Galvenie » 2013 » Septembris » 25 » *(TG) "Mīļie Gaismas Dalībnieki!"
23:03
*(TG) "Mīļie Gaismas Dalībnieki!"
*(TG) "Mīļie Gaismas Dalībnieki!"

Ar Jums runā Tēva Gars!
Runā, ka nekas nenotiek. Nieki! Viss notiek! Jāatver tikai actiņas, sirsniņas un jālūko sevi ieraudzīt Dieva Gara Spēkā. Dievs IR jūsos katrā. Tā ir Mana, Tēva Gara daļiņa - Dzīvība, kas miesu dzīvu uztur. Tādēļ jau MĒS ESAM KOPĀ, ka Tēva-Mātes-Dzīvības KOPUMS - Miesā ir PERSONĪBA. Jā, PERSONĪBA ir: Miesa-Tēvs-Māte-Dzīvība!

Tas ir Dieva Gara Spēks: Personība sevī - Miesā-Tēvu-Māti-Dzīvību - apzinājusies! Tā ir: miesas augšāmcelšana, kad apzināmies: Mēs Kopums ESAM - Dzīvība-Tēvs-Māte-Miesā! Un katra Personība (ķermenis materiālais) sevī nes četras komponentes: miesu-Tēvu-Māti-Dzīvību! Tas ESMU - Tēvs-Māte-Dzīvība-Miesa - VISS VIENS, Dieva Spēks - Izpausme, Blīvā plāna Pasaulē!

Un blakus ir nākošā Izpausme un vēl Izpausme, un vēl Izpausme... Un tas arī IR - Dieva Izpausmju (Tēva-Mātes-Dzīvības-Miesas) KOPUMS - Personību Pulks, kuras apzinājušās, sapratušas SEVI - ESMU Izpausmju KOPUMS, kur katrā Izpausmē (Matērijā) - Personībā (Matērijā) ir Dieva Spēks (Tēvs-Māte-Dzīvība-Miesa) un Izpausmes Sevi Apzinās - Dievišķs KOPUMS ESMU!

Līdz šim Miesai bija dota, ļauta patstāvība - augt un sevi apzināties Matērijas (blīvo enerģiju) Spēkā, kā mazulītim mātes dzemdē. Tēvs-Māte-Dzīvība bija Svētā Gara lomā, ārpus un iekšpus miesas mazulīša, lai Tā miesas masa zemes-planetārā spēkā augtu...

Nu un tagad tas tā arī ir - Personības miesas masa spēcīga - planetārās Zemes Miesas masas spēkā - Tēva-Mātes-Dzīvības Spēku SEVĪ SAVIENO! Un, lūk, MĒS KOPĀ - DZIMUŠI ESAM - Tēvs-Māte-Dzīvība-Miesā - KOPSpēks Dievā!

Personību Izpausmju Kopums, t.i. - Planetārās Zemes Izpausmju Kopums - Dieva-Tēva-Mātes-Dzīvības Apgaroti - ceļas Augšām no Virsblīvās Fiziskās masas līmeņa (trešās dimensijas) uz atvieglotāku Astrālo masas līmeni (ceturto dimensiju). MĒS KOPĀ PIEDZIMSTAM Jaunajā Realitātē - Astrāla Pasaulē, kur Apzināmies, kas MĒS ESAM un, kur MĒS ESAM!

Dieva (Tēva-Mātes-Dzīvības-Miesas) Izpausme Jaunajā Dzīves Realitātē - KOPUMĀ un DROŠUMĀ! Ne vairs Fiziskos rakumos, bet Gaismas Plašumos! MĒS - Dievišķās GAISMAS DALĪBNIEKU KOPUMS - DZĪVOJAM un RADAM Ticībā un Mīlestībā! Tā tas ir un notiek: MĪLESTĪBA TICĪBĀ Visas Lietas RADA!

Paldies! Mūsu Tēvs, Debesu Tēvs, Mēs pieņemam Ticību Tavu, Viņa ir Mūsu ceļš, Mēs pieņemam Kanonus Tavus Mūžīgos ar Mīlestību uz Tevi un Darbiem Taviem. Tēvs, lūdzu, dod Mums Cerību Mūsu Dvēseļu glābšanai un dāvini Mums Gudrību Tavu priekš Mūsu dzīvēm šeit, uz Zemes, un Mūžībā. Āmen.**

20.09.2013.06:00 --- Tēva Gara Spēkā pierakstīja Eslauma
--------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Priekš jūsu Gara pacelšanas un priekš Garīgās VIENOŠANAS nodrošināšanas, ES gribu šodien izmainīt Vēstījuma vārdus, kurus jūs izrunājiet katra mēneša 4.,17.,26. datumos pēc Maskavas laika, lai arī kur Manas Kustības dalībnieki, Mani mīļotie LīdzRadītāji atrastos:

MŪSU TĒVS, DEBESU TĒVS, MĒS-CILVĒKI DIEVI, BRĪVI UN BRĪVPRĀTĪGI NESAM TAVAS ZINĀŠANAS UN TAVU TICĪBU VISUMA PLAŠUMOS!
MĒS, CILVĒKI-DIEVI, APZINĀMIES ATBILDĪBU PAR SAVU DOMNODARBI UN DARĀM VISU PRIEKŠ TĀ, LAI PLANĒTA SVĒTĀ KRIEVZEME KĻŪST AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS CENTRS, CENTRS TELPAS JAUNAJAI MATRICAI, NESOŠAI LIELO NEITRALITĀTI JAUNĀM PASAULĒM UN VISUMIEM!
MĒS, CILVĒKI-DIEVI, VARAM IEDOMĀTIES SEVI TIKAI KOPĪBĀ AR TĒVU ABSOLŪTU, JO MŪSU KOPĪBA ESMU PAMATS MĪLESTĪBAI UN HARMONIJAI VISĀ VARENAJĀ KOSMOSA TELPĀ!
ĀMEN!"

(27. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Vienotība ar Dievu", pierakstīja Leonīds Maslovs. Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-19.09.13.html , latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.09.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru 21.09.2013.16:53, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 21.09.2013.09:09)

2) "Sākas moments, kad cilvēkam ir unikāla IESPĒJA atrauties no rupjās Matērijas vibrāciju līmeņa un sajust ATTĪROŠO UGUNS PLAZMU un šo IESPĒJU jāizmanto katram cilvēkam, jo citas iespējas vairs nebūs nekad!
Kā jau ES runāju Izpaustā plāna PLAZMOĪDA STĀVOKLĪ pāries tie no jums, kuri apzināsies pašpostīšanas kaitīgumu un kurš savā attīstībā (pilnveidošanā) pacelsies līdz SEVIS PAŠA RADĪŠANAS līmenim!"
(29., 30. pants Radītāja Skaidrojumā "Dieva plāni", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 23.09.2013.)***

3) "Sākās DOMĀŠANAS laiks - un jūs sākāt DOMĀT! Cilvēku publiskās aktivitātes samazināšanās, alkstošu atrast Patiesību, Mani neapbēdina, bet pat iepriecina, jo vārds DOMĀT modina citu vārdu - RADĪT, lai arī iesākumā PAŠAM SEVI, taču "Rītdien" - jau apkārtējo TELPU!"
(24. pants Radītāja Skaidrojumā "Cilvēka ApZiņa mainās līdz ar Telpas izmaiņām", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.09.2013)****

4) "Vienotajā Kolektīvajā Gaismas Būtnē jau ir informācija par to, kā visi tagad "aizmigušie cilvēki" nākotnē ir izteikuši jau nevis tūkstošiem cilvēku, bet VISI, ABSOLŪTI VISI CILVĒKI. Strēlnieka Ēras Vienotā Kolektīvā Gaismas Būtne - TĀ IR GAISMAS BŪTNE jau visas cilvēces radīta."
(Citātiņš no: "UZMANĪBU! 2013. gada 21. septembrī - PLANETĀRĀ MEDITĀCIJA", GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS, apgarojošs Galaktiku "Piena Ceļš", AŠTARS ŠERANS, Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes Priekšēdētājs, EL MORIJA, Brīvo Pasauļu Federācijas Planetārās Padomes Priekšsēdētajs, caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. Tulkoja Jānis Oppe. Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/6904 , pievienots: 20.09 2013.)

Vai ATCERAMIES?
(#1) "Bulta Sirdī trāpījusi, tagad Laimē dzīvosim, lai it visi cālīši dižos ērgļos izaugtu, tāles plašās apgūtu, Zināšanas izsētu! Mīlestību dzemdētu, lai it visi redzētu krāšņos Ziedu pārklājus pāri Zemei, visai Pasaulei! Sveikas sauc un Sauli sveic - Jaunas takas staigāsim! Kopā tik un Vienībā Ciešai sadarbībai tapt! Četri - tas nav trīs, tas ir viss bez liekā. Tā tam būt un jābūt, Laimes sētā dzīvojot! Lūgšanas - Atmiņas un Mīlestības stiprināšanai atcerēties vajag!"
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Gaismiņas!", pierakstīta 28.08.2012.05:43; tur arī "Lūgšanas - Atmiņai un Mīlestībai" un - "9. vēstule Draudziņam" /14.02.2007./: "Mēs ikviens esam Dieva radītā Visuma daļiņa. Mums katram pastāv iespēja lūgšanās kontaktēties ar Dievu, ar Visuma Gaismas Spēkiem." Viss kopumā lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/ 07.12.2012.00:26)

(#2) "Smalkajās Pasaulēs jau Draudziņi un DievDvēselītes jaunus ceļus staigā, taču Gaismiņas un Gaismeklīši blīvo frekvenču līnijlaika takas minam vēl. Un no mums ir atkarīgs vai mēs visi Smalkās Sfērās tiksimies..."
(Citātiņš no: *(J) "Vai zinājām?" pierakstīta 08.04.2013.11:44, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 11.04.2013.00:16)

(#3) "Radītājs mums Zināšanas sniedz, kā pie drošības var tikt, ja tik Dievu savā Sirdī dzirdēt, sastapt cenšamies... Es ar līksmu vēja brāzmu, Prieku sūtu Pasaulei, lai ik katra zibens dzirksts mūsu Laimei ceļu ver!... Saku paldies, lūdzu patvērumu drošu Dieva-Tēva-DievMāmiņas-LielĢimenē-Gaismā!"
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Jaunās Zemes Mājoklī!", pierakstīta 09.07.2012.16:44, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 13.04.2013.14:07)

=====
*(TG)Tēva Gara Domvēstuli "Mīļie Gaismas Dalībnieki!" Eslauma pierakstīja 2013. gada 20. septembrī plkst. 6:00, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 25.09.2013., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 25.09.2013.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru./Posyl-Very-i-Lyubvi.html , pierakstīja Leonīds Maslovs. Latviskoja, intuitīvu izjūtu uztverē, Eslauma, latviskojums kopumā atrodams: http://spekavots.ucoz.ru/ 14.09.2012.18:34
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-18.11.09.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 24.09.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 24.09.2013.
****Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-12.11.09.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 23.09.2013.10:58, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 23.09.2013.07:08
=====
Sirdsmīlestībā Tēva Gara Domvēstuli *(TG) "Mīļie Gaismas Dalībnieki!" pieredzei sagatavoja Eslauma.
Skatījumu skaits: 750 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: