Galvenie » 2015 » Janvāris » 26 » Tēva Absolūta Vēstījums 25.01.15. Godprātība - kritērijs Vienotībai GARĀ
13:18
Tēva Absolūta Vēstījums 25.01.15. Godprātība - kritērijs Vienotībai GARĀ

Tēva Absolūta Vēstījums 25.01.15. Godprātība - kritērijs Vienotībai GARĀ

1. Cilvēki pienāca un notikumi pabīdīja, pie saprašanas, ka cilvēku Vienotība GARĀ - grūti sasniedzams uzdevums, ja nu tikai, neskatoties uz formu daudzveidību Dieva izpausmei cilvēkos, ESMU viens kopīgs kritērijs, kas var un jāvar apvienot visus cilvēkus ap PirmRadītāju, un tā ESMU Sirds-Apziņa/Со-Весть!
2. Var runāt cik grib par TICĪBU un par MĪLESTĪBU, bet ja cilvēks nedzird sevī Dievu, nedzird Dievu Telpā, tad tādam cilvēkam Sirds-Apziņa apiet apkārt, viņa Dvēselē Sirds-Apziņas tad nav, nav informācijas par Dievu un tātad, šis cilvēks ESMU NETICĪBAS cilvēks, jo nekad nespēs sevī redzēt Dievu un nekad nespēs atrast iespējas LīdzJaunradei ar Mani, Tēvu Absolūtu!
3. Var pārskatīt arī virkni vēsturisku notikumu, apstiprinošu Tiesas dienu, kas šodien skars katru Paša Dieva izpausto plānu, taču viss paliks veltīgi, jo cilvēks bez Sirds-Apziņas, bez Dieva sevī, ESMU pazudis cilvēks ne tikai priekš Debesīm, bet arī pats priekš sevis, jo ne redz, ne jūt saikni ar saviem Debesu Vecākiem!
4. Ticiet Man (bet ES jums jau daudzreiz runāju), nevar eksistēt cilvēks kā Augstākā PILNĪBA Saprāta Varenajā Okeānā bez saiknes ar Radošo Sākumu Sākumu, jo, ja šīs saiknes nav, tad nav arī Sirds-Apziņas un, tātad, iespēju visiem kopā dziļi izjust šo Dievišķo Vēsti par to, ka cilvēki ESMU daļa Dieva, tātad, "visi Dieva priekšā vienlīdzīgi un nav starp viņiem pirmo vai pēdējo" un tas ESMU galvenais noteikums cilvēku Vienotībai GARĀ, jo tas ESMU pirmais solis pie Dieva un, ja tas (pirmais solis) neved pie Dieva, tad nav arī Vienotības GARĀ, tad nav arī priekš Manis cilvēces!
5. Jūs tagad paši labi zinat, ka ceļš pie Dieva ESMU visgrūtākais ceļš, jo nokāpušus uz Cietības, Dievus apņem ne vienkārši evolūcijas apstākļi, Tēva Lucifera sagatavoti, pie tam, tik nevienkārši, ka vairākums cilvēku līdz šim laikam nīkuļo Garīgos melos un Garīgos maldos, nesaprotot, ka viena cilvēka SirdsApziņa un cilvēces GODPRĀTĪBA ESMU Vienīgais ATGRIEŠANĀS ceļš pie Dieva!
6. Daudz ceļu iziets, bet vēl vairāk kļūdu pieļauts! Asinīs noberzti ceļgali/колени vēl nav iemesls uzskatīt, ka cilvēkiem visas Golgātas izietas, jo ceļgali asinīs vēl nav rādītājs GARA PILNĪBAI un ne pamats Dievišķo izpausmju (cilvēku) Daudzuma Vienošanai Garā, jo GARS ESMU Kolektīvs priekšstats, tātad, tikai daudzveidību Vienotība ESMU Kolektīvā VESELUMA PAMATS bez kā cilvēki nekad nesasniegs VIENOTĪBU GARĀ!
7. Jūs atceraties, ES jums vienreiz teicu par to, ka cilvēcei cilvēks vēl nezināms! Tā, apspriežot ar jums Vienošanas GARĀ problēmas (bet visi Mani pēdējie Vēstījumi, vienādi vai otrādi arī runā par to), ES gribu pasvītrot, ka Dieva izpausmes daudzveidība cilvēkā arī ESMU cilvēka līdzības izpausme Debesīm, tādēļ, neskatoties uz tādu cilvēku iespēju daudzveidību, ESMU viens, kas var nosēdināt visus cilvēkus pie viena galda un tas "viens" saucas "GARA IMPĒRIJA"!
8. Cik brīnišķīgs cilvēks, saprotošs savu izcelšanos, jo saprotošais ESMU RADOŠAIS un, kas sevišķi svarīgi, RADOŠAIS VIENOTĪBĀ un REZONANSĒ ar Dievu! Tādam cilvēkam Radošās iespējas NEIEROBEŽOTAS un šis Lielais NOSLĒPUMS var tikt cilvēcei atklāts tikai vienā gadījumā - ja Planētas cilvēki visi kopā izdzirdēs Diženo VĒSTI no Dieva un GODPRĀTĪBĀ, ievērojot MĒRĶNODOMU/ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ, RADĪS Vienoti GARĀ!
9. Cilvēces vēsture parādīja, ka daudzveidību Vienotība bez Dieva Dvēselē nevar būt, lai kādiem lozungiem apzīmētu šo vārdu "VIENOTĪBA", jo pat vārdam "Brālība" ir tikai dzimtas nokrāsa, bet nepavisam ne civilizētības, jo civilizāciju Vienotība var būt tikai VIENĀ DIEVĀ, visu un katra Sirds-Apziņu Vienotībā!
10. Soda dienas priekšvakarā, problēma, stāvoša cilvēces priekšā, bet precīzāk, šodien Hiperborejiešu-Krievzemiešu priekšā, ESMU mēģinājums dzirdēt ne tik daudz vienam otru, cik visiem kopā izdzirdēt Dievu un šajā GODPRĀTĪBAS stāvoklī pacensties atmest Blīvā plāna problēmas un saprast, ka tikai Dievā var atrast VIENOTĪBU, pie tam, ne vienkārši VIENOTĪBU GARĀ, bet sasniegt KOLEKTĪVĀ VESELUMA stāvokli, jo, ja cilvēks Dievā, ja cilvēki visi kopā Sirds-Apziņā, tad nav šķēršļu priekš VIENOTĪBAS VESELUMĀ un nav tāda spēka, kas spētu sagraut šo Diženo VIENOTĪBU (VESELUMU) Dievā!
11. Krievija, bet precīzāk, Svētā Krievzeme šodien stāv uz lielu pārbaudījumu (pārveidojumu) sliekšņa! Šie pārbaudījumi, ticiet, nepavisam nav saistīti ar to stāvokli, kāds šodien izveidojies Blīvajā plānā, jo ekonomiskā un politiskā blokāde, ir tikai apstāklis, kaut arī ļoti nopietns, taču neesošs tiešā attieksmē ar tiem pārbaudījumiem Garā, kādus stāv priekšā iziet Hiperborejiešiem-Krievzemiešiem, pirmajiem starp daudzām tautām un civilizācijām uz Planētas!
12. Jūs iegājāt periodā, pārbaudījumiem Garā, un iziet no tiem jūs varat, un jāvar, kā Liels VESELUMS Dievā! ES jau vairs nerunāju "Garā", bet runāju "Dievā", jo Lielā Nākotne cilvēkiem-Dieviem slēgta vārdos, Manis teiktos, - "GARA IMPĒRIJA", jo, vai nu jūs Dievā, vai SirdsApziņā, tad, jūs ESMU Dižais VESELUMS (Kolektīvais un Bezpersoniskais), vai priekš Manis, Tēva Absolūta, Piektās rases cilvēces nav!
13. Ticiet, ES nekad nebaidu, pat tos, kuri izplūst ļaunumā, taču Pasaule nonāca pie NEATGRIEZENĪBAS Punkta, aiz kura jābūt izpaustai Sirds-Apziņai katrā cilvēkā! Un ja tā nav, tad nav arī nekādu iespēju RADĪT no cilvēkiem-Dieviem GARA PILNĪBAS OKTAEDRUS, un, tātad, nav nekādu iespēju izkārtot/вистроить Gara Impēriju un Pasaule, iestigusi Mamonā, Garīgos maldos un pilnīgā netaisnībā, aizies pagātnē, atstājot Debesu Dižās Vēstures virspusē tikai atmiņas par to, ka kopija vienmēr sliktāka par oriģinālu!
14. ES cenšos panākt to, lai jūs (cilvēki-Dievi) nebūtu tikai kopija, lai arī ļoti laba kopija, bet kļūtu oriģināli, spejīgi būt līdzvērtīgi ar Pašu Tēvu Absolūtu, jo ES plānoju tad, kad jūs vēl bijāt Dievi un, ticiet, neskatoties ne uz ko, ES turpinu ticēt, ka Sirds-Apziņa pamodīsies ne tikai atsevišķai Dievišķas izcelsmes Būtnei, bet arī veselai Tautai, bet precīzāk, visai Pamata civilizācijai, jo viņā ES ESMU!
15. Gribu pasvītrot, ka pedējie notikumi Telpā un jūsu izpaustā (kaut pagaidām ne visu) sociālā aktivitātē, dod Man cerību, ka pēc principa "jo sliktāk, jo labāk" Dievu Sirds-Apziņa sāks izpausties jūsos (cilvēkos-Dievos) un jūs varēsiet (jo vienkārši pienākums varēt) izpaust/izrādīt to, ko parastais "mazais" cilvēks nevarēs nekad, jo Sirds-Apziņas tādā cilvēkā nav, tātad, nav viņā arī Dieva un cik arī šis cilvēks "nesistos ar pieri sienā", TICĪBA viņā nepavairosies un Dieva kā nebija tā arī nav! Tādēļ tikai cilvēku-Dievu Sirds-Apziņa un pamata civilizācijas GODAPRĀTS glābs Pasauli un citas rekomendācijas cilvēkiem ES dot nevaru!
16. Šodien Krievija, tieši Krievija zem nosaukuma Svētā Krievzeme, robežās no okeāna līdz okeānam, sāk uz Kopējā GODAPRĀTA pamata formēt GARA IMPĒRIJAS teritoriju un, ja cilvēki nesapratīs, ka ieejas biļete, tātad, galvenais noteikums cilvēkam atrasties uz Dieva teritorijas, ESMU Sirds-Apziņa, tad tas nozīmē, ka cilvēki nesasniedza vēl GARA PILNĪBU un nespēja sevī izdzirdēt Dievu!
17. Lielais Eksāmens sākās visai cilvēcei! Soda diena neatstās vienaldzīgu nevienu, jo Nākotne priekš katra atsevišķa cilveka, tagad saistīta ar vārdu Sirds-Apziņa, bet visas cilvēces Nākotne ar šī vārda atvasinājumu/производным - ar "GODPRĀTĪBA" un, ja šie vārdi atsauksies cilvēku Dvēselēs, tad varēs teikt, ka no GARA PILNĪBAS OKTAEDRIEM viegli izliksies/сложится, kā puzlē, GARA IMPĒRIJA - tāda Dievišķās PILNĪBAS Telpa, kādu nevienam no iepriekšējām civilizācijām sasniegt neizdevās!
Āmen.

Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
25.01.15.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-25.01.15.html, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.01.2015., latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/26.01.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 26.01.2015. 

Skatījumu skaits: 726 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: