Galvenie » 2016 » Novembris » 17 » Tulkojums! *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Labrīt!"
16:19
Tulkojums! *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Labrīt!"
Tulkojums! *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Labrīt!"
 
*)Creator Support Letter "Good morning!"
Good morning Light World!...
Sunshine in me, was felt, accepting current flow, till now absolutely unknown for me, petrifaction in body- in my head, behind the left ear!...
So it was a body court. Small and in same time big and extensive. That covers in my body different parts: in face, in heart at armpit, stomach, then legs and fingers, it reached also the right hand elbow…
Yes, that was miracle in me!...
Simply, when get up, wanted to relax, and then arise light pulse feelings: as pain, as tingling already mentioned parts of body, but beginning was in the head, in area behind the ear…
I didn't bewilder not at all, just little bit I was trying by myself to use Light News. Beings bestowed und then all happens like by itself…
"There already is meaning of exam in your incarnation! You have to (don't have another way) find in bustle, that lies and vice flow Divine Light Sparks, accept the Knowledge, to find your personal way to the Creator (Point 26 in Creator explain "Divine power struggle for human")
Thanks to our Heavenly Father, that I in Belief to Him. I can get into His Canons! That periphery of my body becomes perceptible, that I already by myself, in Creator Support, in Knowledge, can to help.
"Yes, I felt inside myself BELIEF to our Heavenly Father! I ACCEPTED BELIEF and believe, that Father- Creator is in me- sparks of His part in me and I am inside Him, we are TOGETHER! (From NAD Letter "Own Miracle")
Our Dear Father, Heavenly Father! Thank you so much for New Prayer** for strength of miracle what That Giving to us! THANK YOU!
New Life strength in me! THANK YOU! To All! To All!- To Light Family- THANK YOU!
----------
OUR FATHER, HEAVENLY FATHER
I ACCEPT YOUR FAITH
THAT IS MY WAY
I ACCEPT YOUR ETERNAL CANONS
WITH THE LOVE TO YOU AND TO YOUR WORKS.
GOD, PLEASE, GIV ME HOPE
TO RESCUE MY SOUL
AND GIVE ME YOUR WOSDOM FOR MY LIFE
HERE ON WORLD AND IN ETERNITY
AMEN!

=====

*) Radītāja Atbalsta Vēstule "Labrīt!"
Labrīt! Gaismas Pasaulīt! ...
Manī atdzīvojās, kļuva sajūtams, strāvu plūsmu pieņemošs, līdz šim man pilnīgi nezināms, sastingums ķermenī - galvā manā, aiz kreisās auss! ...
Tas tik bija ķermeņa laukumiņš! Mazs un vienlaicīgi liels un plašs. Tas aptvēra ķermenī manā iecirkņus dažādus: gan sejā, gan sirds apvidū pie paduses, gan vēderā, tad kāju lielos un pirkstos un sasniedza vēl arī labās rokas elkoni ... Jā, tas gan bija brīnums manī! ...
Vienkārši, pamostoties, gribējās man atslābināties un tad arī radās viegls impulss sajūtām: it kā sāpītēm, it kā kņudēšanai jau minētajos ķermeņa rajonos, bet iesākums bij galvā, aizauss apvidū ...
Neapjuku gan nemaz, mazliet pati pacentos Gaismas Ziņas izmantot, Neredzmo Būtņu dāvātās un tad viss jau notika it kā pats no sevis ...
<< "Tur jau arī ir eksāmenu jēga jūsu iemiesojumiem! Jums jāvar (cita ceļa nav) burzmā, tajā melu un netikumu plūsmā atrast Dievišķās Gaismas Dzirkstis, pieņemt Zināšanas, atrast savu personīgo ceļu pie Radītāja!" (26.pants Radītāja Skaidrojumā "Dievišķo spēku cīņa par cilvēku " www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-21.07.08.html /pierakstīja L.Maslovs)
Paldies mūsu Debesu Tēvam, ka es Ticībā Viņam, Kanonos Viņa iejusties varu! Ka mana ķermeņa perifērija jūtama top, ka es jau pati sev, Radītāja Atbalstā, Zināšanās, palīdzēt varu!
<< "Jā, es sajutu sevī TICĪBU mūsu Debesu Tēvam! Es PIEŅĒMU TICĪBU un Ticu, ka Tēvs-Radītājs ir manī - Viņa daļiņas dzirkstelīte manī un es esmu Viņā, mēs esam KOPĀ!!! (No *NAD Vēstules "PAŠBRĪNUMS", Eslaumas pierakstīta 26.01.2012.06:16)
Mīļais, mūsu Tēvs, Debesu Tēvs! Paldies Tev par Lūgšanu Jauno**, par Brīnumu Spēku, ko Tā Dāvina mums! PALDIES!
Manī Jauna Dzīvība stiprinās! PALDIES! Visiem! Visiem - Gaismas Ģimenei - PALDIES!
** Lūgšana Jaunā:
MŪSU TĒVS, DEBESU TĒVS,
ES PIEŅEMU TICĪBU TAVU,
VIŅA IR MANS CEĻŠ,
ES PIEŅMU KANONUS TAVUS MŪŽĪGOS
AR MĪLESTĪBU UZ TEVI UN DARBIEM TAVIEM.
DIEVS, LŪDZU, DOD MAN CERĪBU
UZ MANAS DVĒSELES GLĀBŠANU
UN DĀVINI MAN GUDRĪBU TAVU PRIEKŠ DZĪVES MANAS
ŠEIT UZ ZEMES UN MŪŽĪBĀ.
ĀMEN.
Ak, Dieva Pasaulīt! Cik Diža un Daiļa tu esi! Kaut Prāta un Spēka mums pietiktu Tevi vēl Daiļāku darīt!!!
<< Balti zied ābelīte Papuvītes maliņā,
<< Kā tā balti neziedēs Aramā zemītē? (FS, 1311,5312)
Sirdslaimē visu apkopoja Eslauma
=====
*)-Radītāja Atbalsta Vēstule Eslaumas pierakstīta 11.09.2012.08:18, publiēta: http://spekavots.ucoz.ru /14.09.2012, papildinājums Radītāja Skaidrojumam "Dievišķo spēku cīņa par cilvēku" http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-21.07.08.html /pierakstīja Leonīds Maslovs /latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.09.2012. atrodams http://spekavots.ucoz.ru/ 14.09.2012.
*NAD-Nezināma Avota Domu Vēstule "PAŠBRĪNUMS" Eslaumas pierakstīta 26.01.2012.06:16, papildinājums Radītāja Skaidrojumam "Garīgums un cilvēku slimības" http://www.otkroveniya.ru/tolk1/t1-06.02.05.html /pierakstīja Leonīds Maslovs /latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.01.2012., vēstule sūtīta 12 e-pasta draugiem 28.01.2012., viss atrodams http://spekavots.ucoz.ru/ 14.09.2012
**Lūgšana Jaunā. Avots: http://www.otkroveniya.ru/Posyl-na-Edinenie.html /pierakstīja Leonīds Maslovs/ (No "Jaunais Vēstījums Garīgai Vienošanai" http://www.otkroveniya.ru/regotdel.html ) Eslaumas, intuitīvi,latviskots 29.07.2012., sūtīts 17 e-pasta draugiem 31.07.2012. Latviskojums atrodams http://spekavots.ucoz.ru/ 14.09.2012.
----------
Angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem 2016. gada 15. novembrī, ievietots: https://www.facebook.com/MansGaismasStars /16.11.2016.
Tulkojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.11.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņim: info@inbox.lv /17.11.2016.
=====
KopDarbu: Simbolvēstules *)RAV "Labrīt!" tulkojumu viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.11.2016.

Skatījumu skaits: 588 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: