Galvenie » 2013 » Augusts » 3 » Trīs intervijas ar Erceņģeļiem
13:03
Trīs intervijas ar Erceņģeļiem
Trīs intervijas ar Erceņģeļiem

Natālija Koteļņikova
2013.23.07.06:17
17.07.13.

Man gribējās saprast atšķirības starp Erceņģeļu personībām un viņu atbildību un es intervēju trīs savus Skolotājus - Gavrilu, Rafaelu un Emanuelu.

Saruna ar Gavrilu
- Sveicinu tevi, Valdniek Gavril, mans dārgais Skolotāj! Lūdzu Tevi, pastāsti par savas apziņas personības daļu.
= Mana Erceņģeļa personības daļa atšķiras ar to, ka Es sevi nestādu nekad augstāk par visiem. Es demokrātisks un valdu ļoti lojāli.
Mana daļa, kopējā darbā uz Zemes, ietver to, lai palīdzētu cilvēkam atcerēties savu uzdevumu un atklāt savu talantu, atšifrēt un to attīstīt. Citās pasaulēs Es palīdzu saņemt pienācīgu attīstību un atbalstu saviem talantiem dzīvē, attīstīt savas visuma puses un palielināt viņu potenciālu. Piemēram, tagad es vadu citu dvēseļu apmācību caur tevi, lai viņi atcerētos sevi uz krietni augstaka apziņas līmeņa.
- Kas tas ir, visuma potenciāls?
= Visuma potenciāls - tas ir viņu darbojošos (negulošu) apziņa un apziņas pārvēršana attīstības potenciālā. Tas ir, apziņas attīstība dod saprāta attīstību, citiem vārdiem - apzinātāko apziņas daļu. Tu uztver un tad spried un spriežot, apzinies. Tas palielina iespēju kļūt saprātīgākam, par to kāds biji līdz šim. Vispār, spriešana/diskutēšana ir apzināšanās metode.
- Kāpēc visumam jābūt apzinīgam?
= Dēļ tā, lai Saprāts varētu pilnveidot viņu. Apspriežot, mēs pieņemam verdiktu: attīstīt visumu tanī pašā virzienā vai nomainīt attīstības virzienu priekš tā, lai atbilstu Radītāja Debesu Paradigmai: ievietot visu un atļaut visam harmoniski un savstarpēji attīstīties, neapspriežot paņēmienu metodes katras apziņas attīstībai, ļaujot šai apziņai apzināties sevi un attīstīties patstāvīgi. Mēs dodam iespējas attīstībai, bet kā tās tiks izmantotas - tas būtnes ziņā, kura izmanto iespējas.
- Lūdzu, pastāsti Zemes piemēru.
= Planetāra cilvēka Ādama Kadmona Būtne pārtrauca eksistēšanu, kad viena daļa cilvēku sāka iznīcināt otru.
- Kāpēc Ādams Kadmons pārstāja eksistēt?
= Tādēļ, ka bija izjaukts Radītāja Mērķis - kopējā attīstība un katram piešķirtās vienlīdzīgās iespējas attīstībai.
- Kur palika Ādama Kadmona Būtne?
= Viņa pārstāja eksistēt kā dievišķa programma. Būtne bija radīta kā Radītāja gribas dievišķa izpausme - radīt pilnīgu būtni ar mērķi Radītāja visumu ietērpt saprātā.
- Un kas?
= Būtne radīta, pēc tam sabruka. Jaunradīt aicināta visa cilvēce.
- Šī būtība - tas pats 9 dimensiju apziņas Vienots Cilvēks?
= Jā, ierodoties 9. dimensijā un saplūstot šajā būtībā jūs katrs pievienojiet šajā programmā savas būtības. Domāju, ka pilnībai nebūs par lieku iemitināt reālu cilvēcisko attiecību pieredzi. Ādams Kadmons kā ideālā programma bija sākotnēji variantīga, aprēķināta uz ideālām attiecībām. Dzīve, kā vienmēr, izmainīja plānus, koriģējot tos pa savam. Tas kā bērns, kurš piedzimst pasaulē: viņš neatbilst jūsu ideāliem priekšstatiem par viņu un viņš dzīvo savu personīgo dzīvi pilnu priekiem un skumjām.
- Parunāsim vēl par Ādamu Kadmonu
= Ādams Kadmons - 5. dimensijas cilvēciskās būtnes ideāls projekts. Pats projekts bija mūsu, Erceņģeļu, radīts planētu apgūšanai/izzināšanai. Tas rases variants, specializējošās uz saprāta fiziskās dzīves attīstību. Fiziskā dzīve radīja savu variantu sevis apzināšanai caur loģiku un loģisko tiltu uzcelšanai pie Mums, Erceņģeļiem. Loģisko tiltu uzcelšana - sevis apzināšanās būtību esam, spējīgu apzināties un kontaktēties mūsu līmenī. Tu taču ar Mani sarunājies un Es neuzskatu, ka mēs viens otru nesaprastu.
- Ādams Kadmons bija radīts 5. dimensijā, bet daudzlīmeņu Vienotā Cilvēciskā Būtne - 9. dimensijā?
= Jā, kā paraugs viņš bija radīts 5. dimensijā, bet tagad jūs viņu jaunradīsiet uz daudz augstāka līmeņa, jūs viņu nosaucāt 9. dimensija.
- Tātad, cilvēce savā attīstībā ievērojami pacēlās?
= Un tas jūsu ieguvums, cilvēciskās rases. Ādama Kadmona programma bija bāze un jūs to apguvāt, izjaucāt un tagad radiet jaunu 9. dimensijas Dievišķo Cilvēku, kā jūsu ideālu iemiesojumu, radītu uz planētas.
- Lūdzu pastāsti par Gavrila apziņu.
(Mana apziņa tūliņ izlidoja visā visumā, šeit es sevi sajutu vēl neapzinātāku, kā tikko pasaulē piedzimušu cilvēku)
- Nē, labāk tu man pastāsti.
= Cilvēka apziņa - kā šūniņa manā ķermenī. Atšķirībā no jums Es apzinos/sajūtu katru sīko apziņu, piemēram, tevi. Es redzu tavas domas, jūtas, izjūtu mīlestību pret tevi, kā savu daļu.
- Kāda ir Gavrila specializācija?
= Es nodarbojos ar to, ko var nosaukt par domu kultūru un mākslu. T.i., visa cilvēces kultūra sākotnēji manis translējas caur būnes īpašību attīstību, individualitātes un ģenialitātes atklāšanai. Manis iedvesmoti visi rakstnieki, domātāji un talanti. Es radu mentālo vidi kultūras attīstībai, kura formē apdzīvotības vidi.
Es - dzīva būtne, bet ķermenis mans saplūdis ar visu Erceņģeļu Vienību un tagad Es aizņemu lielu daļu Lokālā visuma.
- Tu laimīgs?
= Mums tāda jēdziena nav, jo Mēs nevaram būt nelaimīgi. Es apmierināts ar savu attīstību un ietērpts augsti attīstītos talantos, ļaujošos man iegūt slavu Gavrilam visur. Tas man dod iespējas un privilēģijas kā arī mīlestību un atzinību visu.
- Pateicos Tev, Valdniek!

Es vēršos pie Rafaela
- Dārgais Rafael! Lūdzu, pastāsti man par tavas apziņas un tēla atšķirību no citiem Erceņģeļiem.
= Pateicos tev, mana asinslāsīte. Es Esmu Rafaels un tavs lūgums Man ir saprotams. (Pie tam, gaismas daudzums palielinājās un tas maigāks kā Gavrilam. Arī Rafaels, kā Gavrils, ar sevi sniedz/pārstāv Vienotību/Kopību un ir Kopības/Vienotības personību sastādoša daļa.)
- Ar ko atšķiras Rafaela individuālās īpašības?
= Manā atbildībā - sirds un mīlestības attīstība. Būtnes tīrais centrs, apziņas kristāliskā tīrība, šķīstība, Tēva-Radītāja mīlestības sākuma programma. Mana lieta, aiznest līdz radībām šo Radītāja Skaistumu - viņa Apzināto Mīlestību pret radību un Viņa Mērķi - atlikt, atspoguļot, iedibināt Sevi augsta plāna radībās.
Mēs visi sevī nesam viņa idejas kristālisko tīrību un skaistumu - mīlēt un radīt mīlestībā. Tas ideāls un plāns, un mērķis, un jēga radīšanai.
Iesākumā Viņš noslīpēja Sevi, bet pēc tam izlēma iedibināt radībās/radījumos, un viņos ielika Viskopīgās Mīlestības Principu.
Ļoti sarežģīti zemākās pasaulēs translēt Radītāja Mīlestību un Mēs meklējam mūsu programmu Pārvadītājus, lai aiznestu pasauļu tīrības un skaistuma idejas.
- Taču tīrība un skaistums iemiesots Dievišķā Dēla gaismas pasaulēs. Tas Tevi neapmierina?
= Tur nav humānisma Jūtas izkropļotas, saprāts izolēts no jūtām, kas viņiem šķiet rupjas, ārišķīgas, mākslīgas. Es negribētu, lai cilvēce attīstās šādā virzienā (Gaismas Dēla Pasaules). Es neesmu apmierināts ar tādu attīstību un meklēju citu variantu, ļaujošu savienot tīrību un jūtas. Tagad labu piemēru uz Zemi sūta Valdniece Marija, savienojoša Debesu tīrību ar cieto saprātu. Iespējams Viņa pratīs vest Zemi pa jauno ceļu - uz viskopīgu mīlestību un vienam otra atzīšanu. Kareivīgums drīz kļūs izmirstošas jūtas, nelaikmetīgas, atpalikušas...
- Bailes cilvēkus nepamet, bet taču tās kareivīguma un agresijas iemesls...
= Tikt galā ar savām bailēm - katra cilvēka atsevišķa lieta un jūsu garīgajiem skolotājiem jāpalīdz. Ticiet, ka uz šodienu, tas jūsu galvenais uzdevums. Bez apzināšanās par baiļu bezpalīdzību, jūs nevarēsiet palīdzēt cilvēkiem pārvarēt zemo apziņu. Bailes cilvēkus ved lejup, pievelkot zemtieksmju būtnes, apgrūtinošas viņu apziņas. Maz ir šīs būtnes novākt, vajag pārkārtot apziņu uz tīrību un pozitīvismu.
- Ar to jau arī tieši nodarbojas mūsu skolotāji un dziedinātāji...
= Jā, skolotāji un dziedinātāji - tie ir tie ar kuriem ES strādāju tieši, bez starpniekiem. Tieši skolotāji un dziedinātāji - mans pulks, palīdzošs pacelt cilvēces apziņu pēc vibrācijām un īstenot Radītāja Sapni - radīt Sevi daudzdimensionālā būtnē.
- Kā Tu strādā ar saviem padotajiem?
= Es radu Skolas un pa naktīm apmācu dziedinātājus un skolotājus tos, kuri vēlas.
- Es ļoti gribu nodarboties tavā Skolā!
= Tu to beidzi agrāk.
Visi Mēs, Erceņģeļi, daļa tevis, bet tu - mūsu daļa. Mēs visi uzturamies Vienībā/Kopībā un vēlam tādu pašu apvienošanos Cilvēcei kā Radītāja Kopībai/Vienībai!
- Pateicos Tev, dārgais Erceņģeli Rafael!

Dārgais Emanuel, lūdzu Tevi, pastāsti par sevi pašu.
= Es kā visi Erceņģeļi, savienots Erceņģeļu Vienībā. Es organizēju šo Vienību un esmu tiešs sargātājs un "apzinātājs" Kopībai. Daudzi no jums Kopībā ienesa savu daļu tik spilgti, ka previlē kopībā ar savu tiešumu, taču mans uzdevums - saglabāt tuvību, saliedētību un šī kolektīvās apziņas diženumu/varenumu.
- Kā mums apzināties, kur slēpjas jūsu dižums/varenums?
= Mums sevis apzināšanai vairs formas nevajag. Mēs pinībā apguvām, ar savu apziņu kā daļu, visas kopīgās līdzziņas un attīstāmies bez blīvuma.
- Vai tu kādreiz biji blīvā ķermenī?
= Manā ajomā ietilpst līdzziņas, kuras ieguva pieredzi blīvajā formā, caur viņām manai apziņai ir pilnīgs priekšstats par blīvumu
- Kādās pasaulēs?
= Tas bija vēl pirms cilvēces dzimšanas, citās pasaulēs.
- Ko tu domā par cilvēci?
= Pasaule attīstās un cilvēce radīta zemo dimensiju attīstības maksimumā priekš šo dimensiju apgūšanas. Mēs paredzējām grūtības un tās ir. Mēs jūs saprotam un cenšamies palīdzēt, taču tanī pat laikā, netraucējam jūsu attīstībai, gudri virzot jūsu mērķus uz humānismu.
Gribu teikt, ka lokālais visums, kuru tagad Es vadu, nav atkarīgs no tā, ko gala iznākumā izvēlēsies cilvēce - dzīvi vai nāvi, teroru vai mīlestību. Mūsu pasaules nesašūposies.
Viss pasaulnams saņēma labu dotāciju no Radītāja un prata izmantot viņu savā labā, savādāk nevar priekš daudzu pasauļu Pārejas.
Mēs ceram, ka cilvēces saprāts valdīs pār zemām vēlmēm un spēs izvēlēties attīstību harmonijā, tīrībā, skaistumā un patiesībā.
Šobrīd mēs īstenojam kopējo vadību tām pasaulēm, kurās jūs attīstaties kā fiziskās rases. Mums baiļu nav un pilnībā kontrolējam pasauļu attīstību.
- Ar ko atšķiras cilvēce no citām rasēm? Kur mūsu priekšrocības un nepilnības?
= Labs jautājums. Mēs ņemam vērā citu rasu nepilnības priekš rases attīstības daudzu grūtību pārvarēšanas, taču, kopumā mēs redzam, cik daudz mums vēl jāpārvar, ievērojot tālākai radīšanai, kā pie mācekļiem/skolniekiem, taču no citas puses, jūsu Augstākie Es pilnīgi brīvi savā izvēlē. Kad jūs iemācīsieties padomāt un saprast no jūsu augstāko aspektu redzes viedokļa, jūs saņemsiet viņu brīvību. Pagaidām jūs paliekat savā cilvēka zemākajā līdzziņā, jūs ierobežoti radīšanas realizācijā, lai nenodarītu ļaunu sev.
- Taču cilvēki tik ļoti viens otram dara ļaunu!
= Tā jau arī ir tā atrašānās zemā līdzziņā, neapzinātībā, snaudulībā. Tikai savienojot savus aspektus tieši, jūs savienosiet sevi ar daudzdimensību. Kā jebkurai rasei, jums ir noteiktas nepilnības, teiksim, bioloģiskā nesējā un noteiktas vērtības, kā piemēram, daudzlīmenības potenciāls, kas ir mūsu lepnums. Karmiskā apmācība tādas priekšrocības nedeva, uz kurām mēs cerējām. Karmas sapratnes grūtības ir piedauzības akmens priekš personības attīstības un atbildības par rīcību un domām. Notiek piestrādāšana kā ģenētiskā materiāla, tā arī apmācības paņēmieniem un apziņas manipulācija, lai paātrinātu rases briedumu.
- Kā noteikt, par cik jau izmainījās apziņa?
= Piemēram, tevi satrauc rases attīstība, palīdzības metodes cilvēcei, rasei, tu nosaki planētu un cilvēkus, kā to materiālu ar kuru tu strādā. Citus cilvēkus satrauc vienīgi zemessadzīves problēmas - bērni, ģimene, darbs. Lūk, arī apziņu atšķirība. Taču Es ceru, ka mūsu materiāli būs pieprasīti arvien lielākam skaitam cilvēku, tādēļ, ka tie, kuri tagad lasa, ar to pašu paceļ savu apziņu un sāk translēt to tālāk un tālāk.
Nevar teikt, ka katrs no Erceņģeļiem pārvalda savu spēku un var tikai savu. Izzūd speciālizācija, Mēs arvien vairāk savienojamies Vienā Lielā Būtnē - Dižajā Mātē. Taču, tomēr, vēl eksistē dažas atšķirības mūsu dabīgumā un līdzziņu speciālizācijā. Ceru, ka tu ieguvi sapratni, ka mums, Erceņģeļiem, ir vara un varenība, bet izmantojam to tikai sev personīgi kā liela organisma šūna, kalpojot visam organismam.
Gribētos, lai cilvēce ātrāk apzinātos tādu pašu misiju/uzdevumu. Tad arī problēmu būs mazāk un attīstība paātrināsies.
Uz jaunu tikšanos!
- Pateicos Tev, dārgais Erceņģeli Emanuel!

Avots: http://sanatkumara.ru/stati/tri-interviu-s-archengelami , latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.07.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 03.08.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 03.08.2013.
Skatījumu skaits: 772 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: