiras no pastāvīgā, vai Telpas Mūžīgās evolūcijas laika ar to, ka vienu reizi daudzu tūkstošgadu laikā, bet precīzāk, vienu reizi 26000 gados, VISS koncentrējas tā, ka pat ikdienišķi notikumi iegūst kādu mistisku skanējumu, jo šajā momentā, vai šajā LAIKU LAIKĀ Telpa atsaucas, liekas pat uz visvienkāršāko un, kā ES teicu, ikdienišķu cilvēka vēlēšanos, padarot viņu (cilvēku) ne tikai par dalībnieku, bet visaktīvāko, pie tam, tiešo dalībnieku, taču arī par Lielā LAIKU (Sākumu Sākuma) IZRĀDES ķīlnieku!
2. ES jau jums par to runāju, ka Lielās PĀRMAIŅAS skars VISU un VISUS šajā Planetārajā Telpā, kaut vai tādēļ, ka Planētai neizvairīties no iziešanas caur Fotona joslu (Фотонной пояс ?), kad Planētas enerģētiskajiem un informatīvajiem laukiem būs jāizmainās un tie izmainīsies tik kardināli, ka izmainīsies VISS, ieskaitot cilvēku, un šīs izmaiņas skars visus cilvēkus, ieskaitot TICĪBAS un NETICĪBAS cilvēkus, tādēļ priekš kādiem šī pāreja kļūs nāvējoša, bet Manis izredzētiem, tā būs tikai satricinājums, atklājošs tās Dieva VELTES cilvēkos, kuras viņi ļoti ilgi glabāja sevī!
3. Šīs VELTES nebūs no ārienes ienestas, tās būs Dievu iekšējā APSKAIDRĪBA, tik ilgi glabājusies iekšējā "Es", tā būs Diženā PĀRVEIDOŠANĀS, var pat teikt, to Diženā PAMOŠANĀS, kuri sevī glabāja DIEVIZCELŠANOS, izpaudošos viņu Lielā un Beznosacījumu TICĪBĀ, pamatotā izpratnē par savu piederību Dieviem un izpratnē par savu izcelšanos no Paša Radošā Sākumu Sākuma!
4. Ticiet, cilvēki ESMU Augstākā Kosmiskā Saprāta bioloģiskās formas izpausme, bet precīzāk, ESMU Dieva izpausmes bioloģiskā forma un šī izpausme bija un ESMU IZPAUSMES adaptētā forma priekš Planētas dotajiem apstākļiem, ne tikai eksistēšanai, bet arī priekš RADĪŠANAS, tātad, priekš PILNVEIDOŠANĀS no inkarnācijas inkarnācijā, sasniedzot Dievu PILNĪBAS Augstumus!
5. Pats galvenais - ka jebkurai IZPAUSMES (Augstākā Kosmiskā Saprāta vai Dieva) formai, kaut vai OLBALTUMVIELAS, nav nozīmes, jo galvenais - tā IZVĒLE, tās formas (piemēram, silicija /кремниевой ?/), kurai jāapstiprina cilvēka spējas uz attīstību, uz PILNVEIDOŠANOS un šajā gadījumā dzīvības eksistēšanas Olbaltumvielu variants, Dievišķās IZPAUSMES eksistēšanai, izrādījās ne pats labākais, tādēļ nebrīnaties par Dievu izpausmju realizācijas iespējām ne tikai Olbaltumvielu formās pie Planētas pārejas Jaunā INFORMATĪVĀ un ENERĢĒTISKĀ Telpā!
6. ES tā runāju priekš tā, lai jūs zinātu, bet zinātne, mūsu zinātne, jau virza cilvēkus pie sapratnes par jebkuras Sākumu Sākuma Dievišķās IZPAUSMES formas lietderīgumu, un Dievu IZPAUSMES formu var būt cik tik vēlas, tādēļ Man svarīga ne IZPAUSMES forma, bet arī saturs, jo Man, Augstākajam Kosmiskajam Saprātam, nav ierobežojumu Saprātīgas dzīvības eksistēšanai formā, bet precīzāk SAPRĀTA IZPAUSMEI formā!
7. ES neredzu nekā sevišķa tur, lai nomainītu vai izmainītu dzīvības formu uz Planētas Svētā Krievzeme, jo saskaņā ar lietderīguma Kanonu, mainoties Planētas INFORMATĪVIEM un ENERĢĒTISKIEM laukiem, jāizmainās arī Saprāta IZPAUSMES formai uz Planētas, ieskaitot arī cilvēku! Sagatavojieties tam, ka viss izmainīsies, taču jūs nenomirsiet, jo SAPRĀTĪGA DZĪVĪBA nevar nekad apstāties, taču viņas izpausmes forma izcietīs un pietiekami ievērojamas izmaiņas!
8. To, kas notiks, izturēs tikai tie, kuri dzīvo BEZNOSACĪJUMU un PATIESĀ TICĪBĀ, jo, lai cik arī runātu, taču dotās (Olbaltumvielas) formas cilvēki nevar noticēt Maniem Vārdiem, prasa pierādījumus TICĪBAS apmaiņai, jo viņi pazaudēja laiku saikni ne tikai, un ne tik daudz savstarpēji (pasaules un pilsoņu kari tam pierādījums), cik ar Mani, Augstāko Kosmisko Saprātu, bet tā taču vislielākā traģēdija priekš Olbaltumvielas formas dzīvības eksistēšanai, jo visam dzīvajam (Saprātam) vienīgā saikne uz Planētas ir PATIESA TICĪBA, neprasoša pierādījumus!
9. Ticiet, kad ES jums runāju par Diženo MĒS, ar to pašu ES runāju par to, ka ir SAIKNE, neredzami smalka (informatīva) SAIKNE visam dzīvajam, taču dzīvā ne pēc Blīvā plāna kategorijām, bet pēc Dievišķiem Kanoniem, visam Dzīvajam vienam ar otru savstarpēji ESMU SAIKNE smalkā "diedziņā" gan Debesīs, gan Blīvajā plānā un šis "diedziņš" ESMU Patiesa TICĪBA! ES gribu pasvītrot, ka vārds "TICĪBA" sevī nes dziļu INFORMĀCIJU par to, ka VISS, ticiet, VISS saistīts TICĪBĀ, UZTICĪBĀ, tanī smalkajā INFORMĀCIJĀ, kura iziet no Radošā Sēkumu Sākuma!
10. Nevar būt saiknes ar Dievu bez TICĪBAS, nevar tikt sasniegta VIENOŠANĀS GARĀ bez TICĪBAS, bez šīs smalkās saiknes nevar būt nekas, jo TICĪBA ESMU Dievu PILNĪBAS Virsotne un ja cilvēkā ESMU TICĪBA, BEZNOSACĪJUMU un PATIESA TICĪBA, tad viņš ESMU DIEVS!
11. Atkārtoju: vārdā "TICĪBA" ielikts VISS, ieskaitot arī cilvēku izcelšanos uz šīs mākslīgās Planētas, tādēļ, GATAVOJOT cilvēkus uz desmito Planētu, ES pacentos izveidot uz viņas tos eksistēšanas apstākļus, kādi atbilstu Sākumu Sākuma apstākļiem, kad Dievu PATIESĀ TICĪBA bija priekš viņiem pamatojums nokāpt uz Cietības!
12. Tagad, kad viss atkailinājās līdz maksimumam, ES cilvēkus atlasīšu (отбирать?) pēc TICĪBAS un cita kritērija priekš Manis nav un nevar būt, jo kā ES runāju, ja cilvēkā ESMU TICĪBA, tad viņš ESMU Dievs, bet ja TICĪBAS nav, tad šis cilvēks, kaut arī ļoti labs, ESMU priekš Manis tikai Saprāta izpausmes Olbaltumvielas forma, kurai vēl būs jāiziet Dievu GUDRĪBAS Augstā Skola uz desmitās Planētas!
13. Bet tie, kuri paliek uz Planētas, nevar skaitīties miljardos, jo apstiprinošu savu piederību Dievam un demonstrējošu savu Sevišķo TICĪBU, nevar būt ļoti daudz, tādēļ uz Planētas Svētā Krievzeme paliks tikai tie, kuri gatavi radīt priekš Mūžīgas iemiesošanās cilvēku Sapni - Dievišķo monarhiju vai Paradīzi, kur jāvalda Dievu Augstākajam taisnīgumam un Augstākajai kārtībai, taču nekādi ne cilvēku!
14. Ticiet, ES atlasīju, tieši atlasīju, bet ne izraudzījos no jums tos, kuri cienīgi sastādīt Dievišķās monarhijas Pamatu, daudzus gadsimtus un ļoti rūpīgi, un tagad ar trīsām vēroju, kā jūs patstāvīgi kārtojiet pēdējo Eksāmenu uz TICĪBU! Tas Eksāmens, kuru kārtot nāksies ne visiem un tālu ne visiem, jo TICĪBA ESMU VISS - gan Dievu iekšējā PILNĪBA, gan sapratne par savu lomu VESELUMA evolūcijā, tādēļ tikai cilvēki Dievi uzticas viens otram un bezgalīgi TIC Radošajam Sākumu Sākumam!
15. Un, kad ES jums runāju par to, ka cilvēki nonāca pie Diženā MĒS, tad ES saprotu, ka jūs visi TICĪBĀ, beznosacījumu TICĪBĀ, jo bez TICĪBAS nav MĒS un ja ESMU MĒS, tātad, ESMU pilnīga UZTICĪBA un ja ESMU TICĪBA, tad ESMU arī PILNĪGA ApZiņa un tad MĒS ESAM Diženais VIENOTAIS VESELUMS, un neviens, izņemot MŪS, Dievus, nespēs izmainīt Pasauli un radīt Jaunu Telpu (Jaunu cilvēci)!
16. Jums ir labs teiciens "viss jaunais ir labi aizmirsts vecais", tad ES jums varu teikt, ka MŪSU RADĀMAIS Jaunais, bet priekš Planētas cilvēkiem tas principiāli Jauns, ko, izņemot MŪS, neviens nevarēs izdarīt, priekš MUMS jau tas faktiski ir cilvēku ATGRIEŠANĀS viņu "labi aizmirstajā" Dievu pagātnē un, bez Dieva atklāšanas cilvēkā, neiespējami virzīties uz priekšu, Sestās rases - cilvēku-Dievu rases Nākotnē!
17. Neviens, izņemot MŪS, nevarēs to izdarīt, jo "atcerēties" par to, ka viņš ESMU Dievs, spēs tikai Beznosacījumu un Patiesas TICĪBAS cilvēks un MUMS jāizdara tas, ko neviens nespēja tūkstošgadēs, jo tikai TICĪBĀ iespējama atgriezšanās uz Dievu Olimpa un tikai TICĪBĀ iespējams radīt Dievišķo monarhiju Blīvajā plānā! Ticiet, tur ESMU Dievu DOMNODARBE un tikai MĒS, Dievi un neviens, izņemot MŪS, Dievus, nevar TO radīt, jo MĒS pierādījām, ka Dievišķā monarhija ESMU Dievu DOMNODARBE priekš cilvēkiem, jo MĒS nevaram pamest vai atstāt cilvēkus, potenciālos Dievus, pagātnes Telpā, NETICĪBAS Telpā!
Āmen.

Tēvs Absolūts.
09.06.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-09.06.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 13.06.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/14.06.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 14.06.2014.

Skatījumu skaits: 702 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: