Galvenie » 2014 » Aprīlis » 13 » Tēva Absolūta Vēstījums 12.04.14. Trieciena leņķis
19:57
Tēva Absolūta Vēstījums 12.04.14. Trieciena leņķis

Tēva Absolūta Vēstījums 12.04.14. Trieciena leņķis

1. Tagad jau arī Daba, bet precīzāk, Planēta pieklusa un sagatavojās Lielajam pārmiesošanās sākumam, jo Dabas transmutaciju, kas jau sākās un pieņemas spēkā, var par pārmiesošanos nosaukt, bet tikai Manis nospraustos mērogos, kuri notiks un notiks ļoti drīz!
2. Nekas nevar būt un nemēdz būt bezvērtīgs, bet vēl mazā, nejaušs, jo, ES atkārtoju, VISS, kas šodien notiek un kas vēl notiks, bija Manis ierakstīts Telpas Pārveidošanas Visuma Programmā un jūsu katra loma arī bija nodiktēta/darīta zināma, viens tikai palika - vēl precīzāk noteikt Sākumu Sākuma LAIKU un, pēc jūsu ieskata, Manu lēnīgumu viegli izskaidrot ar to, ka izpaužot Manu Lielo PirmMīlestību uz jums, ES centos un cerēt turpinu, ka Manus VĀRDUS izdzirdēs cilvēku miljoni un miljoni tiks glābti!
3. ES jums daudzreiz runāju par to, ka galveno civilizācijas pamatu sastāda cilvēki-Dievi (Hipreboreji) un rūpējoties par viņiem, par tiem, kuri deva ZVĒRESTU glābt Debesu NEITRALITĀTI, ES paļaujos uz to, ka vairākums glābto būs tieši viņi, kuri pirmie nokāpa no Debesīm, piekrituši Brīvprātīgi iziet visas Blīvā plāna Golgātas, "paņemot" sev līdzi tos cilvēkus, tanī skaitā arī citas civilizācijas, kuri jau organiski saplūda ar Hiperborejiem, kļūstot Garā ar viņiem Viens Dižens VESELUMS!
4. Ticiet Man, Tēvam Absolūtam, ka nav nekā svarīgāka (uz Planētas) kā VIENOŠANĀS Garā, jo Gars valda uz Planētas, bet ne Matērija, kuras izpausmi jūs izjūtiet tikai mirkli, bet šis mirklis arī ESMU cilvēciskā dzīve, viss pārējais priekš jums ESMU MŪŽĪBA, ESMU Dižena MŪŽĪBA, Mūžīgā Miera kUSTĪBAI - KUSTĪBAI, kura neapstājas ne uz mirkli, pie tam, ne vienkārši Kustība, bet Mūžīgā PILNVEIDOŠANĀS, kas skar VISU šajā SAPRĀTA Varenajā Telpā un, visdažādākie Kosmiskā Saprāta iemiesojumi, Visumā ESMU PILNĪBAS iemiesojumi!
5. Planēta, uz kuras Hiperboreji iemiesojās, bet pēc tam pie viņiem desantējās arī citas civilizācijas, arī ESMU Augstākā Kosmiskā Saprāta izpausme, un ne vienkārši PILNĪBAS izpausme, bet, kā ES jums jau runāju, iepriekš nodomāta PILNĪBAS izpausme, lai nodrošinātu pilnvērtīgus apstākļus priekš Hiperborejiem, kā apbalvojumu Dievu VĪRIŠĶĪBAI, piekritušu ņemt uz sevi pārmērīgo Mūžīgās pārmiesošanās darbu Blīvajā plānā un Mūžīgo Patiesības meklēšanu sevī līdz laikam, kamēr Dievu iekšējā PILNĪBA netiks sasniegta katrā, ticiet, tieši katrā "mazajā" cilvēkā!
6. Par nožēlošanu, rūgtā iepriekšējo civilizāciju (Hiperboreju) pieredze parādīja, ka sasniegt uzreiz visu Planētas cilvēku VIENOŠANOS Garā, praktiski neiespējami, tādēļ, pēc visu Lielā Eksperimenta PUŠU vienošanās, bija noteikts, ja kaut daļa cilvēku var sasniegt VIENOŠANOS Garā, pie tam, Hipreboreju daļas cipars nebija atrunāts, tad Lielo Eksperimentu varēs uzskatīt par pabeigtu un pabeigtu sekmīgi!
7. Lūk, kādēļ ES sāku pēdējo Eksāmenu - Kvantisko pāreju, jo redzu un zinu, ka jau ESMU daļa Hiperboreju, kura sasniedza VIENOŠANOS Garā un pēc Lielā Eksperimenta noteikumiem, var jau sastādīt Sākumu Sākuma pamatu Sestajai rasei - cilvēku-Dievu rasei, tātad tas nozīmē, ka Hiperboreji noslēdz savu Mūžīgo pārmiesošanos Blīvajā plānā un atgriežas uz Dievu Olimpa, cienīgi nostājoties savās TIESĪBĀS būt Līdzīgiem starp Līdzīgiem!
8. Un, lūk, tagad, kad viss tik sekmīgi atrisinājies un ESMU tie no jums, kuri cienīgi pacelties TUR, kur vienkāršam "mazajam" cilvēkam ieeja nesasniedzama un, kad sasniegti Lielās TRĪSVIENĪBAS apstākļi, vairs nav nekādu šķēršļu priekš tā, lai Lielā pārmiesošanās ne tikai startētu, bet startētu arī kā atgādinājums cilvēkiem par to, ka Planēta vai Daba arī dzīva Būtne, ar tādiem pašiem raksturojumiem, kādus sevī nes VISS uz Planētas Svētā Krievzeme - Planētas, Dieva radītas ne tikai priekš Eksperimenta tīrības nodrošināšanas, bet arī turpinājumā priekš Visuma Lielā Centra organizēšanas (LīdzRadīšanas) uz Planētas, kā Augstākās kārtības pamata un PIRMMĪLESTĪBAS RADĪŠANAS pamata Jaunās Pasaulēs un Visumos!
9. Tagad Man acīm redzams, ka Hiperboreji jau nekad neatteiksies no savām saknēm, no savas iekšējās Dievišķības saknēm un atzīs sevī Dievus, glābušus Mūžību no sagraušanas, jo lielā NEVIENPRĀTBA ESMU GRAUŠANA tādas kārtības, uz kuras balstīta Telpas PirmMatrica, uz kuras balstīta Augstākā Kosmiskā Saprāta Telpa!
10. Ticiet, tas, ko jūs redzat sev apkārt, ESMU tikai daļa KOSMOSA, pie tam, jūs redzat tikai Viņa mazāko daļu, jo viss Varenais KOSMOSS no jums attālināts milzīgā attālumā vienkārši tādēļ, ka jūs bijāt nomitināti uz mākslīgi radītas Saules sistēmas, atrodošās Mūžības tālā perifērijā, atkārtoju, tikai dēļ tā, lai tiktu ievēroti Lielā Eksperimenta Noteikumi, saskaņā ar kuriem Hiperborejiem bija atteikta palīdzība un atbalsts un tikai PAŠpilnveidošanās deva TIESĪBAS uzskatīt šo Lielo Eksperimentu par tīru un ticamu!
11. Tagad Man atliek tikai noteikt, izejot no realitātes, kāda izveidojās uz Planētas, kādu mērogu vai kāds trieciena leņķis būs optimālākais priekš tā, lai no vienas puses maksimāli saglabātu cilvēci, bet no otras puses, saglabātu un nodrošinātu Dabu, kurai arī jāatbilst Jaunajiem Varenā KOSMOSA apstākļiem, jo Kosmosa divpadsmit Portālu enerģija jau sasniedza Planētas virspusi un apturēt to ietekmi uz Planētu un cilvēkiem jau neiespējami pat priekš Manis, jo, kā ES teicu, Patiesības Moments jau sākās!
12. Kad ES runāju vārdu salikumu "trieciena leņķis", tad daudzi cilvēki saprot, ka runa ir par Pārveidošanas enerģiju un informācijas līmeņa apjomu/mērogu, nākošu no Kosmosa, ietekmi uz Planētu, bet otrkārt, tas ļauj izmodelēt enerģētiskās ietekmes jaudu, izejot no cilvēku-Dievu uzvedības, kuriem vienkārši jāadaptējas Jaunajos viņu sadzīves vides apstākļos, kaut arī jau zināms, ka apstākļi, runājot zemes valodā, būs pietuvināti Debesīm, jo augstas vibrācijas (PirmRadītāja Monādes) ESMU Debesu prioritāte!
13. Var teikt vēl daudz konkrētāk: cilvēku-Dievu (Hiperboreju) uzturēšanās apstākļi uz Planētas Svētā Krievzeme, jau pēc Planētas nosaukuma runā par to, ka tie būs apstākļi priekš cilvēku-Dievu eksistēšanas, bet ne cilvēku, jo priekš cilvēkiem, kā jūs atceraties, jau sagatavota cita Planēta ar zemei līdzīgiem apstākļiem, jo šiem cilvēkiem būs jāatkārto (atkārtoti jāiziet) ApZiņas evolūcijas ceļš līdz cilvēku-Dievu PILNĪBAS līmenim!
14. ES jums jau runāju, ka ES nevaru mūžīgi gaidīt, kad cilvēki apzināsies sevi Dievus esam, un par cik daļa Hiperboreju tomēr sasniedza cilvēku-Dievu ApZiņas līmeni, tad Kvantiskai pārejai jābūt iedarbinātai un tā, lai cik žēl, uz mūžiem izdalīs cilvēci tajos, kuri šodien gatavi LīdzSadarbībai ar Mani, Tēvu Absolūtu, iesoļot Jaunajās Pasaulēs - PirmRadītāja Monādu Pasaulēs, un tajos, kuriem būs atkārtoti jāturpina sava apmācība Dievu Gudrības Skolā, bet jau uz citas Planētas!
15. Tādēļ, lai nebūtu nekādas panikas, ES esmu spiests atkārtot, ka VISS MŪŽĪGS un cilvēki, kā Mana fraktālā līdzība, arī MŪŽĪGI un neviens nepaliks bez Manas uzmanības, taču priekš Lielā Eksperimenta tīrības un, kā Hiperboreju Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas rezultāts, apzinājušos sevi Dievus esam uz savas vēsturiskās teritorijas no okeāna līdz okeānam, turpinās savu pacelšanos uz Dievu Olimpu, bet precīzāk, turpinās savu PAŠpilnveidošanos uz Planētas Svētā Krievzeme, uz Sestās rases (cilvēku-Dievu rases) Planētas, bet tiem no viņiem, ieskaitot arī citu civilizāciju pārstāvjus, kuri nav gatavi LīdzSadarbībai ar Dievu, tiks pārvietoti uz citu Planētu, kas jau ESMU un gatava priekš cilvēkiem!
16. Sākusies cilvēku izdalīšana cilvēkos-Dievos un cilvēkos, kuru ApZiņa atrodas evolūcijas Sākuma līmenī, bija izlemta jau sen, tur nav nekādas traģēdijas, bet ESMU cilvēku NEPILNĪBAS rezultāts, pie tam, ne dabas NEPILNĪBAS, bet iemantotās NEPILNĪBAS, kad cilvēciskā dzīve - faktiski Dieva dzīve - bija izmainīta uz Mamonu, uz bezgarīgo nīkuļošanu, uz ko cilvēkus mudināja ne tikai Mamons un tā pravieši Blīvajā plānā, bet arī tas bezgarīgums, kas izveidojās cilvēku ApZiņā, prātos, veidojot viņu uzvedību ne kā Dievu, bet Garīgo vergu!
17. ES pacentīšos radīt tādu trieciena leņķi, kas tomēr glābs lielāko daudzumu (skaitu) cilvēku, spējīgu Garā pāriet Jaunajā pasaulē! Ticiet, ES Pats ieinteresēts, lai cilvēki, kuru ApZiņa, lai arī vēl ne cilvēku-Dievu līmenī, tomēr tiecas atrast Patiesību, tiktu glābti pēc iespējas vairāk, un cilvēku GLĀBŠANAS Šūpulim jākļūst Manai Kustībai - cilvēku Kustībai, kuri priekš sevis izvēlējās GLĀBĒJA KRUSTU, tādēļ no jums, Kustības dalībniekiem, un, vispirms jau no jums, atkarīgs, kurš un cik cilvēku ("mazo" cilvēku) būs glābti un cik no viņiem pāries LAIKU Robežu! Ticiet, jūs priekš Manis un priekš cilvēkiem, GLĀBĒJI, un no tā cik jūs tīri savos nodomos, savās domrīcībās, būs atkarīgs, atkārtoju, kuri un cik cilvēku kopā ar jums pāries aiz Blīvā plāna horizonta uz Dievišķās monarhijas Svētā Krievzeme Plašumiem!
Āmen.

Tēvs Absolūts.
12.04.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-12.04.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 13.04.2014., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/13.04.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 13.04.2014.


 

Skatījumu skaits: 1009 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: