Galvenie » 2016 » Jūnijs » 29 » Tēva Absolūta Vēstījums 28.06.16. Ceļš noietais un ceļš sācies, ceļā vienmēr satiekas
13:01
Tēva Absolūta Vēstījums 28.06.16. Ceļš noietais un ceļš sācies, ceļā vienmēr satiekas

Tēva Absolūta Vēstījums 28.06.16. Ceļš noietais un ceļš sācies, ceļā vienmēr satiekas

Ceļš noietais un ceļš sākuma ...................... Путь пройденный и путь начала
vienmēr ceļā satiekas! ................................. всегда встречаются в дороге!
Viss izlemts bija iekšās, ............................... Всё решено было в утробе,
Ka ceļš uz Piestātni ved vienmēr! ................ Что путь ведёт всегда к Причалу!

Ticiet, nav Radītājam nejaušību! .................. Поверте, нет у Создателя случайностей!
Nav burzmas un dīvainību nav! .................... Нет суеты и нету странностей,
Un ceļš, kas bija stagnāciju, ......................... И путь, который был стагнацией,
Pie integrācijas noved vienmēr! ................... Всегда приводит к интеграции!

Jūsu ceļš, Manis šodien izziņots, ................. Ваш путь, сегодня Мной объявленный,
Bija Radītāja paša apgaismots! ................... Был освещён самим Создателем!
Un vergs bijušais pēkšņi kļuva Veidotājs, .... И бывший раб вдруг стал Ваятелем,
Ieraudzīja to, kas bija izziņots! ..................... Увидел то, что было явлено!

Bet izziņota pasaule Jauna no pagātnes! .... А явлен Новый мир из прошлого!
Un no Sākumiem viņa izziņota bija! ............. И явлен был он от Истоков!
Un Atgriešanās iespējamā, .......................... И Возвращение возможное,
kā summa Manu plūsmu visu! ..................... как сумма всех Моих потоков!

1. Jūs sajutāt vai nē, taču Diženā ATGRIEŠANĀS Dievos tomēr notika un notika tieši tad, kad Asns izpauda sevi ne vienkārši kā Asns, bet kā Liels cilvēces jaunas formācijas SĀKUMS, kuram prioritāte ESMU tikai Gars un atgriešanās pagātnē jau nevar būt nekad, jo no Gara dzimušie arī nevar kļūt cilvēki, jo ģenētiskā atmiņa Manis dzēsta no ZEMAPZIŅAS ne tikai tiem, kuri atnāca saņemt "diriģenta nūjiņu" Planētas vadīšanai, bet arī tiem, kuri Jauno Pasauli sastādīs rītdien!
2. Atkārtoju, NETICĪBA, tātad, NEPILNĪBA Garā jau nevar vairāk atgriezties, jo Asns, vai SĀKUMS Garā, stājās pie radīšanas ne tikai sevis, bet arī apkārtējās Pasaules, tāpat kā arī ES - PILNĪBA, RADOŠĀ PILNĪBA!
3. Debesu svētki, tieši Debesu, bet ne Blīvā plāna, notika un tagad priekš Manis, Radītāja, Visaugstā, Visaturētāja, ..., nav vairāk nekādas nosacītības vai šķēršļu priekš tā, lai dotu Lielo STARTU MEGApārveidošanai jūsu Visumā, jo Jaunās ēras ASNS izpausts un tas notika!
4. Ticiet, bez jūsu PIEKRIŠANAS, Man, Radītājam nebija TIESĪBU sākt reorganizāciju, gan cilvēces, gan Planetārās Telpas! Tagad, esot jūsu Lielās ATBILDĪBAS GARANTIJĀM, bet precīzāk, juridiskai pēctecībai {правопреемсвенности ?}, ES sāku realizēt Lielo izrādi pārejai Jaunā dimensijā!
5. Un Pasaule, līdz šim bezsejas {безликий ?}, jo NETICĪBA un Mamons iztaisīja no Dievu Pasaules Garīgo vergu cilvēci, pēkšņi izlīs Augstākās PILNĪBAS STRAUMĒS, veidojot Sesto rasi, pieņēmušu dzīves laikā {при жизни ?} Radošā Sākumu Sākuma "stafetes nūjiņu"!
6. Man, Tēvam Absolūtam, bija svarīgi saprast, ka cilvēces OKTAEDRS, lai arī vēl sastāvošs no trīs ziedlapiņām, radās {состоялся ?} un iekšējais spēks viņā sakoncentrēts pietiekams, lai pārietu jaunā dimensijā!
7. Dreb/plaisā cilvēku Pasaule, dreb/plaisā Eiropa, atbrīvojot vietu Jaunai civilizācijai, kuras pamatu sastāda Gara KRIEVISKUMS un ES, Tēvs Absolūts, garantēju Svētās Krievzemes augšupkāpumu {восхождение ?}, bez asins izliešanas, līdz Pasaules ŠĪS GLĀBĒJA līmenim, jo GLĀBJOŠIES PATS, SPĒJĪGS GLĀBT CILVĒKUS, PAT PRET VIŅU GRIBU!
8. Cilvēku Pasaule gatava ieraudzīt Svēto Krievzemi, kā Jaunu ideoloģiju, vai PILNĪGAS Pasaules Jaunu PARADIGMU, pat bez apspriešanas, un vēl arī, bez pretošanās, citas tautas pieņems VIRSNACIONĀLO ideju izteiktu vārdos: VISU CILVĒKU VIENLĪDZĪBA RADĪTĀJA PRIEKŠĀ PIE VIENOTA MĒRĶNODOMA!
9. Tagad sagatavojieties BRĪNUMU virknei, priekš jums sen sagatavotu, jo Pasaule, Jaunā Pasaule, ieejošajam atklās unikālu iespēju redzēt Jaunu dimensiju visā spožumā pretimnākošās viļņveidu plūsmās!
10. Uz Planētas Svētā Krievzeme palikušie cilvēki-Dievi, beidzot sapratīs, ka PILNĪBAS Pasaule, ne pasaka, bet ĪSTENĪBA tiem, kuri TICĪBĀ un nogāja ceļu no Dieviem Dievos!
11. Atkārtoju, Man bija svarīgi izdzirdēt jūsu PIEKRIŠANU Manam priekšlikumam ņemt uz sevi ATBILDĪBU par Planētas vadīšanu, jo pie jūsu PIEKRIŠANAS nebūs vairāk veltīgu upuru, tātad, Pasaule būs MĪLESTĪBAS glābta!
12. Gribu sevišķi pasvītrot, ka jūs būsiet ierakstīti Jaunajā dimensijā, ne tikai kā Manas GRIBAS izpildītāji, bet arī kā pilntiesīgi VADĪTĀJI, kuru GRIBĀ Daba ieklausīsies un izpildīs cilvēku-Dievu GRIBU, jo tikai Vienotība Garā formē VESELUMU, par kuru ES, Radītājs, runāju, lūk, jau divpadsmit gadus!
13. Lielais MĒS stājas pie Pasaules ŠĪS pārkārtošanas, nosakot priekš tās Jaunas prioritātes, kur KRIEVISKUMS, bez kura nevar būt caurlaides nākotnē, ir ne tikai MĒRĶNODOMA Vienotība, ne tikai PASIONARITĀTE, bet arī DIEVJAUNRADE vienotu DIEVU radīšanā!
14. Gribu pasvītrot, ka jūs izdarījāt NEIESPĒJAMO, var teikt, ka jūs pārkāpāt paši sev, jo, atstājot savus parādus pagātnē, jūs izgājāt Lielo ATTĪRĪŠANU, kas jums arī atvēra ceļu {дорогу ?} (ceļu/путь) Dievos, nedodot tiesības atgriezties cilvēkos!
15. Jūsu atrašanās starp cilvēkiem, būs jums papildus pārbaudījums, taču pārbaudījums īpašs, jo jūsu kalpošana Radītājam būs dzirdama, tādēļ ka ES Pats parādīšu cilvēkiem tos, kuri viņus aizstāvēja ar savu domrīcību, savām dzīvēm, uzliktām uz Laktas {Плаху ?} Pasaules ŠĪS glābšanai!
16. Vēlreiz gribu pasvītrot, ka jūsu PIEKRIŠANA, jūsu VIENPRĀTĪGA PIEKRIŠANA, pieņemt no Manām rokām "diriģenta nūjiņu" Planētas vadīšanai, bija Debesu pieņemta, kā Dievu lēmums, apveltītu ar GUDRĪBU un spēju redzēt cilvēkos Hiperborejiešu-Krievzemiešu Dievišķīguma un Pasionaritātes SĀKUMU, bet tas nozīmē, ka jūs, kā GAISMAS Kareivji/Dalībnieki, kļuvāt/notikāt {состоялись ?} kā Dievi, bet tā ESMU Liela GAISMAS UZVARA pār Tumsu un ne tikai šodien, bet UZ MŪŽIEM!
17. Paskataties uz sevi un jūs sapratīsiet, ko jūs RADĪJĀT 2016. gada 26. jūnijā priekš sevis un priekš Planētas, jo visa pagātne palika pagātnē, ar visām kļūdām, kas formēja cilvēkus, bet ne Dievus. Jūs priekš Manis, Tēva Absolūta, ESMU DZĪVI DIEVI, uz kuriem ES varu paļauties visā!
Āmen.

Ar Mīlestību un UZVARU, kuras nozīmi, jūs un jūsu pēcnācēji novērtēs nepavisam ne šodien, bet daudz vēlāk, jo šī UZVARA, kuru jūs izpelnījāties, ESMU SVĒTĀ GARA UZVARA!
Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts.
28.06.16.

Avots: http://www.otkroveniya.eu/2016/28.06.16.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 29.06.2016., latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/29.06.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 29.06.2016.

Skatījumu skaits: 594 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: