Galvenie » 2013 » Decembris » 18 » Tēva Absolūta Vēstījums 15.12.13. Iekšēji un ārēji
07:41
Tēva Absolūta Vēstījums 15.12.13. Iekšēji un ārēji
Tēva Absolūta Vēstījums 15.12.13. Iekšēji un ārēji

1. Jūs jau tam sagatavoti, lai ne vienkārši uztvertu Pasaulsēkas struktūru, bet arī Mūžības Kanonus, pēc kuriem izkārtojas enerģiju energoinformatīvā apmaiņa starp visiem objektiem Varenajā KOSMOSĀ, bet vārdiem KĀRTĪBA un ATBILDĪBA - jākļūst priekš jums savstarpējo attiecību pamatam Pasauslēkas iekšienē!
2. Visi notikumi, kas jums dažbrīd liekas nejauši, pie tāda jautājuma uzstādījuma, vai tādas Pasaulsēkas struktūras stingrības, nevar būt tā uzskatīti, jo nekas nejaušs stingri pārbaudītā, bet precīzāk, Pasaulsēkas pilnīgā struktūrā, nevar būt!
3. Tas (šie vārdi) pilnā mērā var tikt attiecināts arī uz cilvēku, kurš, kā jūs tagad zinat, tika "radīts" saskaņā ar Debesu Lielo Vienošanos, vai Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu, bet precīzāk, Dievcilvēkiem, kuri piekrita, ticiet Man, Tēvam Absolūtam, iziet Lielo Eksperimentu, pierādot Visumam, ka jebkura daļiņa Varenajā KOSMOSĀ evolucionējot, saskaņā ar Mūžības Kanoniem (Pasaulsēkas struktūru) obligāti sasniegs Dievišķā Sākumu Sākuma līmenī!
4. Šī lielā Eksperimenta būtība (precīzāk, LīdzZiņas evolūcija, vai cilvēku pilnveidošanās līdz cilvēku-Dievu līmenim) ESMU pierādījums tam, ka VISS, ticiet VISS, šajā Dievišķajā Telpā atrodas, atbilstoši Mūžīgās kustības Miera Kanonam, pastāvīgā evolūcijā un nekāda apstāšanās/stāvēšana, bet, jo vairāk, regress, nevar notikt, jo, atkārtoju, tikai Mūžīgai evolūcijai ESMU jēga Varenajā KOSMOSĀ - Augstākajam Kosmiskajam Saprātam!
5. Tādēļ, visi notikumi, kas risinās paša cilvēka iekšienē un ārējā vidē, jāuzskata kā dabīgs "mēģinājumu un kļūdu" process ceļā uz Patiesību, jo priekš cilvēka (vai Dieva, nokāpuša Brīvi un Brīvprātīgi no Debesīm) evolūcija ir ļoti grūts, taču likumsakarīgs process Patiesības izzināšanā, Dieva izzināšanā, priekš kura pilnveidošana neapstājas un nevar tikt apturēta pat uz vienu sekundi!
6. Tas, kas jūs aptver, ESMU Dižs Eksāmens Zināšanām, bet precīzāk, uz iespējām kļūt Dievam, un šī sarežģītā Eksāmena likumsakarība, visās viņa izpausmēs, dažbrīd ļoti negaidīti liek cilvēkiem (jums) izrādīt Lielu GUDRĪBU, ļaujošu no nejaušību sērijas, vai šķietami nejaušiem notikumiem, izdalīt to likumsakarību, kas arī ESMU ceļš pie Patiesības (atšķirot visā daudzveidībā, vai nejaušību daudzdimensībā, izdalot to likumsakarību, kas saucas Dievu Lielā NEITRALITĀTE)!
7. Protams, pat izlasot visus Manus Vēstījumus, cilvēks nevarēs kļūt Dievs, jo tikai iekšējā pilnveidošana, tātad, iekšējais Patiesības izzināšanas process, var jums ļaut ieraudzīt Varenā KOSMOSA atsevišķas daļiņas PILNĪBU, bet cilvēkam redzēt Tēva Absolūta atsevišķas daļiņas PILNĪBU, bet galvenais, ieraudzīt sevī Dieva PILNĪBU!
8. Priekš cilvēka maksimāli svarīga iekšējā PILNĪBA, jo no tā arī atkarīga Telpas izpausmes PILNĪBAS uztvere, jo izkropļots priekšstats pašam par sevi, kā par nepilnību (bet tas ļoti bieži klātesošs cilvēkā, kurš neiepazina savu ceļu pie Patiesības), deklarē augstākās nepilnības redzējumu!
9. Šis jautājums ir maksimāli sarežģīts un prasa dziļu apdomāšanu, jo visa cilvēciskās dzīves filozofija daudzos tūkstošos gadu uzkrāta, izrādījās balstīta uz cilvēku ApZiņas nepilnību, pat necentošos saprast, ka iekšējā nepilnība rada ārējo nepilnību. Šis cilvēces paradokss saistīts vispirms ar to, ka nekad un neviens neintersējās par cilvēka patieso izcelšanos un tiem uzdevumiem, kuri bija izvirzīti ne cilvēkam, bet Dievcilvēkam, piekritušam nokāpt no Olimpa! Bija nepieciešams pierādīt, ka PILNĪBA rada tikai PILNĪBU, jo Pasaule, kā iekšji, tā ārēji, IDEĀLA, un pakļaujas Mūžības Kanoniem, noformējošiem stingru Pasaulsēkas struktūru!
10. ES jau runāju, bet vēlreiz atgādinu, ka Dievi, nokāpuši no Debesīm un kļuvuši cilvēki, saglabāja sevī Dievu PILNĪBU, tātad, arī cilvēki, sākuši ilgo ApZiņas evolūcijas procesu līdz Dievu līmenim, vienalga, nepazaudēja Dievu PILNĪBU un, tātad, cilvēku galvenais uzdevums ir šīs PILNĪBAS apzināšanās sevī, un tad visi Blīvā plāna pārbaudījumi (kuri izrādījās tik grūti priekš neticības cilvēkiem, kas tieši arī atšķir cilvēkus no cilvēkiem-Dieviem) priekš cilvēkiem-Dieviem, priekš kuriem TICĪBA, Patiesa TICĪBA, ESMU pilnveidošanās pamats Mūžībā, bet ne tikai Blīvajā plānā, kļūst ne pārbaudījumi, bet viegli pārvarami šķēršļi!
11. Tādēļ problēmas, vai Blīvā plāna Golgātas, ir problēmas tikai priekš neticības cilvēkiem, pazaudējušiem vai aizmirsušiem savu Dievu PILNĪBU, kaut kad piekritušiem Man, Tēvam Absolūtam, palīdzēt strīdā ar Luciferu un iziet šo tiešām sarežģīto, taču sarežģīto ApZiņas ceļu līdz Dievu līmenim!
12. Nekas nedodas tik viegli un tik grūti vienlaicīgi, kā cilvēka ApZiņas evolūcija, viņa iekšējā "Es" evolūcija, bet sapratnes trūkums, ka nav atsevišķas cilvēka iekšējās pasaules un nav atsevišķas ārējās Telpas (jo VISS VIENS, gan mazajā atkārtojas lielais, gan lielajā atkārtojas mazais), noveda visas iepriekšējās civilizācijas pie daudzām traģēdijām, pat pie viņu, kā šķita, augstā attīstības līmeņa, un viss tādēļ, ka nedrīkst ne pie kādiem apstākļiem atdalīt iekšējo no ārējā!
13. Atkārtoju: VISS VIENS un šī iekšējā un ārējā VIENOTĪBA/KOPĪBA spilgti izpaužas cilvēkā, savienojoša sevī MIESU un Blīvā plāna Cietību un daudzdimensionālās, daudzlīmenīgās un komplementārās Dieva Valstības Augsto GARU!
14. Ticiet, iekšējā nepilnība ir problēma un galvenā problēma priekš neticības cilvēka un izlabot šo mūžīgo tāda cilvēka problēmu var tikai Patiesa TICĪBA, jo neticība arī ESMU Gara nepilnība, bet Gara nepilnība ir cilvēka iekšējā satura (iekšējā "Es") un ārējās izpausmes nesaderības/neatbilstības traģēdija Telpā!
15. Priekš cilvēkiem nav nekādas receptes kā kļūt pilnīgiem, izņemot to, kā būt TICĪBĀ (atkārtoju: Patiesā TICĪBĀ) un cita ceļa nav pat priekš Dievcilvēka, reiz nokāpuša no Debesīm! Vēl vairāk, ES, TAS, KURŠ rada šo Pasauli, šo Vareno KOSMOSU, nekādu citu recepti priekš cilvēkiem dot nevaru! Tikai TICĪBA Man, dāvā Tiesības uz pilnveidošanos visām Tēva Absolūta daļiņām (cilvēkiem)!
16. Tādēļ, ja paskataties uz problēmām Manā Kustībā, kurā ES sapulcināju labākos no labākajiem, tad var viegli redzēt, ka cilvēkos nav tās TICĪBAS, kas darītu viņus Dievus, darītu viņus PILNĪGUS, cienīgus saukties GAISMAS Kareivji/Dalībnieki! GAISMAS Kareivis/Dalībnieks nav kareivis cilvēcisko priekšstatu izpratnē - cilvēks ar ieroci rokās, bet ESMU Dievs, stāvošs TICĪBAS un Mūžīgās Lielās evolūcijas sardzē!
17. ES jums varu rekomendēt tikai vienu: skatīties uz nepilnīgo Pasauli un nepilnības izpausmēm tikai caur savu personīgo iekšējo PILNĪBU un tad, tikai tad, ērējais apkārt jums kļūs PILNĪGS, jo jūsu Dieva PILNĪBA spējīga pārveidot iekšējo nepilnību Dievišķās Telpas PILNĪBĀ, izlabojot cilvēciskās neticības kļūdas!
18. Ticiet, jūs ar savu iekšējo PILNĪBU jau spējat izlabot Blīvā plāna Telpas ārējo nepilnību, bet ja atceraties, ka Dievišķās (citas vienkārši nav) Telpas PILNĪBA apriori, jo Paša Dieva radīta, tad jūs patiešām ar savu iekšējo PILNĪBU (savu iekšējo Augstāko "Es") spējīgi vadīt Telpu, bet tas nozīmē, izlabot neticības cilvēku nepilnību, jo nepilnīga Telpa, ar kuru jūs pastāvīgi saskaraties, ir nepilnīgu cilvēku - neticības cilvēku veidota!
19. Jūsu uzdevums arī ESMU iekšējās PILNĪBAS sasniegšana līdz tādai pakāpei, lai ārējais būtu jūsu vadāms un tad neticība, bet precīzāk, neticības cilvēki būs atgriesti (atceraties pazudušā dēla atgriešanas vēsturi) pie Tēva Absolūta Krūts! Tas priekš jums būs augstākais apbalvojums, jo TICĪBAS cilvēki kļūst GLĀBĒJI tikai tad, kad viņi ar sevi parāda neticības cilvēkiem ceļu uz iekšējo PILNĪBU!
20. Iekšējais un ārējais Blīvajā plānā konfliktēs līdz tam laikam, kamēr iekšējais nekļūs PILNĪGS un bez šī pirmā soļa nekas nevar notikt un Paradīze priekš cilvēces tā arī paliks nesasniedzams sapnis! Taču, ja jūs, bet tagad jau MĒS (jo ES, Tēvs Absolūts, ar atbildību paziņoju par to, ka sākot ar jūsu domrīcību Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ, tagad MŪSU LīdzJaunrade būs UZ MŪŽIEM) izrādīsim aktivitāti, tad jūsu iekšējā PILNĪBA var tikt sasniegta ļoti drīz!
21. Tādēļ, runājot "MĒS", jums jāsaprot, ka "MĒS" - tā ne tikai jūsu GARĪGĀ VIENOTĪBA, bet arī (ESMU) TICĪBAS cilvēku (kuru iekšējā PILNĪBA atbilst Maniem priekšstatiem par GARA PILNĪBU) LīdzJaunrade ar Pašu Tēvu Absolūtu!
22. Ticiet, ES tādus Vārdus cilvēkiem nekad nerunāju, bet jo mazāk, visu iepriekšējo civilizāciju pārstāvjiem, un, ja ES tagad runāju šos VĀRDUS, vēršoties pie Slāviem-Arijiem (Hiperborejiem), tātad viņi sasniedza iekšējo PILNĪBU priekš tā, lai stātos līdzās Man!
23. ES saprotu un, protams, redzu, ka Mani vārdi priekš dažiem no jums pagaidām ir tikai vekselis, kuru stāv priekšā vēl "apmaksāt" TICĪBAS mantrauša rūpīgā darbā, PAŠpilnveidošanas darbā, taču virs jums planējošais Hiperborejiešu VIENOŠANAS Gars, pateiks jums priekšā tās darbības, to domrīcību, kas obligāti un ļoti drīz aizvedīs jūs pie Patiesības!
24. Tādēļ jums, jūsu tieksmē uz Patiesību, uz iekšējo PILNĪBU, uzmanība nekādi nevar tikt novērsta uz ārējām nepilnības izpausmēm, tādēļ, ka, no vienas puses, jūs jau varat izmainīt šo Pasauli, tātad, panākt Dievu NEITRALITĀTI, bet no otras puses, Telpa, jebkurā gadījumā, jau pāriet uz Jaunām, daudz augstākām vibrācijām, tātad nepilnību laiks nolemts.
25. Šodien dienas kārtībā ir tikai viens jautājums - par iekšējo PILNĪBU, jo ārējā, var teikt, MŪSU (iekšēju PILNĪBU cilvēku LīdzSadarbībā ar Dievu) pārveidota, tādēļ pilnveidojoties iekšēji, pacenšaties ieraudzīt, ka iekšējā PILNĪBA klātesoša tikai LīdzRadītājiem un, ja mērķis VIENS un KOPĪGS, tad nevar būt domstarpēbu starp PILNĪBĀM!
26. Ticiet, visu LīdzRadītāju Garīgo VIENOŠANU, tātad, iekšējo PILNĪBU VIENOŠANU, neapturēt, bet tas tā arī ESMU! Telpas Lielā Pārveidošana, bet tas nozīmē, Gara PILNĪBAS Telpas - Augstākā taisnīguma Telpas formēšana, jau vienkārši ne aiz kalniem vairs, TĀ jau ESMU MŪSU (Mana un jūsu) Domnodarbe! Jums atlika tikai novadīt ATGRIEŠANĀS garā Dižo DIEVKOPĪBU/ВЕЧЕ un tad nebūs nekādu šķēršļu, ne iekšējo, ne ārējo, priekš tā, lai Telpa, ieskaitot cilvēkus-Dievus, pārsoļotu Sestās rases augsto vibrāciju robežu!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-15.12.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, 16.12.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/18.12.2013. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 18.12.2013.
Skatījumu skaits: 760 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: