Galvenie » 2015 » Marts » 17 » Tēva Absolūta Vēstījums 15.03.15. Cilvēki Mani izbrīna
12:14
Tēva Absolūta Vēstījums 15.03.15. Cilvēki Mani izbrīna

Tēva Absolūta Vēstījums 15.03.15. Cilvēki Mani izbrīna

1. Jūs visi labi zinat frāzi, cilvēces izdomātu: vēsture atkārtojas divreiz un atkārtojums līdzīgs farsam. Pie šiem vārdiem ES varu pievienot jau Savus Vārdus, kuros skan Manis uzkrāta tūkstošgadīga saziņas pieredze ar visām iepriekšējām civilizācijām: cilvēces vēsture no civilizācijas uz civilizāciju atkārtojas ar apbrīnojamu PASTĀVĪGUMU un šis pastāvīgums saistīts ar TICĪBAS trūkumu sev un savai Dievišķīgai izcelsmei.
2. Cilvēku iekšējā motivācija, spējīga Pasauli apgriezt, ESMU dedzīga vēlēšanās pēc savas iekšējās PILNVEIDOŠANĀS līdz Radošā Sākumu Sākuma līmenim! Taču šīs iekšējās motivācijas cilvēkos apbrīnojami maz, jo attīrīšnās Gars, pastāvīgas attīrīšanās, cilvēkos nav klātesošs un ar vārdu Sirds-Apziņa/Со-Весть (pievērsiet uzmanību: kopīga eksistēšana ar Dievu/совмесное существование с Богом) cilvēki ļoti bieži apzīmē tikai cilvēka morāli tikumisko uzvedību dzīvē, kaut arī tiekšanās pacelties savā Garīgā šķīstībā/целомудрии līdz KristusApziņas virsotnēm, līdz šīs Pasaules pieņemšanai kāda tā ESMU, arī tas ESMU Dievu Lielā GUDRĪBA!
3. Cilvēce nepārstāj Mani izbrīnīt, jo Gars vai Diženais Sākums, klātesošs katrā cilvēkā vai, kā ES runāju, katrā Dižā Līdzībā, jau ļoti daudzas tūkstošgades nekādi negrib saprast, ka Līdzība dod TIESĪBAS radīt Jaunas pasaules, vai to daudzlīmenīgo Telpu, kurā Lielā HARMONIJA nosaka spēku samēru Radīšanas spēkiem un Atturēšanas spēkiem, jo Lielā HARMONIJA ESMU Augstākā Kosmiskā Saprāta Sfēras Mūžīgās attīstības (paplašināšanās) raksturojums!
4. Cilvēce izgājusi ļoti daudzus ceļus un visi šo Garīgo (iekšējo) maldu ceļi, vienalga, ved tikai pie Dieva, jo cilvēks, agrāk vai vēlāk, tomēr saprot savus MĒRĶNODOMUS/ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ, vēstošus, ka cilvēkiem jāiziet Lielā NOŽĒLA, Lielā ATTĪRĪŠANĀS un Lielā piepildīšanās Garā, pirms viņš var kļūt Dievs, jo GARĪGI neattīstošās cilvēces Man nevajag! Cilvēka un cilvēces ceļš ESMU ceļš Dievos un priekš jebkuras cilvēces, cita ceļa vienkārši nav!
5. ES gribu pasvītrot, ka pēc Mana Scenārija cilvēkiem jāatgriežas Tur, no kurienes viņi atnāca un šī Dižā ATGRIEŠANĀS Dievos, ielikta gēnu līmenī katrā (atkārtoju: katrā) cilvēkā! Un, ja vienus cilvēkus šis uzstādījums ved Dievos, bet tādu cilvēku pārāk maz, tad citus ved uz iekšējo degradāciju, tātad, uz viņu dižā ceļa pie Dieva materializācijas, novedot cilvēci līdz pašiznīcināšanai!
6. Ticiet Manai pieredzei saziņā ar cilvēkiem, viņi negrib sevī redzēt Dievu (sevi Dievu) un šī negribēšana nosaka tādu mērķnodomu, kas ienes tikai nesaskaņas ne tikai attiecībās starp cilvēkiem, bet arī iekšējās nesaskaņas pašā cilvēkā un šī cīņa starp Garu un Matēriju ESMU Liels grēks, no kura cilvēce nevar aiziet, lūk savas brīnišķīgās vēstures daudzās tūkstošgadēs!
7. Nesaskaņu apbrīnojamā Pasaule, apbrīnojama cilvēce un, neskatoties uz acīm redzamo cilvēku izpausmi Blīvajā plānā, kā skolnieku Dievu GUDRĪBAS Skolā, viņi tā arī nespēja pacelties Garā līdz sapratnei, ka cilvēku Pasaule ESMU Dievu GUDRĪBAS Skola un šī neatbilstība bīdīja un bīda cilvēkus galējībās, sagatavojot viņus kariem un revolūcijām un liekot šajos grēkos atrast atbildes uz jautājumu "kas ESMU cilvēks?"!
8. ES jau ne vienu tūkstošgadi vien aicinu cilvēkus nemeklēt atbildi uz šo jautājumu, bet dzīvot, vienkārši dzīvot, ar saprašanu, ka šajā dzīvē viss Dieva paredzēts/noteikts un nekas Visumā nevar notikt bez Mana, Tēva Absolūta, lēmuma! Un, ja gadās, kā ES runāju, kari un revolūcijas, tad tikai tādēļ, ka ES gribu pierādīt cilvēkiem, ka bez Dieva GARĀ, bez saprašanas, ka jādzīvo pēc Dieva Kanoniem, bet ne pēc cilvēku likumiem, no cilvēciskās sabiedrības nekad neizdevās un neizdosies izveidot Augstākās kārtības un Augstākā taisnīguma Pasauli!
9. Pasaule vienkārša un noteikumi, kādus cilvēkiem jāievēro, arī vienkārši un viņos kā arī Man, galvenais ESMU MĪLESTĪBA un, bez šajās jūtās bezierunu pieņemta daudzlīmenīgā Telpa, nevar tikt sasniegta Dievu GUDRĪBA, jo tikai Vispiedodošā Mīlesība ESMU atslēga spējīga cilvēkā atvērt viņa Dievišķo izcelšanos un iespējas cilvēku Vienošanai Garā, bez kā arī Piektai rasei lemts atstāt Dieva Telpu, kā Līdzībai, nesapratušai savu Diženo misiju!
10. ES jums, Manis izraudzītas Pamatrases civilizācijas cilvēkiem, runāju tieši (lūk, jau vienpadsmit gadus) par to, ka cilvēks ESMU Dievs, kuram jāatgriežas uz Dievu Olimpa, jo tā nolemts Debesīs un neskatoties uz tik ilgu SAZIŅAS laiku ar Dievu (ES vadu jūsu ApZiņu ne nejaušā veidā, bet pastāvīgi) tā arī neatnesa pozitīvus rezultātus! Un ja vārdu salikums "Radītāja Kustība" cilvēcei neko neizsaka, tātad, Mana Uzruna, visiem cilvēkiem, nespēja aizklauvēties līdz nomaldījušamies Dvēselēm, pat negribošām saprast savu uzdevumu no Dieva!
11. Gribu vēlreiz pasvītrot, ka katram cilvēkam ir uzdevums, vai MĒRĶNODOMS no Dieva, no Manis, Tēva Absolūta, un tas, ko ES redzu cilvēkos, runā par to, ka cilvēki, pagaidām, nevēlas meklēt ceļu pie Dieva, tātad negrib no Manis pieņemt to MĒRĶNODOMU, kas ESMU katrā cilvekā un kuram cilvēkus jānoved pie Vienotības Garā!
12. Dīvaini cilvēki (tas attiecas arī uz Pamatcivilizāciju), negrib saprast vienkāršu PATIESĪBU, ka viss uz Planētas, un taču arī Visumā, no Dieva un ka priekš visiem cilvēkiem viss IZLEMTS! Šī nesaprašana viņus novedīs pie viņu bēdīgā gala, jo bez Dieva nav cilvēku un tikai ar Dievu Dvēselē ESMU JĒGA, ESMU ATTAISNOJUMS cilvēku izpausmei Blīvajā plānā!
13. Tuvojas PĀRMAIŅU Laiks un cilvēkiem, vienalga, nāksies saprast un pieņemt, ka ceļš Dievos ESMU tas Lielais MĒRĶNODOMS no Manis, Tēva Absolūta, kas attaisno cilvēku klātbūtni šajā DIŽENAJĀ Dievišķajā Telpā! Daba drīz un ļoti drīz parādīs cilvēkiem, ka Galvenā mērķa neievērošana, vai cilvēku atkāpšanās no Dieva ceļa, nepieņemama, tātad, ejošais dažādiem citiem ceļiem, aiziet no Dieva, bet tas ESMU galvenais grēks!
14. Cilvēku veltīgo maldu ceļš beidzās! Jaunā dimensija pieņems tikai tos, kuri Dievā, jo Jaunā dimensija paredz Augstāko PILNĪBU, tātad, atrašanos DIEVĀ un bez šī MĒRĶNODOMA priekš visiem un priekš katra, ES nevaru ielaist cilvēkus Jaunajā PirmRadītāja MONĀDU Pasaulē! Ticiet, nevajag tukšu solījumu - nepieciešama domrīcība un domrīcība ne cilvēka, bet Dieva!
15. Cilvēki Mani izbrīna, Mani izbrīna viņu stūrgalvība, nevēlēšanās redzēt acīm redzamo, bet acīm redzamais ESMU Dievs! Un, ja cilvēki uzskata, ka nav Dieva, ka nav Manas ietekmes uz katra cilvēka likteni, tad viņi netic tam, ka viņi dzīvo! Mana UZRUNA cilvēkiem ESMU Mana vēlēšanās (Mana GRIBA) izmainīt cilvēkus, jo Jaunā dimensija būs slēgta priekš NETICĪBAS cilvēkiem, viņa būs atklāta tikai priekš cilvēkiem-DIEVIEM!
16. Izvēlaties ceļu, kas jums vistuvāks Garā! Taču tas, ko ES tagad redzu, runā par to, ka priekš cilvēkiem, pagaidām, vistuvākais NETICĪBAS ceļš, apzināts Dieva nepieņemšanas ceļš! Bet cilvēki, Planēta un Visums ESMU Dieva GRIBAS izpausme un ja kāds no cilvēkiem (bet tādu, diemžēl, daudz) ienes Garīgas nesaskaņas šajā DIEVIŠĶĀS kārtības Pasaulē, tad jāizmainās pašiem cilvēkiem, jo Pasaule, Dieva radīta, PILNĪGA, jo tā arī ESMU MŪŽĪBA nepakļaujama cilvēkiem!
17. Atlika pavisam nedaudz laika un šis LAIKS "IKS" ESMU gadi, bet ne simtgades! Un ja pat Pamata civilizācija, kuras ApZiņā ES jau, lūk, vienpadsmit gadus dodu Zināšanas, nereaģē uz Maniem VĀRDIEM (bet to ES redzu pēc tā, cik ļoti neaktīvi cilvēki raksta sacerējumu "KĀ ES NONĀCU PIE DIEVA"), Man priekš cilvēces glābšanas nāksies atkal samierināties ar "300 Saprtiešiem", tiem cilvēkiem-Dieviem, kuri saprot, ka tā dzīvot vairāk nedrīkst! Bet priekš tā, lai ne tikai šie GAISMAS Dalībnieki/Kareivji, bet arī visa cilvēce atsauktos uz Dieva PĒDĒJO Uzrunu, Man vajadzēs parādīt, ka HARMONIJAS izjaukšana ķēdītē "CILVĒKS-PLANĒTA-VISUMS-DIEVS" var pagriezties priekš cilvēces dabas katastrofās, tātad cilvēki atkal uzkāps uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem ar nosaukumu "NETICĪBA"!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
15.03.15.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-15.03.15.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, 16.03.2015. , latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/17.03.2015., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 17.03.2015. 

Skatījumu skaits: 710 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: