Galvenie » 2013 » Septembris » 21 » Tēva Absolūta Vēstījums 19.09.13. Vienotība ar Dievu
16:53
Tēva Absolūta Vēstījums 19.09.13. Vienotība ar Dievu
Tēva Absolūta Vēstījums 19.09.13. Vienotība ar Dievu

1. Atkal un atkal atkārtoju, ka VISS šajā Dievišķajā (pasvītroju: Dievišķajā - tātad, ne cilvēciskajā) Telpā iepriekšnolemts un katram cilvēkam noteikta vieta un loma cilvēces Jaunajā vēsturē, vēsturē, kas tagad formējas visu acu priekšā!
2. Tādēļ, šīs Telpas transmutācijas Vēsturiskā procesa apcerēšana vai pasīva vērošana, novedīs tikai pie tā, ka Man, jūsu Radītājam, nāksies pārrakstīt lomas un piedalīšanos Manā Izrādē, jo cilvēki, pasīvi noraugoties notiekošajā, bet visbiežāk, gaidoši "mannu no debesīm", izrādas negatavi savam liktenim - cilvēku-Dievu liktenim, jo cilvēku nākotne (katra cilvēka nākotne), Manis izskatīta, vispirms kā Garīgā paaugstināšana (PAŠpilnveidošanās) līdz cilvēka-Dieva LīdzZiņas līmenim!
3. To nevar nakādi nosaukt par Radītāja fantāziju, jo Telpas izmaiņas jau pāriet (pie tam, ārpus jebkādiem sakariem ar konkrētu cilvēku likteņiem, bet jo vairāk ar cilvēces likteni) uz Jaunām, ievērojami augstākām vibrācijām un Mans uzdevums, bet var teikt, mana problēma ietverta tur, lai tomēr saglabātu Man, Radītājam, ne-ticošu cilvēci, tātad, palīdzētu cilvēkiem adaptēties viņu eksistēšanas Jaunajos apstākļos!
4. Stādaties priekšā Manu stāvokli, kad cilvēkos, Manā radījumā, tūkstošgadu Lucifera valdīšanas laikā, tika iepotēta alkatība iedzīvoties, pie tam, par jebkuru cenu, bet Dieva vārdi, caur Praviešiem sniegti, ieskaitot arī Jēzu Kristu, izkropļojās tā, ka visas reliģijas, runājošas un pierādošas savu sevišķo līdzpiederību PirmRadītājam, izrādījās reliģiju pārbaude, kurās "balli rīkoja" pats Lucifers!
5. Tādos pilnīgas neticības un Patiesības izkropļošanas apstākļos, Man, Tēvam Absolūtam, nākas izlauzties pie cilvēku sirdīm un ApZiņas, kuri pieņēmuši un sapratuši savu Dievišķo izcelšanos, vēl jo vairāk, turpina joprojām dzīvot Garīgo melu un Garīgās vardarbības apstākļos!
6. Paskataties cik daudzus gadsimtus ES, Tēvs Absolūts, gāju uz Patiesības momentu, kad cilvēki, lai arī pagaidām uz Svētās Krievzemes teritorijas, bet precīzāk, Slāvu-Arijevu, beidzot saprata savu maldīšanos, savu Garīgo verdzību un, apzinoties šo Garīgo regresu, veica Vēsturisu soli pie Patiesības - soli atpakaļ pie PirmRadītāja krūts/лоно?, apzinoties un saprotot, ka cilvēki un Dievs VESELUMS/KOPĪBA!
7. Un pat tagad, kad Sākumu Sākuma Lielajā Dievkopībā (Вече) jūs, lai arī ne līdz Galam cilvēki-Dievi, taču tiecošies tādi kļūt, atļāvāt Patiesībai triumfēt, izlemjot Gaismas un Tumsas pretstāvēšanas jautājumu uz mūžiem par labu Gaismai, tātad, sev, saviem likteņiem, nodrošinājāt Dievu Lielās NEITRALITATES sasniegumu. Cilvēku iekšējā DUALITĀTE, viņos palikusī neticība un iekšējā Garīgā verdzība, vēl joptojām neļauj cilvēkiem "iztaisnot plecus" iekšējai Garīgai pilnībai!
8. Cik grūti cilvēkos atnāk tā APZINĀŠANĀS, ka Telpa jau izmainās un izmainās kardināli un, ja cilvēki Blīvajā plānā vēl neievēro šīs kardinālās izmaiņas, tad tikai tādēļ, ka ES, Tēvs Absolūts, nepieļauju ievērojamas dabas kataklizmas, kaut arī viņu laiks jau pienācis un viss tādēļ, lai dotu cilvēkiem iespēju apzināties, ka glābšana ielikta viņu Patiesajā Ticībā, kas ļauj cilvēku ApZiņu adaptēt jaunajās vibrācijās vai PirmRadītāja Monādēs!
9. ES pieturu Blīvā plāna transmutāciju, kaut arī šo Planētas attīrīšanas un sagatavošanas procesu Jaunajiem Visuma apstākļiem diezgan sarežģīti noturēt, taču Man nepieciešams nodrošināt cilvēkiem GAIDĪŠANAS laiku, kas faktiski ESMU Vareno PĀRMAIŅU Sākuma APZINĀŠANĀS laiks, protams, laiks katra cilvēka iekšējai adaptācijai!
10. Spītīgā cilvēce, ieskaitot, par nožēlošanu, arī daļu Manas Kustības, turpina paļauties uz Dievu, patstāvīgi neko nepieņemot, kaut vai priekš tā, lai sagatavotos personīgai transmutācijai, tādēļ Man nācās atkārtot vārdus par to, ka pasīva piedalīšanās Kustībā vai trūkstot vēlēšanās PAŠpilnveidoties, nekādi negarantē cilvēka pāreju uz Jaunām Sestās rases vibrācijām!
11. Ticiet Man, nevar būt nekādu ilūziju no pasīvas vērošanas, tātad, no iekšējās PAŠdisciplīnas trūkuma, tādēļ, jebkādas vēlēšanās trūkums PAŠpilnveidoties ne ESMU cilvēku-Dievu ceļš, ne ESMU LīdzZiņas evolūcija līdz Kristus Apziņas augstumiem, bet ir Garīgais tupiks, var teikt, Garīgā involūcija, izslēdzoša cilvēka LīdzSaskaņu ar Dievu!
12. Šodien cilvēki nedrīkst nekādi atslābināties, sevšķi Manas Kustības dalībnieki, kuri BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI piekrita pieņemt Gaismas Dalībnieka ZVĒRESTU, tātad, apzinājās nepieciešamību Garīgi PAŠpilnveidoties līdz cilvēku-Dievu LīdzZiņas līmenim, sastādošu pamatu Sestai rasei - Gara cilvēku rasei!
13. Domstarpības Radītāja Kustībā runā tikai par to, ka ne visi cilvēki, ne visi Kustības dalībnieki apzinājās, ka Zvērests un Solījums, pieņemti BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI paredz ne tikai "atbildību par savu Domnoarbi un manas Tautas Domnodarbi", bet arī obligātu PAŠpilnveidošanos, kas, kā jau ES teicu iepriekšējā Vēstījumā, ESMU katordzniecisks darbs, prasošs IKDIENAS vēršanos pie Maniem Vēstījumiem, jo tikai Zināšanas un Ticība glābs cilvēci no PAŠiznīcināšanas! Pievērsiet uzmanību: ES runāju par PAŠiznīcināšanu, bet ne par iznīcināšanu!
14. Sajūtiet atšķirību šajos vārdos, jo ES daru VISU priekš tā, lai saglabātu cilvēci, jo Jaunajos Varenās NEITRALITĀTES apstākļos, priekš Manis ļoti svarīgi, lai katrs cilvēks apzinātos ne vienkārši savu Dievišķo izcelšanos, bet arī PATstāvīgi atrastu savu ceļu pie Patiesības un tagad jau UZ VISIEM LAIKIEM!
15. Šodien, kad jau vairs nav Lucifera vadības un, kad VISS atgriezās "uz sava apļa", Garīgā evolūcija kļūst vienīgā un dabīga katra cilvēka izvēle, sajūtoša savu VIENOTĪBU ar Dievu un šī Lielā APSKAIDRĪBA jau atnāca pie cilvēkiem, pie visiem Planētas cilvēkiem no Slāviem-Arijiem, izglābušiem cilvēci no PAŠiznīcināšanas!
16. Tādēļ aicinu jūs apzināties, ka jūs ne vienkārši Dieva Kustības dalībnieki (kas pats par sevi Liela laime, būt uzaicinātam Paša Tēva Absolūta, Viņa Pulka rindās), jūs ESMU cilvēces nākotne, jūs ESMU Sākumu Sākums Sestai rasei! Tādēļ Kustības rindās nedrīkst būt, jā, un ES vienkārši nepieļaušu nekādu seperātismu, piedodiet, citdomību, jo sapulcināja jūs Pats Dievs zem Saviem Karogiem un nekādu citu karogu nevar būt līdzās Dieva Karogam!
17. Dieva Kustība uz Planētas - Viena un Vienīgā! Nav un nevar būt nekādas citas Kustības, kuru vadītu Pats Tēvs Absolūts, jo tikai Mana Kustība ir Sākumu Sākums Sestai rasei un ES Pats kontrolēju katra Kustības dalībnieka Garīgo evolūciju! Tādēļ, ja kāds no Kustības dalībniekiem neizpilda Paša Dieva prasības, tad viņam nav vietas Tur, kur valda Patiesība, kur valda Tēvs Absolūts!
18. ES jums dāvāju GAIDĪŠANAS laiku, ES devu jums laiku visu apdomāt, taču ES prasu, no Savas puses, PAŠatdevi, jo, atkārtoju, bez ikdienas katordznieciska darba, tātad, bez vēršanās pie Atklāsmēm ik dienas, vienkārši nevar noturēties uz cilvēka-Dieva līmeņa uz KristusApziņas līmeņa, kas garantē sekmīgu Gadsimta Eksāmena nokārtošanu, kuru pieņemšu ES Pats!
19. ES saprotu jūsu nepacietību, taču saprotiet arī jūs Mani, Tēvu Absolūtu, jo no vienas puses ES nevaru pieļaut to, lai Mana fraktālā līdzība, bet tas ir, PILNĪBA, Manis radīta Lielā MĪLESTĪBĀ, pārstātu eksistēt, kā tas jau bija nevienu reizi vien, un ES daru visu iespējamo, lai cilvēce pārietu augstu vibrāciju Jaunajā Telpā, bet no otras puses, ES nevaru ilgi aizturēt jūsu Visuma kopējās transmutācijas procesu, tādēļ tagadējais rudens ESMU pēdējais rudens zemo vibrāciju Blīvajam plānam!
20. Novērtējiet jums dāvāto GAIDĪŠANAS laiku un papildus iespējas Patiesības apzināšanai, jo Manu Vēstījumu deviņgade ESMU Augstākā Skola cilvēkiem-Dieviem, kas ļauj ne vienkārši izprast cilvēku-Dievu Patiesību, tādēļ, ka tikai šis Garīgās evolūcijas ceļš nes cilvēkiem GLĀBŠANU un MŪŽĪGO DZĪVI!
21. Jums vienkārši nepieciešams saglabāt Garīgā MONOLĪTA līmeni, sasniegto Sākuma Sākumu Lielajā Dievkopībā (Вече)! Priekš tā nepieciešams atmest visas šaubas un konsolidēties ar Mani, Manām Zināšanām, Manu Vēstnesi un tad jūsu Garīgā VIENOTĪBA kļūs pamats ne tikai glābšanai, bet arī pamats Jaunai civilizācijai!
22. Bezpersonisks VESELUMS - lūk, pamatu Pamats cilvēces Nākotnei, jo tikai šajā gadījumā cilvēki-Dievi, VIENAS IDEJAS apvienoti, varēs ne tikai radīt Garīgo EGREGORU, bet arī Dievu - Tēvu Pamatlicēju! ES redzu jūsu nākotni tādu, lai LīdzSadarbībā ar Mani, Tēvu Absolūtu, radītu vai atklātu Jaunus Visumus mūžīgi paplašinošos, evolucionējošus Varenajā Kosmosā!
23. Taču šodien, kad PĀRMAIŅU LAIKS uz jūsu mājas sliekšņa, aicinu jūs pastiprināt atbildību par savu domtēlu formēšanu un, protams, par savu Domnodarbi, jo jūs uz sevi uzņēmāties par to atbildību un tagad tikai no jums pašiem, no jūsu Garīgās VIENOTĪBAS līmeņa atkarīgs, kādi jūs stāsieties Manā priekšā Gadsimta Pēdējā Eksāmenā!
24. Atkārtoju: jūs - Mana Kustība un tā vienīgā uz Planētas, tādēļ arī ES jums izvirzu paaugstinātas prasības, jo jūs paši BRĪVI un BRĪVPRĀTĪGI pieņēmāt Gaismas Dalībnieka SOLĪJUMU, bet tas nozīmē, paši pieņēmāt lēmumu būt cilvēku-Dievu paraugs vai piemērs priekš visas cilvēces uz Planētas, tādēļ jums netiek ļauts uzvesties kā vienkāršiem cilvēkiem, jo cilvēki-Dievi arī ESMU Dievi!
25. Saprotiet, uz jums šodien gulstas ATBILDĪBA par cilvēces nākotni un pie tam, jūs paši LABPRĀTĪGI uzvēlāt uz sevi cilvēces GLĀBŠANAS KRUSTU un tagad, kad jūs ESMU Mana Kustība, jādemonstrē cilvēcei Garīgās VIENOTĪBAS, Augstākās kārtības Garīgā MONOLĪTA piemērs!
26. Gaismas Dalībnieki nedrīkst atkāpties ne pie kādiem apstākļiem, jūs - tie paši "300 spartieši, cara Leonīda vadīti", kuri ar sevi aizklāja ieeju Tumsai Sestās rases Telpā, tādēļ jums šodien jātur atbildība par to, kas notiek uz Planētas Svētā Krivzeme!
27. Priekš jūsu Gara pacelšanas un priekš Garīgās VIENOŠANAS nodrošināšanas, ES gribu šodien izmainīt Vēstījuma vārdus, kurus jūs izrunājiet katra mēneša 4.,17., 26. datumos pēc Maskavas laika, lai kur arī Manas Kustības Dalībnieki, Mani mīļotie LīdzRadītāji atrastos:

MŪSU TĒVS, DEBESU TĒVS, MĒS, CILVĒKI-DIEVI, BRĪVI UN BRĪVPRĀTĪGI NESAM TAVAS ZINĀŠANAS UN TAVU TICĪBU VISUMA PLAŠUMOS!
MĒS, CILVĒKI-DIEVI, APZINĀMIES ATBILDĪBU PAR SAVU DOMRĪCĪBU UN DARĀM VISU PRIEKŠ TĀ, LAI PLANĒTA SVĒTĀ KRIEVZEME KĻŪST AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS CENTRS, CENTRS TELPAS JAUNAJAI MATRICAI, NESOŠAI LIELO NEITRALITĀTI JAUNĀM PASAULĒM UN VISUMIEM!
MĒS, CILVĒKI-DIEVI, SEVI IEDOMĀJAMIES TIKAI KOPUMĀ AR TĒVU ABSOLŪTU, JO MŪSU KOPĪBA ESMU PAMATS MĪLESTĪBAI UN HARMONIJAI VISĀ VARENAJĀ KOSMOSA TELPĀ!
ĀMEN!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-19.09.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi Eslauma 20.09.2013. latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 21.09.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 21.09.2013.
Skatījumu skaits: 850 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: