Galvenie » 2013 » Decembris » 28 » Tēva Absolūta Vēstījums 26.12.13. GUDRĪBA - smagu kļūdu ceļš
23:03
Tēva Absolūta Vēstījums 26.12.13. GUDRĪBA - smagu kļūdu ceļš
Tēva Absolūta Vēstījums 26.12.13. GUDRĪBA - smagu kļūdu ceļš

1. Šodien, Jaunā gada priekšvakarā, var ar pilnu pārliecību teikt, ka visas pierunāšanas beigušās un beigušās galīgi, jo, saskaņā ar Manu Scenāriju, sākas REĀLU PĀRVEIDOŠANU GADS, un visu, kas bija un visu, kas tika teikts, var nosaukt par cilvēku un Telpas (Dabas) Lielās sagatavošanas laiku transmutācijai vai pārejai Jaunā kvalitātē!
2. ES vēl nekad tā nerunāju un momenta nopietnību, vēsturiskumu varu apstiprināt, jo pārmaiņu laiks SĀKAS un jums kļūs pilnīgi skaidrs, ka sākas PATIESĪBAS MOMENTS, jo iekšējais un ārējais krustojas, formējot pilnīgi Jaunu realitāti - realitāti Jaunu, tagad jau augstfrekvenču lauku, kurā ENERĢIJA atdod vietu INFORMĀCIJAI, tātad, sākas Blīvā plāna ENERĢIJU pāreja Samlko pasauļu informācijā!
3. Priekš dažiem cilvēkiem tas skan kā prelūdija Pasaules galam, taču tas tikai priekš tiem, kuri ne vienkārši pielipa Blīvajam plānam, bet kuri pat nestādās priekšā Pasaulsēkas struktūru, uzkatot sevi un savu pasauli kā Visuma atskaites punktu, tātad, kura ApZiņā ESMU Dieva klātbūtnes realitātes trūkums, bet galvenais, ESMU pilnīga nesapratne/nezināšana, ka atsevišķā Saules sistēmā, bet precīzāk, mākslīgi radītā sistēmā, Lielais EKSPERIMENTS beidzies un stājas spēkā Telpas PIRMMATRICAS Augstākā kārtība, tātad, cilvēka-Dieva uzvedības pamats tagad un MŪŽĪGI ESMU Mūžības Kanoni!
4. Cilvēce, tajā pirmradītajā veidā, kādā tā startēja saskaņā ar Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu, beidza savu eksistēšanu, pierādot Debesīm, ka tikai evolūcijai ir Diža JĒGA, jo pilnveidošana vai LīdzZiņas (cilvēku) kā Radošā Sākumu Sākuma daļas evolūcija, ļauj sasniegt Dievu PILNĪBAS virsotnes, spējīgu radīt Jauno, Augstākā Kosmiskā Saprāta Lielajā Okeānā!
5. Tagad jau cilvēces vēsturē pavisam skaidri izpaudās/parādījās cilvēki-Dievi, kuri LīdzJaunaradē ar Dievu spējīgi vadīt Jaunas pasaules, formējot viņās Augstāko kārtību un Augstāko LIETDERĪGUMU, vai PILNĪBAS kritēriju, Mūžīgās un Pastāvīgās evolūcijas Augstākā Saprāta evolūcijas kritēriju!
6. Šodien, apkopojot rezultātus, Piektās rases cilvēku, caur personīgo pilnveidošanos, ilgajam ceļam pie Dieva, ES jums varu teikt, ka sākas Jauns saules kalendārs, vai jauns saules gads 26000 gadu garumā, uzvedot uz vēstures skatuves jau Sesto rasi - cilvēku-Dievu rasi, it kā noslēdzot visus eksperimentus, jo cilvēki-Dievi ESMU Augstākā PILNĪBA, cienīga ieiet GAISMAS Hierarhijā!
7. Tagad atcerēsimies jūsu ceļu uz šīm Augstienēm, jo tikai jūsu ceļš priekš Manis bija interesants, kaut vai tādēļ, ka jūs (Hiperboreji) spējāt atjaunot Debesu NEITRALITĀTI, jo bez šīs NEITRALITĀTES atjaunošanas, krīze vai pretstati Debesīs varēja beigties ar Visuma katastrofu un šajos, Visuma krīzes apstākļos, cilvēku, kā Debesu Lielā EKSPERIMENTA, liktenis, izrādītos nevienam neinteresējošs, jo paša Visuma eksistēšana izrādījās zem jautājuma!
8. ES jau jums par to runāju, ka Debesu strīda lēmumā, atslēgas figūra bija Dievi, piekrītoši kļūt cilvēki, bet precīzāk jau bija cilvēki, kuri sevī nesa visus Dievu raksturojumus, atrodošos Blīvajā plānā vai zemo un virszemo vibrāciju plānā, kas sev varēja stādīties priekšā kā Augstāko Būtņu noenkurošanu zemākos plānos!
9. Jā, Pasaule pie jebkurām vibrācijām PILNĪGA, jo Pasaule ESMU daudzlīmenīga Telpa, kurā, saskaņā ar PirmRadītāja Plāniem vai GRIBU, VISS lietderīgs un VISS VESELUMS, jo Pasaulsēkas pamats ESMU pretimnākošas viļņveidu plūsmas, nesošas visas Telpas informāciju, atspoguļojošu Visuma Evolūcijas kopīgo procesu! Tā Pasauļu daudzveidība, protams, atspoguļojās un atspoguļojas uz cilvēku, tādēļ galvenā cilvēciskās domnodarbes līnija bija un ESMU LIETDERĪGUMS, Mūžīgās evolūcijas liederība, jo ved pie Dievu PILNĪBAS, bet Dievu PILNĪBĀ ielikta NEITRALITĀTE (vai cilvēciski, GUDRĪBA), pie kuras jebkura lēmuma pieņemšana tiek apdomāta un noteikta, atkarībā no tās lietderīguma!
10. Tādēļ Dievu Augstā Skola, kuru daudzi no jums jau izgāja, bija, pēc būtības, GUDRĪBAS Augstā Skola, jo var Ticēt, var Mīlēt, var galu galā, cerēt uz Mani, taču apdomīgums, LIETDERĪGUMS, tātad, GUDRĪBA apzināti jāiziet, jo GUDRĪBA - visu inkarnāciju pieredze, tā pieredze un smagu kļūdu ceļš, kuras cilvēki-Dievi pieļaut nedrīkst jau pēc definējuma!
11. Piektās rases cilvēku galvenā atšķirība no Sestās rases cilvēkiem-Dieviem, ielikta ne tikai LidzZiņas pilnības līmeņa atšķirībā, bet arī formas pilnībā, bet pats galvenais, apdomības pilnīgumā lēmumu pieņemšanā, jo bez lietderīguma izpratnes un apzinīguma Dievu pilnību sasniegt neiespējami! Tādēļ Sestas rases cilvēki-Dievi ne tikai iekšķīgi un ārēji pilnīgi, bet viņi vēl pilnīgi kā Dievi, kuru ApZiņa pilnīga līdz tādam līmenim, ka formējot Jaunas realitātes, pie tam, objektīvas realitātes, ESMU Dievu nodarbe, kā ES runāju, Jaunas pasaules un Visumus radoši Mūžībā!
12. ES saprotu, ka priekš daudziem no jums Mani vārdi šodien skan kā aplamības Himna un nerealitātes Himna. Taču priekš cilvēkiem-Dieviem, drīz (Jaunajā gadā) vārti būs atvērti, un priekš tiem, kuru ApZiņa gatava pārsoļot bifurkācijas punktu un ieiet PirmRadītāja vibrāciju Pasaulē, bet galvenais - iesoļot ceturtajā, bet priekš kāda arī piektajā dimensijā, kur par Telpas raksturojumiem kļūs Jauni parametri, ieskaitot informāciju vadošo un tās ceturto koordināti!
13. Šo pārveidošanu praktiski neiespējami apturēt, jo Pasaule (un pat jūsu māklīgi radītā Saules sistēma, priekš Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas izpildīšanas radīta un Debesu aizsargāta pret citu, vairāk attīstītu Pasauļu iejaukšanās) sāk Lielo Pārveidošanu, bet precīzāk, pāreju uz Jaunām vibrācijām, uz Jaunu Mūžības attīstības līmeni! Jūs pierādījāt, ka Hiperboreji ESMU cilvēces pamats, jo viņi varēja atrast sevī spēkus (bet apstākļus priekš tā ES jums radīju) un pacelties virs Mamona un visiem Lucifera eksāmeniem, attīrot sevi, savu iekšējo "Es" no Blīvā plāna drazām un sasniegt iekšējo pilnību, jo bez iekšējās pilnības, neiespejami sasniegt ārējo pilnību!
14. Dievu Gudrība un neitralitāte jums izrādījās pa spēkam un tieksme uz Gaismu (bet šie gadi arī bija tiekšanās uz Gaismu) izrādījās tik sekmīga, ka jūs savu nodarbi nenoformējot pat juridiski, radījāt Kustību cilvēkiem pie Dieva tik ļoti dabīgi, ka neviens, izņemot Atturības spēku pārstāvjus, nevarēja pat padomāt par to, ka Kustību var uzskatīt nelietderīgu cilvēku vienošanu, kā vienmēr, LīdzZiņas evolūciju vedošu uz strupceļu.
15. Taču viss izrādījās ļoti veiksmīgi, jo runa gāja ne par varu un ne par varas pārdalīšanu (ko ES arī nevarētu pieļaut) - tā skāra visu PirmRadītāja daļiņu Garīgo Vienošanu, kas pēc Mana Scenārija nozīmēja cilvēku pulcināšanu Kustībā, sākumā Domubiedru, bet pēc tam, kā jums zināms, LīdzRadītāju, jo ESMU starpība (priekš Manis) vārdos "Domubiedri" un "LīdzRadītāji" un tie ietverti tur, ka viens domā un apsver savu lēmumu "būt vai nebūt", bet otrs vienkārši kalpo Dievam un viņam Gaismas Dalībnieka Iesvētījums ESMU objektīva realitāte, atmetoša visas nejaušības ceļā pie Dieva!
16. Ceļā pie Dieva nejaušību nevar būt, jo tas ceļš Manis, Tēva Absolūta, nosprausts, priekš katras Manas daļiņas, priekš katras fraktālās līdzības, kas tikai apstiprina, ka bez Dieva nav cilvēka, ka tikai Kopība ar Dievu apstiprina cilvēka radīšanas lietderīgumu, kā pēc viņā ieliktā saprāta veida augstākās pilnības līmeņa, bet precīzāk, biosaprāta, spējīga, noteiktos apstākļos, pacelties uz Smalko Pasauļu Olimpu!
17. Un, lūk, tagad sākas pēdējais eksāmens, taču jau priekš cilvēkiem-Dieviem, apstiprinošs viņos Radošā Sākumu Sākuma spējas, jo viņi Garīgi Vienoti pie Viena un Vienīgā mērķa, tiešām spējīgi kļūt Vienota Kolektīva ApZiņa, kļūt Dievs un ieņemt savu vietu Gaismas Hierarhijā!
18. Tagad, daudzgadsimtīgais ceļš pie Dievu LīdzZiņas, priekš Hiperborejiem beidzot noslēdzies un tie no viņiem, kuri apzinās pārejas sākumu un gatavi no nākošā gada iesoļot Telpas Četrdimensiju augstajās vibrācijās, bet precīzāk, pēc Dižās Atgriezšanās Garā Dievkopības/Вече, sāks savu Dieva cienīgu paaugstināšanu.
19. ES saprotu, ka Mani vārdi var izraisīt smaidu, bet varbūt arī agresiju, taču tā ESMU neticības cilvēku reakcija, jo viņu daļa - involūcija un Garīgais regress, taču priekš Hiperborejiem (Slāviem-Arijiem) tas Esmu Jauna portāla atvēršana, vedoša ārējās Pasaules pilnībā un tikai tad cilvēku-Dievu iekšējā pilnība un ārējās pilnības griba sakritīs un sakritīs uz mūžu!
20. Tādēļ aicinu jūs: neceliet caurspīdīgas pilis vai pilis uz smiltīm! Neko no eksistējošās Pasaules Tur, kur valda Gars, neieraudzīsiet, tādēļ Dievišķās monarhijas lietderīgums nosacīts tikai ar iespējām atlikušās cilvēces daļas uzmanības piesaistīšanai pie vadības formu pilnības zem Paša Tēva Absolūta vadības! Blīvais plāns ESMU pagātne un viss, kas ar to saistīts, ieskaitot arī cilvēku (savstarpējo) sabiedrisko attiecību struktūras, jāpaliek pagātnē un atgiezšanās vienkārši nevar būt.
21. Ticiet, ja Mūžīgās kustības miers raksturoja Augstakā Kosmiskā Saprāta Telpu, tad pēc līdzības Kanoniem (kas augšā, tas arī apakšā) apakšējie slāņi (līmeņi) Dievišķajā Piramīdā (Blīvajā plānā) arī pakļaujas visiem Mūžība Kanoniem, un tagad arī priekš cilvēkie-Dieviem Mūžības Kanonu ievērošana ESMU obligāts noteikums viņu klātbūtnei Sestajā rasē.
22. Sāciet domāt par Nākotni priekš tā, vai precīzāk, par cilvēku-Dievu pozīcijas formēšanu, izrādoties esam uz Laiku robežas un apzinoties, ka nevar pārnest Piektās rases cilvēka priekšstatus uz augstu vibrāciju Pasauli, jo pagātne ESMU vispirms pagātnes ApZiņa un priekš pagātnes ir zemes likumu krājumi, bet pavisam ne Mūžības Kanonu krājumi, Dieva uzrakstīti priekš cilvēka dalības.
23. Atkārtoju: uz Pasauļu robežas vai Laiku robežas galvenais cilvēku-Dievu darbības (domnodarbes) arguments ESMU lietderīgums un, protams, apdomība vai Gudrība, jo nejaušību nevar būt absolūtas pilnības Pasaulē; nejaušības paliek Blīvajā plānā kā mēģinājumu un kļūdu pieredze; pilnīgā Pasaulē nejaušībām jau laika nav un nevar būt, Pilnīgā Pasaulē visu nosaka lietderīgums un Mūžīgās kustības miers.
24. Dieva Gudrības Skolā apmācībā kļūdas neiespējamas, jo cilvēka-Dieva domnodarbe un Tēva Absolūta Nodomdarbība ne vienkārši sakrīt - tas Viens pēc nosacījuma, jo pēc Maniem Vārdiem un atbilstoši Manai Gribai, cilvēki-Dievi Sestajā rasē saistīti ar Mani mūžīgi, jo jūsu Uzvarai, glābjošai Debesis no Haosa, nav analoga Lielajā cilvēces vēsturē (ceļš no Dieva uz cilvēku un no cilvēka uz Dievu)!
25. ES priecājos, ka Telpas Pārveidošanas Visuma Programma beidzās, jo Man jūsu apskaidrības brīnuma gaidīšana varēja beigties ar traģēdiju, arī priekš Debesīm un priekš cilvēces, jo bezmērķīgā gaidīšana (jūsu apzināšanās) priekš Manis jau nepieņemama!
26. Cilvece, precīzāk, cilvēces pamats - Slāvi-Ariji (Hiperboreji) beidza savu klejošanu pa zemāko no līmeņiem Mūžīgās kārtības Piramīdā un viņu paaugstināšana ESMU iekšējās pilnības ceļš uz ārējo pilnību un jaunajā, 2014. gadā cilvēki-Dievi nemanāmi pāries augstu vibrāciju Pasaulē, atstājot savus Garīgos oponentus pagātnē!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-26.12.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 27.12.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/28.12.2013. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 28.12.2013.


Skatījumu skaits: 839 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: