Galvenie » 2014 » Novembris » 26 » Tēva Absolūta Vēstījums 24.11.14. Tumsa ne vienkārši iestājās, tā aktivizējas
08:06
Tēva Absolūta Vēstījums 24.11.14. Tumsa ne vienkārši iestājās, tā aktivizējas

Tēva Absolūta Vēstījums 24.11.14. Tumsa ne vienkārši iestājās, tā aktivizējas

1. Nekas šajā Telpā nepaliek nepamanīts un ja kāds notikums bija zīmīgs/знаковым, bet jo vairāk VĒSTURISKS, gan priekš cilvēkiem, gan priekš Debesīm, tad Tumsa, tagad atstāta bez sava vadošā, neizbēgami aktivizēsies ar vēlēšanos līdzsvarot GAISMAS spēku Uzvaru!
2. Tas nebūtu tik pamanāms, ja jautājums stāvētu tikai par Planetārās Telpas Nākotni, bet ne visa Visuma, jo viss, kas notika DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ, ESMU priekštecis KARDINĀLĀM Debesu spēku izmaiņām uz Radīšanas spēku pusi, jo bez GAISMAS spēku aktivizēšanas, atjaunot, bet pats galvenais, apstiprināt Debesu NEITRALITĀTI, būtu vienkārši neiespējami!
3. Atceraties, visas DIEVKOPĪBAS/ВЕЧЕ bija orientētas tā, lai no DIEVKOPĪBAS/ВЕЧЕ līdz DIEVKOPĪBAI/ВЕЧЕ GAISMAS spēku Uzvaru padarītu pa īstam REĀLU un radītu apstākļus, pie kuriem tāda redzama (dažu tūkstošu gadu ritējumā) NEVIENLĪDZĪBA Atturības spēku pusē, vairs netiktu pieļauta nekad, jo Debesu NEITRALITĀTES pārkāpumi tiešām situācija nepieļaujama ne tikai priekš jūsu planētas, bet arī priekš Lielā Visuma, kur jābūt izpaustai NEITRALITĀTEI un tikai NEITRALITĀTEI!
4. Par pārāk lielu cenu tika sasniegta Debesu NEITRALITĀTE, lai atslābinātos, vai sliktāk, rokas nolaistu, jo Nākotne, kas cilvēkiem drīz atklāsies, bet jo vairāk Dievcilvēkiem, liks viņiem pārskatīt daudzus eksistēšanas principus ne tikai Mūžībā, bet arī tagad, Blīvajā plānā, mūsdienu realitātē!
5. Lūk, kādēļ tā aktivizējas Tumsa, jo viena lieta - Debesu NEITRALITĀTE, bet pavisam cita lieta - Blīvajā plānā izpaustas Dievišķās kārtības un Agstākā GARĪGUMA Virsotnes, kuras Dievišķai Monarhijai Svētā Krievzeme jānodemonstrē, pie tam, jānodemonstrē uzreiz visai cilvēcei, kā Augstākās kārtības un Augstākā taisnīguma piemērs vai paraugs! Un neko tur neizdarīsi, jo cilvēki, dzīvojoši uz šīs teritorijas no okeāna līdz okeānam, bet precīzāk, dzīvojoši uz senās Hiperborejas teritorijas, (mūsdienīgi - uz Krievijas teritorijas) ESMU (absolūt precīzi) Dieva izpausme Blīvajā plānā!
6. Es jau daudzas reizes runāju, ka šī teritorija ne vienkārši GAISMAS teritorija, vai cilvēces Sākumu Sākums, bet pats galvenais, šī teritorija SVĒTĀ GARA vai Dieva teritorija un nav citas vietas uz Planētas no kurienes Telpā ietu MANS GARS! ES gribu apstiprināt priekš visiem Planētas cilvēkiem, ka šeit, uz teritorijas no okeāna līdz okeānam, ESMU GARS MANS!
7. Sakarā ar Tumsas aktivizēšanos, gribu vēlreiz teikt, ka visi cilvēki, kuri pieņēma Dievu un, kuri savu dzīvi redz, kā kalpošanu Dievam, ESMU GAISMAS Dalībnieki, kurus ES Pats aicināju kalpošanā un viss tas, kas viņiem dots vai dāvāts, ESMU Manas cieņas un Lielas MĪLESTĪBAS izpausme, jo viņu nesavtība ir Liela pašaizliedzība/подвижничество, bet tas nozīmē, ka viņu nodarbe ir Mana NODARBE un citādi nevar būt!
8. Atkārtoju vēlreiz: uz šīs GAISMAS teritorijas dzīvo GAISMAS ļaudis, Tumsas pārstāvju izpausme Tur, kur Dievs valda, vienkārši nepieļaujama, tādēļ Tumsas dažādas aktivitātes, tanī brīdī, kad Dievcilvēki pārgāja NEATGRIEZENĪBAS Puktu un sadomāja izveidot Paradīzes izpausmi (bet Dievišķā Monarhija Svētā Krievzeme Blīvajā plānā arī ESMU Paradīzes izpausme) būs izskaustas/пресечена un izskaustas ļoti stingri!
9. Starp citu, jums, Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem, kuri nokļūsiet zem pēdējiem Tumsas uzbrukumiem, būs arī pašiem jāizpauž sava neatlaidība, tātad, domrīcība, aizstāvēt to, ko ieguvāt ļoti lielā cīniņā ar personīgo NEPILNĪBU, jo Augstākais "Es", jūsu Gara PILNĪBAS izpausme, nevar būt maiņas monēta cīņā ar Tumsu, jo Radošais un vispirms jau pats sevi, nevar pieļaut sev atkāpšanos, jo viņš Garā, bet precīzāk, Dievā!
10. ES jau par to runāju, ka daudz kas atklāsies cilvēkos - kā NEPILNĪBA, tā arī GAISMA, jo Dievs Savam ganāmpulkam dāvā tikai Gara PILNĪBAS Dižo GAISMU, tādēļ Tumsas un GAISMAS kontrastums būs spilgti izpausts cilvēkos, jo viduvējība - tas ar ko grēkoja cilvēki, nenoteicoši "ar Ko", - tagad nevar vairāk eksistēt, jo uz GAISMAS teritorijas šaubām, bet jo sevišķi Tumsai, nav vairāk vietas!
11. Pasaule kļūst KONTRASTAINA, tātad, nesavienojama priekš to eksistēšanas, kuri pret Dievu, un šis kontrasts rada Planētas tautu Lielās Pārvietošanās priekšnosacījumus, jo Tumsai vairāk nav vietas, atkārtoju, Tur, kur pēc Debesu GRIBAS būs radīts LīdzZiņas evolūcijas Visuma Centrs un, kur jau sapulcināti GAISMAS Skolotāji, jo sasniedza Dievu GUDRĪBU, tātad, zinoši "KĀ"!
12. Sagatavojieties tam, ka kontrasts būs izpausts arī Dieva teritorijas iekšienē, lai arī uz ļoti īsu brīdi, tomēr tas būs jūtams pat arī Manas Kustības iekšienē un ne visi cilvēki būs ar Maniem slēdzieniem un lēmumiem vienis prātis! Taču citādi nevar būt, jo tas, kurš ar Dievu Dvēselē, būs GAIŠS/СВЕТЕЛ, jo Garā tīrs, bet tas, kurš ne ar Dievu, iegūs tumšas nokrāsas, un šis kontrasts būs ļoti pamanāms, pamanāms līdz tādai pakāpei, kad, kā jau ES teicu, kopīga eksistēšana vienas tautas iekšienē, bet daudzos gadījumos - arī vienas dzimtas, kļūs vienkārši neiespējama!
13. ES brīdināju, ka Pasaule atklāsies visu krāsu paletē, taču prevalējošās krāsas tomer būs Baltā un Melnā, un neko tur nevar darīt, jo cilvēka auras krāsas atspoguļo Gara tīrības līmeni vai pakāpi, un ja cilvēki ne Garā, ja viņu kritērijs, uzturēšanās laikā Blīvajā plānā, ir MAMONS, bet ne pavisam GARS, tad tāda cilvēka aura būs tumša un pierunāt tādu cilvēku veltīgi, bet tagad nav arī laika, jo Pasaule gaida VĒSTURISKU Pārveidošanu un šī Pārveidošana ESMU pāreja Debesu Augstu vibrāciju Telpā!
14. Gribu pasvītrot, ka dažāda cilvēciska iniciatīva, kā liekas, ar "vistīrākiem" nodomiem, jau neapsveicama, jo cilvēki pārgāja Dieva Telpā, bet Dievs var pieņemt iniciatīvu tikai no Dieva, taču nekādi ne no cilvēka, jo cilvēks, pat pacēlies uz Debesu Dižo kāpņu pirmā pakāpiena, vēl ne Dievs, bet tikai Dieva projekcija un priekš tā, lai paceltos līdz Dievišķās Telpas (Visuma) vadības augstumam, viņam vēl ļoti ilgi jānodarbojas ar sevi, savu PILNVEIDOŠANOS!
15. ES par to runāju, jo zinu un redzu, ka atkal, jau kuro reizi, piesedzoties ar labiem nodomiem, Dieva Augstiem vārdiem, būs un ir cilvēki-viltvārži, kuru nodarbes jēga ESMU Dievišķo spēku līdzsvara izjaukšana un Dižās HARMONIJAS izjaukšana izpratnes samaiņu ceļā, kam, pēc viņu viedokļa, jāaptur cilvēku un pat Dievcilvēku PACELŠANĀS Garā, jo šauboties vienmēr var apstāties un radīt tādus apstākļus priekš citiem cilvēkiem, ka pacelšanās Garā var tikt apturēta!
16. Tādēļ pēdējo reizi runāju Planētas cilvēkiem par to, ka ES dāvāju Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem TIESĪBAS vadīt Planētu Svētā Krievzeme, tātad, visas ZINĀŠANAS, ieskaitot Gaismas Dalībnieku Postulātus, ESMU PATIESĪBA, un nevienam, kā arī viņš sevi nesauktu, nav ļauts izmainīt to, kas bija Tēva Absolūta teikts!
17. Šodien, noslēgumā gribu teikt, ka jums priekšā grūts Gaismas Dalībnieku IESVĒTĪJUMS/ПОСТРИГ un no jūsu GARA nodarbes atkarīgs cik ātri Dievišķā Monarhija Svētā Krievzeme būs izausta Blīvajā plānā, jo jums jāvar ar savas LīdzZiņas GARĪGUMU un TĪRĪBU pierādīt visai cilvēcei, ka jūs un tikai jūs ESMU GARA PAVADOŅI, bet šī teritorija ESMU GAISMAS teritorija uz kuru jāorientējas visām Pasaules tautām, jo uz to ESMU Tēva Absolūta GRIBA!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
24.11.14.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tlk4/t4-24.11.14.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.11.2014. latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/26.11.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 26.11.2014.
 

Skatījumu skaits: 696 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: