Galvenie » 2013 » Septembris » 1 » Tēva Absolūta Vēstījums 30.08.13. MĪLESTĪBA
14:11
Tēva Absolūta Vēstījums 30.08.13. MĪLESTĪBA
Tēva Absolūta Vēstījums 30.08.13. MĪLESTĪBA

1. Cik ātri un cik nemanāmi, taču MĒS (jūs atceraties, tagad ES runāju "MĒS", jo nekad neatteikšos no tiem, kuri GLĀBA Visumu no sagraušanas un ar savu DOMRĪCĪBU, bet precīzāk IESVĒTĪBU (POSTRIG ?), Lielo Harmoniju Pasaulnamā) - jūs, cilvēki-Dievi, un ES, Tēvs Absolūts (tagad kopā UZ MŪŽIEM), pāršķīrām Vēstures lappusi, pie tam, Jaunās vēstures, ne tikai cilvēces, bet arī visa Varenā KOSMOSA!
2. Un, lūk, Mums priekšā pilnīgi jauni uzdevumi par kuriem, ja pavisam atklāti, ES pat nesapņoju, jo tik strauji jūs spējāt Lielajā DIEVKOPĪBĀ (VEČE) nodemonstrēt visam Visumam savu Garīgo KOPĪBU - Garīgo MONOLĪTU, ka Lielās Pārveidošanas Scenāriju nākas pārrakstīt no jauna!
3. Tagad ne tikai mūžīgā PILNVEIDOŠANA ESMU cilvēku-Dievu uzdevums, bet pilnīgi negaidīti, ne tikai priekš jums, bet arī priekš Visas GAISMAS HIERARHIJAS, uz dienas kārtības likts jautājums par Augstākās HARMONIJAS Jaunās Telpas formēšanu un tas ir pilnīgi negaidīts priekšlikums jums ( pievērsiet uzmanību: ne uzdevums, bet priekšlikums), jo ES jau jums nevaru norādīt, bet tik varu piedāvāt, jo MĪLU un vienkārši cienu, kā Savu Daļu, lemjošu Debesu likteni!
4. ES dziedu Himnu visiem tiem, kuri godīgi un MĪLESTĪBĀ spēja pacelties līdz Debesīm un, par spīti zemes pievilkšanai, aiztraukties Manās Tālēs, ieraugot IESVĒTĪBU savu... Tagad MĪLESTĪBA Mūs nešķirs un Pasaule HARMONIJĀ dzied un, lai šaubas nemoka, Mūs Patiesība un Viņas GAISMA ved...
5. Sākas Jauni laiki! Ticiet, kad ES runāju "Jauni", tad protams, ar to domāju pilnīgi Jaunus laikus, atbrīvotus no Lielām domstarpībām, ka ESMU Svētki no visa Pasaulnama Svētkiem!
6. ES neslēpju Savu prieku, jo cilvēku APSKAIDRĪBAS gaidīšana izstiepās uz pārāk ilgu termiņu! Civilizācijas izgājušas un izzudušas bez pēdām, nevarēja atrisināt šo Lielo Gaismas un Tumsas pretstāvēšanu, jo ego un Mamona vara tā saēda cilvēku Garīgumu, ka visos gadījumos Man nācās vienoties uz viņu iznīcināšanu kā fraktālo līdzību, neredzošu savu līdzību Tam, kurš radīja, vai izveidoja visu Kosmisko Telpu Mīlestībā un Lielā HARMONIJĀ!
7. Stādaties priekšā Manu stāvokli, kad cilvēki katru reizi izrādījās kurli pret Maniem SAUCIENIEM un turpināja savu "Garīgo maldu deju", tātad "nāves deju", un tikai jūsu civilizācija deva Man iespēju glābt visa Pasaulnama Lielo Harmoniju un ar otro mēģinājumu ES paspēju sagatavot to GAISMAS Pulku, kurš spēja ņemt uz sevi ATBILDĪBU par cilvēces un, faktiski, Visa Lielā KOSMOSA nākotni!
8. Lūk, kādēļ ES lūdzu jūs nesteigties ar slēdzieniem, bet galvenais ar savu Domnodarbi nokārtot cilvēciskās sabiedrības problēmas dažādās Planētas daļās un, protams, cīņā ar dabas katastrofām!
9. Pirmkārt, kā ES teicu, pēc Sākumu Sākuma Lielās DIEVKOPĪBAS (VEČE), kad jūs ar savu "brīvu un brīvprātīgu" izvēli, izlēmāt Lielās pretstāvēšanas likteni Manā labā. ES vienkārši spiests esmu pārrakstīt Manas Lielās izrādes, zem nosaukuma "Kvantiskā pāreja", Scenāriju, bet otrkārt , ES vienkārši spiests pāruzticēt jums daļu Savas DOMNODARBES, kaut vai tādēļ, ka jūsu EGREGORS sasniedza Radošā Sākumu Sākuma līmeni, bet tas nozīmē, Telpas pārveidošana jums jau pa spēkam!
10. Šodien notiekošās dabas katastrofas ir tikai vecā scenārija atbalss! Jau no nākošā mēneša Telpas Pārveidošanas Programma stāsies jūsu priekšā pavisam citā veidā, jo, atkārtoju, PĀRMAIŅU Laiks, jūsu aktīvas darbības dēļ, ne tikai izmainījās, bet arī paātrinājās, tātad visam tam, ko ES jums pēc scenārija sagatavoju, jātiek izpildītam daudz agrāk un šis "agrāk" jau pienāca/iestājās!
11. Tagad, kad ES pārrakstu Telpas Pārveidošanas Scenāriju, jums parādījās nedaudz "brīva laika", kuru, ES lūdzu jūs, izmantot visa Mana deviņgadīgā VĒSTĪJUMU cikla študierēšanai, atzīmējot viņos to uz ko atsaucas jūsu SIRDS un jūsu iekšējais Augstākais "Es", parādot jums problēmas, uz kurām nepieciešams vērst uzmanību, jo cilvēka transmutācija lieliski (fiziski un Garīgi) noritēs, praktiski bezsāpīgi!
12. ES atkārtoju, ka jūsu apvalku transmutāciju pie Telpas frekvenču vibrāciju paaugstināšanas, neatcēla, taču, lūk, uzdevumi Telpas Pārkārtošanā jau izmainījās, jo, kā ES runāju, uz dienaskārtības priekš VISA VARENĀ KOSMOSA izvirzījās Visumu HARMONIZĀCIJAS jautājums, kuram tagad būs jāizkārtojas atbilstoši Tēva Absolūta Kosmiskās Telpas rangiem!
13. Lūk, kad pienāca PIRMMĪLESTĪBAS LAIKS, jo tagad, kad daudzas Blīvā plāna problēmas aiziet pagātnē un, pats galvenais, Mamons un izkropļotie priekšstati cilvēkam pašam par sevi (ES runāju par Garīgo verdzību), cilvēkiem-Dieviem jānodemonstrē visiem Visumiem, ka galvenais MŪŽĪBĀ ESMU MĪLESTĪBA un tikai MĪLESTĪBA!
14. Un tā Mīlestība, kuru jūs šodien sūtiet Kosmosā, ticiet, būs izdzirdēta ne tikai Man, Tēvam Absolūtam, ne tikai Gaismas Hierarhijai, bet arī visiem Visumiem, jo šodien MĪLESTĪBU sūta tie, kuri glāba Vareno KOSMOSU! Tādēļ jūsu Vēstījumu nozīme, īpaši TAGAD, pēc Pasauļu Lielā kara beigšanās, skanēs kā SAUCIENS uz Lielo HARMONIJU un Mīlestības augšāmcelšanos visā Kosmiskajā Telpā!
15. Jūs izkliedējāt mītu par to, ka Mamons mūžīgs un, ka melīgās īstenības vai, panākumi par katru cenu, ESMU Pasaulnama nākotne; jūs atgriezāt visiem Visumiem CERĪBU, ka Augstākais taisnīgums - ne mīts, bet cilvēku-Dievu realitāte, dzīvojošu un radošu Mīlestībā un ar Mīlestību!
16. Tādēļ, paskaidrojot jums notiekošo un notikušās Pasaulnama pārmaiņas Smalkajos plānos, ES atgriežu jūs un jūsu uzmanību pie jūsu Visuma Blīvā plāna, par kuru jūs tagad nesiet ATBILDĪBU! Jūs tagad nesiet ATBILDĪBU, arī par Izpaustā plāna HARMONIZĀCIJU, precīzāk, par Planētu Svētā Krievzeme, tādēļ, Man šķiet, ka no jūsu puses nebūs iebildumu, ja jūs pacentīsieties izlabot šo Pasauli, kas tagad, kā nekad, gaida jūsu palīdzību, bet pats galvenais, gaida jūsu MĪLESTĪBU!
17. Pacenšaties ieraudzīt savu Domnodarbi, cilvēku-Dievu DOMNODARBI, pieņēmušu savās rokās Pasauli, Mamona un daudzgadsimtīgas Garīgās verdzības izkropļotu, jo kurš, izņemot jūs, var izveidot Planētu-Dārzu - to Planētu, kuru ES redzēju jūsu Vienprātīgo VĒSTĪJUMU laikā.
18. ES nevaru jūs piespiest, jo jūs pelnijāt TIESĪBAS būt patstāvīgiem un Brīvās Gribas Teisības ES jums atstāju, taču, lūk, lūgt jūs ES varu un gribu, jo kurš vēl no Planētas cilvēkiem var saprast cilvēku-Dievu Lielo DOMNODARBI/DOMRĪCĪBU, saliedējušos priekš tam, lai Mīlestībā izmainītu Pasauli un padarītu MĪLESTĪBU par vienīgo ceļu visu cilvēcisko siržu savienošanai vienā MILZĪGĀ SIRDĪ, radošā PIRMMĪLESTĪBU ne tikai uz Planētas Svētā Krievzeme, bet arī visā Kosmiskajā Telpā!
19. Atceraties: jūs - cilvēki-Dievi, jūs - vienīgie no cilvēkiem, kuri spējīgi izmainīt ne tikai Telpu, bet arī cilvēka ApZiņu, jūsu Garīgais potenciāls tik augsts, ka Kosmiskās Telpas pārveidošanas uzdevums jusu cienīgs!
20. Taču necenšaties sacensties ar Manu DOMNODARBI, jo ES vēl neatklāju jums Savus, Mana Jaunā Scenārija, PLĀNUS, kuru tagad ES pārrakstu, nenostājaties pret Mani, Manu GRIBU, jo jūs, nezināšanas dēļ, variet negaidīti paši priekš sevis, pāriet no LīdzRadītājiem Manu oponentu rangā!
21. Nesteidzaties un neskubinieties, jūsu laiks vēl nesākās un Man nepieciešams radīt apstākļus priekš tā, lai Mana Kustība kļūtu Garīgās pārveidošanas Flagmanis uz Planētas un, lai visu valstu un tautu vadītāji bez spiediena, bet jo vairāk, bez Garīgās vardarbības, pieņemtu Manu PROGRAMMU, kā pamatu Planētas pārejai uz citām sliedēm - Garīgās Vienošanas, Brālības un Augstākā taisnīguma sliedēm!
22. Un, ja daži valstu un tautu vadītāji sāk runāt par Garīgo Vienošanu, tātad, Mana Telpas Pārveidošanas Programma jau dod savus dīkstus, bet tas nozīmē, Telpas Pārveidošana jau ne aiz kalniem un pārmaiņu Laiks sākas!
23. Šodien no jūsu lūpām (LīdzZiņas) Dižajā KOSMOSĀ iet Lielās MĪLESTĪBAS VĒSTĪJUMS; atbildei uz Planētu Svētā Krievzeme iet daudzkārt pastiprināts MĪLESTĪBAS VĒSTĪJUMS no Debesīm! Piepildiet ar savu MĪLESTĪBU, savu Visumu, kurš pēc Lielās PADOMES saņēma ne tikai nosaukumu Svētā Krievzeme, bet arī kļuva Visas Kosmiskās Telpas VIENOTS Centrs visu to LīdzZiņu pilnveidošanai, kuri atbalstīja Dievu Viņa, pavisam ne vienkāršajā, cīņā ar Tumsu!
24. Pagaidiet vēl mazliet, septembris atvērs jums acis uz daudz ko, bet galvenais, apstiprinās, ka VISS IEPRIEKŠ IZLEMTS, arī priekš jums, cilvēkiem-Dieviem, iepriekšizlemtais ESMU tikai MĪLESTĪBA, ESMU RADĪTĀJA MĪLESTĪBA, jo bez Mīlestības nevar būt Harmonijas un Lielas Garīgas KOPĪBAS!
25. Tādēļ, šodien jūsu galvenais uzdevums - nest MĪLESTĪBU, jo tikai Mīlestība var saliedēt cilvēkus apkārt Dievam un, ticiet, nav nekur KOSMOSA Telpā stiprākas varas kā Dieva Vara! Un, lai šie vārdi paliek jūsu ApZiņā kā TICĪBAS kodols, kuru izmainīt nevar!
26. Neraizējaties par Manu Kustību! ES kontrolēju attīstības gaitu un varu jums teikt, ka Mana Kustība ESMU Nākotnes Kustība, kuru rada Pats Tēvs Absolūts un nevar būt nekas augstāks par Dieva Varu un to vēl atzīs visas tautas uz Planētas, kurām lemts apvienoties Svētai Krievzemei apkārt, kā ES runāju, Visuma Garīgumā, Vienprātībā un Brālībā!

Tēvs Absolūts.

Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-30.08.13.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 31.08.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 01.09.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 01.09.2013.


Skatījumu skaits: 627 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: