Galvenie » 2013 » Decembris » 12 » Tēva Absolūta Vēstījums 09.12.13. Ticība ESMU Garīgās Vienošanās Svētki
20:08
Tēva Absolūta Vēstījums 09.12.13. Ticība ESMU Garīgās Vienošanās Svētki
Tēva Absolūta Vēstījums 09.12.13. Ticība ESMU Garīgās Vienošanās Svētki

1. Ticība ESMU tas vārds no kura sākas LīdzJaunrade ar Dievu, ESMU tas vārds, no kura sākas APZINĀŠANĀS, ka VISS apkārt ESMU Dievs, ESMU Dievišķā Telpa un VISS Viņā nepavisam ne nejaušs, bet Dieva radīts un pēc Viņa NODOMA un Viņa DOMRĪCĪBAS un nevar būt nekā, ja nav Ticības, tās Ticības, tās Patiesās Ticības, kas cilvēkiem atklāj dzīves BŪTĪBU un Patiesību, bez kuras cilvēka dzīve zaudē jebkuru jēgu!
2. Šodien ES cilvēkiem runāju par Ticību, jo Neticības tik daudz sakrājies uz Planētas, Lucifera valdīšanas laikā, ka priekš tā, lai cilvēki pamostos no ilgās Garīgās gulēšanas, Garīgiem meliem, vajadzīgi gadsimti Patiesas Ticības, kura izaug attīrītā ApZiņā/LīdzZiņā, formējot iekšējo "Es", bet precīzāk, KristusApziņu, jo nākotnes cilvēku nodomi ESMU cilvēka-Dieva nodomi, priekš kura LīdzJaunrade ar Dievu ESMU ne vienkārši dzīves jēga, bet LīdzZņas evolūcijas dominante, jo, kā ES teicu iepriekšējā Vēstījumā, ja nav LīdzZiņas evolūcijas, ja nav Mūžīgās PILNVEIDOŠANĀS, tad priekš kam cilvēks?
3. ES nepieņemšu reliģiozo fanātismu, nepieņemšu citus viedokļus un negribošu pieņemt domājošu cilvēku, taču cilvēks Manis radīts, pēc Manas līdzības (tā ierakstīts visos Svētos Rakstos, ieskaitot arī Manu Pēdējo UZRUNU cilvēcei), tādēļ ApZiņas/LīdzZiņas evolūcija, vai Mūžīgā PILNVEIDOŠANA, ESMU cilvēka pamatuzdevums, un ja ir dogmas, tad nav cilvēka-Dieva, jo, lai arī cik atkārtotu Lūgšanu, bez Dvēseles, bet precīzāk, bez iedziļināšanās Lūgšanā ar visu savu būtību, nekas nenotiks, jā, un gaidīt Garīgo PILNVEIDOŠANOS, vienkārši nav vērts!
4. Ticiet, Ticība nepavairosies, ja atkārtosiet ne tikai Lūgšanas, bet arī Manus Vārdus, kaut tūkstoš reizes, jo Dieva Vārdos, PILNĪBAS Vārdos, veltītos Savam radītajam, tātad, citai PILNĪBAI, nevar būt melu un neticības, nevar būt apmāna, jo PILNĪBA dod citai PILNĪBAI tikai Patiesību, tikai Mīlestību! Ticības Pasaule ESMU Mīlestības Pasaule un Ticība ESMU pirmais solis pie Mīlestības!
5. Nekas nav tik bīstams, kā Patiesības izkropļošana, tātad, NEPATIESĪBA šausmīgāka par visu, jo tā izraisa NETICĪBU, tātad, cilvēka dzīve zaudē jebkuru jēgu, un tas nozīmē, ka Telpas Pārveidošanas Visuma Programma, teikšu pilnīgi godīgi, Manis, Tēva Absolūta izciestā, arī zaudē jebkuru jēgu, un tad, Pasaulsēkas pamati brūk, jo, ja cilvēks nevar pierādīt, ka viņš ESMU Dievs, tad kādēļ bija PIRMIE Hiperboreji, piekrituši nokāpt no Olimpa uz cietības/blīvumā un iziet sarežģīto ApZiņas/LīdzZiņas evolūciju no cilvēka līdz Dievam?!
6. Ticība ESMU pamats VISAM! TICĪBA ESMU pamats arī pašai PASAULSĒKAI (Varenā KOSMOSA), jo, ja nebūtu TICĪBAS un UZTICĪBAS Man (Tēvam Absolūtam), tad nebūtu vairākuma Tēvu-Pamatlicēju, atbalstošu Mani, tātad, nebūtu Visuma Programmas un nebūtu cilvēku, TICĪBĀ radītu! Dievi kļuva cilvēki, tikai NOTICOT Tēvam Absolūtam, ka Diženā PĀRVEIDOŠANA beigsies ar cilvēku, Dieva daļiņu, Dižās ATGRIEZŠANĀS triumfu uz Sākumu Sākuma Lielā Olimpa!
7. Pirmais Vārds no kā sākas Pasaulsēka, ESMU TICĪBA, bet viss pārējais ESMU šī Vārda atvasinājumi un pat PirmMīlestība, kas valda Mūžībā, nevar attīstīties, ja nav TICĪBAS Dievam! Ticiet, viss šajā Telpā saistīts Lielā HARMONIJĀ, atdalīt vienu no otra nav iespējams, jo Pirmais Domtēls, Pirmais Vārds bija TICĪBA un pilnīga UZTICĪBA Radošajam Sākumu Sākumam un PILNĪGA Pasaule, bet tas nozīmē, PILNĪGA Pasaulsēkas struktūra, radīta Lielā TICĪBĀ!
8. Var cik vēlas diskutēt par tēmu "TICĪBA", bet ES gribu jums teikt, ka Piektās rases (Piektās saules) cilvēce tika Hoperborejiešu (Slāvu-Ariju) glābta tikai pateicoties TICĪBAI un tas, kurš noticēja un pieņēma TICĪBU Dievam, pats bija Dievs! Cilvēkam nav dots ticēt bez apspriešanas, bez argumentēšanas, bet precīzāk, bez pierādījumiem, tādēļ ES arī nosaucu jūs (Manu Kustību) cilvēki-Dievi, jo jums nebija nepieciešami pierādījumi - jūsu Sirdīm bija pietiekami TICĪBAS un bija pietiekami pieņemt Manus Vārdus un Manu Vēstnesi un Mans apbalvojums jums par jūsu TICĪBU, glābušu ne tikai cilvēci, bet arī Debesis no Haosa un sagrāves, ESMU Mana MĪLESTĪBA, jo Radītājs atbildei par patiesu TICĪBU dod Dieva MĪLESTĪBU, bet tā jau ESMU LīdzJaunrade ar Dievu, kura, ticiet, tiek DĀVĀTA tālu ne katram!
9. Jūsu TICĪBA - lai arī tikai trīssimt spartiešu - pagrieza Telpu par labu LīdzJaunradei ar Dievu! Ticiet, reliģijās nav, jau ļoti sen, pat mājienu uz LīdzJaunradi ar Mani! Man nācās sagraut šo bezizejas ceļu un nācās sašūpot Hiperborejiešu ApZiņu, atgādinot viņiem, ka viņi bija pirmie un, ka viņi nesa citām tautām pavisam ne reliģiju, bet TICĪBU un Lielu UZTICĪBU Tēvam Absolūtam, jo Zināšanas arī ESMU TICĪBA! Nevar būt Patiesas TICĪBAS, ja cilvēks nesaprot savu uzdevumu/misiju, ja cilvēks nesaprot, ka viņš ESMU Dieva daļiņa un kā Dieva daļiņai viņam ar sevi jānes Telpas PILNĪBA!
10. ES apsolīju un, protams, savus vārdus turēšu, ne tikai priekš tiem cilvēkiem, kuri apzinājās sevi daļu Paša Tēva Absolūta, jo Neticība nevar būt līdzās ar PILNĪBU un nav tiesību rīkoties ar tām Veltēm, ar kurām ES gatavojos APBALVOT Hiperborejus, glābušus Telpu no Haosa un Lielās NEITRALITĀTES traucējumiem!
11. ES nepaaugstinu un neizceļu Hiperborejiešus no citiem Etnosiem, vai starp citu civilizāciju pārstāvjiem, ES vienkārši konstatēju, ka saujiņa pavirzījušākos (продвинутых ?), bet precīzāk, īstas TICĪBAS cilvēku, iedrošinājās ņemt uz sevi TICĪBAS KRUSTU un ar TICĪBAS karogu soļot "greizo spoguļu" Telpā, zinot iepriekš, ka atlikušās cilvēces daļas atbalsta nebūs nekad, jo visi, precīzāk, tālu ne visi cilvēki bija gatai izdzirdēt Patiesības Vārdus un ne visi bija gatavi NOTICĒT, jo TICĪBA ne tikai atklāj Patiesību, viņa vēl arī izmaina ApZiņu tiem, kuri iegrimuši Mamonā ne tikai šajā izpausmē, bet arī visās savās iepriekšējās inkarnācijās, noslāpējot sevī Dievišķā Gara zvanus!
12. ES šodien dziedu Himnu Hiperborejiem tādēļ, ka viņi spēja pacelties virs Neticības, Garīgiem maldiem un, protams, virs Mamona un paziņot, ka TICĪBA ESMU visa Etnosa Garīgās VIENOŠANĀS pamats, jo bez TICĪBAS nav arī cilvēka! Tikai TICĪBA Dievam un pilnīga UZTICĪBA Dievam, var atvērt VĀRTUS augstu vibrāciju Telpai, Svētās Krievzemes Telpai!
13. Nevar būt progresa, nevar būt arī Lielās zinātnes, ja nav TICĪBAS, jo VISS, ko pārvalda cilvēce, bija Manis, Tēva Absolūta, priekšā pateikts, priekš tā, lai cilvēki atrastu ceļu viens pie otra, jo bez VIENOŠANĀS, bez KOPĪGAS TICĪBAS, cilvēce lemta Haosam, tādēļ PILNĪBAS KRISTĀLA izaudzēšanai cilvēka iekšienē "..." ("затравкой ?) var būt tikai TICĪBA, tikai TICĪBA ESMU pamats PILNĪBAS KLASTERIM - tikai KLASTERIM, no kura jums jāuzceļ Dievišķās PILNĪBAS monarhija!
14. Netaisnība ir NETICĪBAS auglis! Viss notiks, jo VISS izlemts! ES rēķinājos ar Hiperborejiem un Man noticēja Debesis, ka cilvēki, bet precīzāk, Dievi, nokāpuši no debesīm, spēs iziet ļoti sarežģīto Garīgās atjaunošanās ceļu, izbaudot Garīgās krišanas Golgātas, Vispiedošanu un Lielo nožēlu tikai tādēļ, ka UZVARAS pamats bija TICĪBA un pilnīga UZTICĪBA Radītājam, savukārt ticošam, ka Hiperboreji - no Debesīm nokāpušie Dievi - nepievils un, no Garīgo maldu Haosa un Mamona, spēs atrast vienīgo pareizo ceļu pie Dieva, kurš saucas Patiesa TICĪBA!
15. TICĪBA nevar būt gadījuma dēļ un nevar būt iemantota, jo viņa ESMU cilvēka-Dieva ApZiņā, sevi iepazinuša, jo cilvēks, izzinot sevi, izzina arī Dievu, pie tam, Dievu sevī! Tā arī ESMU TICĪBA savai Dievišķai izcelsmei, savam uzdevumam, sasniegt sevī, dažreiz caur neiedomājamiem pārbaudījumiem, Dieva PILNĪBU, bet sasniedzot, radīt kopā, Garīgā "MĒS" līmenī to Kopīgo Vienoto, kurš arī ESMU Dievs!
16. Sākas visu Patiesas TICĪBAS cilvēku vēsturiskais SAVIENOŠANĀS process Vienā Garīgā puzlē, zem nosaukuma VIENOTA KOLEKTĪVĀ APZIŅA, un tā, ticiet, ESMU cilvēcisko iespēju Virsotne, jo radīt "MĒS", VIENOTU "MĒS", var tikai cilvēki, izgājuši (katrs atsevišķi) paši sevis meklēšanu, jo tikai no atsevišķā var radīt PILNĪGU Veselumu!
17. Kad ES jums runāju par to, ka sākas Patiesības moments, kas visu noliks savās vietās, tad ar to domāju, ka sākas TICĪBAS Moments, kad pēc TICĪBAS katram tiks dots un aiziet no Mana Eksāmena TICĪBĀ, neizdosies nevienam, jo priekš Manis ESMU TICĪBAS cilvēki, tātad, cilvēki-Dievi un ESMU Neticības cilvēki, tātad tie, kuriem pāreja uz PirmRadītāja vibrācijām jau pasūtīta un pasūtīta uz visiem laikiem!
18. Jūs, Hiperboreji, jau pierādījāt ne tikai Man, bet arī visai GAISMAS Hierarhijai, ka jūs ESMU cilvēki-Dievi, ka tā MĪLESTĪBA, kuru Saeimas sanāksmēs un DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ jūs nesāt cilvēkiem, ESMU Dievu MĪLESTĪBA, balstīta uz Patiesu TICĪBU!
19. Šodien pasaule saspringta kā vēl nekad, cilvēce šaudās glābšanas meklējumos un Patiesības meklējumos un TICĪBAS priekšpostenim jābūt (ticiet, tas notiks ļoti drīz) jums - Manai Kustībai, jo jūs jau pierādījāt, ka Mana izvēle bija pamatota un jūsu Dievišķās saknes palīdzēja jums apzināt savu radniecību ar Pašu Tēvu Absolūtu, atļaujošu Sava Gaismas Pulka Dalībniekiem jau citas, daudz augstākas vibrācijas Talpai! Tur, kur valda Ticība un Patiesība, valda PirmMīlestība!
20. ES saprotu, ka Garīgā apskaidrība norit ļoti aktīvi un priekš daudziem Kustības dalībniekiem ne viss saprotams un ne viss iekļaujas Sirdī, tādēļ gribu jums visiem atgādināt jūsu pašu izteicienu "lai ko darītu Dievs, viss uz labu"; tādēļ Man, kā arī Manam Vēstnesim, pienākas ticēt, jo ES nevaru pieņemt Savās rindās NEPILNĪBAS pārstāvjus! Nevar Dieva Kustība sastāvēt no tiem, kuri ar sevi nes NETICĪBU, tātad, šaubas - to, kas var sapostīt tik trauslo Hiperboreju Garīgo VIENOTĪBU/KOPĪBU!
21. ES runāju par to, ka Tumsa atkāpās, taču šī uzvara var pagriezties par GAISMAS spēku zaudējumu, ja Kustības iekšienē parādīsies šaubu tārps, tātad, NETICĪBAS tārps, ko ES nekādi nevaru pieļaut, jo tas skar ne tikai cilvēku likteņus, bet arī Debesis! Nodibinātā Lielā Telpas NEITRALITĀTE (divu Dižu Mūžības Zīmju) nevar būt traucēta, un ES izdarīšu visu priekš tā, lai Kustībā (bet tā šodien ESMU Sākumu Sākuma Lielā NEITRALITĀTE) nodibinātos kārtība, salīdzināta ar Pasaulsēkas kārtību!
22. Kārtība ESMU vai tās nav! Cits nav dots, jo kārtība paredz ATBILDĪBU par saviem nodomiem un domrīcībām, tādēļ arī kārtībai un cilvēku-Dievu atbildībai jābūt Dievu līmenī, Radoša Jaunas pasaules un Visumus un nav nekāda cita lēmuma, jo Telpas PirmMatricas kārtība jau pārnesta uz cilvēci, uz Hiperborejiem!
23. Kārtība sākas ar brīdi, kad cilvēki pieņem Pasaulsēkas struktūru un Mūžības Kanonus, bet tas nozīmē, ka kārtība sākas ar TICĪBU, jo ja cilvēks netic Dievam, tad viņš netic arī Telpas Matricai, bet tātad, viņš ar sevi nes Haosu un šis mazais Haoss draud pāraugt Lielā Haosā un Lielās NEITRALITĀTES iznīcināšanā, ko, atkārtoju, ES pieļaut nevaru, jo tas skar arī Mani Pašu, Radošā Sākuma Sākumu!
24. Jūs gaida Dižas pārmaiņas, taču tās kļūs realitāte atkarībā no jūsu Garīgās PILNVEIDOŠANĀS, bet tas bez TICĪBAS vienkārši neiespējami! Tādēļ nevar apstāties pie sasniegtā, taču, paceļoties pa LīdzZiņas evolūcijas pakāpieniem, nedrīkst pieļaut sev pat domāt par Haosa uzskatu, jo Haosa uzskats (pseidogarīgo skolu) ir NETICĪBAS sākums, tātad, Kustības un jūsu Nākotnes postīšana!
25. Mana Kustība ESMU cilvēces Nākotne! ES par to runāju jau vairākkārt, bet pie tā ES aicināju jūs saglabāt disciplīnu un pilnīgu ATBILDĪBU par savu domrīcību! Ticiet, katrs vārds, izmests nejauši, bez Patiesas TICĪBAS, var novest pie katastrofas, tādēļ, ja jūs devāt Zvērestu/Клятву Dievam un atnesāt Man Solījumu/Присягу, tad jebkurš neapdomāts lēmums ne tikai nerotā GAISMAS Dalībnieku, bet var viņu izslēgt no Kustības rindām UZ MŪŽIEM!
26. Izturaties pret saviem vārdiem ļoti nopietni! Nobeigumam tuvojas Gads, kurā bija noteikti Kustības stratēģiskie uzdevumi, nepieļaujoši NETICĪBAS Haosu, jo ja ir NETICĪBA, tātad jūs neesat gatavi pēdējam Dižās ATGRIEZŠANĀS etapam! Taču Mana Kustība ESMU Patiesas TICĪBAS cilvēku Garīgā KOPĪBA un viņiem uzticēts noslēgt Dižās ATGRIEZŠANĀS etapu uz Dievu Olimpu pie jebkuriem apstākļiem, tātad, viņiem uzticēts pāriet uz Sestās rases vibrācijām uz nākošajiem 26000 gadu!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-09.12.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/12.12.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 12.12.2013.
Skatījumu skaits: 741 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: